profil

Podstawowe pojęcia statystyki

drukuj
satysfakcja 64 % 47 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zbiorowości statystyczne lub populacje statystyczne- zbiór dowolnych elementów (osób, przedmiotów, faktów), podobnych pod względem określonych cech (ale nie identycznych) i poddanych badaniom statystycznym.
Podział zbiorowości statystycznych:
Skończenie lub nieskończenie liczne,
Statyczne (elementy obserwowane są w danym momencie) lub dynamiczne (w określonym przedziale czasu),
Jednorodne lub niejednorodne

Jednostka statystyczna- elementy składowe zbiorowości poddawane bezpośredniej obserwacji lub pomiarowi (obiekt badania).

Zbiorowość (populacja) generalna- wszystkie elementy, będące przedmiotem badania, co do których formułowane są wnioski ogólne.

Zbiorowość próbna (próba)- podzbiór populacji generalnej, obejmujący część jej elementów- wybranych w określony sposób. Próba podlega badaniu statystycznemu, a w wyniku jest uogólniany na zbiorowość generalną.

Badanie statystyczne- ogół prac mających na celu poznanie struktury określonej zbiorowości statystycznej.

Obserwacja statystyczna- proces zbierania informacji statystycznej.

Cechy statystyczne

Cechy statystyczne- właściwości charakteryzujące jednostki statystyczne (obiekty)
Cechy stałe- są wspólne dla wszystkich jednostek danej zbiorowości i nie podlegają badaniu, a jedynie decydują o zaliczeniu jednostki do określonej zbiorowości:
Rzeczowe- właściwości, które charakteryzują określony zbiór osób, rzeczy lub zjawisk
Przestrzenne- właściwości, które charakteryzują miejsce badania
Czasowe- jaki okres obejmuje badanie lub w jakim momencie się ono odbywa.

Cech zmienne- są to właściwości, które różnią poszczególne jednostki statystyczne (głównie one podlegają obserwacji):
Mierzalne- (ilościowe, kwantytatywne, zmienne)- właściwości które można zmierzyć i wyrazić za pomocą odpowiednich jednostek fizycznych (np. w kilogramach, centymetrach) zalicza się również do nich cechy quasi- ilościowe (porządkowe), kwantyfikują natężenie badanej właściwości przedstawionej w sposób opisowy, porządkując w ten sposób zbiorowość (np. oceny studentów: bdb, db, itp.)
Skokowe (dyskretne)- przyjmują skończony lub przeliczalny zbiór wartości na danej skali liczbowej, najczęściej jest to zbiór liczb całkowitych dodatnich (np. liczba osób w rodzinie, liczba usterek, itp.)
Ciągłe- mogą przyjąć każdą wartość z określonego przedziału liczbowego, przy czym liczba miejsc po przecinku jest uzależniona od dokładności dokonywanych pomiarów(np. waga detalu)

W przypadku badań zbiorowości wielowymiarowych zmienne (cechy mierzalne) dzielimy na:
Stymulanty- te cechy, których wyższe wartości pozwalają zakwalifikować daną jednostkę statystyczną jako lepszą z punktu widzenia realizowanego badania
Dominanty- cechy, których wysokie wartości świadczą o niskiej pozycji jednostki w zbiorze.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
14.3.2008 (00:05)

yyy ja mialem chyba wiecej na pierwszych 5 minutach pierwszego wykladu, no ale ok, ja tylko na stosunkach politycznych jestem ;]

12.10.2007 (11:51)

Jeśli to praca studenta to dwója, a jeśli jest to student matematyki to nie dość że dwója to jeszcze wstyd. Praca chaotyczna, merytorycznie uboga.

Typ pracy