profil

Przedmiot badań psychologii i jej definicja

drukuj
satysfakcja 59 % 29 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

HERMAN EBBINGHAUS w swoim „Zarysie psychologii“ zapisał znamienna myśl, iż psychologia „ma długą przeszłość a krótką historię”.
-długa przeszłość: bo jej wiedza sięga starożytnej Grecji
-krótka historia : bo jako nauka zaistniała w 1879 roku

GRECY nie znali pojęcia „psychologia”. To, co dotyczy psychiki nazywali „peri psyches” (wokół duszy)
„Psyche” dusza, czynność oddychania

XVI w MELANCHTON z WITTENBERGI na tamtejszym uniwersytecie po raz pierwszy użył słowa „psychologia. Zrobił to w sposób sztuczny, zmieniła się treść:
psyche (dusza) + logos (słowo, nauka)

PSYCHOLOGIA jest różnorodna i tyczy wielu spraw: postrzegania i zaburzeń w
postrzeganiu

Repetycja- powtórzenie

Ludzie są ograniczeni różnymi barierami :
BARIERA UMYSŁOWA cechy:
· Polega na niskim rozwoju myślenia i wyobraźni
· Stereotypowość (schematyzm) /tzn. że człowiek robi to, co lubi/

Psychologów interesuje
· Inteligencja
· Zabawa
· Charakter
· Wiele innych
- stąd tak trudno określić definicję psychologii

Współczesną psychologię uznano dziedziną naukową empiryczną:
WILHELM WUND zdefiniował w 1879 r. i wprowadził w mury uniwersyteckie. Jako pierwszy zastosował eksperyment psychologiczne /stąd empiryczność bo wpierw bada się fakty/

FAKT (łac. factum) to, co zostało zrobione; to, co zaszło i zachodzi w rzeczywistości; objaw,
czyn, stan rzeczy

Obecnie nie ma skutecznej metody badania duszy, nie można wskazać, jaka dusza jest. Albo wierzymy albo przyjmujemy stanowisko przeciwne /kwestia dogmatu bądź nauki/

DOGMAT prawda religijna uznawana przez Kościół Katolicki jako nie podlegająca krytyce
NAUKA nie może się opierać na dogmatach. Opiera się na faktach, to coś, co można mierzyć
za pomocą
· obserwacji
· eksperymentu

PORZĄDEK ustawienie faktów w pewnych grupach

Istnieją trzy kryteria, którymi interesuje się psychologia
I Takie fakty jak: zabawa, nauka, praca /mają składniki
· pokonywanie trudności
· rozwiązywanie problemów
· orientowanie siew sytuacji (patrzenie, słuchanie)
TO CZYNNOŚCI LUDZKIE
II Różnorodne wytwory czynności: spostrzeżenia, sądy, poglądy, wiedza, umiejętności
TO WYTWORY CZYNNOŚCI
III Inteligencja, osobowość, potrzeby, zainteresowania, różnice indywidualne,
zapotrzebowania rozwoju, wzajemne wpływy ludzi na siebie, możliwości ludzkie, rozwój
człowieka
TO FAKTY ZWANE CECHAMI LUDZI

DUSZA to substancja hipotetyczna, więc nie można jej badać.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy