profil

Znane cytaty

drukuj
satysfakcja 54 % 52 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

CIERPIENIE

-"Cierpienie daje prędką dojrzałość"-J.Conrad;
-"Ludzi niedola jednoczy"-Jean La Fontaine;
-"Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna"-Miłosz;
-"Cierpienie uszlachetnia";
-"Los dał ludziom odwagę do cierpień"-Homer;


CZŁOWIEK

-"Człowiek jest tylko trzciną, największą w przyrodzie, ale trzciną myślącą"-Pascal;
-"C. ma wżyciu dwa wyjścia: kształtować rzeczywistość albo poddać się jej"-Brodski;
-"C. jest tym, czym jest"- Feuerbach;
-"W pewnej mierze jesteśmy tym, co czynimy"-Bergson;
-"O losie człowieka decyduje człowiek"-Bertold Brecht;
-"Los ludzkości jako całości jest taki na jaki ona zasługuje"-Einstein;
-"Ludzie są gorsi od najokrutniejszych zwierząt"- Baltazar Gracian Y Morales;
-"Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień"- Homer;
-"Nie ma na ziemi nic słabszego niż człowiek"- Homer;
-"I c. jest jednak niezłym stworzeniem"-Ignacy Krasicki;
-"C. jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest"- J.Conrad;
-"C. nie ma natury, ma tylko historię"-Jose Ortega Y Gasset;
-"Miarą wszystkiego jest człowiek"-Pitagoras;
-"Ludzie nie mogą być nigdy wolni, ponieważ są słabi, występni,nędzni i zbuntowani"- Dostojewski;
-"C. jest tajemnicą- z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi"-Maria Dąbrowska;
-"C. jest substancją, której istotę stanowi myślenie"-Kartezjusz;
-"C. sam sobie wykuwa wykuwa los"-Gombrowicz;
-”Trzeba żyć a nie tylko istnieć”-Plutarch;
-”C. Przystoi pragnąć na miarę człowieka”-Sofokles;
-”Nie tak łatwo rzec: chcę być człowiekiem”-Horacy;
-”Ludzie nie są znów tak wielkim bydłem i bez idei żyć im trudno”-Witkacy;
-”Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach i uważam za upiorny nonsens naszych czasów próby sądzenia go według uczynków, jakich dopuścił się w warunkach nieludzkich”-G.Herling-Grudziński;

DOM

-”...dom jest sześcianem dzieciństwa; dom jest kostką wzruszenia.

..”-Z. Herbert: „Dom”;
-”Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda szczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”-Anna Kamieńska;
-”Dom jest dla człowieka jakby częścią jego istoty, toteż najbardziej brak tej części odczuwają tacy jak ja, co nie mieli prawie rodzinnego domu”-Żeromski;

INNE

-”Dajcie mi Boga, a zrobię z niego eksperyment”-Mrożek;
-”Pan Bóg stworzył mężczyznę, a kobietę diabeł”-W.Hugo;
-”SAMOTNOŚĆ jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną, i męką dla tych, którzy są do niej zmuszeni”-Tatarkiewicz;
-”Samotności! Do ciebie biegnę jak do wody/ z codziennych życia upałów/ Z jakąż rozkoszą padam w jasne, czyste chłody/ Twych niezgłębionych kryształów”-Mickiewicz: „Samotność”;
-”Och! Jak lekko oddychać, słodko maarzyć duszy- tu mi gwar, tu mi uśmiech myśli nie krępuje”-Norwid: „Samotność”;
-”Już nic nie jest możliwe, ponieważ wszystko jest możliwe”-Mrożek: „Tango”;
-”Droga do prawdy jest wybrukowana paradoksami”-Oscar Wilde;
-”Tylko wybrani dostają się do nieba pamięci”-Andrzejewski;
-”Ta WŁADZA jest naprawdę silna, której posłuszni ludzie są weseli”-Tytus Liwiusz;
-”Prawdziwe i jedyne nieszczęście to zupełny brak ideału”-Maurice Maeterlinck;
-”Nienawiść nigdy nie będzie miała w świecie ostatniego słowa”-Jan Paweł II;
-”Terror potęguje strach i odwagę, dwie właściwości bardzo niebezpieczne dla dyktatorów”-Brecht;
-”Złe niewątpliwie jest tylko jedno: krzywda bliżniego”-Żeromski;
-”Aby istnieć, człowiek musi się buntować”-Camus;
-”Człowiek zaczyna siętam, gdzie zaczyna się bunt”-Kołakowski;

KOBIETA

-"Istotą kobiety jest miłość. Ona jedna tylko podnosi ją do uczuć szlachetnych, do wielkości w poświęceniu"-J. Conrad;
-"Kobieta jest tajemnicą"-Wyspiański;
-"Oto przedziwna natura niewieścia- rzekł Don Kichot- Gardzić tymi, którzy je miłują, miłować tych, którzy nimi gardzą"-Cervantes;
-"Przesada we wszystkim jest zaletą kobiety"-Goncourt;
-"Słabości, imię twe niewiasta"-Szekspir;
-"Kobiety tak jak ryby, różnym się sposobem łowi"-Publius Owidius Naso: "Ars amatoria";
-"Kobieto, jesteś bramą piekieł. Nakłoniłaś do grzechu mężczyznę, którego diabeł nie śmiał jawnie napastować"-Tertulian;
-"Pośród wszystkich dzikich bestii nie masz szkodliwszej ned nad kobietę"-św.Jan Chryzostom;
-"Niewiasta jest bestią ani trwałą, ani stałą i zawiścią swoją wstyd przynosi mężowi, podsyca zło jest początkiem wszelkich sporów i waśni, w niej żródło i droga wszelkiego niepokoju"-św. Augustyn;
-"Prędzej nam zginie rozum i ustaną słowa, niżli będzie stateczna która białogłowa"-J.A.Morsztyn;
-"Kobieto! puchu marny! Ty wietrzna istoto! Postaci twej zazdroszczą anieli, a duszę gorszą, gorszą niżeli!...Przebóg! tak ciebie oślepiło złoto!"-Mickiewicz;
-"...u kobiet trudno odróżnić duszę od ciała. Są nieskomplikowane jak zwierzęta"-Baudelaire;
-"Natura i kobieta są do siebie podobne. Z ich strony zagraża nam największe niebezpieczeństwo, bo ich piękność zwykła nas rozbrajać"-Carlos Fuentes;
-"...kobieta jest kombinacją tlenu, żelaza, azotu i amoniaku..."-jeden z surrealistów;
-"Uroczą formą aniołom pokrewna, Drog a szatana wiedziesz ludzkie plemię: Ty główne żródłó człowieka niedoli"-Goszczyński;

MIŁOŚĆ

-"Kochaj i czyń co chcesz"-św.Augustyn;
-"Świat bez m. jest światem martwym"-Camus;
-"Któż z nas kocha nie głupiejąc przy tym?"-Byron;
-"M. jest pierwszą wśród niśmiertelnych rzeczy"-Dante Alighieri;
-"Naprawdę kocha się tylko raz, ale za to przez całe życie, aż do samej śmierći i tylko siebie"-Jacques Deval;
-"M. nie jest nigdy taka sama. Jest zawsze oryginalna i zmienia się stale zależnie od charakteru i indywidualnych cech osoby, którą kochamy"-Johann Peter Eckermann;
-"M. jest czymś boskim"-Feuerbach;
-"Kiedy miłość nas opanuje roztropność idzie w las"-Jean La Fontaine;
-"M. to rodzaj służby wojskowej"-Owidiusz;
-"Jedno jest tylko w życiu szczęście: kochać i być kochanym"-George Sand;
-"M. zwycięża wszystko"-Wergiliusz;
-"I nie miłować ciężko i miłować nędzna pociecha"-Sęp-Szarzyński;
-"Kochanie to ciężka niedola, bo przez nie człek wolny niewolnikiem się staje"-Sienkiewicz;
-"Serce ma swoje racje, których rozum nie zna";
-"M. wprawia w ruch słońce i gwiazdy"-Dante;
-"...Jak śmierć potężńa jest miłość"-Biblia: "Pieśń nad pieśniami";
-"Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. M. nie zazdrości, nie szuka poklesku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. M. ingdy nie ustaje..."-Nowy Testament, Pierwszy List do Koryntian, "Hymn o miłości";
-"Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a m. bym nie miał, stałbym się jak miedż brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i poznał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił, a m. bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym całą majętność moją rozdał na jałmużnę, a ciało wystawił na spalenie, lecz m. bym nie miał, nic bym nie zyskał"-"Hymn o miłości";
-"Nas nauczono. Nie ma miłości"-K.K.Baczyński;
-"Make love, not war"-lata 60., hasło hippisów;

MORALNOŚĆ

-"Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyboru"-Mahatma Gandhi;
-"Człowiek bez poczucia moralnego jest najniegidziwszym i i najdzikszym stworzeniem"-Arystoteles;
-"Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu nie znajdziesz ich w książkach"-Monteskiusz;
-"Nasza moralność jest tylko sumą naszych przyzwyczajeń. Nie wolno zatem nazywać niemoralnymi ludzi tylko dlatego, że mają inne przyzwyczajenia"-G.B.Shaw;
-"Moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwa, a więc niemoralna"-Gombrowicz;
-Moralność-zespół zasad i przekonań danej społeczności dotyczący norm postępowania, uznanych wartości, zachowań obowiązujących w danym środowisku, epoce. Centralne pojęcia to dobro i zło;

SZCZĘŚCIE

-"Moim szczęściem jest być blisko Boga"-Ks.Psalmów;
-"Czym właściwie jest szczęście? Momentem, w którym gotowość spotyka okazję"-film "Pościg";
-"Szczęście nie jest ani dziełem przypadku, ani darem bogów. To coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie"-Erich Fromm;
-"Szczęście jest czymś, co przychodzi pod wieloma postaciami, więc któż może je rozpoznać?"-Hemingway;
-"Kto jest szczęśliwy? Kto łączy w sobie zdrowie, zadowolenie i wykształcenie"-Tales;
-"Szczęścia szuka się na jawie, znajduje się na ogół we śnie i to raczej rzadko"-St.Dygat;
-"Prawdziwe szczęście, którego szukamy jest najczęściej inne, niż je sobie wyobrażaliśmy. Jest tajemnicą, która przekracza nasze ludzkie wyobrażenia"-ks.Jan Twardowski;

LITERATURA;SZTUKA

-”Biada literaturze, która nie budzi namiętności”-Żeleński-Boy;
-”Arcydzieła minionych epok mają to do siebie, że trzeba nauczyć się je czytać”-Żeleński-Boy;
-”Autorów sądzą ich dzieła”-C.K.Norwid;
-”Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka”-St.Witkiewicz;
-”Pisarzowi powinno chodzić nie o to, aby czytelnik czytał, lecz aby myślał”-Monteskiusz;
-”Pisarz stwarza wizję życia, czytelnik może ją odrzucić, pokochać lub znienawidzić, jedna obojętność niesie książce śmierć”-J.Andrzejewski;
-”Miarą doskonałości dzieła jest siła przeżycia, jakie ono budzi”-Edward Abramowicz;
-”Kanon musi być, kanonem jest cywilizacja i dlatego warto czytać starożytnych, Dantego, Szekspira, z polskiej literatury Mickiewicza- żeby wiedzieć, przeciwko czemu się buntować, co olewać, a do czego wracać”-Manuela Gretkowska;
-”Pokój bez książek to jak ciało bez duszy”-Cycero;
-”Miejmy nadzieję, że literatura najniższego lotu stanie się kiedyś elitarna. Dla wąskiego grona ostatnich ćwierćinteligentów”-St.Jerzy Lec;
-”Książki powinni pisać znający potrzeby tych, dla których piszą, a nie, to lepiej wróble strzelać”-Sienkiewicz;

ŚMIERĆ

-"Śmierci żaden się nie wywierci"-przysłowie ludowe;
-"Śmierć jest długiem, który każdy z nas musi spłacić"-Sofokles;
-"...śmierć to nieznany kraj, z którego granic nie wrócił żaden podróżny"-Szekspir: "Hamlet";
-"memento mori";
-"danse macabre";
-"Śmierć- początek innego życia"-Michał Montaigne;
-"Śmierć, tak jak przyjście na świat jest tajemnicą natury"-Marek Aureliusz;

WOLNOŚĆ

-"Świat nigdy nie znalazł dobrej definicji dla słowa wolność"-Abraham Lincoln;
-"Walka o wolność, gdy raz się zaczyna, krwią ojca spada dziedzictwem na syna"-Byron: "Giaur";
-"Gdzie wolność wielka, tam i wiele błędu..."-Schiller;
-"Nie jest dobrze być zbyt wolnym, nie jest dobrze mieć wszystkie dogodności"-Pascal;
-"Tylko głupcy nazywają samowolę wolnością";
-"Wolność to dobra rzecz, dlatego trzeba uważać, aby nikt nie brał jej sobie za wiele”-Henryk Mann;
-”Wolność- to czyste sumienie”-Periander;


Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
Podobne tematy:
cytaty Cierpienie daje prędką dojrzałość Conrad Joseph Jest taka cierpienia granica za którą się uśmiech pogodny zaczyna Czesław Miłosz Cierpenie uszlachetnia Los dał ludziom odwag cierpień Horacy cytaty o cierpieniu WSZYSTKIE
Komentarze (9) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:24)

bardzo mi te cytaty pomogly!!! napisalam sliczna prace na temat milosci i smierci z uwzglednieniem wlasnie tych cytatow!!! buzka

27.7.2006 (14:21)

hmmm.... 'cierpienie', 'człowieczeństwo', 'szczęście', 'morlaność', 'kobieta', 'literatura', itd.....a 'mężczyzna'?? pozdrawiam:)

27.7.2006 (14:21)

świetna sprawa! jutro mam próbną ;)