profil

Znane cytaty

drukuj
satysfakcja 60 % 40 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

CIERPIENIE

-"Cierpienie daje prędką dojrzałość"-J.Conrad;
-"Ludzi niedola jednoczy"-Jean La Fontaine;
-"Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna"-Miłosz;
-"Cierpienie uszlachetnia";
-"Los dał ludziom odwagę do cierpień"-Homer;


CZŁOWIEK

-"Człowiek jest tylko trzciną, największą w przyrodzie, ale trzciną myślącą"-Pascal;
-"C. ma wżyciu dwa wyjścia: kształtować rzeczywistość albo poddać się jej"-Brodski;
-"C. jest tym, czym jest"- Feuerbach;
-"W pewnej mierze jesteśmy tym, co czynimy"-Bergson;
-"O losie człowieka decyduje człowiek"-Bertold Brecht;
-"Los ludzkości jako całości jest taki na jaki ona zasługuje"-Einstein;
-"Ludzie są gorsi od najokrutniejszych zwierząt"- Baltazar Gracian Y Morales;
-"Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień"- Homer;
-"Nie ma na ziemi nic słabszego niż człowiek"- Homer;
-"I c. jest jednak niezłym stworzeniem"-Ignacy Krasicki;
-"C. jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest"- J.Conrad;
-"C. nie ma natury, ma tylko historię"-Jose Ortega Y Gasset;
-"Miarą wszystkiego jest człowiek"-Pitagoras;
-"Ludzie nie mogą być nigdy wolni, ponieważ są słabi, występni,nędzni i zbuntowani"- Dostojewski;
-"C. jest tajemnicą- z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi"-Maria Dąbrowska;
-"C. jest substancją, której istotę stanowi myślenie"-Kartezjusz;
-"C. sam sobie wykuwa wykuwa los"-Gombrowicz;
-”Trzeba żyć a nie tylko istnieć”-Plutarch;
-”C. Przystoi pragnąć na miarę człowieka”-Sofokles;
-”Nie tak łatwo rzec: chcę być człowiekiem”-Horacy;
-”Ludzie nie są znów tak wielkim bydłem i bez idei żyć im trudno”-Witkacy;
-”Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach i uważam za upiorny nonsens naszych czasów próby sądzenia go według uczynków, jakich dopuścił się w warunkach nieludzkich”-G.Herling-Grudziński;

DOM

-”...dom jest sześcianem dzieciństwa; dom jest kostką wzruszenia...”-Z. Herbert: „Dom”;
-”Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda szczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”-Anna Kamieńska;
-”Dom jest dla człowieka jakby częścią jego istoty, toteż najbardziej brak tej części odczuwają tacy jak ja, co nie mieli prawie rodzinnego domu”-Żeromski;

INNE

-”Dajcie mi Boga, a zrobię z niego eksperyment”-Mrożek;
-”Pan Bóg stworzył mężczyznę, a kobietę diabeł”-W.Hugo;
-”SAMOTNOŚĆ jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną, i męką dla tych, którzy są do niej zmuszeni”-Tatarkiewicz;
-”Samotności! Do ciebie biegnę jak do wody/ z codziennych życia upałów/ Z jakąż rozkoszą padam w jasne, czyste chłody/ Twych niezgłębionych kryształów”-Mickiewicz: „Samotność”;
-”Och! Jak lekko oddychać, słodko maarzyć duszy- tu mi gwar, tu mi uśmiech myśli nie krępuje”-Norwid: „Samotność”;
-”Już nic nie jest możliwe, ponieważ wszystko jest możliwe”-Mrożek: „Tango”;
-”Droga do prawdy jest wybrukowana paradoksami”-Oscar Wilde;
-”Tylko wybrani dostają się do nieba pamięci”-Andrzejewski;
-”Ta WŁADZA jest naprawdę silna, której posłuszni ludzie są weseli”-Tytus Liwiusz;
-”Prawdziwe i jedyne nieszczęście to zupełny brak ideału”-Maurice Maeterlinck;
-”Nienawiść nigdy nie będzie miała w świecie ostatniego słowa”-Jan Paweł II;
-”Terror potęguje strach i odwagę, dwie właściwości bardzo niebezpieczne dla dyktatorów”-Brecht;
-”Złe niewątpliwie jest tylko jedno: krzywda bliżniego”-Żeromski;
-”Aby istnieć, człowiek musi się buntować”-Camus;
-”Człowiek zaczyna siętam, gdzie zaczyna się bunt”-Kołakowski;

KOBIETA

-"Istotą kobiety jest miłość. Ona jedna tylko podnosi ją do uczuć szlachetnych, do wielkości w poświęceniu"-J. Conrad;
-"Kobieta jest tajemnicą"-Wyspiański;
-"Oto przedziwna natura niewieścia- rzekł Don Kichot- Gardzić tymi, którzy je miłują, miłować tych, którzy nimi gardzą"-Cervantes;
-"Przesada we wszystkim jest zaletą kobiety"-Goncourt;
-"Słabości, imię twe niewiasta"-Szekspir;
-"Kobiety tak jak ryby, różnym się sposobem łowi"-Publius Owidius Naso: "Ars amatoria";
-"Kobieto, jesteś bramą piekieł. Nakłoniłaś do grzechu mężczyznę, którego diabeł nie śmiał jawnie napastować"-Tertulian;
-"Pośród wszystkich dzikich bestii nie masz szkodliwszej ned nad kobietę"-św.Jan Chryzostom;
-"Niewiasta jest bestią ani trwałą, ani stałą i zawiścią swoją wstyd przynosi mężowi, podsyca zło jest początkiem wszelkich sporów i waśni, w niej żródło i droga wszelkiego niepokoju"-św. Augustyn;
-"Prędzej nam zginie rozum i ustaną słowa, niżli będzie stateczna która białogłowa"-J.A.Morsztyn;
-"Kobieto! puchu marny! Ty wietrzna istoto! Postaci twej zazdroszczą anieli, a duszę gorszą, gorszą niżeli!...Przebóg! tak ciebie oślepiło złoto!"-Mickiewicz;
-"...u kobiet trudno odróżnić duszę od ciała. Są nieskomplikowane jak zwierzęta"-Baudelaire;
-"Natura i kobieta są do siebie podobne. Z ich strony zagraża nam największe niebezpieczeństwo, bo ich piękność zwykła nas rozbrajać"-Carlos Fuentes;
-"...kobieta jest kombinacją tlenu, żelaza, azotu i amoniaku..."-jeden z surrealistów;
-"Uroczą formą aniołom pokrewna, Drog a szatana wiedziesz ludzkie plemię: Ty główne żródłó człowieka niedoli"-Goszczyński;

MIŁOŚĆ

-"Kochaj i czyń co chcesz"-św.Augustyn;
-"Świat bez m. jest światem martwym"-Camus;
-"Któż z nas kocha nie głupiejąc przy tym?"-Byron;
-"M. jest pierwszą wśród niśmiertelnych rzeczy"-Dante Alighieri;
-"Naprawdę kocha się tylko raz, ale za to przez całe życie, aż do samej śmierći i tylko siebie"-Jacques Deval;
-"M. nie jest nigdy taka sama. Jest zawsze oryginalna i zmienia się stale zależnie od charakteru i indywidualnych cech osoby, którą kochamy"-Johann Peter Eckermann;
-"M. jest czymś boskim"-Feuerbach;
-"Kiedy miłość nas opanuje roztropność idzie w las"-Jean La Fontaine;
-"M. to rodzaj służby wojskowej"-Owidiusz;
-"Jedno jest tylko w życiu szczęście: kochać i być kochanym"-George Sand;
-"M. zwycięża wszystko"-Wergiliusz;
-"I nie miłować ciężko i miłować nędzna pociecha"-Sęp-Szarzyński;
-"Kochanie to ciężka niedola, bo przez nie człek wolny niewolnikiem się staje"-Sienkiewicz;
-"Serce ma swoje racje, których rozum nie zna";
-"M. wprawia w ruch słońce i gwiazdy"-Dante;
-"...Jak śmierć potężńa jest miłość"-Biblia: "Pieśń nad pieśniami";
-"Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. M. nie zazdrości, nie szuka poklesku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. M. ingdy nie ustaje..."-Nowy Testament, Pierwszy List do Koryntian, "Hymn o miłości";
-"Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a m. bym nie miał, stałbym się jak miedż brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i poznał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił, a m. bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym całą majętność moją rozdał na jałmużnę, a ciało wystawił na spalenie, lecz m. bym nie miał, nic bym nie zyskał"-"Hymn o miłości";
-"Nas nauczono. Nie ma miłości"-K.K.Baczyński;
-"Make love, not war"-lata 60., hasło hippisów;

MORALNOŚĆ

-"Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyboru"-Mahatma Gandhi;
-"Człowiek bez poczucia moralnego jest najniegidziwszym i i najdzikszym stworzeniem"-Arystoteles;
-"Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu nie znajdziesz ich w książkach"-Monteskiusz;
-"Nasza moralność jest tylko sumą naszych przyzwyczajeń. Nie wolno zatem nazywać niemoralnymi ludzi tylko dlatego, że mają inne przyzwyczajenia"-G.B.Shaw;
-"Moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwa, a więc niemoralna"-Gombrowicz;
-Moralność-zespół zasad i przekonań danej społeczności dotyczący norm postępowania, uznanych wartości, zachowań obowiązujących w danym środowisku, epoce. Centralne pojęcia to dobro i zło;

SZCZĘŚCIE

-"Moim szczęściem jest być blisko Boga"-Ks.Psalmów;
-"Czym właściwie jest szczęście? Momentem, w którym gotowość spotyka okazję"-film "Pościg";
-"Szczęście nie jest ani dziełem przypadku, ani darem bogów. To coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie"-Erich Fromm;
-"Szczęście jest czymś, co przychodzi pod wieloma postaciami, więc któż może je rozpoznać?"-Hemingway;
-"Kto jest szczęśliwy? Kto łączy w sobie zdrowie, zadowolenie i wykształcenie"-Tales;
-"Szczęścia szuka się na jawie, znajduje się na ogół we śnie i to raczej rzadko"-St.Dygat;
-"Prawdziwe szczęście, którego szukamy jest najczęściej inne, niż je sobie wyobrażaliśmy. Jest tajemnicą, która przekracza nasze ludzkie wyobrażenia"-ks.Jan Twardowski;

LITERATURA;SZTUKA

-”Biada literaturze, która nie budzi namiętności”-Żeleński-Boy;
-”Arcydzieła minionych epok mają to do siebie, że trzeba nauczyć się je czytać”-Żeleński-Boy;
-”Autorów sądzą ich dzieła”-C.K.Norwid;
-”Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka”-St.Witkiewicz;
-”Pisarzowi powinno chodzić nie o to, aby czytelnik czytał, lecz aby myślał”-Monteskiusz;
-”Pisarz stwarza wizję życia, czytelnik może ją odrzucić, pokochać lub znienawidzić, jedna obojętność niesie książce śmierć”-J.Andrzejewski;
-”Miarą doskonałości dzieła jest siła przeżycia, jakie ono budzi”-Edward Abramowicz;
-”Kanon musi być, kanonem jest cywilizacja i dlatego warto czytać starożytnych, Dantego, Szekspira, z polskiej literatury Mickiewicza- żeby wiedzieć, przeciwko czemu się buntować, co olewać, a do czego wracać”-Manuela Gretkowska;
-”Pokój bez książek to jak ciało bez duszy”-Cycero;
-”Miejmy nadzieję, że literatura najniższego lotu stanie się kiedyś elitarna. Dla wąskiego grona ostatnich ćwierćinteligentów”-St.Jerzy Lec;
-”Książki powinni pisać znający potrzeby tych, dla których piszą, a nie, to lepiej wróble strzelać”-Sienkiewicz;

ŚMIERĆ

-"Śmierci żaden się nie wywierci"-przysłowie ludowe;
-"Śmierć jest długiem, który każdy z nas musi spłacić"-Sofokles;
-"...śmierć to nieznany kraj, z którego granic nie wrócił żaden podróżny"-Szekspir: "Hamlet";
-"memento mori";
-"danse macabre";
-"Śmierć- początek innego życia"-Michał Montaigne;
-"Śmierć, tak jak przyjście na świat jest tajemnicą natury"-Marek Aureliusz;

WOLNOŚĆ

-"Świat nigdy nie znalazł dobrej definicji dla słowa wolność"-Abraham Lincoln;
-"Walka o wolność, gdy raz się zaczyna, krwią ojca spada dziedzictwem na syna"-Byron: "Giaur";
-"Gdzie wolność wielka, tam i wiele błędu..."-Schiller;
-"Nie jest dobrze być zbyt wolnym, nie jest dobrze mieć wszystkie dogodności"-Pascal;
-"Tylko głupcy nazywają samowolę wolnością";
-"Wolność to dobra rzecz, dlatego trzeba uważać, aby nikt nie brał jej sobie za wiele”-Henryk Mann;
-”Wolność- to czyste sumienie”-Periander;


Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
Podobne tematy:
cytaty Cierpienie daje prędką dojrzałość Conrad Joseph Ludzi niedola jednoczy Jean La Fontaine Jest taka cierpienia granica za którą się uśmiech pogodny zaczyna Czesław Miłosz Cierpenie uszlachetnia Los dał ludziom odwag cierpień Horacy WSZYSTKIE
Wersja ściąga: znane_cytaty.doc
Komentarze (9) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:24)

bardzo mi te cytaty pomogly!!! napisalam sliczna prace na temat milosci i smierci z uwzglednieniem wlasnie tych cytatow!!! buzka

27.7.2006 (14:21)

hmmm.... 'cierpienie', 'człowieczeństwo', 'szczęście', 'morlaność', 'kobieta', 'literatura', itd.....a 'mężczyzna'?? pozdrawiam:)

27.7.2006 (14:21)

świetna sprawa! jutro mam próbną ;)Zadania z Języka polskiego
MiLoSzRgW0 rozwiązanych zadań
Język polski 300 pkt wczoraj o 22:23

Jak Łowiczanie obchodzą święta takie jak: niedziela palmowa wielkanoc Noc świętojańska dożynki Prosze każde święto napisać tak w 5 zdań same ważne...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 225
Rozwiązuj

MiLoSzRgW0 rozwiązanych zadań
Język polski 50 pkt wczoraj o 22:21

Jak Łowiczanie obchodzą święta takie jak: niedziela palmowa wielkanoc Noc świętojańska dożynki Prosze każde święto napisać tak w 5 zdań same...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38
Rozwiązuj

pakamango0 rozwiązanych zadań
Język polski 10 pkt wczoraj o 22:05

Podaj przykład współczesnego Achillesa, lub Hektora. Uzasadnij swoją odpowiedź.

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Kubz0rPL0 rozwiązanych zadań
Język polski 10 pkt wczoraj o 20:49

Napisz plan wydarzeń do historii sztuki dla dzieci i rodziców Ewa Jałochowska PLS HELP

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

adamber1230 rozwiązanych zadań
Język polski 10 pkt wczoraj o 20:32

Napisz co ci sie podoba i nie podoba w filmie oskar i pani róża dam naj

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.