profil

Przyczyny bezrobocia

drukuj
satysfakcja 78 % 208 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PRZYCZYNY BEZROBOCIA
W KRAJACH WYSOKO ROZWINIĘTYCH:
-zmiany technologiczne(automatyzacja i komputeryzacja)
-przenoszenie miejsc pracy do krajów o niższych płacach i podatkach
-ograniczanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach(edukacja,służba zdrowia,administracja,policja,kolej) ze względu na trudności budżetowe
-finansowe i biurokratyczne bariery podejmowania działalności gospodarczej
-mała przedsiębiorczość,bezradność niektórych grup społecznych
-napływ dużej ilości imigrantów
W KRAJACH WPROWADZAJĄCYCH RESTRUKTURYZACJE GOSPODARKI:
-upadek nierentownych przedsiębiorstw państwowych(górnictwo,rolnictwo,hutnictwo
-wprowadzenie nowoczesnych technologii
-zmniejszenie zatrudnienia w instytucjach państwowych
-zmniejszenie zatrudnienia i upadek przedsiębiorstw wskutek napływu konkurencyjnych towarów i usług
-niechęć do zmiany zawodu i miejsca zamieszkania w celu znalezienia pracy
W KRAJACH SŁABO ROZWINIĘTYCH:
-brak kapitału umożliwiającego tworzenie miejsc pracy
-wysoki przyrost naturalny
-nieudolne,skorumpowane rządy
-niskie kwalifikacje osób w wieku produkcyjnym
-częściową niezdolność do pracy w wyniku niedożywienia i chorób

BEZROBOCIE W POLSCE:
-Bezrobocie w naszym kraju jest bardzo zróżnicowane regionalnie. Najwyższy poziom bezrobocia jest w województwach warmińsko-mazurskie(prawie30%) zachodniopomorskie i lubuskie(około 27%). Wysoki poziom bezrobocia mają także województwa :dolnośląskie,pomorskie,opolskie,świętokrzyskie,i łodzkie.W województwie mazowieckim i małopolskim bezrobocie jest najniższe (około 14%) a to przedewszystkim dzieki dużej liczbie miejsc pracy w Warszawie i Krakowie. Najniższy poziom bezrobocia (10%) spotykamy w wielkich miastach.

SPOŁECZNE SKUTKI BEZROBOCIA:
-zubożenie rodzin
-obniżenie ich standardu życia
-pogarszanie szans edukacji dzieci i młodzieży z rodzin osób bezrobotnych co zagraza ich zdrowiu i ogranicza możliwości w zyciu kulturalnym i społecznym
-oddziaływanie na psychikę osób pozbawionych pracy,obniżenie ich samo ocenie ,może być to źródłem depresji ,alkoholizmu,narkomanii,przestępczości.

PRZESTĘPCZOŚĆ:
Przyczyny:
-nędzą
-dominacja innych
-bezrobocie
-migracje ze wsi do miast
-konflikty wojenne
poziom przestępczości na świecie jest bardzo zróżnicowana.

Przestępczość w Polsce w ostatnich latach szybko wzrasta w pierwszej połowie lat 90. wskaźnik wynosił około 250 przestepstw na 10 tys. Mieszkańców , w 2000 roku wzrósł on do 350. jest coraz więcej rozbojów ,wymuszeń i kradzieży rozbójniczych. w latach 2000-2002 gwałtownie wzrosła liczba przestępstw drogowych. Województwa:pomorskie,zachodniopomorskie,lubuskie,dolnośląskie,mazowieckie

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE IZOLACJI PANSTW
NATURALNE:
-oddalenie od światowych rynków i szlaków
-słabe rozpoznanie miejscowych zasobów
-nieopłacalny ekonomiczny handel NP.:Mongolia
MILITARNE
-wstrząsy społeczne
-wewnętrzne kryzysy ,konflikty NP:Afganistan
IDEOLOGICZNE:
-zamkniecie kraju w ramach ideologicznego bloku NP. Korea Płn
RELIGIJNE
-obawa przed nowymi wpływami kulturowymi
-niechec do innych wpływów cywilizacyjnych NP.: Sudan
EKONOMICZNE
-obawa uzależnienia się od obcych sił ekonomicznych Np.:Kuba

AUTARKIA-dąznośc do samowystarczalności gospodarczej,która jest przeciwieństwem otwartości politycznej i gospodarczej,międzynarodowego podziału pracy i wymiany handlowej.
EMBARGO-oznacza ograniczenie handlu i innych stosunków z określonym państwem i jego bojkot na arenie międzynarodowej.
PRZYCZYNY NAŁOŻENIA EMBARGO:
-totalitarne rządy
handel bronią na obszarze konfliktów
-stwarzanie zagrożeń militarnych
-wspieranie terroryzmu
-udostępnianie materiałów radioaktywnych
-handel narkotykami

PRZYKŁADY DEZINTEGRACJI POLITYCZNEJ I GOSPODARCZEJ:
Rozpad cesarstwa rzymskiego
-rozbiory polski pod koniec 20 wieku
-rozpad systemu kolonialnego
-rozpad cesarstwa austro-wegierskiego
-podział Niemiec po 2 wojnie światowej
-podział na dwa państwa Korei czy Wietnamu

RWPG-najwazniejsza organizacja gospodarcza byłych krajów socjalistycznych. Utworzona została w 1949r w Moskwie.
Państwa powstałe po rozpadzie związku radzieckiego:
Litwa Łotwa Estonia Białoruś Ukraina Mołdawia Gruzja Armenia Azerbejdżan Kazachstan turkmenistan Uzbekistan kirgistan Tadżykistan


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
26.1.2013 (17:42)

głównym powodem jest podatek dochodowy ( karanie ludzi za prace, szczególnie przy progresywnym.. ) 2- to zasiłek dla bezrobotnych ( po co pracować jak za "darmo" można dostać kase) 3. płaca minimalna , która powoduje wzrost bezrobocia zwłaszcza wśród ludzi nieudolnych, biednych i nastolatków. (jesli ktoś nie jest wstanie zapłacić np minimalna 1200zł to po prostu zwalnia osobę lub nie zatrudnia) 4. ZUS 29% co miesiąc z pensji pod przymusem ( dlatego jest szara strefa żeby ominąć niesprawiedliwe prawo nadmierny ucisk fiskalny, dzięki szarej strefie jako tako nasza gospodarka sie trzyma, gdyby ją zlikwidowali byłaby katastrofa już kompletna

1.2.2011 (09:19)

napewno na wos się przyda

Typ pracy