profil

satysfakcja 80 % 165 głosów

Przyczyny bezrobocia

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

PRZYCZYNY BEZROBOCIA W KRAJACH WYSOKO ROZWINIĘTYCH: -zmiany technologiczne(automatyzacja i komputeryzacja) -przenoszenie miejsc pracy do krajów o niższych płacach i podatkach -ograniczanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach(edukacja,służba zdrowia,administracja,policja,kolej) ze względu na trudności budżetowe -finansowe i biurokratyczne bariery podejmowania działalności gospodarczej -mała przedsiębiorczość,bezradność niektórych grup społecznych -napływ dużej ilości imigrantów W KRAJACH WPROWADZAJĄCYCH RESTRUKTURYZACJE GOSPODARKI: -upadek nierentownych przedsiębiorstw państwowych(górnictwo,rolnictwo,hutnictwo -wprowadzenie nowoczesnych technologii -zmniejszenie zatrudnienia w instytucjach państwowych -zmniejszenie zatrudnienia i upadek przedsiębiorstw wskutek napływu konkurencyjnych towarów i usług -niechęć do zmiany zawodu i miejsca zamieszkania w celu znalezienia pracy W KRAJACH SŁABO ROZWINIĘTYCH: -brak kapitału umożliwiającego tworzenie miejsc pracy -wysoki przyrost naturalny -nieudolne,skorumpowane rządy -niskie kwalifikacje osób w wieku produkcyjnym -częściową niezdolność do pracy w wyniku niedożywienia i chorób BEZROBOCIE W POLSCE: -Bezrobocie w naszym kraju jest bardzo zróżnicowane regionalnie. Najwyższy poziom bezrobocia jest w województwach warmińsko-mazurskie(prawie30%) zachodniopomorskie i lubuskie(około 27%). Wysoki poziom bezrobocia mają także województwa :dolnośląskie,pomorskie,opolskie,świętokrzyskie,i łodzkie.W województwie mazowieckim i małopolskim bezrobocie jest najniższe (około 14%) a to przedewszystkim dzieki dużej liczbie miejsc pracy w Warszawie i Krakowie. Najniższy poziom bezrobocia (10%) spotykamy w wielkich miastach. SPOŁECZNE SKUTKI BEZROBOCIA: -zubożenie rodzin -obniżenie ich standardu życia -pogarszanie szans edukacji dzieci i młodzieży z rodzin osób bezrobotnych co zagraza ich zdrowiu i ogranicza możliwości w zyciu kulturalnym i społecznym -oddziaływanie na psychikę osób pozbawionych pracy,obniżenie ich samo ocenie ,może być to źródłem depresji ,alkoholizmu,narkomanii,przestępczości. PRZESTĘPCZOŚĆ: Przyczyny: -nędzą -dominacja innych -bezrobocie -migracje ze wsi do miast -konflikty wojenne poziom przestępczości na świecie jest bardzo zróżnicowana. Przestępczość w Polsce w ostatnich latach szybko wzrasta w pierwszej połowie lat 90. wskaźnik wynosił około 250 przestepstw na 10 tys. Mieszkańców , w 2000 roku wzrósł on do 350. jest coraz więcej rozbojów ,wymuszeń i kradzieży rozbójniczych. w latach 2000-2002 gwałtownie wzrosła liczba przestępstw drogowych. Województwa:pomorskie,zachodniopomorskie,lubuskie,dolnośląskie,mazowieckie CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE IZOLACJI PANSTW NATURALNE: -oddalenie od światowych rynków i szlaków -słabe rozpoznanie miejscowych zasobów -nieopłacalny ekonomiczny handel NP.:Mongolia MILITARNE -wstrząsy społeczne -wewnętrzne kryzysy ,konflikty NP:Afganistan IDEOLOGICZNE: -zamkniecie kraju w ramach ideologicznego bloku NP. Korea Płn RELIGIJNE -obawa przed nowymi wpływami kulturowymi -niechec do innych wpływów cywilizacyjnych NP.: Sudan EKONOMICZNE -obawa uzależnienia się od obcych sił ekonomicznych Np.:Kuba AUTARKIA-dąznośc do samowystarczalności gospodarczej,która jest przeciwieństwem otwartości politycznej i gospodarczej,międzynarodowego podziału pracy i wymiany handlowej. EMBARGO-oznacza ograniczenie handlu i innych stosunków z określonym państwem i jego bojkot na arenie międzynarodowej. PRZYCZYNY NAŁOŻENIA EMBARGO: -totalitarne rządy handel bronią na obszarze konfliktów -stwarzanie zagrożeń militarnych -wspieranie terroryzmu -udostępnianie materiałów radioaktywnych -handel narkotykami PRZYKŁADY DEZINTEGRACJI POLITYCZNEJ I GOSPODARCZEJ: Rozpad cesarstwa rzymskiego -rozbiory polski pod koniec 20 wieku -rozpad systemu kolonialnego -rozpad cesarstwa austro-wegierskiego -podział Niemiec po 2 wojnie światowej -podział na dwa państwa Korei czy Wietnamu RWPG-najwazniejsza organizacja gospodarcza byłych krajów socjalistycznych. Utworzona została w 1949r w Moskwie. Państwa powstałe po rozpadzie związku radzieckiego: Litwa Łotwa Estonia Białoruś Ukraina Mołdawia Gruzja Armenia Azerbejdżan Kazachstan turkmenistan Uzbekistan kirgistan Tadżykistan


Autor cygi_best
Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: przyczyny_bezrobocia.doc
Komentarze (2) Brak komentarzy zobacz wszystkie
26.1.2013 (17:42)

@xtal głównym powodem jest podatek dochodowy ( karanie ludzi za prace, szczególnie przy progresywnym.. ) 2- to zasiłek dla bezrobotnych ( po co pracować jak za "darmo" można dostać kase) 3. płaca minimalna , która powoduje wzrost bezrobocia zwłaszcza wśród ludzi nieudolnych, biednych i nastolatków. (jesli ktoś nie jest wstanie zapłacić np minimalna 1200zł to po prostu zwalnia osobę lub nie zatrudnia) 4. ZUS 29% co miesiąc z pensji pod przymusem ( dlatego jest szara strefa żeby ominąć niesprawiedliwe prawo nadmierny ucisk fiskalny, dzięki szarej strefie jako tako nasza gospodarka sie trzyma, gdyby ją zlikwidowali byłaby katastrofa już kompletna

1.2.2011 (09:19)

napewno na wos się przyda

Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.