profil

Kwasy

drukuj
satysfakcja 74 % 223 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Cząsteczka kwasu składa się z wodoru i reszty kwasowej. Kwasy dzieli się na tlenowe i beztlenowe.

Wyróżniamy kwasy:
-azotowy(III) HNO2
-azotowy(V) HNO3
-siarkowy(IV) H2SO3
-siarkowy(VI) H2SO4
-węglowy(IV)H2CO3
-fosforowy(V)H3PO4
-chlorowodorowy (solny) HCl
-siarkowodorowy H2S

Kwasy tlenowe otrzymujemy w reakcji bezwodnika kwasowego z wodą.

BEZWODNIK KWASOWY + WODA = KWAS TLENOWY

Kwasy beztlenowe otrzymujemy poprzez połączenie wodoru z odpowiednim niemetalem w wyniku czego powstaje gaz, następnie poprzez rozpuszczenie gazu w wodzie.

Dysocjacja elektrolityczna jest to rozpad na jony – kation i aniony. Aby doszło do dysocjacji koniecznym warunkiem jest: woda i rozpuszczalność w niej. Wszystkie kwasy b. dobrze rozpuszczają się w wodzie, czyli ulegają dysocjacji.

Charakterystyka kwasów.
Kwas azotowy (III)
- słaby, nietrwały, bezbarwna ciecz
- stosuje się go w medycynie
Kwas azotowy (V)
- żrący, mocny, dymiący
- stosuje się go do wykrywania białek, w medycynie, przy produkcji materiałów wybuchowych i barwników.
Kwas siarkowy(VI)
-ciecz o duszącej woni, średniej mocy, tworzy sole
- stosuje się go w produkcji papieru, oleju, jest środkiem dezynfekującym
Kwas siarkowy(VI)
- żrąca, bezbarwna, mocna ciecz
- stosuje się go w produkcji barwników i materiałów wybuchowych, w medycynie
Kwas węglowy
- słaba, nietrwała ciecz
- stosuje się go przy produkcji napojów gazowanych
Kwas fosforowy
- białe, słabe ciało stałe, dobrze rozpuszcza się w wodzie
- stosowany do produkcji nawozów sztucznych, leków, w przemyśle spożywczym, składnik coca coli
Kwas solny
- bezbarwna, mocna, żrąca ciecz
- stosuje się go w lutnictwie, przemyśle cukierniczym, w produkcji barwników, tworzyw sztucznych, narkotyków
Kwas siarkowodorowy
- bezbarwny, słaby gaz o silnej woni
- stosowany do produkcji kwasu siarkowego, składnik wód mineralnych


Wskaźniki to substancje chemiczne które informują nas o odczynie roztworu- kwaśnym, obojętnym lub zasadowym.

Przykłady

wskaźników:
a) naturalnych
- herbata
- sok z buraków, czerwonej kapusty, borówek
- lakmus
b) sztucznych
- oranż metylowy
- papierek uniwersalny (wskaźnikowy)


Kwasy znane z życia codziennego:
- kwas cytrynowy
- kwas mlekowy
- kwas mrówkowy
- kwas szczawiowy
- polopiryna c
- witamina c
- pepsyna
- kwas akumulatorowy
- kwas żołądkowy

Przyczynami kwaśnych deszczy są:
-spalanie węgla i ropy naftowej zanieczyszczonej różnymi tlenkami,
-przede wszystkim człowiek.

Skutkami kwaśnych opadów są:
-zakwaszenie gleby,
- wyginięcie niektórych gatunków fauny i flory,
- choroby, alergie,
- korozje,
- zanieczyszczenie ogólne powietrza

Sposoby zapobiegania i ochrony przed opadami:
- monitoring badania ilości kwasów w powietrzu,
- zmiana środków transportu
- filtry na kominy,
- zmiana sposobu ogrzewania:
a) słoneczne
b) wiatrem
c) elektrownie wodne


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (6) Brak komentarzy
12.1.2011 (19:57)

dzięki ;) pomogłaś mi !! )

20.9.2010 (15:44)

Dzięęki :)

15.3.2009 (10:27)

znakomite!!!!!!!!

Rozkład materiału