profil

Przedstaw rozwój miast, rzemiosła i handlu w Europie okresie Średniowiecza

drukuj
satysfakcja 33 % 65 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

I Miasta
Miastem była osada, która skupiała ludność nierolniczą, zajmującą się rzemiosłem i handlem oraz pełniła rolę ośrodka rynku lokalnego. Na początku Średniowiecza miasta europejskie znajdowały się w stanie upadku. Koncentrowały się one w basenie Morza Śródziemnego, a na kontynencie stanowiły rzadkość. Korzystniejsze warunki nastąpiły od IX w. a w końcu XV w. największe miasta Europy liczyły ok. 50 tyś mieszkańców i było ich ok. 10. Przede wszystkim były to miasta włoskie. Na początku miasta stanowiły własność feudalną a ich mieszkańcy byli poddanymi. Później wolność miast uzyskiwano przez krwawe powstania bądź drogą pokojową. Z czasem miasta miały już swój samorząd, sądownictwo, a mieszkańcy dysponowali swoją własnością i mieli przywileje. W średniowiecznym mieście wyróżnia się następujące grupy społeczne:
- patrycjat – bogaci kupcy, bankierzy , rycerze, duchowieństwo
- pospólstwo- rzemieślnicy, drobni kupcy.
- plebs- ( ludzie bez zawodu), służba, robotnicy, żebracy, nierządnice- stanowili ok. 60% ludności miasta.
- żydzi
II Rzemiosło
Rzemieślnicy odsunięci przez patrycjuszy od władzy tworzyli organizacje zwane cechami. Stowarzyszały one właścicieli warsztatów jednej specjalności ( np. piekarzy, szewców) oraz czeladników.
Ustrój cechowy charakteryzował się różnością członków cechu i ich solidarności. Cechy miały własne przywileje i prawa ( przepisy określały, kto może należeć do cechu). Liczba członków cechu była dokładnie określona. Cechy spełniały różnorodne funkcje:
- produkcyjne - określanie rozmiarów produkcji i kontrola jakości wyrobów, pozyskiwanie surowca, jako rozdział oraz zbyt towarów;
- szkoleniowe - kontrola kształcenia uczniów, przeprowadzanie egzaminów mistrzowskich dla czeladników;
- sądownicze - ustalanie reguł życia cechowego, sądzenie i karanie za ich naruszanie;
-religijne - udział w nabożeństwach i procesjach, fundacje dla kościołów;
-militarne - obrona danych odcinków murów miejskich w czasie oblężenia, ćwiczenia we władaniu bronią, organizacja milicji miejskiej;
- towarzysko-kulturalne i samopomocowe - wspólne uczty i zabawy, pomoc dla wdów i sierot po mistrzach, akcje filantropijne;
Technika produkcji rzemieślniczej była prosta, oparta na pracy ręcznej, ale produkty były znakomitej jakości, gdyż kontrolował je cech. i opatrywał znakiem mistrza.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy