profil

Czas wolny dzieci i młodzieży w aspekcie wartości wychowawczych i zagrożeń

drukuj
satysfakcja 78 % 126 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

SPIS TREŚCI:

1. POJĘCIE CZASU WOLNEGO.

2. FUNKCJE WYCHOWAWCZE CZASU WOLNEGO.

3. WYKORZYSTYWANIE CZASU WOLNEGO.

4. STYLE SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO.

5. PATOLOGIA WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE WOLNYM (PRZYCZYNY I PRZEJAWY).

6. ROLA ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ SPOŁECZNYCH W REALIZACJI FUNKCJI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH I ORGANIZOWANIU CZASU WOLNEGO.

7. KWESTIONARIUSZ ANKIETY DOTYCZĄCEJ CZASU WOLNEGO DLA UCZNIÓW KLAS 4 – 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

BIBLIOGRAFIA


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy