profil

Tabela (Alkochole, aldechydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, tłuszcze, aminy)

drukuj
satysfakcja 31 % 36 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wzór ogólny
związków i nazwa przedstawiciele Reakcje charakterystyczne
Alkohole jednowodorotlenowe
R-OH metanol CH3OH
etanol
C2H5OH Metale aktywne:
2ROH + 2Na  2 RONa + H2
Z kwasami:
- nieorganicznymi
ROH + HX  RX + H2O
- organicznymi
RCOOH + ROH  R1COOR + H2O
Alkohole wielowodorotlenowe Glikol etylowy
CH2OH
|
CH2OH

Gliceryna
H2COH
|
HCOH
|
H2COH 1. Reagują wodorem z grupy hydroksylowej z metalami aktywnymi
2.reagują z kwasami:
a) nieorganicznymi dając glikol- dwufluorowcopochodne
Gliceryna- trifluorowcopochodne
b) organicznymi – gliceryna + wyższy kwas tł.  tłuszcz
H2COH H2C – O –C- R =O
| |
HCOH + 3 RCOOH HC – O- C –R = O + 3 H2O
| |
H2COH H2C – O –C – R =O
Aldehydy
R – C =O
|
H Aldehyd mrówkowy
H- C –H
||
O Próba Tollensa
R –C = O + Ag2O  R – C =O + 2 Ag
| |
H OH

Próba Trommera
R – C =O + 2 Cu(OH)2  R – C =O + Cu2O + H2O
| |
H OH
Ketony
R-C-R
||
O Aceton, Propanol
H3C – C – CH3 Negatywny wynik próby Tollensa i Trommera
Kwasy karboksylowe
R-COOH octowy= etanowy
CH3COOH
propinowy
C2H5COOH
Masłowy
C3H7COOH
Palmitynowy
C15H31COOH
Stearynowy
C17H35COOH 1. Otrzymywanie soli:
2CH3COOH + Ca  ( CH3COO)2Ca + H2 octan wapnia
2C15H31COOH + Na2O  2C15H31COONa +H2O palmitynian sodu (mydło)
2C17H33COOH +KOH  C17H33COOK + H2O oleinian potasu
2. Reakcja na wiązaniu nienasyconym
C17H33COOH +H2  C17H35COOH kwas stearynowy (ciało stałe)
3. reakcja estryfikacji
R-C=O+ R1OH  R- C=O + H2O
| |
OH OR1
Estry
R-C=O
\\
O – R1
wiązanie estrowe Maślan etylu
C3H7 –C = O
\\
O-C2H5 Hydroliza:
- kwasowa:
Ester + H2OH+) kw. karboksylowy + alkohol

Tłuszcze
H2C-O – C
|
HC-O-C
|
H2C- O -C tripalmitynian glicerolu Hydroliza:
a) kwasowa
tłuszcz + woda  H+) glicerol + kw.tłuszczowy
b) zasadowa
tłuszcz + NaOH  glicerol + mydło
(KOH)

Aminy
R-NH 2 fenyloalanina


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Podobne tematy:
Komentarze (5) Brak komentarzy
26.2.2009 (02:05)

Daje 1 bo masakryczna praca - brak wniosków , dużo błędów merytorycznych

19.2.2009 (16:50)

Straszne.....

2.2.2008 (19:13)

praca beznadziejna, ale licza sie checi!!

Typ pracy