profil

Narkotyki. Narkomania wśród młodzieży- przyczyny zażywania oraz jego skutki.

drukuj
satysfakcja 76 % 119 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Oglądając filmy, słuchając codziennych wiadomości, czytając prasę, przeglądając strony internetowe, słuchając opowieści znajomych zdajemy sobie sprawę, jak ogromnym i niebezpiecznym problemem jest narkomania. Głęboko wierząc, że naszego dziecka nigdy to nie dotknie rzadko zastanawiamy się co zrobić, aby ustrzec je od narkotyków. Czasami od swoich dzieci słyszymy, bądź dowiadujemy się czegoś o narkotykach, programach profilaktycznych realizowanych w szkołach. Czasami pozostawiamy ten temat, bo nie mamy akurat czasu aby o nim porozmawiać, bo wydaje nam się bez sensu dyskusja na tematy, które akurat naszego dziecka "na pewno nigdy nie będą dotyczyły", bo wydaje nam się, że wiemy zbyt mało, aby podjąć polemikę, bo "dla dobra dziecka" nie chcemy "rozbudzać jego ciekawości", bo wydaje nam się, że jest jeszcze zbyt małe...
Nigdy nie jest za wcześnie na rozmowę z dzieckiem o narkotykach. A ze względu na zagrożenia jakie ze sobą niosą - im wcześniej, tym lepiej! Jeśli będziemy z tym czekać aż do szkoły średniej, może okazać się, że dziecko ma już za sobą pierwsze eksperymenty. Pamiętajmy, że najczęstszym powodem sięgnięcia po narkotyk bywa ciekawość. Już 8,9-latek rejestruje pojęcia takie, jak : narkotyki, nałóg. I nie powinniśmy tego faktu ignorować. Rodzice, którzy potrafią spokojnie usiąść i porozmawiać z dzieckiem, mogą w prosty sposób wyjść naprzeciw ich ciekawości i w uczciwej rozmowie wyjaśnić, co to narkotyki i jakie są konsekwencje ich używania. Skoro dziecko było w stanie uwierzyć, że przechodząc przez jezdnię należy zachować ostrożność, że nie wolno dotykać gorących przedmiotów, to analogicznie będzie potrafiło zrozumieć, że żadnego narkotyku nie wolno nawet spróbować. T.Dimoff i S.Carper wskazują: W trakcie takiej rozmowy powiedzcie, że:
• Narkotyki są o wiele groźniejsze dla dzieci niż dorosłych
• U dorosłych uzależnienie fizyczne może pojawić się dopiero po latach, podczas, gdy u dzieci może pojawić się już po kilku tygodniach
• Spośród dzieci, które zaczęły palić, 25% kontynuuje ten nałóg także po 20 latach, wśród narkomanów jest od 85 do 90% osób palących papierosy. Natomiast osoby, które w dzieciństwie i młodości nie dały skusić się papierosom, prawdopodobnie już nigdy nie staną się palaczami.
• Są ludzie bardziej lub mniej podatni na uzależnienie, nie ma jednak sposobu, by taką rzecz z góry przewidzieć
• Jedyną gwarancją uniknięcia nałogu jest niepodejmowanie żadnych prób z żadnym z środków.


Powyższe rady powinny pomóc przebrnąć rodzicowi przez taką rozmowę a także przygotować się do podjęcia przemyślanych decyzji co do dalszego postępowania w przypadku, gdy już pojawi się problem. Dlatego, aby ustrzec nasze dzieci przed narkotykami, uniknąć "niespodzianek" oraz skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom PAMIETAJMY:
• Nauczmy się słuchać, gdy mówią do nas nasze własne dzieci.
• Wspierajmy je w rozwijaniu poczucia własnej wartości, niezależności, odpowiedzialności i innych pozytywnych cech.
• Zachęcajmy do rozwijania zainteresowań, do aktywności, które są konstruktywne, ambitne i interesujące.
• Budujmy silne więzi rodzinne poprzez zachęcanie dzieci do szerszych rozmów o wszystkich problemach, o narkotykach, szkole, zainteresowaniach, kolegach i koleżankach, bohaterach ulubionych książek, filmów, gier i ich postawach, zachowaniach, życiu.
• Ustalmy zasady i reguły, które muszą być przestrzegane i egzekwowane.
• Zajmijmy kategoryczne stanowisko nie dopuszczające używania środków odurzających w jakiejkolwiek formie.
• Dowiedzmy się jak najwięcej o narkotykach.
• Nauczmy się rozpoznawać sygnały świadczące o kontaktach z narkotykami.
• Nie bądźmy bezkrytyczni, miejmy poczucie odpowiedzialności za własne dziecko i nie pozostawajmy obojętni na los innych dzieci.
• Zachęcajmy dziecko do zapraszania kolegów do domu - poznajmy ich np. przy herbacie i ciastku.
• Nawiążmy kontakty z sąsiadami, rodzicami kolegów dziecka, bądźmy w stałym kontakcie ze szkołą - nie lekceważmy ich uwag i spostrzeżeń.
• Dowiedzmy się, gdzie szukać specjalistycznej pomocy (źródła: pedagog szkolny, lekarz rodzinny, ksiądz, nasza strona).
• Bądźmy wzorem do naśladowania. To nasze czyny, nie słowa mają uczyć dziecko, jak żyć.
NIEPOKOJĄCE SYGNAŁY CO ROBIĆ, GDY OKAŻE SIĘ , ŻE MAMY PROBLEM Z NARKOTYKAMI
Mimo naszych usilnych starań dorastające dzieci nie zawsze zachowują się tak, jak byśmy tego chcieli. Wciąż stwarzają sytuacje, które nas niepokoją. Zmieniają zachowania, nawyki i sposób bycia. Przebywają gdzieś do późnych godzin nie wiadomo z kim, nie uczą się tyle, ile naszym zdaniem powinny. Zaniedbują swoje zainteresowania. Nie chcą z nami rozmawiać. Wchodzą w nowy okres życia, naśladują starszych, chcą upodobnić się do swoich kolegów. Te problemy związane są nieodłącznie z okresem dojrzewania i są naturalnym elementem rozwoju, chociaż mogą nam się nie podobać. Dlatego nie zawsze należy reagować na każdą zmianę w zachowaniu dziecka obawą, bo nie musi ona oznaczać, że nasze dziecko jest zagrożone narkomanią.

NARKOMANIA - stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich (Ustawa z dnia 29 lipca 200r.o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz.U.179/05 poz.1485).

Są jednak sytuacje, których nie wolno bagatelizować.
Sygnały ostrzegawcze:
• Czy Twoje dziecko oddala się od ciebie , staje się obce mimo, że wcześniej byliście blisko?
• Czy unika rodzinnych świąt, wspólnych posiłków, spędzania wspólnie czasu?
• Czy wyraża niechęć do rozmów, unika kontaktu, kręci w rozmowie, kłamie?
• Czy ma kłopoty z nauką, choć wcześniej dobrze sobie radziło, wagaruje, otrzymuje złe stopnie?
• Czy od pewnego czasu przestało się interesować swoimi dawnymi zajęciami?
• Czy jest niecierpliwe, rozdrażnione?
• Czy jest na zmianę pobudzone lub ospałe, sypia o różnych porach i trwa to długo?
• Czy znika często w ciągu dnia z domu pod dowolnym pretekstem i stara się unikać kontaktu po powrocie?
• Czy wraca bardzo późno lub bez uzgodnienia nocuje poza domem?
• Czy ma nowych znajomych, których nie chce zapraszać do domu?
• Czy kwestionuje szkodliwość narkotyków, uważa, że powinny być zalegalizowane?
• Czy ma nadmierny apetyt lub nie ma apetytu?
• Czy ma przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, przewlekły katar?
• Czy w jego pokoju dziwnie pachnie, miewa fifki, fajki różnych kształtów, bibułki do skrętów, susz, biały proszek, tabletki nieznanego pochodzenia, opalone fole aluminiowe, nieznane chemikalia, tabaka?
• Czy z domu znikają pieniądze i wartościowe przedmioty?
Masz prawo sądzić, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego, gdy zauważysz kilka z wymienionych objawów jednocześnie.
Gdy masz pewność, że chodzi o narkotyki-zacznij działać, bo problem sam się nie rozwiąże. Nie działaj jednak pod wpływem emocji, nie rozpoczynaj rozmowy, gdy dziecko jest odurzone. Przygotuj się do rozmowy, zadbaj o to, aby każde z was miało czas na te rozmowę. Wysłuchaj co ma do powiedzenia na swoją obronę, ale nie daj się zwieść łatwym tłumaczeniom. Nie ufaj zapewnieniom, że znaleziony w jego pokoju narkotyk należy do kolegi. Nie daj się przekonać, ze teraz taka moda i wszyscy biorą narkotyki. Nie uważaj za mniejsze zło, jeżeli mówi, że to "tylko trawka". Nie obwiniaj się, kiedy mówi, ze bierze z powodu kłopotów rodzinnych
Jeżeli zbadasz, że był to incydent-daj mu szansę, nie traktuj jak narkomana. Jednak porozmawiaj o konsekwencjach i zagrożeniach z powodu narkotyków, procesie wchodzenia w uzależnienie, a także na temat presji i manipulacji ze strony grupy. Uświadom odpowiedzialność prawną dotyczącą przestępstw narkotykowych. Uświadom też, że zawiodło twoje zaufanie, złamało zasady. Ustalcie nowe reguły ściśle ich przestrzegając i egzekwując. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania dopóki nie upewnisz się, że wszystko jest w porządku.
Jeżeli stwierdzisz, że dziecko ma już problem z powodu narkotyków, skorzystaj z pomocy specjalistów. Zdobądź adresy poradni lub specjalistów w zakresie uzależnień, którzy pomogą tobie i dziecku poradzić sobie z problemem. Wspólnie z terapeutą i dzieckiem ustalcie reguły postępowania i konsekwentnie ich przestrzegajcie.
Nie chroń dziecka przed konsekwencjami jego zachowań. Jeżeli się nie nauczyło, może nawet nie zdać. To konieczny element dochodzenia do zdrowia. Nie usprawiedliwiaj nieobecności, nie tłumacz dziecka przed nauczycielami, znajomymi i rodziną. Nie wstydź się i nie ukrywaj za wszelką cenę tego problemu - to przecież może się zdarzyć w każdej rodzinie.
Jeżeli dziecko podejmie terapię, będzie potrzebowało od was dużo cierpliwości, zrozumienia i wsparcia.

Uzależnienie

Uzależnienie od środków odurzających i substancji psychotropowych to zespół zjawisk psychicznych lub somatycznych wynikających z działania środków odurzających lub substancji psychotropowych na organizm ludzki, charakteryzujący się zmianą zachowania lub innymi reakcjami psychofizycznymi i koniecznością używania stale lub okresowo tych środków lub substancji w celu doznania ich wpływu na psychikę lub dla uniknięcia następstw wywołanych ich brakiem (Ustawa z dnia 29 lipca 200r.o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz.U.179/05 poz.1485). Rozwój uzależnienia jest zależny od wielu czynników, m.in. od specyficznych właściwości substancji uzależniającej, fizjologicznych właściwości organizmu (warunkujących szybkość powstawania uzależnienia), cech osobowości sprzyjających działaniu substancji uzależniającej (bierność, niesamodzielność) i czynników środowiskowych ułatwiających kontakt z takimi substancjami (słabość więzi rodzinnych, brak perspektyw życiowych, presja grup subkulturowych, rówieśniczych, pochopne zastosowanie leku). Powody skłaniające dziecko do sięgnięcia po narkotyki są różne (znajdziesz również na naszej stronie). Jednakże w żadnej z tych sytuacji dzieci nie biorą na poważnie zagrożeń z nimi związanych. Nie myślą o uzależnieniu, nałogu. Dzieci, które zaczęły eksperymentować z narkotykami i brną dalej w ścieżkę prowadzącą do uzależnienia zaczynają odsuwać się od rodziny, dotychczasowych przyjaciół, przestają interesować się szkołą, sportem, religią, izolują się od otoczenia, stają się nieprzystępne, agresywne, tracą sprawność i kondycję fizyczną. Z narkotykami wiążą się typowe zachowania (znajdziesz również na naszej stronie)i niezwykle istotne jest, aby rodzice potrafili je w porę rozpoznać. Podejrzewając, że dziecko od jakiegoś czasu bierze narkotyki, nie traćmy czasu na szukanie winnych, czy też zastanawianie się "kiedy z tego wyrośnie". Wystarczy zaobserwowanie pewnych sygnałów wskazujących na to ,że dziecko eksperymentuje ze środkami odurzającymi(znajdziesz również na naszej stronie). Nie traćmy czasu na rozmowy, w trakcie których dziecko i tak wyprze się wszystkiego. Osoby uzależnione zaprzeczają, dlatego dobrze jest kierować się zasadą ograniczonego zaufania i nie wierzyć w ich zapewnienia. Nie czekajmy aż kryzys narośnie, aż dziecko samo zmądrzeje i "wyrośnie z narkotyków". To zdarza się bardzo rzadko.
Czas wcale nie leczy narkomanii, a działa na niekorzyść uzależnionego. Później może być tylko gorzej. Najlepiej od razu udać się do specjalisty, który pomoże rozpoznać stopień uzależnienia dziecka i rozpocznie terapię. Rodzie często próbują sami sobie radzić z problemem. Jednak rodzice jako osoby współuzależnione są zwykle najmniej skutecznymi terapeutami. Nie są do tego specjalistycznie przygotowani. Dlatego też bardzo często, zupełnie nieświadomie i w dobrej wierze dają się wciągnąć w tzw. gry, manipulacje, dając się oszukiwać. Aby ułatwić Państwu wgląd w ewolucję zmian zachodzących w trakcie wchodzenia przez dziecko w proces uzależnienia przedstawiamy schemat tzw.drabinę uzależnienia, abyście mogli zapoznając się z nią ocenić, obserwując dziecko i jego zachowania-czy ma ono problem z alkoholem i narkotykami i podjąć przemyślaną decyzję co do dalszych kroków.
DRABINA UZALEŻNIENIA

ETAP I EKSPERYMENTY-POZNAWANIE STANU ODURZENIA

Do pierwszych kontaktów ze środkami odurzającymi dochodzi najczęściej na imprezach, koncertach, w weekendy, w czasie wakacji, w grupie, na której dziecku zależy. Bierze się, bo inni częstują-są to najczęściej środki gratisowe, nieodpłatne. W grę wchodzić mogą wtedy najczęściej papierosy, alkohol, marihuana, środki wziewne, amfetamina. Są to najczęściej niewielkie dawki, jednak łatwo o stan odurzenia z uwagi na niską tolerancję. Pierwszy raz kończy się zazwyczaj rozczarowaniem. Część osób w tym momencie uznaje, że zaspokoiło swoją ciekawość i nigdy więcej już nie próbuje. Są jednak i takie osoby, którym wprowadzanie się w stan odurzenia zaczyna się podobać. Odurzenie staje się częścią zabawy, co przeważa nad obawami przed skutkami częstego i długotrwałego brania. Środki odurzające są zakazane, nielegalne, co czyni je w oczach dzieci atrakcyjnymi. Pierwsze papierosy, drinki i skręty przenoszą dzieci w dorosły świat, podnoszą ich prestiż w oczach rówieśników, a do tego zaczynają dostarczać przyjemności. To wszystko staje się bardzo kuszące. Mało kto bierze pod uwagę jakiekolwiek zagrożenie. Tym bardziej, że zmiany w zachowaniu dziecka są na tym etapie nieznaczne i mogą umykać obserwacji. Samopoczucie dziecka jest ogólnie dobre, jednak mogą występować przykre następstwa zażycia środków odurzających np. wymioty, zawroty głowy, zmęczenie, długi sen po powrocie z imprezy. Większość dzieci stosując drobne kłamstwa potrafi ukryć efekty okazjonalnego używania, zwłaszcza, że te incydenty póki co nie rzutują na ich sytuację w szkole, ani na zachowanie w domu. Ponieważ dzieci nie widzą problemu w okazjonalnym używaniu środków odurzających, to rodzice muszą zachować czujność:
• wiedząc, gdzie i z kim przebywa ich córka/syn na imprezie, koncercie, dyskotece, zabawie
• wiedząc, o której ma wrócić, a o której wraca
• nie lekceważyć faktu, w jakim stanie dziecko wraca z imprezy (zwracać uwagę na woń, ale również zmiany w zachowaniu, usposobieniu)
• zwracać uwagę, gdy dziecko nocuje poza domem (brak kontroli, w jakim stanie wraca z imprezy)
• drobne kłamstwa mogą być sygnałem zagrożenia.
NIGDY NIE MOŻNA PRZEWIDZIEĆ REAKCJI CZŁOWIEKA PO ZAŻYCIU ŚRODKA ODURZAJĄCEGO LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWEJ!

Jeżeli dziecko nie potrafi bawić się na imprezie ani też zrelaksować się nie będąc w stanie odurzenia alkoholem lub innymi środkami, a przeżywanie pod ich wpływem stanów euforii szybko staje się przyjemne, że trudno z tego zrezygnować oraz sięga po narkotyki lub alkohol jeśli tylko ma taką okazję, robi to po raz trzeci, czwarty...to jest to już coś więcej niż zaspokojenie ciekawości i eksperyment - wchodzi w kolejny etap drabiny uzależnienia.


ETAP II CZĘSTSZE UŻYWANIE-STAN ODURZENIA PRZYJEMNOŚCIĄ

Dziecku udało się naruszyć tabu bez przykrych konsekwencji. W tej fazie środków odurzających nie bierze się tylko na imprezach, wkraczają one w codzienne życie. Nastolatek nie czeka więc do weekendu, nie czeka też aż ktoś go poczęstuje. Zaczyna sam szukać towarzystwa i okazji do zażycia środków odurzających również w tygodniu. Staje się aktywnym poszukiwaczem nowych doznań. Motywacją do brania nie jest już ciekawość lecz chęć wprawienia się w dobry nastrój. Bierze coraz częściej. Dobre samopoczucie coraz częściej uzależnione jest od wypalonej marihuany, aktywność i dobra zabawa od zażytej amfetaminy. Rosnąca tolerancja powoduje, że aby poczuć odurzenie, trzeba sięgać po większe dawki i mocniejsze środki. Oprócz piwa i wina pojawia się wódka. Oprócz marihuany pojawia się haszysz. Amfetamina pojawia się częściej. Aby przespać noc, stłumić negatywne objawy tzw.zejścia(zwały) sięga się po środki uspokajające. Użycie środka odurzającego jest zaplanowane i wiąże się z jego zakupem. Zdarza się, że środek odurzający zażywany jest w samotności. Konsumpcja, dotąd z wyboru zaczyna być potrzebą. Na dobre rozpoczyna się gra w zaprzeczanie, której częścią staje się podwójny styl życia. Cicha i spokojna strona medalu przeznaczona jest dla rodziców. Druga-wyluzowana i swobodna-dla towarzystwa. Dziecko staje się bardziej ostrożne, aby nie wzbudzać niepotrzebnych podejrzeń, które mogą zakończyc dopiero co rozpoczętą "zabawę". "Przecież nie biorę codziennie" "Wziąłem, bo było nudno" "Nie leżę w rynsztoku, ani nie włóczę się po melinach" "Byłem nieśmiały i zakompleksiony, wziąłem żeby się wyluzować" Nastolatek będący na II etapie drabiny, znajduje wiele innych przyczyn brania niż uzależnienie.
Dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na:
• Zmianę stosunku dziecka do szkoły (pogorszenie ocen, dużą liczbę nieobecnych godzin, spóźnień, uwagi nauczycieli na temat jego zachowania, nauki, spadek zainteresowania nauką)Używanie narkotyków w ciągu dni tygodnia obniża u dziecka zdolność koncentracji i przyswajania wiadomości, a ponadto weekendowe imprezy pochłaniają czas, który mógłby być poświęcony na naukę. Nie bez znaczenia są skutki uboczne działania środków odurzających (bóle głowy, kac, niewyspanie, słabsza odporność organizmu) powodujące absencję w szkole. Wypalona marihuana doraźnie wpływa na zaburzenia pamięci i koncentracji-niezbędne w procesie nauki, powoduje także ogólną utratę zainteresowań i ambicji-tzw.syndrom amotywacyjny.
• Późne powroty, spóźnienia do domu
• Kłopoty z utrzymaniem domowych obowiązków
• Spadek dotychczasowych zainteresowań
• Zmiany aktywności (zmęczenie lub nagłe pobudzenie)
• Nieuzasadnione zmiany nastroju
• Zamknięcie się w sobie
• Zmiana środowiska, tajemnicze znajomości, nowi koledzy nie znani rodzicom, unikający kontaktów z nimi (dzieci lgną do osób podobnych do siebie, jeśli używają środków odurzających będą szukać rówieśników robiących to samo-błędne koło)
• Tajemnicze krótkie telefony
• Nagłe wyjścia z domu o różnych porach dnia
• Rysunki (np. symbol liścia marihuany), napisy (np. THC, Speed, kwas,LSD,extasy itp.patrz nazwy slangowe) i akcesoria związane z narkotykami (fajki, fifki, przypalone sreberka, łyżki, kawałki połamanych puszek, tabletki, pigułki, biały proszek, susz, torebki z zapięciem strunowym, worki foliowe umazane klejem itp.),upodobanie do posługiwania się slangiem
• Zmiana nawyków żywieniowych (wzmożony apetyt lub brak łaknienia)
• Kaszel, katar, zaczerwienione spojówki
• Agresja słowna
• Kłamstwa
• Pożyczanie pieniędzy, podkradanie pieniędzy
Na tym etapie interwencja rodziców jest niezbędna. Rehabilitacja dziecka będzie łatwiejsza niż później. Jeśli rodzice zlekceważą niebezpieczne sygnały na tym etapie i nie podejmą radykalnych kroków, wejdą w rodzaj mechanizmu obronnego tzw.zaprzeczanie znajdą się w pułapce. Dziecko natomiast wejdzie w kolejny etap drabiny uzależnienia-odtąd stan odurzenia będzie jedynym motorem jego aktywności.

ETAP III REGULARNE BRANIE-STAN ODURZENIA CELEM NADRZĘDNYM

Na tym etapie narkotyki stają się dla dziecka niezbędnym dodatkiem do życia. Te same narkotyki i te same dawki nie dają już takich efektów jak wcześniej. Potrzebne są coraz większe dawki, coraz mocniejsze środki. Narkotyki zażywane są coraz częściej, a okresy abstynencji są coraz krótsze. Życie dziecka staje się podporządkowane zdobywaniu narkotyków i przeżywaniu odurzenia. W przypadku braku narkotyków dziecko popada w zły nastrój. Zaczyna się używanie takich środków jak kokaina/crack, LSD, grzyby halucynogenne i innych, wcześniej używanych środków w zwiększonych porcjach. Popularne stają się wówczas kombinacje różnych środków w celu zwiększenia efektów. Zagrożenie dla życia staje się odtąd stale obecne. Za narkotyki trzeba płacić i to niemałe pieniądze. Kieszonkowe przestaje wystarczać. Z domu zaczynają ginąć wartościowe przedmioty i pieniądze. Pojawiają się kradzieże i to nie tylko z portfela rodziców, lecz również ze sklepów, wymuszenia, a nawet rozboje. Poważnym zagrożeniem jest niebezpieczeństwo zdobywania pieniędzy na narkotyki poprzez uprawianie nierządu i to zarówno przez dziewczęta jak i chłopców oraz stania się pośrednikiem w sprzedaży narkotyków. Dilerzy bardzo często poszukują młodych pośredników w szkołach i środowiskach młodzieżowych, którzy wezmą na siebie ryzyko związane z konsekwencjami prawnymi takiego procederu. Część młodych ludzi, aby zdobyć pieniądze na zakup środków odurzających zaczyna pracować, co w pewnym sensie może cieszyć rodziców, którzy liczą na to, że praca nauczy ich odpowiedzalnosci, punktualności, wartości pieniądza. Jednak podjęcie pracy, świadomość posiadania własnych pieniędzy może spowodować przekreślenie szans w szkole, a pieniądze mogą służyć głównie zaspokajaniu nałogu. Poza tym młodzież pracująca częściej sięga po narkotyki niż młodzież ucząca się - z powodu posiadania pieniędzy! Na tym etapie brania, trudno jest nie zauważyć zmian, jakie niesie za sobą regularne zażywanie narkotyków:
• coraz częstsze odurzanie się w samotności
• podejmowanie prób zmniejszenia dawek lub porzucenia nałogu-staje się bezskuteczne
• pierwsze przedawkowania i nawroty doznań tzw. flashbacki
• coraz poważniejsze kłamstwa dziecka początkowo dyktowane koniecznością, stają się nawykiem
• wyobcowanie z rodziny
• ucieczki z domu
• brak przyjaciół
• obniżająca się samoocena, nawracające poczucie winy, wstydu
• konflikty z prawem
• złe oceny w szkole, częste wagary, dziecku grozi wyrzucenie ze szkoły (o ile jeszcze do niej chodzi?)
• złość, przemoc, ból i agresja, awantury
• brak apetytu-wychudzenie-anemia (amfetamina)
• wzrost apetytu, zwłaszcza na słodkości (marihuana)
• bardzo późne powroty do domu lub noce spędzane poza domem
• posiadanie własnych pieniędzy(w przypadku braku pracy), pożyczki, przynoszenie do domu wartościowych przedmiotów niewiadomego pochodzenia, większe kwoty pieniędzy, nowe ciuchy
• ciągłe wymówki, zaprzeczenia ("mogę przestać kiedy zechcę i nie mam żadnych objawów abstynencyjnych"-objawy abstynencyjne mogą wystapić nawet po bardzo długim czasie zażywania narkotyków (np.marihuany), co nie oznacza, że człowiek nie jest uzależniony; nie jest problemem przestać brać przez parę dni, problem w tym aby utrzymać abstynencję)
• pogarszający się stan zdrowia (kaszel, nudności, wymioty, schorzenia zatok, nieżyt nosa, zawroty głowy, kołatania serca, zaburzenia oddychania)
• subiektywne postrzeganie odurzenia jako stanu normalnego
• myśli samobójcze
Jeśli na tym etapie nie dojdzie do zerwania z narkotykami, uzależniony nie ma zbyt wielu szans. Przyznanie się przed samym sobą, że problem istnieje, jest bardzo trudne, a zastosowanie przymusu ma wysoką cenę i nie zawsze jest skuteczne. Brnącego dalej w narkotyki czeka etap IV-ostatni!

ETAP IV ZAAWANSOWANIE-STAN ODURZENIA NORMĄ

W tej fazie bycie na "haju" staje się głównym celem życia. Stan odurzenia właściwie się nie kończy. O ile na wcześniejszych etapach decyzja o wzięciu narkotyku uzależniana była od ich ceny, aktualnej sytuacji w domu lub w szkole, o tyle na tym etapie nie ma wątpliwości. Cena nie gra roli, najważniejszy jest narkotyk, choć teraz już nie dostarcza satysfakcji, a pomaga jedynie uniknąć nieprzyjemnych wrażeń. Zależność od narkotyków jest już tak duża, że są one potrzebne do podtrzymywania normalnego samopoczucia. Trudno odróżnić stan normalny od stanu odurzenia. Wcześniejsze stany euforyczne są rzadkie, osiągane jedynie po przyjęciu potężnej, zagrażającej życiu dawki silnie działającego środka. Do poprzednio stosowanych środków w potężnych porcjach dochodzi heroina
• marihuana, haszysz-od kilku do kilkunastu skrętów dziennie, zmienia się reakcja na ten narkotyk-zamiast rozluźnienia pojawia się smutek i depresja
• amfetamina-rano, aby się pobudzić do działania
• tabletki nasenne, kompot wieczorem.
Dla tej fazy charakterystyczne jest:
• Używanie narkotyków jest stałe.
• Wysoka tolerancja pociąga za sobą wyższe (znacznie droższe) dawki.
• Niemożność wywiązywania się z obowiązków (w domu, w szkole, w pracy)
• Wybuchy agresji, wściekłości wobec rodziny i innych
• Zanik jakichkolwiek zainteresowań
• Brak zasad i wartości
• ucieczki z domu, brak pracy, zajęcia dryfowanie z miejsca na miejsce,
• częste konflikty z prawem
• Całkowite wyniszczenie organizmu-zmiany w wyglądzie, niedożywienie
• Chroniczny kaszel i katar
• Lęki, urojenia, paranoja
• utraty przytomności, amnezja
• przedawkowania, stany deliryczne
• depresja
• Pojawiają się spore długi, kłopoty finansowe
• Poczucie winy, żal, wstyd i lęk stale obecne
• Brak poczucia własnej wartości
• Częste myśli samobójcze
• Narkotyk stał się niezbędny, aby funkcjonować
Czwarta faza oznacza całkowity brak kontroli, nie tylko nad narkotykami, ale i całym swoim życiem. Dlatego niezwykle ważne jest, aby obserwując dziecko i wyciągając z tych obserwacji wnioski nie dopuścić do tej finalnej fazy drabiny uzależnienia. Wola podjęcia leczenia na tym etapie jest bardzo nikła. Jeśli uzależniony wyrazi zgodę na leczenie powinniśmy natychmiast razem z nim trafić do ośrodka terapeutycznego. Osoby znajdujące się w tym stadium bardzo często zmieniają zdanie w sprawie leczenia, a siła uzależnienia może z łatwością wciągnąć ich z powrotem w nałóg. Na tym etapie jeśli uzależniony nie podejmie decyzji o leczeniu, finał może już być tylko jeden.
Powody dla których dzieci sięgają po narkotyki:
• Chęć odurzenia się - przeżycia przyjemnych wrażeń.
• Ciekawość, nuda - dzieci nie ustają w poszukiwaniu przygód, nowych doświadczeń, zajęcia wolnego czasu, uciekają od nudnej szkoły , zajęć , obowiązków. Dzieci żyją w wymiarze "tu i teraz", nie potrafią odkładać przyjemności na później, jak dorośli. Narkotyki działają zawsze i natychmiast, wystarczy ja tylko zażyć.
• Wpływ grupy rówieśniczej - dzieci nie przeciwstawiają się presji rówieśniczego środowiska, gdy pragną być zaakceptowane. Zażywanie narkotyku jest niską ceną za wejście w grupę.
• Młodzieżowa chęć buntu - jest ważnym czynnikiem skłaniającym do sięgania po narkotyki. Młodzież chce robić rzeczy, które spotykają się z aprobatą rówieśników. Używanie narkotyków jest częścią generalnej strategii buntu i pokoleniowej solidarności. Porzucenie narkotyków oznacza porzucenie towarzystwa, do której młody człowiek nie chce dopuścić.
• Ucieczka od problemów zewnętrznych - szkoła, zawyżone wymagania rodziców zawsze były udręką. Dorastanie także nie jest prostą sprawą. Dzieci muszą się uczyć samodzielnego określania i wypełniania obowiązków i odpowiedzialności. Muszą ukształtować własny system wartości. Tym procesom musi towarzyszyć eksperymentowanie, bunt i dlatego okres dorastania bywa tak bolesnym. Narkotyki mogą się wydawać sposobem na uniknięcie bólu i kontynuowanie beztroskiego dzieciństwa. Dzieci sięgają po narkotyki z powodu stresów jakie przeżywają.
• Ucieczka od problemów wewnętrznych - dzieci z trudnościami emocjonalnymi nie potrafią sobie radzić z komplikacjami jakie niesie życie. Czynniki zwiększające ryzyko sięgania przez dzieci po narkotyki można podzielić na dwie kategorie :
o dotyczące cech decydujących o współżyciu z innymi,
o dotyczące sfery życia emocjonalnego

Naśladownictwo - dzieci zażywają bo dorośli też to robią. używanie narkotyków, jeśli dzieci widziały przy tym rodziców.

Mity a rzeczywistość

Z narkomanią spotykamy się wszędzie: w szkole, na ulicy, w domu. Niektórzy z nas boją się jej, dla innych ma ona posmak "owocu zakazanego". W wielu domach narkomania to temat, którego nie należy poruszać, aby nie wzbudzać w dziecku ciekawości. Tymczasem niewiedza ta najlepiej służy producentom i handlarzom narkotyków. Z łatwością udaje się im przekonać nieświadomego nastolatka do kupna środka odurzającego. Wystarczy roztoczyć wizję ogromnych korzyści i poprawy samopoczucia jakie występuje po zażyciu określonej substancji...
Handlarze nie wspominają o kosztach, o uzależnieniu i złudzeniach, które zabijają. Sami tworzą narkotyczne legendy i mity, które zręcznie podsuwają młodzieży. Narkotyk jest WROGIEM. Wrogiem, który podstępnie wdziera się do naszego życia i przejmuje nad nim panowanie. Każdy z nas ma własną strategię walki. Niektórzy nie wpuszczają wroga na swoje terytorium (po prostu mówią NIE narkotykom), inni pokonują go zaraz w pierwszym starciu. Są jednak tacy, którzy się poddają...
NARKOTYCZNA MITOLOGIA
Wokół narkotyków i nałogu powstało wiele mitów. W grupach młodzieżowych krążą legendy wspaniałych "tripach" (czyli "podróżach" narkotycznych) i "wynalazcach". Prawdziwa wiedza przychodzi zbyt późno. Póki co, dealerzy i producenci zainteresowani są utwierdzaniem pewnych przesądów i stanu niewiedzy wśród swoich klientów. Mówi się, że nie byłoby narkomanii, gdyby każdy z nas otrzymał podstawowe informacje na temat substancji uzależniających. Spróbujemy Ci w tym pomóc weryfikując niektóre z mitów.

Marihuana to nieszkodliwy narkotyk" - mit.
Organizm wcale tak łatwo się nie oczyszcza! THC jest substancją bardzo dobrze rozpuszczalną w tłuszczach, natomiast słabo rozpuszcza się w wodzie. Dlatego przez dłuższy czas zatrzymuje się w komórkach tłuszczowych organizmu oraz komórkach glejowych mózgu. THC są obecne w mierzalnych ilościach we krwi i moczu nawet po miesiącach abstynencji. W komórkach glejowych mózgu wykrywano obecność THC w trakcie sekcji zwłok nawet po 30 letnim okresie abstynencji poprzedzającej zgon. GROŹNY I NISZCZĄCY WPŁYW NA PSYCHIKĘ! Nawet przy okazjonalnym paleniu wpływ THC na psychikę jest długotrwały. THC kumuluje się bowiem w tkankach tłuszczowych mózgu. Spowalnia przekazywanie impulsów nerwowych. Powoduje wrażenie, że czas płynie wolniej, osłabiona zostaje zdolność do wykonywania bardziej skomplikowanych zadań, słabnie pamięć, obniża się ogólny potencjał intelektualny. Długotrwałe zażywanie marihuany, haszyszu wywołuje stany chronicznej apatii, bierności i lenistwa, a także spadek ambicji, nieadekwatną ocenę sytuacji, roztargnienie, rozkojarzenie, nieracjonalne myśli, skłonność do ulegania sugestiom, kłopoty w porozumieniu się z innymi, zanik zainteresowań określane jako "zespół amotywacyjny". Może prowadzić do stanów depresyjnych, lęków i histerii. THC ma również niekorzystny wpływ na funkcjonowanie ośrodka przyjemnościowego w mózgu. Wrażenia "na czysto", już bez palenia, stają się dużo mniej interesujące niż kiedyś, co powoduje chęć powrotu do narkotyku. Objawy uzależnienia psychicznego. Następuje osłabienie koncentracji (obraz zawiera więcej szczegółów, ale rozmywa się jako całość). Oba procesy oddziaływania na pracę mózgu mogą poważnie i często na trwałe zaburzać jego funkcje, a tym samym psychikę. NIEBEZPIECZNY! Przy większych dawkach THC może wywoływać bardzo wyraziste halucynacje. Przestaje się odczuwać ograniczenia własnego ciała czy przestrzeni. Powstają zaburzenia w ocenie odległości, obniżenie refleksu i opóźnienie reakcji na bodźce. SPACERY NA WYSOKOŚCI, WYPADKI DROGOWE! Poza najsilniej działającym na psychikę THC w wyrobach konopi znajduje się jeszcze kilka, a w dymie aż około 2000 innych szkodliwych związków powodujących:
• zaburzenia równowagi hormonalnej, w efekcie wpływając na zdolności rozrodcze
• zmniejszenie odporności organizmu (infekcje, nowotwór)
• zmiany genetyczne w 2 i 3 pokoleniu
• Jeden skręt zawiera 10 do 20 razy więcej substancji smolistych niż zwykły papieros. Dym zawiera też dużo więcej substancji rakotwórczych i przez to, że jest dłużej zatrzymywany w płucach niż zwykły papieros zwiększa się ryzyko zachorowania na raka płuc. Palenie powoduje wyraźne zmiany w pęcherzykach płucnych powodując obniżoną zdolność narządu oddechowego do pracy. Przy długotrwałym paleniu uszkodzeniom ulegają górne drogi oddechowe (krtań, oskrzela), płuca, wątrobę i mięsień sercowy.
Amfetamina to niegroźny proszek pomagający w nauce"- mit.

Osoby sięgające po ten narkotyk uważają, że amfetamina "daje im siłę i energię" oraz "pomaga w nauce" i nie jest groźna. Gdyby tak było, to pewnie można byłoby ją nabyć w każdej aptece, a nawet w sklepiku szkolnym. W rzeczywistości jednak tak nie jest. Nie istnieje bowiem energia skondensowana w białym proszku. Amfetamina to środek bardzo podstępny, który zmusza organizm do skorzystania z własnych rezerw energetycznych. Kiedy mija pobudzenie, a zasoby energetyczne zostają wyczerpane, nastepuje spadek możliwości fizycznych i psychicznych - tzw. zejście, zwała. Wtedy przychodzi zmęczenie i zły nastrój. Amfetamina po odstawieniu powoduje przykre dolegliwości tj. złe samopoczucie, apatia, uczucie zmęczenia, spowolnienie psychiczne, poczucie bezradności, nieumiejętność radzenia sobie na co dzień ze wszystkim, a także stany lękowe określane mianem PSYCHOZY AMFETAMINOWEJ. RYZYKO ŚMIERTELNEGO PRZEDAWKOWANIA! Jeżeli ktoś znów zechce poczuć się pewniej, sięgnie po następną porcję. Bardzo szybko dochodzi do przyzwyczajenia i mała dawka przestaje wystarczać. Amfetamina to środek silnie pobudzający ośrodkowy układ nerwowy. Bardzo silnie uzależnia psychicznie. Metaafetamina tzw. speed jest szczególnie niebezpieczna, gdyż mogą po niej wystąpić agresja i paranoja. Efekty działania mijają jednak po paru godzinach . Wtedy przychodzi zmęczenie i zły nastrój. Jeżeli ktoś znów zechce poczuć się pewniej, sięgnie po następną porcję. Bardzo szybko dochodzi do przyzwyczajenia i mała dawka przestaje wystarczać.


Jeżeli wezmę tylko raz, to nic się nie stanie"- mit.

Błąd, zawsze może być o ten jeden raz za dużo. W przypadku narkotyków podawanych dożylnie, ten "pierwszy raz" może skończyć się zarażeniem wirusem HIV. Jeżeli spodobają ci się efekty jakie uzyskałeś po "pierwszym razie", jest duże prawdopodobieństwo, że sięgniesz po raz kolejny. Pamiętaj: tam gdzie narkotyk, tam nie można mówić o silnej woli.

LSD to dobry sposób na poznanie siebie samego"- mit.

Nigdy nie masz pewności w jaką "podróż" zabierze cię twoja wyobraźnia, co ujawni twoja nie uświadamiana sobie dotąd sfera i czy twoja, niedojrzała jeszcze psychika poradzi sobie z tymi wrażeniami. Jest wiele sposobów, dzięki którym możesz się rozwijać i poznawać własne Ja (medytacja, grupy rozwojowe, treningi twórczości).

Jeżeli wszyscy to robią, to widocznie nie jest to takie złe"- mit.

Po pierwsze: nie wszyscy. Po drugie: każdy organizm reaguje inaczej.

Narkotyki biorę od święta, dla przyjemności, a więc nie uzależnię się"- mit.

Branie okazjonalne przechodzi w przymus brania. Ogromną naiwnością jest myślenie, że można poprzestac na kilku skrętach tygodniowo lub braniu amfetaminy dwa razy w tygodniu. Narkotyk wywołuje zmiany w psychice i organizmie człowieka, które powodują, że konieczne staje się zwiększenie dawki lub sięgnięcie po mocniejszy środek, bowiem wzrasta tolerancja, a organizm zaczyna się uodparniać. Niemożliwy jest powrót do mniejszej dawki. Żaden z narkomanów nie zaczął brać, bo chciał celowo się pognębić i uzależnić. Uzależnienie pojawia się jak wirus, nie pyta czy ktos go chce czy nie!

Uzależniają się jedynie ludzie słabi"- mit.

Człowiek nie uzależnia się dlatego, że jest silny albo słaby, lecz w pierwszej kolejności dlatego, że bierze narkotyki, że podoba mu się ich działanie. Każdy kto sięga po narkotyk musi wiedzieć, że grozi mu uzależnienie. Człowiek uzależnia się dlatego, że czuje się dobrze po zażyciu narkotyku, który pozornie pomaga mu rozwiązać jego problemy. Siła woli czy też siła fizyczna nie mają tu żadnego znaczenia. Nie można tez powiedzieć, że ludzie o silnej woli mogą brać narkotyki i nic im nie grozi. Każdy kto zaczyna brać środki odurzające musi się liczyć z UZALEŻNIENIEM oraz innymi zagrożeniami dla życia, zdrowia i innych wartości.


Amfetamina

OPIS
Amfetamina (D,L-2-amino-1-fenylopropan) i Metamfetamina N-metyloamfetamina to substancje otrzymywane syntetycznie w warunkach laboratoryjnych. Amfetamina zarówno w Polsce jak i w większości krajów jest obecnie wycofana całkowicie z legalnego obrotu. Środek silnie pobudzający ośrodkowy układ nerwowy. Bardzo silnie uzależnia psychicznie. Metaafetamina tzw. speed jest szczególnie niebezpieczna, gdyż mogą po niej wystąpić agresja i paranoja.
POSTAĆ
• kapsułki,
• pigułki,
• bezwonny proszek o zabarwieniu od białego do ceglastego (w zależności od zastosowanych do produkcji składników i zanieczyszczeń)
• biało-żółty proszek o zapachu jaj
• przezroczyste kryształki
• postać płynna
FORMY PRZYJMOWANIA

• doustnie
• palenie
• dożylnie przez wstrzyknięcie
• wdychanie przez nos (snifowanie)
DZIAŁANIE / ZAGROŻENIA
Działanie amfetaminy można podzielić na dwie fazy. W pierwszej fazie działania obserwujemy silne pobudzenie psychoruchowe organizmu, brak zmęczenia, mobilizację do działania. Druga faza tzw. zejście, charakteryzuje się wyczerpaniem organizmu, sennością. Kiedy mija pobudzenie, nienaturalnie wzmożona aktywność, a zasoby energetyczne organizmu są wyczerpane następuje spadek możliwości fizycznych i psychicznych. Powrót do równowagi może trwać nawet kilka dni. Amfetamina po odstawieniu powoduje przykre dolegliwości tj. złe samopoczucie, apatia, uczucie zmęczenia, spowolnienie psychiczne, poczucie bezradności, nieumiejętność radzenia sobie na co dzień ze wszystkim, a także stany lękowe określane mianem PSYCHOZY AMFETAMINOWEJ. RYZYKO ŚMIERTELNEGO PRZEDAWKOWANIA!
FAZA POBUDZENIA
• suchość w ustach
• powiększone źrenice
• brak apetytu, wychudzenie
• wzmożona nienaturalna aktywność, gotowość do działania (trudno usiedzieć w miejscu, przymus chodzenia, robienia czegokolwiek, mówienia)
• intensywne poczucie mocy i spotęgowana energia
• słowotok
• stan dużego pobudzenia psychoruchowego poprzedzający wyczerpanie i senność
• euforia
• brak krytycyzmu co do własnych możliwości i zachowań, odsunięcie poczucia lęku
• kłopoty ze skupieniem uwagi
• przymglona świadomość
• przywidzenia
• stany okresowej utraty świadomości (tzw. urwanie się "filmu")
• gorączka, pocenie się
• szczękościsk, szczękanie zębami
• uczulenia, egzemy
• bezsenność (nawet do kilku dni)
• przyśpieszona akcja serca i szybki oddech
• podwyższenie ciśnienia krwi
• zwiększone wydalanie moczu
• odwodnienie
• zaburzenia pracy nerek i wątroby
FAZA ZEJŚCIA
• ogólne wyczerpanie organizmu
• senność (przedłużony, niespokojny sen)
• po przebudzeniu ze snu drażliwość, przygnębienie, depresja
• uszkodzenia śluzówki nosa
• krwotoki z nosa
• wzrost apetytu
• stan niepokoju, napięcia, lęku
• urojenia
• nudności
• osłabienie serca, układu krążenia
PO DŁUŻSZYM ZAŻYWANIU AMFETAMINY
• STANY LĘKOWE
• HALUCYNACJE
• OMAMY SŁUCHOWE
• UCZULENIA, EGZEMY
• ANEMIA
• WZROST TOLERANCJI ORGANIZMU NA NARKOTYK (coraz większe, częstsze i mocniejsze dawki)
• PSYCHOZA AMFETAMINOWA
• USZKODZENIA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH
• NIEDOMÓG SERCA
NAZWY SLANGOWE:
amfa, speed, power, ice

UWAGA!
Ten sam narkotyk może powodować różne reakcje nawet u tej samej osoby, zależnie od jej:
• aktualnego samopoczucia
• kondycji fizycznej
• okoliczności, sytuacji, w jakiej dochodzi do zażycia
• innych środków odurzających lub substancji psychotropowych zażywanych równolegle.
NIGDY NIE MOŻNA PRZEWIDZIEĆ REAKCJI CZŁOWIEKA PO ZAŻYCIU ŚRODKA ODURZAJĄCEGO LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWEJ!Ecstasy


OPIS
Ekstaza (MDMA) jest syntetycznym analogiem amfetaminy i meskaliny. Wykazuje zarówno działanie pobudzające układ nerwowy jak i psychodeliczne. Należy do tzw. narkotyków klubowych.
POSTAĆ
kolorowe tabletki i kapsułki o różnych kształtach z wytłoczonymi wzorami i wizerunkami lub napisami.
FORMY PRZYJMOWANIA
doustnie (rozpuszczona przez ślinę przedostaje się do krwiobiegu)
DZIAŁANIE / ZAGROŻENIA
Działanie polega na wywołaniu wrażenia lekkości oraz łatwości nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. Charakterystyczny jest wyraźny stan pobudzenia psychoruchowego, po którym następuje senność. Ekstasy nazywana jest "pigułką szczęścia" lub "tabletką dla nieśmiałych". Pod jej wpływem człowiek jest w stanie bawić się, tańczyć całą noc nie odczuwając zmęczenia. Początkowo odczuwa ogromną radość, jest swobodny i nastawiony towarzysko. Wyostrzają się zmysły - podczas wizji wzrok widzi intensywniejsze barwy, dotyk staje się bardziej wrażliwy. Osoby zażywające ten narkotyk uważają, że nie przeszkadza on funkcjonować im w normalnym życiu. Do czasu. Ekstazy może uzależniać fizycznie. Istnieje ryzyko śmierci po przedawkowaniu. Pod wpływem ekstazy dochodzi do psychoz lub ostrych stanów lękowych. Wzrasta temperatura ciała powodując utraty przytomności, uszkodzenia wątroby i nerek, a także zmiany w mózgu, depresje. Wypłukuje wapń z organizmu powodując urazy w postaci złamań kości, popsutych zębów. Ekstazy jest bardzo często podrabiana dlatego zawsze istnieje ryzyko zanieczyszczeń oraz wątpliwość co do składu
OBJAWY / ZAGROŻENIA
• stan euforyczny, poczucie wspólnoty, empatii
• wyraźne pobudzenie psychoruchowe (tzw. taniec bez końca)
• zanik zahamowań i granic, barier
• brak krytycyzmu co do własnych i cudzych zachowań, nieadekwatna ocena rzeczywistości
• wzrost temperatury ciała, przyśpieszona akcja serca, odwodnienie
• wyostrzenie zmysłów
• wyczerpanie fizyczne
• utrata przytomności
• zaburzenia koordynacji
• zmęczenie, wyczerpanie
• uczucie roztargnienia
• rozdrażnienia
• mdłości
• bóle głowy
• rozszerzone źrenice
• suchość w ustach
• uszkodzenie wątroby, nerek
• depresje oraz zmiany w mózgu
• zaburzenia pamięci
• panika, otępienie, paranoja
• urazy, złamania kości, popsute zęby
• lashbacki (krótkie epizody lękowe pojawiające się samoistnie, bez zażycia narkotyku ,niezależnie od woli człowieka w nieoczekiwanych momentach)
• po okresie wyraźnego pobudzenia następuje wyczerpanie i senność
• objawy są zbliżone do występujących po zażyciu amfetaminy, jednak działanie ekstazy jest krótsze.
UWAGA!
Ten sam narkotyk może powodować różne reakcje nawet u tej samej osoby, zależnie od jej:
• aktualnego samopoczucia
• kondycji fizycznej
• okoliczności, sytuacji, w jakiej dochodzi do zażycia
• innych środków odurzających lub substancji psychotropowych zażywanych równolegle.
NIGDY NIE MOŻNA PRZEWIDZIEĆ REAKCJI CZŁOWIEKA PO ZAŻYCIU ŚRODKA ODURZAJĄCEGO LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWEJ!
NIE MOŻNA TEŻ PRZEWIDZIEĆ JAKIE BĘDĄ NASTĘPSTWA W DŁUŻSZEJ PERSPEKTYWIE!
CZERWONA LAMPKA!
• kolorowe tabletki o różnych kształtach z wytłoczonymi znaczkami
• kontakty z subkulturami typu rave, techno
NAZWY SLANGOWE
XTC, EXC, E, eska, cadillac, śnieżna kula

LSD

OPIS
LSD - dietyloamid kwasu lizerginowego - związek nie występujący w przyrodzie, otrzymywany laboratoryjnie. Bezwonny i bezbarwny środek halucynogenny. UWAGA! Pojedyncza próba zażycia może skończyć się psychozą!
POSTAĆ
• kostki cukru, bibułki z nadrukami w formie znaczków nasączone bezwonną i bezbarwną substancją
• małe tabletki
• cukierki
FORMY PRZYJMOWANIA
doustnie (ślina rozpuszcza narkotyk, który następnie przenika do krwiobiegu)
DZIAŁANIE/ ZAGROŻENIA
Narkotyk zaczyna działać po ok. 30 minutach, a efekt jego działania może trwać od 4 do 6 godzin lub do kilku dni. Pojawiają się halucynacje-wizje, które są połączeniem obrazów realnego świata i tworów wyobraźni. Przeżycia po LSD określa się mianem podróży z ang. "trip". Zażycie LSD powoduje wzmocnienie aktualnie przeżywanych uczuć oraz emocji ( w zależności, czy są to pozytywne czy negatywne emocje mogą wystąpić tzw. dobre lub złe tripy - ich treść jest niezależna od woli człowieka) .Konsekwencje "tripów" trudno przewidzieć. LSD jako substancja trudno rozpuszczalna w wodzie, jest bardzo długo wydalana z organizmu. Pozostaje w nim przez lata i w każdej chwili może się uaktywnić. Dłuższe zażywanie LSD wywołuje ataki paniki, agresji, prowadzi do depresji. Charakterystycznym objawem zażywania LSD są tzw. "fashbacki" (odbłyski), czyli nieprzewidywalne w czasie nawroty halucynacji, którym towarzyszy duży lęk i niepokój. Powoduje zmiany w psychice - zacierają się granice między światem rzeczywistym, a wyobrażonym. Jednoczesne odczuwanie przeciwstawnych uczuć i emocji powoduje zaburzenia osobowości.
Objawy zażywania:
• rozszerzone źrenice
• potliwość
• w przypadku złych tripów w wyniku koszmarnych halucynacji i urojeń może dochodzić do prób samobójczych
• wizje
• zaburzenia ostrości widzenia
• zaburzenia myślenia
• "słyszenie kolorów", "widzenie dźwięków"
• zaburzenia poczucia czasu i przestrzeni
• zaburzenia w koncentracji
• ataki paniki, agresji, autoagresji
• niespodziewane nawroty halucynacji, już bez użycia LSD ("flashbacki")
• długotrwałe zażywanie prowadzi do depresji, zaburzeń psychicznych
• przyspieszenie akcji serca
• wzrost ciśnienia krwi
• brak apetytu
• nudności
• bóle głowy
UWAGA! NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI!
Pod wpływem LSD człowiek nie zdaje sobie sprawy co się z nim dzieje. W czasie trwania halucynacji pojawiają się wizje o nadludzkiej sile, mocy - "próby latania", "zatrzymywania pociągów", które mogą skończyć się tragicznie!
CZERWONA LAMPKA!
• kolorowe, małe znaczki, bibułki z nadrukami
• pigułki, tabletki
• kontakt z subkulturą rave i techno
NAZWY SLANGOWE
Acid, kwas, batman, kartonik, papier, Gorbaczow, truskawy, kryształki, cukiery, blue heaven, orange sunshine

Sterydy

OPIS
Sterydy (steroidy) to organiczne związki chemiczne rozpuszczalne w tłuszczach. Łatwo przenikają do wszystkich komórek organizmu, w tym mózgu. Powodują gwałtowny przyrost wagi i masy mięśniowej, zwiększając również poziom agresji. Ich zażywanie może prowadzić do małej lub umiarkowanej zależności fizycznej i do znacznego uzależnienia psychicznego. Trudno zrezygnować z ich przyjmowania, kiedy przynoszą oczekiwane efekty w postaci zwiększenia siły, kondycji i poprawienia wyglądu poprzez przyrost masy mięśniowej. Jednak psychologiczne następstwa, takie jak depresja, apatia, nieprzystosowanie są obserwowane nawet po ich odstawieniu. Sterydy bierze się przez określony czas, zwykle przez 6 do 10 tygodni, po czym organizm powinien odpoczywać przez taki sam okres. Niestety cykle te są często wydłużane wraz ze wzrostem przyjmowanych dawek. Zdarza się również, że wiele osób stosuje kilka rodzajów sterydów jednocześnie w celu zwiększenia i przyspieszenia efektu oraz zminimalizowania doraźnych skutków ubocznych. Niestety narażają się w ten sposób na jeszcze groźniejsze, długoterminowe następstwa.
POSTAĆ
• tabletki
• kapsułki
• koktajle
• fiolki z płynem do iniekcji (zastrzyków)
FORMY PRZYJMOWANIA
• zastrzyki
• doustnie poprzez połykanie lub rozpuszczanie tabletek pod językiem, preferowane ze względu na brak widocznych śladów zażywania jakie pozostają po zastrzykach, jednak niszczą one wątrobę
OBJAWY / ZAGROŻENIA
• nagły przyrost masy mięśniowej
• ciężka postać trądziku
• zaczerwieniona i napuchnięta skóra
• obrzęk twarzy i szyi, przerost żuchwy
• napięta skóra na mięśniach
• rozstępy
• wypadanie włosów
• plamy na ciele, siniaki
• obrzęk stóp i łydek
• ciemniejszy odcień skóry
• drżenia
• utrzymujący się przykry zapach z ust
• nagły porost lub utrata włosów
• huśtawka nastrojów
• przypływ energii
• poczucie siły i kondycji
• nerwowość, impulsywność, agresywność
• zaburzenia równowagi hormonalnej


przy krótkotrwałym używaniu:
• przyrost mięśni oraz ciężaru ciała
• zatrzymywanie płynów
• wysokie ciśnienie krwi
• podwyższone tętno
• zaburzenia snu
• u dziewcząt zaburzenia cyklu miesiączkowego, widoczne owłosienie na twarzy, trwałe obniżenie głosu
przy długotrwałym zażywaniu:
• osłabienie popędu płciowego
• obkurczenie się jąder
• ciężkie uszkodzenia narządów wewnętrznych (wątroby, nerek, serca)
• depresja
• bezsenność
• nadaktywność
• gwałtowne zachowanie tzw. furia sterydowa
• uszkodzenie chromosomów
• choroba wieńcowa
• zahamowanie wzrostu, jeśli używane przed osiągnięciem dojrzałości płciowej
Sterydy powodują także zaburzenia psychiczne o różnym nasileniu: rozdrażnienie, nerwowość, agresję, lęk, panikę, urojenia prześladowcze, depresję z myślami samobójczymi.
Objawy abstynencyjne:
• utrata masy mięśniowej
• przyrost tkanki tłuszczowej
• obniżona energia i zmniejszony popęd płciowy
• ciężka depresja
• osłabienie
• ospałość
• zobojętnienie
• brak zainteresowania ćwiczeniami fizycznymi i sportem
CZERWONA LAMPKA!
szybki przyrost masy mięśniowej, nieproporcjonalny do czasu poświęcanego ćwiczeniom na siłowni
Nazwy slangowe
koks, deka, wino, metka, mietek, omka, omen, prima, teściu

Marihuana i haszysz

OPIS:
Środek pochodzenia roślinnego. Wyrabiany z roślin konopi indyjskich (Cannabis sativa L.) - rząd pokrzywowatych, rodzina konopiowatych. Marihuanę otrzymuje się zbierając szczytowe części kwiatowe i owoconośne konopi, liście. Haszysz otrzymywany jest z żywicy krzewu konopi indyjskich. Zagęszczany jest substancją wiążącą - wosk, henna, klej . Marihuana i haszysz zawierają kilkadziesiąt aktywnych biologicznie substancji, z których najważniejszymi są tetrahydrokanabinole (THC).
POSTAĆ:
Marihuana po posiekaniu i wysuszeniu uzyskuje postać tytoniu lub herbaty. Susz może być wkładany do papierosa lub zamiast znajdującego się w nim tytoniu. Może znajdować się w skrętach, fajkach, fifkach, rurkach itp. Haszysz może występować w postaci brunatnych kawałków, bryłek i kuleczek dających się z łatwością ugniatać. Może mieć również postać kostek, małych twardych placków lub tabliczek o mocnym charakterystycznym zapachu. Charakterystyczną formą jest również tzw. olej haszyszowy (ciemna, oleista ciecz) może być rozpuszczany np. eterem.
FORMY PRZYJMOWANIA
Palenie na ogół w formie: papierosów lub jako dodatek do zwykłego papierosa jointów (skrętów) w fajce, fifce, rurce. Marihuana może być parzona jak herbata lub dodawana do jedzenia lub np. piwa. Haszysz najczęściej pali się zmieszany z tytoniem w formie papierosów, skrętów lub czysty w specjalnych fajkach. Olejem haszyszowym przeważnie nasączane są bibułki papierosów lub skrętów.
DZIAŁANIE / ZAGROŻENIA
Marihuana i haszysz zawierają kilkadziesiąt aktywnych biologicznie substancji, z których najważniejszymi są tetrahydrokanabinole (THC). Ich stężenie w marihuanie wynosi ok. 15%, a w haszyszu ok. 40%. Podczas palenia preparatów konopi ich aktywne składniki docierają łatwo i szybko przez drogi oddechowe do krwiobiegu, a następnie z krwią do mózgu.
DZIAŁANIE /ZAGROŻENIA
• lekko powiększone źrenice
• przekrwione gałki oczne, spojówki
• suchość gardła i ust
• mokre dłonie
• kaszel
• bóle i zawroty głowy
• zaburzenia koordynacji ruchowej
• lekka euforia, rozluźnienie (najbardziej przyziemne wydarzenia lub przedmioty stają się źródłem dużej przyjemności)
• wyostrzenie zmysłów
• poczucie absurdu
• halucynacje, urojenia, przywidzenia
• skłonność do ulegania sugestiom
• gadatliwość, wesołkowatość
• przyrost apetytu (tzw. wilczy apetyt)
• chwiejność nastroju
• opóźnione reakcje
• obniżenie refleksu i zdolności oceny odległości (wypadki!)
• trudności w koncentracji, skupieniu uwagi i zapamiętywaniu, uczeniu się
• apatia, utrata ochoty do działania, do nauki, pracy (SYNDROM AMOTYWACYJNY)
• palenie preparatów konopi indyjskich może doprowadzić w efekcie do sięgania po inne narkotyki
• ogólnie gorsza sprawność psychofizyczna (wzrost urazowości),
• wzrost ciśnienia krwi i przyspieszone tętno,

Organizm wcale tak łatwo się nie oczyszcza! THC jest substancją bardzo dobrze rozpuszczalną w tłuszczach, natomiast słabo rozpuszcza się w wodzie. Dlatego przez dłuższy czas zatrzymuje się w komórkach tłuszczowych organizmu oraz komórkach glejowych mózgu. THC są obecne w mierzalnych ilościach we krwi i moczu nawet po miesiącach abstynencji. W komórkach glejowych mózgu wykrywano obecność THC w trakcie sekcji zwłok nawet po 30 letnim okresie abstynencji poprzedzającej zgon. GROŹNY I NISZCZĄCY WPŁYW NA PSYCHIKĘ! Nawet przy okazjonalnym paleniu wpływ THC na psychikę jest długotrwały. THC kumuluje się bowiem w tkankach tłuszczowych mózgu. Spowalnia przekazywanie impulsów nerwowych. Powoduje wrażenie, że czas płynie wolniej, osłabiona zostaje zdolność do wykonywania bardziej skomplikowanych zadań, słabnie pamięć, obniża się ogólny potencjał intelektualny. Długotrwałe zażywanie marihuany, haszyszu wywołuje stany chronicznej apatii, bierności i lenistwa, a także spadek ambicji, nieadekwatną ocenę sytuacji, roztargnienie, rozkojarzenie, nieracjonalne myśli, skłonność do ulegania sugestiom, kłopoty w porozumieniu się z innymi, zanik zainteresowań określane jako "zespół amotywacyjny". Może prowadzić do stanów depresyjnych, lęków i histerii. THC ma również niekorzystny wpływ na funkcjonowanie ośrodka przyjemnościowego w mózgu. Wrażenia "na czysto", już bez palenia, stają się dużo mniej interesujące niż kiedyś, co powoduje chęć powrotu do narkotyku. Objawy uzależnienia psychicznego. Następuje osłabienie koncentracji (obraz zawiera więcej szczegółów, ale rozmywa się jako całość). Oba procesy oddziaływania na pracę mózgu mogą poważnie i często na trwałe zaburzać jego funkcje, a tym samym psychikę. NIEBEZPIECZNY! Przy większych dawkach THC może wywoływać bardzo wyraziste halucynacje. Przestaje się odczuwać ograniczenia własnego ciała czy przestrzeni. Powstają zaburzenia w ocenie odległości, obniżenie refleksu i opóźnienie reakcji na bodźce. SPACERY NA WYSOKOŚCI, WYPADKI DROGOWE! Poza najsilniej działającym na psychikę THC w wyrobach konopi znajduje się jeszcze kilka, a w dymie aż około 2000 innych szkodliwych związków powodujących:
• zaburzenia równowagi hormonalnej, w efekcie wpływając na zdolności rozrodcze
• zmniejszenie odporności organizmu (infekcje, nowotwór)
• zmiany genetyczne w 2 i 3 pokoleniu
Jeden skręt zawiera 10 do 20 razy więcej substancji smolistych niż zwykły papieros. Dym zawiera też dużo więcej substancji rakotwórczych i przez to, że jest dłużej zatrzymywany w płucach niż zwykły papieros zwiększa się ryzyko zachorowania na raka płuc. Palenie powoduje wyraźne zmiany w pęcherzykach płucnych powodując obniżoną zdolność narządu oddechowego do pracy. Przy długotrwałym paleniu uszkodzeniom ulegają górne drogi oddechowe (krtań, oskrzela), płuca, wątrobę i mięsień sercowy.
NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ
• słodko mdława woń oddechu, charakterystyczny słodkawy zapach utrzymujący się we włosach i ubraniu
• gadatliwość i wesołkowatość, stany euforyczne
• przekrwione oczy
• kaszel
• zwiększony apetyt, zwłaszcza na słodycze
• ogólne podniecenie i nadczynność psychoruchowa
• zaburzenia koordynacji ruchowej
• zaburzenia orientacji przestrzennej
• brązowawe nasionka w kieszeniach lub w podszewce
• bibuła papierosowa
• fajki, fifki, rurki, lufki
• zielony tytoń
• torebeczki plastikowe z zapięciem strunowym - tzw. dilerki z zawartością lub pozostałością suszu
• palenie kadzidełek w celu zamaskowania zapachu
• używanie przedmiotów, akcesoriów z symbolem marihuany - zielonym liściem
NAZWY SLANGOWE
Afgan, baczek, baczka, baka, bakanie, baker, baksa, baku, Baśka, bataty, baty, bit, bitex, blanty, buchanie, buchy, bufanko, cannabis, chwast, ciuwar, ćmochy, dziamdzia, dżodżo, filis, flou, ganda, ganducha, ganja, gandzia, gibon, gówno, grach, gramulec, grass, hahanie, hasz, huana, hrust, jaranie, jazz, joint, kometa, loluś, madżonga, Maria-janina, marycha, mary-jane, marian, odpał, paczona, pifpaf, pizganie, planty, pojara, siano, skun, smar, sort, Staff, stuffix, susz, sziwa, sztafix, ścióła, temat, thc, towar, trawa, trawkaziele, zielone, zioło, ziółko, zjara, zrzuta...

Heroina

OPIS
Heroina jest narkotykiem półsyntetycznym (diacetylmorfina). Należy do grupy opiatów tj. substancji otrzymywanych z rośliny maku lekarskiego (opium, morfina, heroina). Surowcem wyjściowym do produkcji heroiny jest opium, a doprowadzenie jej do postaci handlowej wymaga wielu zabiegów rafinacyjnych. Opiaty, a więc i heroinę uważa się za najsilniej uzależniające psychicznie i fizycznie środki odurzające. Działa ona opóźniająco na ośrodkowy układ nerwowy. Zażycie heroiny powoduje natychmiastową intensywną reakcję euforii i przyjemnego samopoczucia (tzw. flash). Kolejno następuje faza relaksu, odprężenia i zobojętnienia, która po wstrzyknięciu narkotyku może trwać od 2 do 6 godzin. W przypadku palenia bądź inhalowania heroiny opisane odczucia są mniej intensywne. Już po kilkakrotnym zażyciu heroiny "trudno się bez niej obejść". Rośnie tolerancja, a więc aby uzyskać ten sam efekt konieczne jest zwiększanie dawki. Pojawiają się bolesne objawy abstynencyjne. W przypadku przyjęcia przez narkomana dawki heroiny o wyższej niż zazwyczaj czystości lub wagowo większej od dopuszczalnej następuje ryzyko przedawkowania, które może spowodować porażenie ważnych życiowo ośrodków organizmu, a w następstwie śmierć!
POSTAĆ
• biały lub beżowy sypki, lekki proszek niekiedy o słabym zapachu octu
• tzw. brown sugar ma postać żwirowatą lub granulowaną w kolorze beżowym, brunatnym, szarym lub różowym, przypominająca cukier lub żwirek
• tzw. kompot w postaci ciemnego płynu z wyglądu przypominającego herbatę o konsystencji lekko oleistej
FORMY ZAŻYWANIA
• wstrzykiwana dożylnie
• palona, wdychanie oparów podczas podgrzewania na folii aluminiowej, łyżce lub kawałku metalu
• wciąganie poprzez śluzówki nosa (tzw. snifowanie)
OBJAWY / ZAGROŻENIA
• zwężone źrenice
• osłabienie reakcji źrenic na światło
• zwilgotniałe oczy
• opadające powieki
• opadająca głowa
• nudności, wymioty
• senność
• spowolnienie mowy
• spadek łaknienia
• zmiany w osobowości
• brak zainteresowań
• spadek aktywności
• kłamstwa, oszustwa


przy krótkotrwałym używaniu małych lub średnich dawek:
• euforia
• uczucie odprężenia i senność albo gadatliwość i wzmożona aktywność
• odczucie oszołomienia
• zawroty głowy
• nudności i wymioty
• osłabienie
• senność
• niezdolność do koncentracji
• apatia
• podwyższenie temperatury ciała
• zwiększenie wydalania moczu
• potliwość
• zmniejszenie odczuwania bólu
• zaburzenia układu oddechowego
• zakłócenia rytmu serca
• zakażenia żółtaczką, wirusem HIV
przy krótkotrwałym używaniu dużych dawek następuje nasilenie objawów występujących przy małych dawkach oraz :
• sen
• powolny, płytki oddech
• obniżenie ciśnienia krwi
• zwolniona czynność serca
przy długotrwałym używaniu:
• wyniszczenie psychiczne i fizyczne organizmu
• zmienność nastrojów
• zaburzenia w układzie wydalniczym, moczowym i oddechowym
• krwawienia wewnętrzne
• blizny i zniszczone od wstrzyknięć żyły
• silna depresja
• obniżenie aktywności życiowej organizmu, brak jakichkolwiek zainteresowań
• zakażenia żółtaczką, wirusem HIV Objawy
abstynencyjne:
• bóle stawowe, mięśniowe i kostne
• utrata łaknienia
• nudności, wymioty
• zimne dreszcze na przemian z falami gorąca
• skurcze brzucha, kurcze mięśni
• obfite pocenie
• zwilgotniałe oczy
• katar
• drżenia
• depresja
• zaburzenia snu
• drażliwość
UWAGA! Na każdym etapie zażywania środków odurzających i substancji psychotropowych istnieje poważne ryzyko zakażenia wirusem HIV, żółtaczki i innymi chorobami zakaźnymi!

CZERWONA LAMPKA
• zwężone źrenice
• akcesoria typu okopcone sreberka, łyżki, naczynia
• biały, beżowy proszek
• szare, beżowe, brązowe lub różowe granulki przypominające cukier lub żwirek
• brunatna ciecz w strzykawce lub plastikowej buteleczce
• igły, strzykawki,
• rurki
• ślady, blizny po zastrzykach
• ślady krwi na ciele i odzieży
• zmiany w zachowaniu i aktywności życiowej
NAZWY SLANGOWE
Hera, herka, hercia, herta, kompot, proszek, sugar, brown sugar, stuff, towar

Kokaina

OPIS
Kokaina jest alkaloidem otrzymywanym z rośliny o nazwie Krasnodrzew peruwiański (krzew kokainowy - coca). To silnie pobudzający środek. Pod jej wpływem następuje gwałtowny przypływ energii. Po wciągnięciu narkotyku do nosa (najczęstsza forma przyjmowania) substancja za pośrednictwem śluzówki nosa szybko przedostaje się do mózgu i niemalże natychmiast uzyskuje się odurzenie znacznego stopnia, jednak krótkotrwałe, wymagające stałego podsycania. Efekt pobudzenia jest silniejszy niż w przypadku amfetaminy, ale jest nieco krótszy. W pierwszej fazie swego działania narkotyk usuwa uczucie zmęczenia, senności, wywołuje euforię, dodaje poczucia pewności siebie i siły. Pobudzenie jest tak silne, że osoby przestają kontrolować własne emocje i zachowania, stają się agresywne, drażliwe. Jest to jeden z najsilniej uzależniających narkotyków. Mimo, że w czasie jego brania i po odstawieniu brak jest typowych objawów uzależnienia fizycznego (nie rośnie tolerancja, brak objawów abstynencyjnych), to u osób biorących pozostaje silna potrzeba powrotu do zaznanych pod wpływem narkotyku przeżyć, a po odstawieniu kokainy samopoczucie jest złe i trudne do zniesienia, traci się zainteresowanie do życia, ochotę do jedzenia , czas upływa w oczekiwaniu na następna dawkę. Po wyjściu z oszołomienia pierwszą dawką narkotyku odzyskuje się świadomość, ale odczucie nieprzyjemnego kontrastu powoduje, że sięga się po następna porcję. Kolejne powroty do narkotyku mogą prowadzić do ciężkich stanów psychotycznych (zaburzona ocena rzeczywistości, silny lęk, drażliwość i podejrzliwość).
POSTAĆ
• biały proszek
• spreparowane odmiany kokainy - crack, rock mają postac krystaliczną (białe okruchy, jasnobrązowe kuleczki lub kamyki najczęściej pakowane w fiolki)
FORMY PRZYJMOWANIA
• tzw. snifowanie - wdychanie do nosa, gdzie następuje wchłanianie substancji przez śluzówkę nosa
• palenie w zwykłym papierosie lub skręcie z marihuany
• palenie w specjalnej fajce
• wdychanie podgrzewanych oparów np. na łyżce
• wcieranie w dziąsła
• dożylnie
DZIAŁANIE / ZAGROŻENIA
• euforia
• duże pobudzenie, zwiększona energia
• brak zmęczenia, senności
• gadatliwość
• niepokój psychoruchowy
• nagłe zmiany nastroju
• wybuchy agresji
• lęk, niepokój, drażliwość
• poczucie pewności siebie i brak krytycyzmu wobec własnych zachowań
• pobudzenie seksualne
• halucynacje
• rozszerzone źrenice
• częsty katar
• pociąganie nosem
• krwotoki z nosa
• chroniczny ból gardła
• utrata apetytu
• wzrost ciśnienia tętniczego krwi
• przyśpieszenie czynności serca
• wzrost częstości oddechów
Długotrwałe zażywanie powoduje
• zaburzenia snu (bezsenność prowadząca do wyczerpania)
• problemy seksualne
• zawały serca
• udary mózgu
• niewydolność oddechową
• podwyższenie temperatury ciała
• bóle głowy
• krwotoki z nosa
• zapalenia zatok
• drżenia
• bladość
• zimne poty
• ryzyko zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby, HIV i innymi ciężkimi chorobami!
CZERWONA LAMPKA!
• Biały proszek, kryształki, żółtawe, brązowawe kamyki, okruchy
• Poprzypalane łyżeczki bąź inne metalowe przedmioty
• Fajki
• Fifki bądź rurki, rulony do snifowania
• fiolki
• Pociąganie nosem, katar
• Nadpobudliwość, gadatliwość
• Niepokój psychoruchowy
NAZWY SLANGOWE
Koka, koks, śnieg, toot, lady white, happy dust, crack i rock używane zamiennie

UWAGA!

Ten sam narkotyk może powodować różne reakcje nawet u tej samej osoby, zależnie od jej:
• aktualnego samopoczucia
• kondycji fizycznej
• okoliczności, sytuacji, w jakiej dochodzi do zażycia
• innych środków odurzających lub substancji psychotropowych zażywanych równolegle.
NIGDY NIE MOŻNA PRZEWIDZIEĆ REAKCJI CZŁOWIEKA PO ZAŻYCIU ŚRODKA ODURZAJĄCEGO LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWEJ!
NIE MOŻNA TEŻ PRZEWIDZIEĆ JAKIE BĘDĄ NASTĘPSTWA W DŁUŻSZEJ PERSPEKTYWIE!

Leki

OPIS
To środki nasenne, uspokajające i przeciwbólowe. Barbiturany - środki nasenne (np. Veronal, Luminal itp.) Benzodiazepiny - środki o właściwościach uspokajających i przeciwbólowych (np. Valium, Relanium, nitrozepam, oksazepam itp.) Pochodne morfiny i środki morfinopodobne (np. Dolargan, Dolantin, metadon, fentanyl itp.) - zawierają substancje przeciwbólowe, działające równie skutecznie lub silniej niż morfina, klasyfikowane jako środki odurzające. Powodują silne uzależnienie psychiczne i fizyczne. Szybko wzrasta tolerancja organizmu na leki, co może prowadzić do przedawkowania, śpiączki, zaburzeń pracy serca i układu oddechowego. Nagłe odstawienie tych środków może spowodować ryzyko powikłań, a nawet śmierci, dlatego ich zażywanie musi odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza!
FORMY WYSTĘPOWANIA
• tabletki, pastylki, pigułki, kapsułki o różnych kolorach i kształcie
• czopki
• ampułki
• najczęściej sprzedawane w opakowaniach fabrycznych, niezależnie od ich legalnego lub nielegalnego wyprodukowania; nielegalnie produkowane otrzymują różne, przypadkowe formy opakowań
FORMY ZAŻYWANIA
• doustnie
• dożylne lub domięśniowe zastrzyki
• doodbytniczo
DZIAŁANIE / ZAGROŻENIA
• stan podobny do upojenia alkoholowego
• zaburzenia równowagi i koordynacji psychoruchowej
• zaburzenia mowy (kłopoty z wysławianiem się)
• nadpobudliwość
• zaburzenia pamięci
• zaburzenia spostrzegania, oceny sytuacji, podzielności uwagi (wypadki!)
• zmniejszenie aktywności życiowej
• właściwości halucynogenne mogą prowadzić do zaburzeń osobowości
• przy niewielkich dawkach wywołują poczucie odprężenia, beztroski, czasem euforii
• większe dawki wywołują senność, gwałtowne zapadanie w sen, stan bliski śpiączki
• ryzyko śmierci z przedawkowania lub nagłego odstawienia środków
• szczególnie niebezpieczne w połączeniu z innymi środkami odurzającymi i alkoholem, co powoduje wzajemne wzmocnienie siły oddziaływania, może też prowadzić do przedawkowań, agresywności, pobudzenia i znacznych wzrostów ciśnienia tętniczego krwi i innych poważnych powikłań
UWAGA! Leki tego typu zażywane przez rodziców lub innych dorosłych z przepisu lekarza mogą być podkradane przez dzieci!
NAZWY SLANGOWE
dorota, dorotka, efka, erki, pastyle, pestki, piguły, rolki, ziomki

Inhalaty

OPIS
Inhalanty, środki wziewne, zastępcze to nic innego jak kleje, lakiery, farby rozpuszczalniki, paliwa, gazy. Po które z uwagi na ogólną dostępność i niską cenę sięgają nawet najmłodsi. Opar tych substancji wdychany do organizmu szybko przedostaje się do krwiobiegu, a stamtąd do mózgu, wątroby i nerek. Cząsteczki zawartych w inhalantach węglowodorów łatwo przenikając do krwi , zajmują miejsce cząsteczek tlenu, a przedostając się do różnych narządów powodują ich niszczenie wywołując nieodwracalne zmiany w mózgu oraz z tym związane zmiany w funkcjonowaniu psychicznym i fizycznym. UWAGA! W takcie ich zażywania powstaje ogromne ryzyko uduszenia, zatrucia, zatrzymania akcji serca, może dochodzić do niebezpiecznych wypadków, gdyż zmiany w zachowaniu są nieprzewidywalne (wypadki drogowe, spalenia itp.). W szybkim czasie dochodzi do uzależnienia psychicznego i fizycznego. W wyniku odstawienia występuje drażliwość, pobudzenie, zaburzenia snu, brak apetytu.
FORMY ZAŻYWANIA
• wdychanie oparów
DZIAŁANIE / ZAGROŻENIA
• stan ożywienia, rozweselenia, podniecenia
• gwałtowne poczucie euforii, pobudzenia
• halucynacje
• fantazjowanie
• zamglone widzenie
• poczucie rozluźnienia, niekiedy utrata kontaktu z rzeczywistością
• zaburzenia równowagi
• brak koncentracji
• zaburzenia pamięci
• drażliwość
• agresja słowna lub fizyczna
• silne bóle głowy
• zawroty głowy
• spadek apetytu
• zaburzenia snu
• zapalenie spojówek
• nudności, wymioty
• kichanie, kaszel
• nadwrażliwość na światło
• przyśpieszenie akcji serca
• gadatliwość
• zaburzenia mowy (bełkot)
• utraty świadomości
• zapaści
• zgony w wyniku uduszenia lub zatrucia, spalenia
CZERWONA LAMPKA!
• wyraźny zapach kleju, benzyny, gazu lub acetonu utrzymujący się we włosach i ubraniu!
• woreczki foliowe ze śladami kleju!
• chusteczki, szmaty nasączone i śmierdzące benzyną, rozpuszczalnikiem!
• puste pojemniki po zapalniczkach, gazie do zapalniczek, tubki, puszki, pojemniki po aerozolach!
NAZWY SLANGOWE
mors, poppers, climax, but

Crack

OPIS
Crack (rock)- krystaliczna forma kokainy (wzmocniona jej pochodna) przeznaczona do palenia. Narkotyk bardzo silnie i szybko uzależniający. W trakcie palenia cracku w bardzo krótkim czasie (kilka sekund) zawarta w nim kokaina dostaje się do mózgu wywołując intensywną euforię, poczucie siły, usuwa zmęczenie i senność. Pobudzenie to jest jednak krótkotrwałe. Gdy mija działanie narkotyku następuje spadek samopoczucia, następuje zmęczenie i ból głowy. Pojawia się pragnienie następnej porcji. W celu utrzymania doznań, pobudzenia konieczne są nowe "uderzenia" co 15, 20 minut. Często obserwuje się też zwiększanie dawek, co jest szczególnie niebezpieczne z uwagi na ryzyko zapaści i zawału serca, a nawet zgonu wskutek wyczerpania organizmu.
POSTAĆ
Crack (rock) ma postać krystaliczną (białe okruchy, jasnobrązowe kuleczki lub kamyki najczęściej pakowane w fiolki)
FORMY PRZYJMOWANIA
• palenie w specjalnej fajce, dodanie do papierosa zawierającego tytoń lub marihuanę
• wdychanie podgrzewanych oparów np. na łyżce lub kawałku folii aluminiowej wdychając
• wcieranie w dziąsła
DZIAŁANIE / ZAGROŻENIA
• euforia
• pobudzenie
• gadatliwość
• poczucie pewności siebie, brak krytycyzmu wobec własnych zachowań
• halucynacje
• brak łaknienia
• nagłe zmiany nastroju
• niepokój, drażliwość
• bezsenność prowadząca do wyczerpania
• rozszerzone źrenice
• wzrost ciśnienia krwi
• przyśpieszona czynność serca
• utraty przytomności
• wyczerpanie
• depresja
• drgawki
• utraty przytomności
• zgony


Grzyby i rośliny halucynogenne

OPIS
Wśród kilku tysięcy odmian grzybów występują gatunki posiadające właściwości halucynogenne. Substancjami psychoaktywnymi w nich zawartymi, wywołującymi działanie halucynogenne są psylocybina oraz psylocyna. Grzyby halucynogenne rosną we wszystkich częściach świata, również w klimacie umiarkowanym, lecz te rosnące w Ameryce Południowej, zwłaszcza w Meksyku zawierają najwięcej substancji halucynogennych. Doznania po zażyciu uzależnione są od ilości spożytych grzybów oraz aktualnego stanu psychicznego osoby biorącej. Niewielka porcja może wywołać euforię, większa nawet potężne halucynacje. Halucynacje polegają na zaburzonym postrzeganiu rzeczywistości, która jest tłem dla powstającej wizji. Po zażyciu grzybów występuje więcej nieprzyjemnych "tripów" niż po LSD. Szczególnym niebezpieczeństwem związanym z zażywaniem grzybów halucynogennych jest wysokie ryzyko śmiertelnego zatrucia. Trudno także przewidzieć, czy po zjedzeniu większej ilości grzybów nie pojawią się długotrwałe następstwa w postaci przewlekłych psychoz wymagających leczenia psychiatrycznego.

POSTAĆ
grzyby suszone lub świeże
FORMY PRZYJMOWANIA
zjedzenie grzybów suszonych, świeżych lub wywaru
OBJAWY / ZAGROŻENIA
• rozszerzone źrenice
• zawroty głowy
• halucynacje wzrokowe (pojawianie się barwnych obrazów o zamglonych, ruchomych konturach, dziwaczne formy, niespotykane kolory)
• całkowite wyizolowanie z rzeczywistości
• przeżycia mistyczne
• zaburzone postrzeganie czasu i przestrzeni
• zmiany nastroju
• stany lękowe
• uszkodzenia wątroby i nerek
• nieodwracalne zmiany w układzie nerwowym powodowane przez toksyny
• już po kilkakrotnym przyjęciu mogą spowodować nieodwracalne zmiany organiczne w mózgu (podobnie jak kleje i rozpuszczalniki)
• szybko uzależniają
• po odstawieniu mogą wystąpić głębokie stany depresyjne
CZERWONA LAMPKA!
• różne grzyby
• kilkudniowe wyprawy "na grzybobranie"
NAZWY SLANGOWE
Grzybki, halusie, halki, psylocyby, psyki, baluny)

BIELUŃ

Bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium) to roślina jednoroczna z rodziny psiankowatych, występująca również na terenie Polski. Zawiera atropinę, która w niewielkich ilościach działa pobudzająco, w większych halucynogennie, a w niewiele większych niż dawka halucynogenna (tylko o około 10%) stanowi TRUCIZNĘ! Po zażyciu bielunia halucynacje są bardzo nieprzyjemne (tonięcie, palenie się, walka z dzikimi zwierzami). UWAGA! Eksperymenty z bieluniem to ogromne ryzyko (nieodwracalne zmiany w psychice, zatrucia, zgony). Niełatwo odmierzyć dawkę. Atropina działa o wiele silniej na organizm młodego człowieka niż osoby dorosłej!


GHB tzw.: "tabletka gwałtu"

OPIS
GHB to związek chemiczny - kwas gamma-hydroksymasłowy. Zalicza się go podobnie jak extasy do tzw. narkotyków klubowych. Jest środkiem uzależniającym psychicznie i fizycznie (przy długotrwałym i intensywnym zażywaniu następuje wzrost tolerancji, a także objawy abstynencyjne w postaci lęków, zaburzeń snu, arytmii serca, ogólnie złego samopoczucia). Objawy jego działania przy użyciu niewielkiej dawki zbliżone są do tych występujących pod wpływem alkoholu (rozluźnienie, relaks, towarzyskość, zaburzenia koordynacji ruchowej, zawroty głowy). Do użycia tego narkotyku może dojść w sposób świadomy (np. w trakcie imprez clubbingowych w celu rozluźnienia, zwiększenia doznań itp.) lub nieświadomy (poprzez dosypanie lub dolanie do napoju osobie nie zdającej sobie z tego sprawy np. w celu jej wykorzystania do działań przestępczych). Z tego drugiego powodu GHB nazywana jest również "TABLETKĄ GWAŁTU". Jej zażycie stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa osoby zażywającej. Po pierwsze bardzo łatwo przedawkować ten narkotyk (trudno określić "bezpieczną" dawkę dla danego człowieka) w związku z czym może dojść do zaburzeń oddychania, zatruć, śpiączki, a nawet śmierci. Poza tym narkotyk ten powoduje częściową utratę przytomności, działa obezwładniająco, daje poczucie bezradności i niezdolności do podejmowania decyzji dlatego pod jego wpływem osoba zażywająca może stać się łatwo ofiarą przestępstw takich jak zgwałcenia, kradzieże, rozboje itp. Dodatkowo narkotyk powoduje okresową amnezję, co z kolei uniemożliwia ofierze odtworzenie w pamięci zdarzenia oraz jego uczestników np. przestępców. Dlatego narkotyk ten uważany jest za szczególnie niebezpieczny i groźny.
POSTAĆ
GHB to bezbarwny i bezzapachowy związek, łatwo rozpuszczalny w wodzie i trudny do wykrycia w napoju, występuje jako:
• czysty proszek
• płyn (proszek rozpuszczony w wodzie, napoju)
FORMY PRZYJMOWANIA
• doustnie najczęściej przez spożycie w napoju
OBJAWY / ZAGROŻENIA
• rozluźnienie mięśni
• poczucie euforii, odprężenia, relaksu, towarzyskość
• zaburzenia koordynacji ruchowej, równowagi
• spadek sprawności psychoruchowej
• zawroty i bóle głowy
• zaburzenia oddychania
• zwolnienie akcji serca
• zaburzenia mowy
• nudności, wymioty
• utraty przytomności
• sen, nawet do kilku godzin
• okresowa amnezja
• osłabienie zdolności do rozpoznawania sytuacji
• poczucie bezradności, niezdolności do podejmowania decyzji, obezwładnienia
• brak świadomości zagrożenia
• zatrucia
• śpiączka-ryzyko jej wystąpienia zwłaszcza przy jednoczesnym spożywaniu alkoholu ( w trakcie snu ryzyko uduszenia wymiocinami)
UWAGA!
Duże problemy z doborem dawki! Ogromne ryzyko stania się ofiarą zgwałcenia, kradzieży, rozboju itp. przestępstw! W narkotyku mogą znajdować się zanieczyszczenia zawierające substancje toksyczne! Należy oprócz ustalania zasad udziału dziecka w imprezach uczulać je na pilnowanie napoju w trakcie imprezy, nie przyjmowanie napojów od obcych oraz nie nalewanie napojów z niepewnego źródła! PAMIĘTAJ! NIE MA BEZPIECZNYCH NARKOTYKÓW!
NAZWY SLANGOWE
GHB, G, fantasy, woman's viagra


Słowniczek

Zwróć uwagę!
Jeżeli Twoje dziecko używa poniższych sformułowań nie musi od razu oznaczać, że jest ono potencjalnym narkomanem. Nie wykluczone jednak, że w jego środowisku pojawiły się narkotyki i warto na ten temat porozmawiać.

Mały słowniczek slangu związanego z narkotykami

bajzel - miejsce handlu narkotykami

bongo (fajka wodna), lufka, fifka, fifa – akcesoria do wdychania i palenia narkotyków
buzować, grzać, ładować, hajcować – odurzać się,
być w ciągu, być w cugu – codziennie zażywać narkotyki,
być na głodzie, być na skręcie – odczuwać objawy abstynencyjne,
być na haju – być pod wpływem narkotyku,
cent - 1cm³ "kompotu"

ciśnienie - psychiczny przymus wzięcia narkotyku
cyknąć, huknąć, dać w kanał, wjechać – wstrzyknąć narkotyk,
czysty – osoba bez narkotyku,
ćpun, grzejnik - narkoman
dać sobie w kanał - przyjąć narkotyk dożylnie
diler- handlarz narkotyków, pośrednik,
działka - jednorazowa dawka środka psychoaktywnego
garowanie - domowa produkcja "kompotu"
giety - (gramy) porcje narkotyku,
głód, skręt - stan związany z odstawieniem narkotyku

grzanie - przyjmowanie narkotyku

haluny - omamy

hera gsm - żartobliwe określenie subkultury młodych heroinistów
jarać, palić, przypalić, kopcić – palić marihuanę,
jazda, trzepanie, odlot, podróż, kręcenie - stan po zażyciu narkotyku

joint, skręt - papieros z czystą marihuaną, czasem połączony z tytoniem

kanał - żyła

kirać - wąchać klej

linia - działka kokainy

listek - znaczek lub papierek nasączony "kwasami"

łapać haluny - mieć omamy

łapać paranoję - mieć zaburzenia psychiczne po używaniu narkotyków

mach - jednorazowe zaciągnięcie się dymem substancji psychoaktywnej

makiwara - wywar ze słomy makowej
odjazd, odlot, jazda, podróż – stan odurzenia po zażyciu narkotyku,
pompka, sprzęt - strzykawka
przymulić – zaaplikować środki psychotropowe,
psychotropy – leki psychotropowe,
pukać - brać narkotyki dożylnie
skun – marihuana nasączona innymi narkotykami,
snifować - wciągać narkotyk do nosa
speed - metaamfetamina
srebro, folia - folia aluminiowa używana przez osoby przyjmujące brown sugar drogą wziewną
street walker - osoba działająca bezpośrednio wśród czynnych narkomanów
ścieżka - działka heroiny
towar, dragi, materiał – narkotyki ogólnie
trawiarz, zielarz – palacz marihuany
wąchać, żąchać, kleić się, dmuchać, przydmuchiwać – odurzać się za pomocą inhalantów.
zapodać, podać - zażyć narkotyk
zejście, zwała, zjazd – końcowa faza działania narkotyku
Gdzie szukać pomocy w Łodzi?


1. Regionalne Centrum Polityki Społecznej
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8
Czynne: poniedziałek - piątek 8.00-16.00
Tel. (0-42) 663-34-60, 663-34-61
Tel./faks (0-42) 663-34-62

2. Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci "PROM"
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny "Pomarańczowa Linia"
Łódź, ul. Jaracza 40
Tel. (0-42) 630-03-73, faks (0-42) 639-97-76
Czynny: w roku szkolnym od 9.00 do 20.00
W okresie wakacyjnym od 14.00 do 20.00

3. Miejski Ośrodek Profilaktyczno- Terapeutyczny
dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią
91-020 Łódź, ul. Inowrocławska 5a
Tel. (0-42) 632-75-40, 654-91-91
Czynny: poniedziałek - piątek 10.00 - 18.00

4. Poradnia Leczenia Uzależnień Lekowych
91-408 Łódź, ul. Pomorska 54
telefony:
kierownk - (0-42) 633-15-30
gabinet terapii - (0-42) 633-13-25
Czynna: poniedziałki, środy, piątki 8.00 - 15.00
wtorki, czwartki 13.00 - 19.00

5. Poradnia Profilaktyczno - Społeczna
przy Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych "Powrót z U" (NZOZ)
90-721 Łódź, ul. Więckowskiego 13
Tel. (0-42) 632-50-69, faks (0-42) 630-41-63
Czynna: poniedziałek - czwartek 11.00 - 18.00
piątek 10.00 - 16.00

6. Hotel Readaptacyjny przy Stowarzyszeniu
"MONAR" w Kęblinach
Łódź, ul. Wólczańska 225
Tel. (0-42) 717-80-08
Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 16.00
Ambulatoryjna grupa wsparcia - czwartki, godz.18.00

7. Stacjonarny Ośrodek Leczenia Uzależnień
dla Młodzieży Stowarzyszenia "MONAR" (NZOZ)
91-432 Łódź, ul. Tuszyńska 106
Tel. (0-42) 646-40-12 czynny całą dobę

8. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Łódzki, placówki:
Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi, Ośrodek Wsparcia Rodzin
al. T. Kościuszki 48, piętro III, placówki czynne od poniedziałku do piątku 15.00-20.00 (wt.21.00), rejestracja tel. (042) 632 78 43 , kierownik 0691 778 881, informacja o oferowanych usługach strona http://www.olptzn.republika.pl/

9. Fundacja "ARKA"
90-552 Łódź, ul. Kopernika 37
Tel. (0-42) 637-55-59
Świetlica terapeutyczna "Słoneczna ulica"
Czynna: poniedziałek - piątek w godz. 14.00 - 18.00
Hotel dla osób, które ukończyły leczenie - czynny całą dobę

10. Antynarkotykowy telefon zaufania
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
(0-42) 665-19-08 - czynny całą dobę

11. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego
Łódź, ul. Niciarniana 41
Zakład Leczenia Uzależnień - tel. 676-16-61
poradnia leczenia uzależnień
oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych

12. Ośrodek Leczenia Osób z Podwójną Diagnozą (ośrodek opieki dziennej)
Poradnia Leczenia Osób z Podwójną Diagnozą
91-084 Łódź, ul. Bardowskiego 1
tel. 0-691 881-787
tel. (42) 651-43-12
e-mail: [email protected]

13. Szpital im. J. Babińskiego w Łodzi ul. Aleksandrowska 159
Oddział detoksykacji od narkotyków i innych środków psychoaktywnych
Tel. - centrala (0-42) 652-94-01
wew. 265 - Ordynator,
wew. 266 - Gabinet Lekarski,
wew. 264 - Dyżurka pielęgniarek


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy
26.2.2013 (23:09)

Praca ma nie adekwatny tytuł do treści. Nie ma w niej nic o przyczynach narkomanii. Jest za to jak rozpoznać czy dziecko bierze narkotyki, opis narkotyków, etapy uzależnienia i ośrodki, które pomagają je zwalczyć. Poradnik dla rodziców. Gdzieś tam przemknęło mi jakieś nazwisko ale ogólnie praca wydaje się być nie oparta na naukowych tekstach, gdyż brakuje mi wykazu źródeł (literatury!), które uczyniłyby ją wiarygodną w moich oczach.

14.3.2011 (12:28)

W tytule są przyczyny narkomanii, ale w pracy jakoś ich nie widać...

5.11.2009 (23:39)

Praca naprawde dobrze napisana i bardzo dokładnie opisana :)

Typ pracy