profil

Woda i roztwory wodne

drukuj
satysfakcja 71 % 306 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze


Kondensacja, czyli skraplanie pary wodnej- zmiana gazowego stanu skupienia wody w stan ciekły.

Czysta woda jest cieczą bezbarwną, bezwonną, nietoksyczną i bez smaku.
Podczas zamarzania woda zwiększa swoją objętość i dlatego lód (mający mniejsza objętość) pływa po wodzie. W związku z tym woda, wnikając np. w szczeliny skał powoduje ich rozsadzanie, gdy zamarza. Jest to jedna z przyczyn wietrzenia skał. Gęstość wody wynosi 1 g/m3 i zmienia się wraz ze wzrostem temperatury. Największą gęstość ma woda w temp. +4oC, dlatego w zimie na dnie zbiornika wodnego znajduje się woda- ciecz, co umożliwia życie roślinom i zwierzętom wodnym. W górnej części zbiornika znajduje się wówczas warstwa lodu.

Woda w przyrodzie to nie tylko rzeki, morza, jeziora, ale też wody gruntowe i podziemne, wody mineralne, para wodna jako składnik powietrza, woda krystalizacyjna w minerałach, woda jako składnik organizmów lub pochłonięta przez substancje.

Dipol- cząsteczka mająca dwa bieguny: dodatni i ujemny ,ma budowę polarną, np. cząsteczka wody.

Roztwór jest to mieszanina jednorodna co najmniej dwóch składników- substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika.

Szybkość rozpuszczania zależy od: temperatury, mieszania i rozdrobnienia substancji.
Im wyższa temperatura, tym większa energia cząsteczek, a tym samym większa szybkość mieszania się cząsteczek

Rozpuszczalność substancji- maksymalna liczba gramów substancji, którą można rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika w danej temperaturze, aby otrzymać roztwór nasycony.

Roztwór nasycony- roztwór, w którym w danej temp. nie można już rozpuścić więcej danej substancji.
Roztwór nienasycony- - roztwór, w którym w danej temp. można rozpuścić pewną ilość danej substancji.
Roztwór stężony- roztwór, w którym ilość substancji rozpuszczonej jest znaczna (kilkadziesiąt procent) w stosunku do ilości wody.
Roztwór rozcieńczony- - roztwór, w którym ilość substancji rozpuszczonej jest mała (kilka procent) w stosunku do ilości wody.
Roztwór właściwy- roztwór, w którym cząstki ciała stałego mają rozmiary mniejsze od 10-9m.
Roztwór koloidalny- roztwór, w którym cząstki ciała stałego mają rozmiary od 10-9 do 10-7m.
Zawiesina- mieszanina cieczy i ciała stałego, którego cząstki mają rozmiary większe od 10-7m.

Stężenie procentowe roztworu jest to liczba gramów substancji rozpuszczonej w 100 g roztworu.

Nadmiar substancji rozpuszczonej wydziela się z roztworu w procesie krystalizacji.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
30.10.2009 (18:12)

Ludzie ja potrzebuje do roztworów ilustracji!!! przykładu jakiegoś zilustrowanego!!!

Ratujcie!!!!!!!!

2.6.2008 (17:13)

:D szkoda że nie ma równań reakcjii :(-potrzeba mi to na poprawe z chemi :/

21.1.2008 (16:55)

przydatne :P

Rozkład materiału