profil

Przestrzeń w reklamie i aranżacja wnętrz wystaw, stoisk handlowych

drukuj
satysfakcja 83 % 170 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zagospodarowanie przestrzeni na wystawie sklepowej czy właściwe urządzenie stoiska handlowego jest nie lada sztuką. Należy w niej wykorzystać wiedzę psychologiczną, marketing, zasady kompozycji plastycznej i reklamę do tworzenia efektownych ekspozycji, jak i do projektowania wystaw sklepowych, które zapewniają sukces handlowy, przyciągną oko klienta i zachęcą do dokonania zakupów.

Merchandising – według definicji Alaina Wellhoffa, jest zbirem metod i technik nadających produktowi czynną rolę w sprzedaży, jego odpowiednią prezentację i stworzenie mu właściwego otoczenia w celu maksymalizacji zysku. Przytoczona definicja wskazuje na zasadniczą dla handlowca i aranżera wystawy kwestię. Wielkość sprzedaży zależy nie tylko od produktu, jego opakowania i prezentacji. Pozostaje ona w ścisłym związku z punktem sprzedaży i jego wykorzystaniem, a więc szczegółowe zapoznanie się z punktem sprzedaży ma znaczenie podstawowe.
Należy podkreślić, że niezbędne jest przede wszystkim dokładne poznanie wystawy, co nie ogranicza się tylko do przestrzeni fizycznej i jej charakterystyki. Konieczne jest również zapoznanie się z bezpośrednim otoczeniem, położeniem względem całej struktury sklepu, najlepszymi kątami obserwacji itd. W żadnym wypadku nie powinniśmy zapominać o tym, że wystawy odgrywają główną rolę w pracy działu promocji danego sklepu. Potwierdzają to zarówno dane statystyczne dotyczące ilości sprzedaży motywowanych wystawą (23%), jak również wyraźne zainteresowanie producentów umieszczeniem swoich produktów na wystawie.

Siła oddziaływania wystaw sklepowych
Jak wielka jest siła oddziaływania wystaw sklepowych, ukazuje badanie przeprowadzone w 10 miastach, w których wybrano 47 sklepów, kierując się atrakcyjnością ich wystaw sklepowych. W dość długim czasie trwania badania wystawy obejrzało w sumie 4 500 000 osób. Na jego podstawie zostały wyciągnięte dwa wnioski:
1) przed wystawami zatrzymują się częściej kobiety niż mężczyźni, w stosunku cztery do jednego.
2) zwyczajny ruch osób przed wystawami sklepowymi w dniach roboczych w godzinach między 10.30 a 13.30 średnio przedstawiał się tak, jak ukazuje to tabela.

Ilość mieszkańców miasta Dzienny ruch osobowy
od 10 000 do 15 000 mieszkańców .

............................ 3 200 osób
od 35 000 do 40 000 mieszkańców ............................. 8 800 osób
od 55 000 do 60 000 mieszkańców ............................ 11 000 osób
od 100 000 do 150 000 mieszkańców ......................... 18 500 osób

Jeśli porówna się te wyniki z udziałem publiczności w wystawach innego rodzaju, wyraźna się staje siła oddziaływania witryn sklepowych. Warto sobie uzmysłowić, że Centre George Pompidou w Paryżu, dysponujące znacznymi środkami przeznaczonymi na reklamę, dziennie przyjmuje średnio 26 tysięcy osób.

Techniki sprzedaży
Powyższy przykład ukazuje, że stosunek kosztów wystawy do jej skuteczności i siły oddziaływania charakteryzuje się wyjątkową opłacalnością. Niemniej jednak tak dobre rezultaty można uzyskać tylko wtedy, gdy dobrze wykonamy naszą pracę. Aranżacja wystaw rozumiana jako technika sprzedaży kieruje się nie tylko uwarunkowaniami fizycznymi sklepu (dostępną przestrzenią), lecz także realiami natury ekonomiczno-społecznej (dzielnica, rodzaj sklepu, klienci, status etc.). Po rozwiązaniu tej kwestii, należy dokonać wyboru spójnych, praktycznych i atrakcyjnych środków kompozycyjnych. Do nich należą na przykład elementy wprowadzające odpowiedni klimat. Wiedza i umiejętności aranżera wystawy dotyczą operowania towarem w celu jak najlepszej jego prezentacji. Odpowiednia technika i poznanie zasad estetycznych pozwalają na stworzenie bodźców wizualnych motywujących klienta do zakupu towaru. Znaczący postęp w rozwoju technik stosowanych w aranżacji wystaw sklepowych oraz rozwój wiedzy
w tej dziedzinie zwiększają efektywność działań. Wszystkie wymienione powyżej elementy muszą być uwzględniane w merchandisingu zajmującym się wystawą sklepową.
Techniki aranżacji wystaw sklepowych, dostęp do wystawy, oświetlenie, szczegóły
Aranżacja wystaw - wystawa sklepowa:
Ekspozycja w oknie wystawowym jest najprostszym i najbardziej skutecznym środkiem reklamy.
Nie posługuje się symbolami i wizerunkami, lecz konkretnymi towarami. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z produktami klient może od razu zdecydować czy zakupi wybrany produkt.
Często właśnie wystawa rozstrzyga o tym, który z kilku jednakowych sklepów klient wybierze.

Wystawy które są usytułowane po obu stronach drzwi będą przyciągały uwagę klientów nadchodzących z obu stron. Okna wystawowe powinny umożliwiać wgląd do wnętrza sklepu. Wystawę można wtedy oglądać zarówno od zwenątrz jak i od wewnątrz. Można również spotkać się ze ścianką osłaniającą o różnej wysokości jak i z oknami zamkniętymi zabudowanymi ze wszystkich stron, które są już rzadko stosowane. Należy zwracać szczególna uwagę na stan szyby wystawowej – nie może być ona zaparowana, oszroniona lub co gorsze – brudna. Przeciwdziała temu stosowanie szyb klejonych dwuwarstwowo z próżnia w środku. Aby nie dopuścić do lustrzenia się szyb można zastosować specjalne wyginanie szyb (w kształcie wycinków walca) ze szkła lub mas plastycznych, albo szkło nie przepuszczające promieni słonecznych lub markizy. Warto zainwestować w szkło nietłukące i dobre oświetlenie ulicy. Podnosi to nie tylko walory estetyczne wystawy ale także bezpieczeństwo towaru w oknie wystawowym.

Wyróżniamy różne rodzaje wystaw :
Wystawa masowa – która prezentuje dużą ilość towarów, wywołuje wrażenie obfitości, pokazuje cały asortyment, jakim sklep dysponuje, brak na niej elementów dekoracyjnych;
Nie można jednak dopuścić do wrażenia przesytu i chaosu w oknie wystawowym. Dlatego należy podzielić towary na pewne grupy i wyraźnie zaakcentować je w kompozycji wystawy.
Wystawa towarowa – której nie obowiązuje zasada obfitości, towary są eksponowane za pomocą elemantów pomocniczych (podesty, ekrany, manekiny, itp.)
dobieranie towaru według podobieństwa, kształtu, koloru lub cech wspólnych.
Wystawa towarowo – dekoracyjna – na której obok produktów możemy znaleźć interesujące elementy dekoracyjne, które są tłem dla towarów lub też przyciągają wzrok przechodniów.
Wystawa reprezentacyjna – reklamuąc głównie sklep lub firmę, nie kładzie nacisku na prezentację ilości towarów ani nie skupia się na ich wyjątkowości. Na wystawie takiej możemy znaleźć nie dużo przedmiotów, za to przybiera ona rolę „sceny na której nie ma jeszcze aktorów” i jest zazwyczaj swobodną kompozycją plastyczną. Przekazuje pewną atmosferę i nastrój, rezygnując z natychmiastowego przedstawienia oferty.
Wystawa okolicznościowa – wykorzystywana do prezentacji świątecznych i okolicznościowych dekoracji, w harmonii z prezentacją towarów.
Wystawa seryjna - jej celem jest utrwalenie w pamięci widzów towaru, znaku lub producenta. Ma takie samo znaczenie co plakat gdyż krótko i dokładnie przedstwaia ofertę.

Zależności w sposobie kształtowania wystawy
W skład struktury wystawy sklepowej wchodzi zazwyczaj ciekawa kompozycja towarów i dekoracji.
Niezmiernie ważnymi czynnikami w projektowaniu wystawy jest zachowanie równowagi między przedmiotami dekoracji a eksponowanym towarem. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie przestrzeni oraz dobre oświetlenie ukazujące właściwy kolor i ekspresję.
1. Użytkownik
Przesłanie jakie niesie wystawa musi być ukierunkowane na konkretnego adresata.
Grupowanie produktów musi uwzględniać:
wiek i płeć lub zawód adresata;
jedność tematyczną, np. artykuły wyposażenia turystycznego (śpiwór, namiot, materac);
kompletowanie całości, np. prezentacja marynarki wymaga uzupełnienia całościowego: koszuli, krawata, spodni, butów; artykuł gółwny zyskuje wtedy na atrakcyjności.
2. Jedność tworzywa.
Tworzywo stanowi łącznik grupy, obejmuje np. towary skórzane: paski, torby, rękawiczki, itp.
Ten rodzaj komponowania wprowadza harmonię przy wielkości i różnorodności artykułów w oknach wystawowych, np. w domach towarowych.
3. Pokrewieństwo marki, branży.
Wystawa tworzona jest na zasadzie pokrewieństwa:
marki, np. zestaw artykułów jednej firmy,
branży – łączenie w jednym oknie grup towarowych, np. kosmetyków.
4. Cena .
Grupy skomponowane z artykułów w określonej cenie – cena niższa, średnia, wyższa, np. torebka z tworzywa sztucznego, wiklinowa, skórzana; buty z tkaniny, tworzywa sztucznego, skóry. Tworzenie zestawów artykułów o podobnej cenie, niezależnie od ich funkcji, np. drobne prezenty o niewysokiej cenie. Większe różnice w cenach mogą odnosić się do większej liczby produktów.
5.Jedność stylu.
Wystrój wystawy, w tym produkty umieszczone na niej powinny odpowiadać określonemu stylowi , np. w konfekcji – ubiory dżinsowe (styl sportowy) lub w sklepach meblowych – jedno okno wystawowe reprezentuje jeden styl mebli.
6. Tematyka.
Towary i elementy dekoracyjne dobrane są tematycznie. Wystawy tematyczne można podzielić na:
* świąteczne (Boże Narodzenie, Wielkanoc, święta państwowe)
* sezonowe ( związane z porą roku)
* jubileuszowe
* imieninowe
7. Zgodność pochodzenia.
Artykuły pochodzące z jednego źródła, (kraju) powinny odzwierciedlać jego charakter, np. klimat, folklor, roślinność, kolorystykę.
8. Kolorystyka.
Harmonię osiągamy, łącząc ze sobą artykuły jednej grupy kolorystycznej, np. kubki, talerze, termosy, pojemniki w jednym kolorze sprawiają wrażenie, że należą do jednej rodziny.
Aby okno wystawowe mogło spełniać należycie swoja rolę, musi być urządzone z odpowiednim smakiem, a nawet artyzmem. Przy dekorowaniu okna wystrzegać się należy przede wszystkim zbytniego jego przeładowania towarami i napisami.
9. Dynamika.
Wykorzystanie środków audiowizualnych, również efekty wywołane nadmiarem ruchomych mechanizmów nie należą do dobrego tonu i są raczej stosowane okazjonalnie. Najozdobniej wygląda
wystawa spokojna, z niewielką ilością drobnych przedmiotów, ułożonych ze smakiem i elegancją.
Aby przechodnie mogli zajrzeć od zewnątrz do środka sklepu, nie należy zasłaniać zbyt dużej części witryny. Pozytywne wrażenie można utrzymać zmieniając często dekoracje wystaw. W miastach mniejszych powinno sie częściej je zmieniać niż w większych; przeciętnie co 21 dni, zawsze z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do sezonu. Najkorzystniej jest opracować roczny plan dekoracji wystaw (17 tematów w roku), obliczyć koszty poszczególnych dekoracji, odpowiednio przygotować personel, okno i sam dobór towarów. Jest to również podyktowane względami ekonomicznymi, gdyż koszty dekoracji wystaw muszą być wliczone w koszt sprzedawanych w sklepie towarów.
Należy pamiętać o przedstawieniu cen w oknie wystawowym. Funkcjonuje przy tym reguła, że przy drogich ofertach powinna znaleźć się informacja o szczególnie dobrej jakości i kilka słów tekstu opisującego, a na końcu, nieco drobniejszym drukiem, cena. W przypadku ofert tanich – opis jest zbędny, a cena powinna być bardzo widoczna, dlatego plakietki z ceną ustawa się pod kątem. W dobrze przeprowadzonej strategii sprzedaży szczegóły mają ogromne znaczenie. Selekcja towarów, ich prezentacja oraz ustalenie relacji między jakością a ceną powinny być dokonywane ze szczególną pieczołowitością. Obecność ceny na wystawie jest zazwyczaj dobrze przyjmowana przez klienta. Jej brak czasem działa odstraszająco. Brak ceny może być elementem strategii kreowania obrazu sklepu elitarnego. Nie zawsze jest to dobrze interpretowane.

Sprzęt wystawowy
Sprzęt wystawowy to wszelkiego rodzaju elementy ruchome, takie jak: ekrany, podesty stojaki, podstawki, półki, stoliczki, manekiny, główki itp. Służy on do właściwej dla danego towaru ekspozycji. Rodzaj i kształt sprzętu powinny być dostosowane do indywidualnych cech reklamowanego towaru. Dzięki niemu można pokazać towar we właściwym dla niego położeniu. Ważną cechą sprzętu powinna być jego uniwersalność, tzn. możliwość zastosowania w różnych układach kompozycyjnych.
Podział okna wystawowego
Najważniejszym zadaniem wystawy jest przyciągnięcie wzroku klienta. Na podstawie badań ustalono, że stopień skupienia uwagi przechodniów jest różny w poszczególnych częściach wystawy.
Centralny punkt ekspozycji należy umieszczać na wysokości ok. 160 cm. Dekoracja powinna być „zorientowana” na ruch prawostronny, ponieważ konsumenci chodzą zazwyczaj prawą strona chodnika. Nie należy umieszczać towarów zbyt wysoko, poza linią wzroku człowieka (170 cm od ziemi), gdyż zaledwie 2% przechodniów zauważy umieszczone tam artykuły. Niewłaściwe jest także lokowanie towarów w głębi okna, a jeśli już jest to konieczne, to nie w samym środku tylko nieco z boku. Artykuły leżące tuż przy szybie są gorzej zauważalne niż nieco od niej oddalone. Wyżej wymienionych zasad podziału okna wystawowego nie można stosować zbyt rygorystycznie. Prowadziłoby to do ograniczenia możliwości układów kompozycyjnych. Tak wiec w miarę możliwości należy umieszczać obiekty w zasięgu wzroku klienta na vis a vis przed nim lub układać je „u jego stóp”.

Rodzaje układów kompozycyjnych
Wszystkie zasady kompozycji na płaszczyźnie dotyczą również kompozycji przestrzennych. Kompozycja w oknie wystawowym nie może być przypadkowa – musi być odpowiednio dobrana. Należy tak układać kompozycję towarów, aby podkreślała głębię okna i żeby poszczególne elementy wystawy zatrzymywały wzrok klienta na różnych wysokościach, a także głębokościach przestrzeni okna.
Dobrze skomponowana wystawa to taka, gdzie widać dobrze linie poziome, pionowe, diagonalne,
centralne lub ich kombinacje, wzdłuż których układa sie towary. Trzeba wyobrazić sobie te linie, wychodzące z jednego punktu, zwanego centralnym. Widoczność linii tworzy wrażenie jedności i spójności.
Dekoracje panelowe (na płaszczyźnie) można umieścić zarówno w oknie wystawowym, jak i na ścianie wewnątrz sklepu. Kompozycja powinna być tak zrobiona, aby użyte w niej elementy zajmowały 50 – 55% powierzchni panelu. Nadaje to kompozycji ton spokojny, uporządkowany, czytelny. Jeżeli na panelu chcemy umieścić plakat lub zdjęcie, to powinien on stanowić tło dla eksponowanych towarów.
Nigdy nie powinien być oderwany od pozostałych elementów. Przedmioty w kompozycji na panelu mogą nachodzić na siebie tylko do ¼ ich powierzchni, oczywiście jeśli są ułożone płasko (dwuwymiarowo).

Oświetlenie okna wystawowego
Światło na wystawie odgrywa ważną rolę – oświetla produkty ułożone na wystwie dzięki czemu stają się one bardziej atrakcyjne, ożywia je, a także oświetla je o zmroku. Światłem można operować w różnoraki sposób: można wyodrębniać i akcentować bardziej niektóre części wystawy, tak żeby wyglądały na godne zwrócenia na nie uwagi. Ważne jest by za każdym razem przy tworzeniu oświetlenia pamiętać o świetle, które padajając na wystawę od zewnątrz bez względu na wystawione towary i ich rodzaj, uwidaczniało także szyld i wejście do sklepu. Źródła światła na wystawie muszą być ukryte żeby nie spowodować oślepienia widza, a umożliwić mu dobre obejrzenie towaru i przecztanie napisów.
Najlepsze oświetlenie zapewniają reflektory umieszczone pod sufitem lub żarówki ukryte pod rastrowym sufitem. Zapewnia to równomierne oświetlenie wystawy, szczególnie ważne przy prezentowaniu większych przedmiotów. Do oświetlenia drobnych przedmiotów należy użyć reflektorów lub żarówek w specjalnych oprawkach, zwisających nisko, tuż nad eksponopwanymi przedmiotami. Czasami można zastosować podświetlenie przedmiotów od dołu. Buduje ono nastrój i uplastycznia przedmioty.

Co do reklamy wewnątrz sklepu to coraz bardziej zaciera się granica między wnętrzem sklepu a linią wystawy. Poprzez wprowadzone przez najnowsze trendy w budownictwie duże powierzchnie szklanych tafli stosuje sie okna typu otwartego i samoobsługi która również wpływa na to że ma się wrażenie jakby sklep był wystawą.

Poszczególne elementy realizacji projektu wystawy decydują o jej ostatecznym wyglądzie, który w założeniach powinien spełniać dwie funkcje:
1) zwiększać sprzedaż produktu;
2) wpływać na wzrost ogólnej sprzedaży sklepu (oznaka prestiżu).Aranżacja stoisk handlowych

Targi i stoiska to zazwyczaj skuteczny środek reklamy. Mają na celu przedstawienie oferty handlowej, stworzenie większej możliwości zbytu towarów i usług. Są instrumentem kształtowania polityki gospodarczej, zwłaszcza zagranicznej.
Organizatorami najczęściej są firmy prywatne, spółki, akcyjne z udziałem skarbu państwa lub samorządu terytorialnego.

Udział w targach wymaga od wystawcy podjęcia takich działań jak:
przygotowanie,
projekt stoiska,
dobór personelu,
reklama i promocja,
kalkulacja finansowa.
Nierzadko stosowana jest też reklama targowa, czyli wszystkie działania reklamowe związane
z organizowaniem i uczestnictwem w imprezie targowej, a wiec działania prowadzone przez przedsiębiorstwa targowe oraz wystawców.

I. Przygotowanie
Pierwszym posunięciem wystawcy jest wyznaczenie menadżera targowego, czyli pośrednika między wystawcą a organizatorem targów. Do zadań menadżera należy:
* inwentaryzacja produktów i usług (najłatwiej sprzedaje się oferta nieskomplikowana i łatwa do objaśnienia, idealne są ekspopnaty, które zachęcaja do kupna samym wyglądem),
* wskazanie akcydentów prezentacji
* ustalenie miejsca ekspozycji (lokalizacja stoiska odpowiednio wczesne zgłoszenie udziału zapewni firmie dobre miejsce),
* ubezpieczenie stoiska (wraz z wynajmowanymi sprzętami i swoimi eksponatami),

Do dyspozycji są cztery rodzaje stoisk targowych:
stoisko wolnostojące (wyspowe), najdroższe, z możliwością oglądania ekspozycji z czterech stron,
stoisko główne, nieco tańsze, powierzchnia eksponowana z trzech stron,
stoisko narożne, stosunkowo niedrogie, z możliwością oglądania ekspozycji z dwóch stron,
stoisko rzędowe (typu pasaż) należy do najtańszych, ekspozycja do ogladania tylko z jedbniej strony.

II. Projekt stoiska
Pracę nad stworzeniem stoiska nalezy zaczać od wykonania makiety. Do budowy stoiska zazwyczaj używa się lekkich materiałów, które można używać w różnoraki sposób i łatwych w obróbce oraz estetycznych. Elementy konstruklcyjne powinny mieć standardowe wymiaty: 2,75 m wysokości i 1 m lub 1,22 m szerokości w zależności od zastosowanego modułu.
Całe stoiska handlowe oraz elementy gablot i stelaży wykonane są z aluminium w kolorze naturalnym lub powlekane metodą elektrostatyczną na dowolny kolor. Łączone są często w duże powierzchnieza pomocą specjalnych zamków w dowolne układy przestrzenne. Wypełnienie stelaży mogą stanowić: szkło, PCV, plexi lub płyty. Wymiary stelaży są dostosowane do wymagań odbiorcy oraz konkretnego wnętrza.
Wymiary konstrukcji ekspozycyjnej są dowolne. Zastosowanie jako pionowych elementów, słupków ośmiokątnych daje możliwość wykonania bardzo dużej ilości układów przestrzennych ekspozycji.
Podstawową zaletą tego systemu jest bardzo łatwy i szybki montaż (demontaż); możliwość zmiany układów przestrzennych oraz lekkość elementów, z których wykonuje się ponadto regały, ścianki działowe, boksy oraz lekkie konstrukcje aluminiowe do aranżacji przestrzennej wnętrz.
Oprócz wielofunkcyjności i praktyczności powinna cechować je także wysoka jakość oraz estetyka wykonania. Jedynie możliwości finansowe wystawcy ograniczają wielkość stoiska.
Działająca od lat na rynku Firma Wanzl stworzyła system WireTech – uniwersalny mebel modułowy
o nietypowej ażurowej konstrukcji. Poszczególne elementy można ze sobą dowolnie zestawiać, co pozwala optymalnie zagospodarować powierzchnię sklepu. Dzięki bogatej ofercie półek i akcesoriów system może stanowić wyposażenie sklepów wszystkich branż, zarówno spożywczej, jak i tekstylnej, RTV/AGD, księgarń, saloników prasowych i wielu innych. Podstawowa konstrukcja została wykonana z matalu łączonego z dowolnymi materiałami - drewnem, tworzywami sztycznymi, a także szkłem.
Ilość możliwych kombinacji jest niemal nieograniczona.

Logo firmy musi sie znaleźć na odpowiednio widocznym miejscu i byś eksponowanne nad stoiskiem, często podświetlone i obracające się – wtedy mówimy o przestrzennej formie reklamy.
Stoisko reklamuje firmę, jest jej główną wizytówką; zachęca do podejścia bliżej i przyciąga spojrzenia. Wiadomo, że pośród innych stoisk – dać się zauważyć jest dość trudnym zadaniem gdyż klienci po obejściu kilku innych rzadko się zatrzymują. Powinno być zauważalne z daleka, silnie oświetlone, czasami przyciągające sztucznymi dymami, oparami i efektami specjalnymi, posiadać jakieś elementy ruchu i zaznaczać nowości.

III. Personel
Związek z firmą powinien wyrażać się także przez zastosowaną kolorystykę, stroje pracowników i ich podejście do klientów. Pracownicy powinni być zawsze aktywni i służyć pomocą. Wygląd stoiska
i ekspedienci mogą tworzyć atmosferę postrzeganą jako serdeczną, która sprawia że nabywcy jest przyjemnie przebywać w pobliżu stoiska i zechce do niego powrócić.

IV. Reklama i promocja
Oprócz tradycyjnych metod reklamowania stoisk, jak dekorowanie i oświetlanie, produkuje się także specjalny system do wieszania grafik. Pozwala on na dowolne przesuwanie eksponatu zarówno w pionie jak i w poziomie. Jedynym stałym elementem jest szyna mocowana pod stropem.
Na szynie zawieszane są pręty stalowe z samoklinującym się zaczepem lub zaczepami do antyram.

Aranżacja sklepu samoobsługowego
Odpowiednie zagospodarowanie miejsca sprzedaży ma ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku niewielkich placówek handlowych jak sklepy czy stoiska. Tu liczy się każdy metr kwadratowy, a wnętrze powinno być zaaranżowane w taki sposób, by pomimo niewielkich rozmiarów sprawiało wrażenie przestronnego. To, czy sklep stanie się dla klientów ulubionym miejscem zakupów, w dużej mierze zależy od jego wystroju - mebli, oświetlenia i drogi prowadzenia.

System wejściowy
Bardzo ważne jest dobre wytyczenie drogi prowadzenia, która pozwla na swobodne poruszanie się klientów pomiędzy straganami. W sklepach o powierzchni około 100 m2 najczęściej nie ma oddzielnego przejazdu dla wózków, a jedynie bramka uchylna. Ma ona kluczowe znaczenie dla kwestii bezpieczeństwa - zapobiega kradzieżom i pozwala kontrolować przepływ klientów. Najważniejsze jest, by zminimalizować odebranie jej w negatywny sposób przez wchodzącego, jako bariery. Bramka ma służyć efektywnej organizacji sali sprzedaży, nie powinna utrudniać klientom życia.
W okresie świąt np. zwiększa się ilość „punktów docelowych” czyli miejsc, do których klienci docierają w sklepie. W czasie codziennych zakupów rzadko odwiedzamy wszystkie działy, idziemy tylko tam gdzie to koniecznie np. od pieczywa przez wędliny, warzywa, napoje do chemii i to wszystko. W czasie świąt ścieżka, którą przechodzą klienci wydłuża się przynamniej kilkukrotnie. Samo to powoduje, że klient bawi w sklepie nieco dłużej, jednak nie zatrzymamy go na w sklepie siłę. - Możemy go zaintrygować i spowodować, że z ciekawości zostanie dłużej.

Oświetlenie
W sklepach osiedlowych przeważa równomierne oświetlenie ogólne. Warto jednak pomyśleć o akcentach świetlnych punktujących wybrane grupy produktów. Jest to prosty i bardzo skuteczny sposób na zwiększenie ich rotacji. Jeśli chcemy stworzyć odpowiedni klimat w poszczególnych strefach sprzedaży, wyodrębnić je, możemy również użyć opraw zawieszanych. Różne barwy i stopień nasycenia światła pomogą nam z kolei uatrakcyjnić wygląd produktów spożywczych. Możemy podkreślić zieleń papryki i ogórków albo czerwień mięsa. O wiele lepiej sprzedaje się żywność wyglądająca zdrowo i świeżo, niż poszarzała na skutek zastosowania bladego, mało plastycznego oświetlenia górnego.

Meble chłodnicze
W przypadku mniejszych powierzchni urządzenia powinny oferować jak największą ekspozycję,
a jednocześnie zajmować możliwie jak najmniej miejsca. Jeśli będą zbyt masywne – przytłoczą wnętrze, i zabiorą miejsce. Optymalnym rozwiązaniem są regały z przeszklonymi ściankami bocznymi i lustrami, dzięki którym sklep wydaje się przestronniejszy. Należy już przy zakupie wziąć pod uwagę specyfikę sklepu, oraz ilość towaru. To ułatwi wybór spośród wielu typów mebli chłodniczych - otwartych, zamykanych z przeszklonymi drzwiami, lad chłodniczych czy wysp mroźniczych.
Odrobina luksusu
Jeśli klientami sklepu lub stoiska są ludzie zamożni, meble powinny podkreślać ekskluzywność towaru i prestiż firmy, budować wrażenie wyjątkowości. Wskazane jest wówczas wykorzystanie mebli wykonanych ze szlachetnych materiałów, np. drewna łączonego ze szkłem. Ciekawe, niebanalne projekty aranżacji wnętrz i nowoczesne meble to wydatek, który się opłaca. Zaprocentuje większą liczbą nowych klientów i lojalnością tych, którzy sklep już znają. Funkcjonalność i estetyczność wnętrza sprawiają, że zakupy stają się dla klientów prawdziwą przyjemnością.

Przy olbrzymiej konkurencji skupienie się wyłącznie na towarze jest niewystarczającą strategią. Nawet najlepiej zaopatrzony sklep, w którym komunikacja będzie źle rozwiązana a produkty niedostatecznie oświetlone nie ma szans na przyciągnięcie klientów.

ZASADY ARANŻACJI
• szerokie korytarze i systemy niskich półek - sklep wygląda przyjaźniej, wydaje się większy, wszystkie towary znajdują się w zasięgu ręki klienta
• reguła „prawej ręki” - ruch klientów w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara
• bogactwo materiałów - wykorzystanie półek i regałów wykonanych z różnych materiałów (drewna, laminatów, szkła, akrylu, metalu, itp.)
• światy produktów - zaprojektowanie na powierzchni sprzedaży specjalnych stref, np. produktów dla dzieci, makaronów. Każda z nich powinna mieć inny wystrój i charakter
• zaokrąglone końcówki regałów-lepsze postrzeganie produktów, zwiększa pozytywne nastawienie klientów
• oświetlenie półek - zapewnia dobrą widoczność wszystkich produktów
• jednakowa lub przynajmniej zbliżona głębokość mebli w całym sklepie
• należy przewidzieć możliwość dokonywania w przyszłości zmian ustawienia mebli

ZALETY I WADY SKLEPU SAMOOBSŁUGOWEGO
Zalety
• klient sam wybiera towary, decyduje o tym, ile trwają zakupy
• efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni handlowej
• atrakcyjna ekspozycja towarów, możliwość jej częstych zmian
• zwiększenie liczby i rodzaju oferowanych produktów
Wady
• większe ryzyko kradzieży - można je zminimalizować stosując bramki uchylne (zapewniają kontrolę przepływu klientów), bramki antykradzieżowe z alarmem, lustra kontrolne 360o (pozwalają obserwować powierzchnię całego sklepu z jednego miejsca) i paski magnetyczne


Sklep jak magnes

Do stworzenia dobrej aranżacji sklepu wystarczy trochę chęci, smaku i kilka tysięcy złotych.
Żaden handlowiec nie lekceważy gorączki przedświątecznych zakupów. Wielu z nich przygotowuje się do niej przez wiele tygodni. Według specjalistów równie ważna jak bogaty asortyment jest aranżacja sklepu oraz poszczególnych stoisk, które przyciągną i zatrzymają klienta na dłużej.
Święta Bożego Narodzenia, to dla wielu kupców prawdziwe żniwa, to właśnie w ciągu najbliższych kilku tygodni detaliści mogą zarobić wielokrotność tego co udało się uciułać przez cały rok. W czasie świąt, klienci są bardziej otwarci na różne impulsy, sugestie, chwilowe zachcianki, w wyniku czego wachlarz „potrzebnych im artykułów” możemy umiejętnie powiększyć.
Należy więc na tyle interesująco i skutecznie zaaranżować wnętrze sklepu i stoiska z produktami by przyniosły jak największy zysk i „zmusiły” klientów do zakupów.
Nie potrzeba wydawać setek tysięcy złotych na tony świątecznych ozdób. Specjaliści twierdzą, że we wszystkim najlepszy jest umiar, a przesadna ilość dekoracji, nie tylko będzie śmieszna, ale zwyczajnie może irytować i przeszkadzać klientom, którzy będą się potykać o nie na każdym kroku.Wystarczy udekorować drzwi wejściowe, strefę promocji przy wejściu, zaakcentować święta w oknie wystawowym, dodać drobne akcesoria sprzedawcom, przystroić nieco wszystkie stoiska szczególnie te najchętniej odwiedzane z alko- holem, wędlinami czy słodyczami. Jedynie promocja może być agresywna – to jej zadanie.
Jeśli jest to możliwe najlepiej aranżować udekorowaną przestrzeń światłem, które spotęguje efekt, jaki zamierzamy otrzymać. Z okazji świąt nie przemeblowuje się całego sklepu, nie wymienia mebli, czy też
nie maluje ścian w świąteczne motywy. Takie działanie nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego.
Większość sklepów próbuje optymalnie wykorzystać posiadaną powierzchnię sprzedaży. Jeśli jest miejsce można zaaranżować „sklep w sklepie”, gdzie na wyznaczonym miejscu będzie wystawiony regał z nazwijmy to „świątecznym towarem”. Regały promocyjne powinny nawiązywać tematycznie do świąt. Wyraźny wpływ na sprzedaż mają wyspy z zaakcentowanymi produktami świątecznymi. Kolejny element wydłużający czas pobytu klienta w sklepie to promocje, warto by osoba, która ją prowadzi wchodziła między klientów
i rozmawiała z nimi, bawiła ich konkursami, a także potrafiła budować atmosferę niezwykłej okazji zakupowej. Często klienci opuszczają sklep szybciej niż by chcieli z powodu zniecierpliwienia partnera
czy dzieci, które są zmęczone długimi zakupami. Warto w czasie świąt szczególnie w dużych sklepach zorganizować kącik rozrywek dla dzieci z Mikołajem, żywym kurczakiem czy królikiem, zabawami dla dzieci, aby rodzice mogli tam pod opieką osoby odpowiedzialnej zostawić pociechę i spokojnie pójść na zakupy. Dodatkową atrakcyjność otrzymamy poprzez interesującą dekorację, którą zapewnią nam banery, zdjęcia i inne dodatki. Można odnieść wiele korzyści z interesujących pomysłów. Zawsze przy aranżowaniu przestrzeni powinno się kierować dobrym smakiem i wyczuciem. Duża powierzchnia hipermarketów to także lepsza przestrzenna ekspozycja. W małym osiedlowym sklepie wszystko trzeba skondensować, ale tak aby aranżacja nie ucierpiała.
Stosując proste zabiegi visual merchandisingowe, przemodelowując planogram stoisk czy wprowadzając klimat świąt za pomocą muzyki, zapachów, scenografii czy instalacji można być pewnym, że zwielokrotnimy sprzedaż wielu artykułów. Kreujemy naszą placówkę na przyjazną i co ważne prorodzinną.
Ważne jest jednak aby z tworzeniem atmosfery nie przesadzać. Muzyka nie powinna przeszkadzać w robieniu zakupów, lecz być miłym dodatkiem. Tematycznie dobrana muzyka czyli kolędy, piosenki o tematyce świątecznej, podkreślą klimat i będą stanowiły uzupełnienie dekoracji. Według specjalistów ciekawym pomysłem jest także zastosowanie aromatyzerów. Klienci nieświadomi ich obecności oraz działania dokonują zakupów podświadomie. Nie da się przejść obojętnie obok regału zatowarowanego „świeżymi” babkami drożdżowymi, które pachną, jakby dopiero co je wyjęto z pieca.
Wielu konsumentów z przyjemnością podda się ich działaniu.
Wykorzystanie słabości
W okresie świątecznym, klienci mają mniej obiekcji przy robieniu zakupów. Wybierają towary ekskluzywne, droższe, w ładniejszych opakowaniach. Idąc tym tropem handlowcy powinni zwiększyć ekspozycję towarów luksusowych, które przyniosą im większy zysk. Warto także pomyśleć o łączeniu i kojarzeniu grup produktów, tak aby wzajemnie o sobie przypominały, np. alkohol i papierosy, czy ryby, itp.
Kredyt zaufania od klienta
Wnętrze sklepu wpływa na to jak nas będą postrzegali klienci. Aranżacja jest wizytówką i kreuje wizerunek placówki. Każdy sklep o ładnym szyldzie z nieciekawą, byle jaką aranżacją wnętrza szybko zrazi do siebie potencjalnego klienta. Z dyskontów trudno jest zrobić delikatesy. Bo podświadomie dyskont zawsze będzie kojarzony z czymś tanim, byle jakim. Dlaczego? Ponieważ dyskont to w praktyce tania aranżacja, a właściwie jej brak. Markę dyskontów tworzą przede wszystkim niskie ceny. Dobre sklepy bronią swojej marki tym co
na zewnątrz i tym, co jest w środku. Dobrej jakości meble, ciekawy, sensownie zaprojektowany system informacji, właściwie zaprojektowane i zastosowane oświetlenie, detale wystroju wnętrza stworzą wizerunek.
Najemca musi przede wszystkim wiedzieć, kto jest jego klientem. Ktoś posiadający niszową markę, nie znajdzie nabywcy w galerii handlowej przy hipermarkecie, lecz w galerii w kompleksowym centrum handlowym. Trzeba też przyciągać klientów ciekawą witryną i stale zaskakiwać ich wymianami dekoracji wystawy. Dobrze jest też eksponować logo i budować wokół marki grupę własnych klientów.
Można też ofiarowywać klientom przedmioty reklamujące firmę. Należy wymyślić gadżet określić grupę docelową. Ważne jest bowiem ustalenie, co spodoba się nastolatkowi, a co gospodyni domowej. Należy
przy tym pamiętać, żeby podarunek reklamowy nie pociągał za sobą zbyt wysokich kosztów i jednocześnie nie stwarzał u konsumenta poczucia, że chcemy go zdobyć tanim kosztem.

Wakacyjny biznes:
Najdogodniejszą formą dla prowadzenia sezonowego biznesu będzie indywidualna działalność, którą
należy zgłosić w urzędzie gminy. Może to być działalność handlowa (np. sprzedaż folderów, widokówek), usługowa (np. wypożyczanie sprzętu turystycznego, wynajem miejsc biwakowych, oprowadzanie turystów), produkcyjna (np. wytwarzanie pamiątek), budowlana (np. wykonywanie prac remontowych), a także polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i eksploatacji zasobów naturalnych. Obowiązek zgłoszenia dotyczy każdej działalności gospodarczej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły.
W przypadku sprzedaży pamiątek, okularów przeciwsłonecznych czy wyrobów z wikliny,
w miejscowościach turystycznych lokalne władze dbają, aby w określonych miejscach pojawiały się
w sezonie letnim ogródki gastronomiczne i stoiska handlowe. Wyznaczają więc miejsca pod taką działalność (wskazując branżę) i wydzierżawiają je przedsiębiorcom. Jednocześnie określają wymogi dotyczące aranżacji stoiska i sposobu ekspozycji towarów (chodzi o zachowanie walorów estetycznych). To są w zasadzie jedyne wymagania. Przedsiębiorca może również sam zaproponować miejsce sprzedaży, ale wówczas wymagane są od niego dodatkowe dokumenty, np. opinia Zarządu Dróg Miejskich lub konserwatora zabytków.

Kilka koncepcji zarządzania marketingowego związanych z handlem:
* świadoma orientacja na sprzedaż i klienta we wszystkich obszarach placówki;
* obserwacja i zrozumienia funkcjonowania nabywców, dostawców, pośredników, konkurentów;
* systematyczne badania rynków i przewidywanie zachowań klientów;
* ustalenie zorientowanych marketingowo celów przedsiębiorstwa i strategii na podstawie dokonanego wyboru rynków i ich analizy;
* oddziaływanie na rynek przy wykorzystaniu instrumentów marketingu-mix;

Warto analizować elementy wpływające na postrzeganie placówki handlowej przez klientów.
Według Lindquista wizerunek ten jest kształtowany przez następujące elementy: towary, usługi, klientelę, wyposażenie techniczne, zapewnienie wygody, promocje, atmosferę w sklepie, czynniki instytucjonalne, aranżację wnętrza oraz zapewnienie satysfakcji po zakupie. Ważne by stworzyć elastyczne relacje, oparte na danych i wiedzy, w których kupujący i sprzedający będą stale sobie nawzajem służyć.
Dzisiaj nie sprzedajemy samych produktów czy usług. Sprzedajemy i zarządzamy relacjami pomiędzy sprzedającymi i kupującymi...

W projektowaniu sklepów i aranżacji wnętrz, wystaw, należy skupić się nie tylko na architekturze,
oświetleniu i wyposażeniu. Wymaga to pracy nad adaptacją zagranicznych projektów do norm i przepisów czy przyzwoleń polskiego Prawa Budowlanego, organizacji atestów, certyfikatów itp.
Ważna jest także dobra orientacja co do zamiarów konkurencji, związanych z tematyką wystaw,
jak i przewidywanie potencjalnych reakcji klientów.
Bibliografia:

* na podstawie: Urszula Światłowska, Dariusz Gocławski - „Puls Biznesu”
* źródło: Gazeta Prawna
* Eugeniusz Michalski „ Marketing – podręcznik akademicki” PWN, Warszawa 2003
* Źródło: P. Drygas, G. Leszczyński, www.swiatmarketingu.pl/
* Praca zbiorowa: „ARANŻACJA WYSTAW SKLEPOWYCH”
Tytuł oryginału: „Biblioteca Atrium del Escaparatismo. Procedimientos y tecnicas del escaparatista”
Wydawnictwo: ARKADY, Warszawa 2001
* internet:
źródło: http://www.twoja-firma.pl/ Łukasz Stępniak; http://www.lprojekt.com.pl/;
http://www.ftgroup.pl/magazine_more.php/ed_id,12/aid,202/title,Aranzacja_sklepu_samoobslugowego/
http://www.aplusd.pl/poznan-stary-browar.html


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy