profil

Epoki literackie, dzieła i ich twórcy

drukuj
satysfakcja 82 % 2306 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

• Antyk - epoka ta trwała od ok. 900r. p.n.e. (753 założenie Rzymu) do 476 r. n.e. (upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego). W skład antyku wchodzą:
o Biblia

o Mitologia
 Literatura zagraniczna
• „O co poeta prosi Apollina”, „Exegi monumentum”, „Aequam memento” Horacy
• "Antygona", „Król Edyp” Sofokles (dramaty)
• „Iliada”, „Odyseja” Homer
 Literatura polska
• „Mitologia” Jan Parandowski

• Średniowiecze – to epoka trwająca od ok. 476 (upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do roku 1492 (odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba)
 Literatura zagraniczna
• „Dzieje Tristana i Izoldy” (autor nieznany)
 Literatura polska
• „Bogurodzica” (autor nieznany)
• „Lament świętokrzyski” (autor nieznany)
• „Satyra na leniwych chłopów” (autor nieznany)
• „Wiersz o zachowaniu się przy stole” (autor nieznany)
• „Skarga umierającego” (autor nieznany)
• „Legenda o św. Aleksym” (autor nieznany)

• Renesans - Początek nowej epoki wyznaczyły trzy ważne wydarzenia: wynalazek druku w 1455 r. przez Gutenberga , odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (1492 r.) oraz początek reformacji (wystąpienie Marcina Lutra – 1517 r.)
 Literatura zagraniczna
• „Makbet” Wiliam Shakespeare
 Literatura polska
• Jan Kochanowski
o Fraszki ; „Do fraszek”, „Do gór i lasów”, „O żywocie ludzkim”, „Na nabożną”, „Na dom w Czarnolesie”
o Pieśni; „Hymn”, „Pieśń VII”, „Pieśń XIV”, „Pieśń IX”, „Pieśń XXIV”
o Treny; „Tren I”, „Tren VIII”, „Tren IX”, „Tren X”, „Tren XIX”

• Barok – jest nurtem artystyczno literackim, który dominował w Europie w XVII wieku.
 Literatura zagraniczna
• „Świętoszek” Molier
 Literatura polska
• Jan Andrzej Morsztyn
o „Do trupa”, „Niestatek I”, „Niestatek II”, „O swej pannie”, „Do panny”
• Daniel Naborowski
o „Marność”, „Krótkość żywota”, „Do Anny”• Oświecenie – kolejna epoka literacka, trwająca od końca XVII wieku do roku 1822 (wydanie przez Adama Mickiewicza „Ballad i romansów”)
 Literatura polska
• Ignacy Krasicki
o Satyry; „Do króla”, „Świat zepsuty”, „Pijaństwo”,

„Palinodia”

• Romantyzm – epoka literacka, trwająca w Polsce od roku 1822 (wydanie przez Adama Mickiewicza „Ballad i romansów”) do roku 1863 (wybuch powstania styczniowego)
 Literatura zagraniczna
• „Cierpienia młodego Wertera” Johann Wolfgang Goethe
 Literatura polska
• Adam Mickiewicz
o „Dziady”, „Konrad Wallenrod”, Pan Tadeusz”
o „Oda do młodości”, „Romantyczność”, „Sonety krymskie”
• „Nie-Boska komedia” Zygmunt Krasiński
• Juliusz Słowacki
o „Kordian”
o „Grób Agamemnona”, „Hymn”, „Testament mój”

• Pozytywizm – epoka literacka, trwająca w Polsce od roku 1863 (wybuch powstania styczniowego) do ok. 1900 roku.
 Literatura zagraniczna
• „Zbrodnia i kara” Fiodor Dostojewski
 Literatura polska
• „Mendel Gdański” Maria Konopnicka
• „Gloria victis”, „Nad Niemnem” Eliza Orzeszkowa
• „Lalka”, „Kamizelka” Bolesław Prus
• „Potop” Henryk Sienkiewicz

• Młoda Polska – epoka literacka, której początek datuje się na rok ok. 1900. Trwała ona do roku 1918, czyli do wybuchu I wojny światowej
 Literatura zagraniczna
• „Jądro ciemności” Joseph Conrad
 Literatura polska
• „Chłopi” Władysław Stanisław Reymont
• „Wesele” Stanisław Wyspiański
• „Ludzie bezdomni” Stefan Żeromski
• Jan Kasprowicz
o „W chałupie” , „Z chałupy”
• Kazimierz Przerwa-Tetmajer
o „Nie wierzę w nic”, „Eviva l’arte!”, „Hymn do Nirwany”, „Anioł Pański”
• Leopold Staff
o „Ars poetica”, „Deszcze jesienny”, „Kowal”

• XX-lecie międzywojenne – jest epoką literacką, która rozpoczęła się w roku 1918 (zakończenie I wojny światowej) a zakończyła się w roku wybuchu II wojny światowej – 1939
 Literatura polska
• „Ferdydurke” Witold Gombrowicz
• „Granica” Zofia Nałkowska
• „Przedwiośnie” Stefan Żeromski
• Współczesność – epoka literacka, której początek datuje się na rok 1939 (rozpoczęcie II wojny światowej) i która trwa do dnia dzisiejszego
 Literatura zagraniczna
• „Dżuma” Albert Camus
 Literatura polska
• „Opowiadania” Tadeusz Borowski
• „Inny świat” Gustaw Herling-Grudziński
• „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanna Krall
• „Tango” Sławomir Mrożek
• „Kartoteka” Tadeusz Różewicz


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (26) Brak komentarzy
15.5.2017 (13:17)

Pierwsza wojna światowa trwała 1914 - 1918, a ty napisałeś że się rozpoczęła w 1918 co jest błędem.

20.6.2017 (20:09)

LordPrinz Pierwsza wojna trwała do 1918 r. I po niej rozpoczęło się 20 lecie MIĘDZY wojenne, ponieważ za dwadzieścia lat wybucha II wojna

Autor napisał dobrze :)

9.8.2015 (21:53)

spoko, przydatna praca ;)

14.2.2012 (16:49)

masa błędów rzeczowych, nie korzystajcie z tego bo w szkole tylko sie osmieszycie

Gramatyka i formy wypowiedzi