profil

/

Zadania Prace

Wpływ rolnictwa na środowisko

drukuj
satysfakcja 58 % 7 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze


Rolnictwo jest zależne od środowiska naturalnego, z drugiej strony jednak jego rozwój, postępujący wraz ze wzrostem liczby ludności oraz dobrobytu społecznego, przyczynia się do pszekształceń tegoż środowiska. Ekspansja terytorialna rolnictwa grozi przede wszystkim terenom leśnym, osłabiająąc ich znaczenie jako naturalnego regulatora ekosystemów. Dzisiaj w zasadzie ekspansja ta już ustała, nawet część gorszych terenów rolniczych na wschodzie i zachodzie kraju ponownie zalesia się, w miejsce tego pojawiły się jednak nowe zagrożenia, stanowiące mimowolny rezultat koniecznej intensyfikacji produkcji rolnej. Chodzi o uboczne skutki stosowania nawozów sztucznych i środków owadobójczych i chwastobójcczych oraz o przedostające się do gleby zanieczyszczenia, związane z pracą maszyn i środków transportowych na polach uprawnych. Kumulują się one w glebach, a następnie są przenoszone przez wody i wiatry na inne tereny. Zanieczyszczenia te są wprawdzie rozproszone, podobnie jak cała produkcja rolnicza, sprowadzone jednak do rzek stanowią poważne zagrożenie ekologiczne, w wielu rejonach kraju bardziej znaczące niż destruktywne oddziaływanie przemysłu. Przy tym ujemną cechą jest właśnie owo rozproszenie, ograniczające możliwości skutecznego przeciwdziałania.

Nadmierna chemizacja rolnictwa, ostatnio widoczna również w produkcji hodowlanej, prowadzi do szybkiego przyrostu efektów ilościowych, zarazem jednak przyczynia się do pogarszania jakości produktów rolnych, ich walorów smakowych, wartości odżywczej i walorów zdrowotnych. Praktyka dowiodła, że skutków chemizacji nie można neutralizować poprzez wprowadzonie nowych generacji nawozów (nawozów wieloskładnikowych) czy środków ochrony roślin, a tylko poprzez zaprzestanie używania chemikaliów. Powstaje w związku z tym pytanie, jak można to pogodzić z potrzebami stałego wzrostu produkcji żywności? Odpowiedzią na nie jest rolnictwo ekologiczne, z powodzeniem rozwijające się w wielu krajach Zachodu, bazujące na nawozach naturalnych (obornik, kompost, torf, węgiel brunatny) i uprawach roślin nawozowych oraz na ekologicznym zwalczaniu szkodników (np. poprzez działania na rzecz rozwoju populacji ptaków na danym obszarze).

Rolnictwo tego typu jest na razie drogie, głównie jednak dlatego, że jego skala jest niewielka i nie zdołało jeszcze wypracować efektywnych metod działania. Mimo to należy uznać za rozwiązanie przyszłościowe.

W Polsce zużycie nawozów sztucznych i innych środków chemicznych nie jest zbyt wysokie. Ostatnio nawet znacznie obniżyło się. Wydaje się więc, że można podjąć działania na rzecz utrzymania tej sytuacji, które równocześnie sprzyjałyby wzrostowi produkcji rolnej, np. eksport nawozów sztucznych i import w zamian nawozów naturalnych. Czas ku temu jest jak najbardziej stosowny, gdyż rolnicy nie oduczyli się jeszcze naturalnych metod gospodarowania.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy


Zadania z Geografii
kubancz0 rozwiązanych zadań
Geografia 10 pkt 25.3.2015 (11:52)

Uzasadnij możliwość wykorzystania alternatywnych źródeł energii w  wybranych krajach polska i  inny

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

patibo44 rozwiązane zadania
Geografia 200 pkt 24.3.2015 (21:31)

Mam do napisania referat bardzo długi około dziesięć kartek  na temat :  Działalność lodowców i lądolodów - formy po lodowcowe ( moreny ,...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 150
Rozwiązuj

Krycha_14_0 rozwiązanych zadań
Geografia 10 pkt 24.3.2015 (20:35)

PROSZĘ  O  SZYBKA  POMOC bo mam jutro spr i nie mam wyjaśnionych pojęć :(wietrznie fizyczne, -wietrzenie mrozowe, -stożek piargowy,...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

centkowskiadrian1 rozwiązane zadanie
Geografia 10 pkt 23.3.2015 (18:36)

Wykaż zwiazek między warunkami środowiska a rozmieszczeniem uprawy roslin i chowu zwierzat w Australii

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

ewa10219980 rozwiązanych zadań
Geografia 25 pkt 23.3.2015 (10:45)

Napisz notatkę z tematu miejsce polski w świecie

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 20
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.