profil

Podstawowe zasady redagowania tekstu w edytorze tekstu

drukuj
satysfakcja 52 % 208 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Tekst w edytorze Microsoft Word tworzymy za pomocą klawiatury w obszarze tekstowym dokumentu. Wygląd obszaru tekstowego uzależniony jest od sposobu wyświetlania tekstu, który wybieramy z opcji Widok (Zwykły, Układ strony, Struktura dokumentu). Widok układu strony charakteryzuje się tym, że oprócz tekstu na ekranie widoczne są granice obszaru drukowania (granice kartki). Widok struktury dokumentu wyświetla strukturę tekstu w postaci tytułów rozdziałów i pozwala na operacje na całych obszarach tekstu.
Klawiatura
Tekst redagujemy za pomocą klawiszy literowych i znakowych umieszczonych na klawiaturze. Tekst “wystukiwany” na klawiaturze pojawia się w punkcie wstawiania. Punkt wstawiania jest to pionowy migający odcinek w tekście, w miejscu którego będzie pojawiał sie tekst wprowadzany z klawiatury. Punkt wstawiania możemy szybko ustawić przez klikniecie myszką na danym obszarze.
Duże litery uzyskujemy poprzez wciśnięcie klawisza i klawisza odpowiedniej litery.
Gdy chcemy pisać WERSALIKAMI, wciskamy klawisz .
Polskie litery uzyskujemy przez kombinację litery łacińskiej z klawiszem (literę ź uzyskujemy poprzez kombinację klawiszy ).

Przycisk Pokaż/Ukryj znaki niedrukowane ¶
Wciśnięcie znaku ¶ na pasku narzędzi standardowych oznacza wyświetlanie wszystkich niedrukowanych znaków tj. spacje, tabulacje, końce linii, końce stron, a także takich niewidocznych dłuższych napisów jak hasła skorowidza.

Skala obrazu
Word daje możliwość skalowania obrazu w obszarze edycji. Można to zrobić za pomocą listy skal znajdującej się na pasku narzędzi standardowych lub polecenia Powiększenie w menu Widok.

Linia podziału
Obszar edycji można podzielić na dwie części i w ten sposób edytować dwie niezależne części tego samego dokumentu. Standardowo linia podziału znajduje się nad linijką poziomą i aby ja przesunąć należy chwycić myszką obszar nad przyciskiem paska przewijania w górę (kursor myszki zmieni kształt ) i pociągnąć
w dół.

Linijka pozioma i pionowa
Na samej górze obszaru tekstowego znajduje się linijka pozioma, która pozwala szybko zmieniać wcięcia akapitów, dopasować marginesy strony, zmienić szerokość kolumn typu gazetowego i kolumn tabeli orz ustawić tabulatory przy użyciu myszy.


Linijka pionowa pojawia sie po lewej stronie tekstu podczas pracy w trybie Widok układu strony.Paski przewijania
Paski przewijania poziomego i pionowego służą do poruszania się po dokumencie w pionie i w poziomie przy użyciu myszy. Są one umieszczone wzdłuż prawego i dolnego brzegu okna dokumentu.Klawisze edycyjne
Wielu operacji w edycji tekstu możemy dokonać za pomocą kombinacji klawiszy edycyjnych. Oto one:

1)Kasujące kombinacje klawiszy:
- kasuje wyraz przed punktem wstawiania.
- kasuje wyraz za punktem wstawiania
2)Kombinacje przemieszczające punkt wstawiania:
(lub) - przeniesienie punktu wstawiania o jedno słowo w lewo (w prawo).
(lub ) - przeniesienie punktu wstawiania (gdy jest na początku akapitu) o jeden akapit w dół ( w górę).
3)Klawisze i kombinacje formatujące:
- dodanie twardego odstępu, aby wyrazy nim połączone były traktowane przez program nierozdzielnie (jako jeden wyraz).
- zakończenie akapitu i przejście do nowej linii.
- przejście do nowej linii bez zakończenia akapitu.
- przejście do nowej strony (twardy koniec strony).
- (pauza to znak minus“-”) opcjonalny podział słowa, czyli miejsce, w którym powinien zostać podzielony wyraz jeśli zajdzie taka potrzeba.
- twarda pauza, czyli łącznik niepozwalający dzielić wyrazów zawierających pauzy (np. LOTUS 1-2-3)
4)Klawisze zmieniające tryb pracy:
, - przełączanie pomiędzy trybem wstawiania a trybem nadrukowania. Podczas pracy w trybie nadrukowywania na pasku stanu pojawia się czarny napis ZAST, zaś w trybie wstawiania WSTAW.
5)Klawisze określające styl czcionki:
- pogrubienie
- pochylenie
- podkreślenie

Formatowanie tekstu
Zmianę we fragmencie tekstu- rodzaju, rozmiaru, stylu czcionki osiągamy poprzez zaznaczenie tego fragmentu a następnie wybranie nowych wartości z paska narzędzi. Bardziej precyzyjne ustawienia dla czcionki uzyskujemy poleceniem Czcionka z menu Format.

Zaznaczanie fragmentu tekstu
Zaznaczanie myszką
Należy ustawić punkt wstawiania w miejscu, które ma być początkiem zaznaczonego bloku, wcisnąć lewy przycisk i pociągnąć kursor myszki do wybranego miejsca (końca zaznaczonego bloku). Ciągnięcie w dół lub w górę spowoduje, że będą zaznaczane całe linie tekstu. Aby zaznaczyć prostokątny obszar edycji należy trzymać podczas operacji wciśnięty klawisz .
Podświetlanie klawiaturą
Ustawiamy analogicznie punkt wstawiania, następnie wciskamy klawisz i nie puszczając go używamy klawiszy i kombinacji do przemieszczania punktu wstawiania. “Przeskoczony” obszar będzie podświetlony. Aby otrzymać prostokątny obszar, należy wcześniej wcisnąć kombinację klawiszy .

Kasowanie tekstu
Tekst kasujemy ustawiając na jego końcu kursor myszy (lub zaznaczając tekst) i naciskając klawisz Backspace. Możemy również zaznaczyć tekst i z menu podręcznego lub z Edycji wybrać opcję Wytnij.

Cofnięcie ostatniej operacji
Z menu Edycja lub z paska narzędzi wybieramy opcję Cofnij.
Jeśli niepotrzebnie cofnęliśmy operację (np. pisanie tekstu) możemy w podobny sposób wybrać opcję Powtórz

Style tekstu
Stylem nazywamy zestaw takich elementów formatujących jak: typ i rozmiar czcionki, wcięcia akapitów, odległości pomiędzy liniami itd.
Aby zmienić styl istniejący na liście, należy ustawić się wewnątrz akapitu lub zaznaczyć tekst (jeśli zawiera więcej niż jeden akapit) a następnie rozwinąć listę stylów i wybrać żądany.
Lista stylów tekstu dostępnych w danej chwili znajduje się na pasku narzędzi do formatowania. Rozwinięcie tej listy powoduje wyświetlenie stylów wbudowanych, które zostały zmienione lub zastosowane przez użytkownika oraz stylów utworzonych przez użytkownika w aktywnym dokumencie.
Jeżeli chcemy zobaczyć listę wszystkich stylów dostępnych dla dokumentu należy przed rozwinięciem listy wcisnąć klawisz .

Operacje blokowe z wykorzystaniem schowka
Realizujemy je za pomocą poleceń: Wytnij, Kopiuj, Wklej
W tym celu:
zaznaczamy fragment tekstu
z menu Edycja lub podręcznego wybieramy jedno z poleceń lub klikamy odpowiedni przycisk na pasku narzędzi (Wytnij lub Kopiuj)
Wytnij (Fragment znika i zostaje umieszczony w Schowku. Może być stamtąd wielokrotnie wyciągany za pomocą operacji Wklej )
Kopiuj (Frg. zostaje skopiowany do schowka. Może być stamtąd wielokrotnie wyciągany za pomocą operacji Wklej )
zaznaczamy fragment tekstu
ustawiamy punkt wstawiania w miejscu, gdzie chcemy umieścić tekst ze Schowka
z menu Edycja lub podręcznego wybieramy polecenie Wklej lub klikamy odpowiedni przycisk na pasku narzędzi
fragment ze Schowka zostanie wklejony w zaznaczone miejsce

Operacje blokowe bez wykorzystania Schowka
Przeniesienie techniką przemieść-i-upuść
Klikamy myszką wewnątrz zaznaczonego fragmentu i nie zwalniając przycisku ustawiamy kropkowany punkt wstawiania w miejsce, gdzie ma być przeniesiony frg, dokumentu
Kopiowanie techniką przemieść-i-upuść
Wciskamy klawisz i nie puszczając go klikamy wewnątrz zaznaczonego fragmentu. Nie zwalniając przycisku myszy ustawiamy kropkowany punkt wstawiania w miejscu gdzie ma być skopiowany frg. dokumentu.
Kasowanie bloku tekstu
Po zaznaczeniu bloku tekstu możemy go skasować wciskając klawisz


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (6) Brak komentarzy
27.9.2011 (09:34)

Kraimon plastikowa biedronka :D

27.9.2011 (09:30)

łola boga gorył by sie uśmioł ;D

27.9.2011 (09:29)

i love you to night;D:* kc ac!!!!!!!!