profil

Pasowy układ powierzchni Polski

drukuj
satysfakcja 46 % 147 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pasowy układ powierzchni Polski

Bezpośrednią przyczyną pasowości jest przeszłość geologiczna Polski a największy na to wpływ miało zlodowacenie plejstoceńskie

Wyróżniamy następujące pasy:

a) Pas nizin nadmorskich

- nie przekraczają 100m n.p.m.

- występują obszary depresyjne ( największa wynosi -1,8 m i znajduje się koło Elbląga)

b) Pas pojezierza

- efekt zlodowaceń plejstoceńskich

- najwyższe wzniesienia od 50 do 329 m. – Szeska Góra, Dylewska Góra, Wieżyca

- jeziora rynnowe, polodowcowe, moreny dennej, oczka wytopiskowe

c) Pas nizin środkowo polskich

- wzniesienia nie przekraczają 150 m.

- w pasie tym spotykamy szerokie doliny, pradoliny, które wykorzystują takie rzeki jak: Wisła, Noteć, Narew, Bug.
d) Pas wyżyn

- średnio 200-400 m ale nawet 612 m. – Łysica

- występuje gołoborza, jaskinie krasowe

- występowanie. zwartych kompleksów lasów jodłowych

e) Pas kotlin podkarpackich

- 150 do 300 m

- np. Kotlina Sandomierska, Oświęcimska

f) Pas gór
- do 2499 m – Rysy w Karpatach

- 1602 m – Śnieżka w Sudetach

- cechą charakterystyczną jest występowanie przełęczy


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy