profil

Czas Past Simple-ćwiczenia

drukuj
satysfakcja 66 % 475 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Exercise 1
Użyj podanych w nawiasach czasowników w czasie past simple.
Yesterday we (1)............... (go) to the disco. There (2)............... (be) a lot of people there and we (3)............... (have) a lovely time. We (4)............... (meet) some friends and we (5)............... (have) a drink together. We (6)............... (sit) around and (7)............... (talk) until 11 o`clock. Then we (8)............... (say) goodbye and (9)............... (go) back home.
Exercise 2
Odpowiedz na pytania w czasie past simple, używając określeń w nawiasach.
Example: When did the film start? (8.15)
-It started at 8.15.
1.What time did they arrive? (a quarter to nine)
__________________________________________________________________________________
2.When did he die? (las week)
__________________________________________________________________________________
3.How long did she wait? (for half an hour)
__________________________________________________________________________________
4.What did you watch? (a horror film)
__________________________________________________________________________________
Exercise 3
Ułóż słowa we właściwej kolejności.
1. did/see/yesterday/her/you?
__________________________________________________________________________________
2. you/with/was/what/yesterday/the/matter?
__________________________________________________________________________________
3. you/where/stay/did/London/in?
__________________________________________________________________________________
4. from/they/did/what/steal/bag/your?
__________________________________________________________________________________
5. last/was/your/where/father/night?
__________________________________________________________________________________
Exercise 4
Odpowiedz na pytania w czasie past simple, wykorzystując słówka podane w nawiasie.
Example: Where did you go? (cinema)
-I went to the cinema
1.Who did you go with? (Sam)
__________________________________________________________________________________
2.Where did they meet? (at a party)
__________________________________________________________________________________
3.

What did he buy? (a hamburger)
__________________________________________________________________________________
4.Who did you see? (the president)
__________________________________________________________________________________
5.What did he break? (his leg)
__________________________________________________________________________________
6.What did they take? (my camera)
__________________________________________________________________________________
Exercise 5
Jak powinny wyglądać pytania do podanych odpowiedzi?
Example: When did you leave?
-We left at 9.30.
1.How much _____________________________? I won $10.
2.What time _____________________________? I woke up at a quarter past seven.
3.How many _____________________________? They made a lot of mistakes.
4.What _____________________________? We had fish and chips.
5.How many people _____________________________? I met a few.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (11) Brak komentarzy
24.12.2011 (15:56)

strata czasu to było moje pisanie pracy dla takiego debila jak ty, ale i tak jesteś za mało inteligentny, żeby wpaść na odpowiedzi, nie dla amatorów :)

20.12.2011 (16:07)

jestem pewien, że ta niby pomoc, była tak zaplanowana , żeby nie pomogła, a jedynie by to była strata czasu, dla uczącego sie. Brak odpowiedzi na testy jednoznacznie na to wskazuje, ot cwaniak zrobił cos tylko dla siebie

16.3.2011 (18:23)

stąd, że jak znasz zasady tego czasu to problemu żadnego być nie powinno. nie odpowiada? to nie korzystac ;)