profil

Epitet, porównanie, kontrast itp.

drukuj
satysfakcja 73 % 705 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Epitet- okreslenie poetyckie wskazujące na właściwość danego przedmoitu bądź osoby (najczęściej jest to przymiotnik, rzeczownik, imiesłów). Np.: wysokie żądze, kroplą obłąkania.

2. Onomatopeja - wyraz naśladujący dźwieki i odgłosy naturalne. Jest rdzenim wielu wyrazów. Np.: buczeć, buczenie, szumieć, szum. Dobrym przykładem jest "Lokomotywa" Juliana Tuwima:
(...)
I dudni, i stuka, łomocze i pędzi,
A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost!
(...)
Do taktu turkoce i puka, i stuka to:
Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to.
(...)
Że pędzi, że wali, że bucha buch, buch?
To para gorąca wprawiła to w ruch,
(...)
I koła turkocą, i puka, i stuka to:
Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to!
(...)

3. Porównanie - zestawienie pojęć na podstwie ich podobieństwa zwykle przy uzyciu następujących wyrazów: jak, jakby, podobnie, równie jak. Np.: "ból, jak smok, który opiły po padliny próchnie".

4. Kontrast - ostro uwydatniająca się różnica między dwoma zestawionymi i porównywanymi ze soba przedmiotami.

5. Partykuła - wyraz pomocniczy: razy, tylko, nie, ani, by, czy, -li, niech, oby, niechaj, tak, bodaj, -że, no.

6. Oksymoron - związek wyrazów obejmujacy dwa różne znaczeniowo wyrazy (antonimy). Jest to rzeczownik i określający go epitet lub też czasownik i przysłówek. Np.: ciepły lód, czarna biel, martwe życie.

7. Makaronizmy - łacińskie zwroty.

8. Gwara - język, którym posługują się osoby starsze, mieszkające na wsi.

9. Język potoczny - to język, którym posługujemy sie w codziennych kontaktach. Charakteryzuje się małą dbałością o formę. Występują w nim często uproszczenia języka (trzeba - trza), związki frazeologiczne (znane), wykrzyknienia, urwane składnie, powtarzanie wyrazów.

10. Analiza - wszystko to co jest dane w tekście, czego nie trzeba się domyślać,; sa to wszysktie środki stylistyczne.

11. Interpretacja - to co myslimy o utworze.

12. Narrator - proza.

13. Podmiot liryczny - "ja liryczne" - osoba mówiąca w utworach lirycznych. Może on występować w liczbie pojedynczej, jako ja lub w liczbie mnogiej, jako podmiot zbiorowy.

14. Anafora - powtarzanie tych samych słów lub zwrotów na początku wersów.

15. Epifora - powtarzanie tych samych słów lub zwrotów na końcu wersów.

16. Style w języku polskim - urzędowy, naukowy, potoczny, artystyczny, publicystyczny, religijny.

17. Synestezja - takie działanie na czytelnika, aby pobudzić jego wsyzstkie zmysły.

18. Kosmopolita - człowiek, ktory nie jest patriotą, mało interesują go losy ojczyzny, często podróżuje, posługuje się językiem obcymi.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (9) Brak komentarzy
24.9.2011 (11:22)

Epitet to niezwykłe okreslenie rzeczownika najczesciej wyrazane przymiotnikiem.Dostałam z tegpo 5 hehe xD

7.4.2011 (15:28)

6+ spox praca fenks heh

7.4.2010 (17:54)

THX.Za 15 godz. i 7 min mam test kompetencji ( Napisane 7 IV godz. 18.53) XD

Materiały do matury