profil

Funkcje zawodowe pielęgniarki pracującej na bloku operacyjnym

drukuj
satysfakcja 76 % 133 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Na bloku operacyjnym pracują nie tylko lekarze, ale też pielęgniarki w roli instrumentariuszek, pielęgniarek anestezjologicznych, a także tzw. drugich pielęgniarek, które pomagają instrumentariuszkom. Zawód pielęgniarki może wykonywać osoba, która posiada wykształcenie określone w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z 5-go lipca 1996 roku, oraz uzyska prawo wykonywania zawodu wydane przez samorząd pielęgniarek i położnych mającego moc prawną od 19 lipca 1991 roku. Pielęgniarki na bloku operacyjnym winny wykonywać swoje czynności zawodowe zgodnie z zasadami etyki zawodowej, standardami nauki i praktyki zawodowej, oraz zgodnie z regulaminem oddziału operacyjnego (zawodowym).
Wszystkie pielęgniarki pracujące na bloku podlegają bezpośrednio pielęgniarce oddziałowej i pośrednio naczelnej w zakresie realizowanych zadań. W przypadku niemożności przyjścia do pracy pielęgniarka pracująca na bloku powinna jak najszybciej powiadomić o tym swoja oddziałową. Po skończeniu dyżuru pielęgniarka jest zobowiązana do przekazania czynności koleżance ją zmieniającą i poinformowania ją o sprawach bieżących.
Pielęgniarka pracująca w roli instrumentariuszki na bloku operacyjnym ma za zadanie:
 Przygotować wszelkie niezbędne narzędzia, materiały opatrunkowe, bieliznę operacyjną i rękawiczki dla siebie oraz zespołu chirurgów.
 Sprawdzić czy sprzęt, który będzie używany przez chirurgów podczas operacji jest jałowy.
 Pomagać ubrać się chirurgom w strój operacyjny i rękawiczki.
 Podaje potrzebne narzędzia i materiały opatrunkowe operującym chirurgom.
 W razie potrzeby asystuje chirurgom.
 Przestrzegać zasad postępowania z narzędziami po zabiegu operacyjnym.
 Oczyszczać narzędzia i przygotowuje je do sterylizacji.
 Współpracować z pielęgniarką jej asystującą.
 Czuwać nad racjonalnym zużyciem materiałów i sprzętów.
Pielęgniarka pomagająca instrumentariuszce podczas operacji ma za zadanie:
 Bezpośrednie przygotowanie pacjenta do operacji.
 Ułożyć pacjenta na stole operacyjnym.
 Pomagać instrumentariuszce
 Dokładać potrzebne narzędzia i materiały
 Podawać płyny dezynfekujące i inne
 Regulować sprzęt
 Pomóc instrumentariuszce ubrać się do operacji
 Dbać o przestrzeganie zasad aseptyki na Sali operacyjnej podczas trwania zabiegu.


 Kontaktować się z działem diagnostycznym i lekarzami prosząc o konsultację.
 Prowadzić dokumentację medyczną dotyczącą zabiegu operacyjnego.
 Przygotować do badań wycięte tkanki i jej opisać.
Pielęgniarka anestezjologiczna ma za zadanie:
 Założyć potrzebne wkłucie dożylne.
 Podłączyć pacjenta do aparatury anestezjologicznej.
 Asystować lekarzowi anestezjologowi.
 Podawać leki, płyny i preparat krwiopochodne na zlecenie anestezjologa lub chirurgów.
 Jeśli zachodzi potrzeba to zakłada sondę żołądkową podczas operacji.
 Kontrolować parametry życiowe pacjenta.
 Prowadzić dokumentację.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
17.4.2009 (11:38)

Wybacz, ale w tej chwili pielęgniarka instrumentująca nie ma obowiązku - ba, nie ma nawet prawa asystować lekarzowi chirurgowi do zabiegu. Od tego ten ma lekarza asystującego.