profil

I zasada dynamiki Newtona-przykłady i teza.

drukuj
satysfakcja 50 % 488 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

I zasada dynamiki Newtona (zasada bezwładności)

Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym (po prostej ze stałą prędkością).

Jan Blinowski stwierdza, że ten sam ruch może być w jednym układzie odniesienia bardzo prosty, a w innych bardzo skomplikowany. Na przykład ruch planet w układzie związanym z Słońcem (układ heliocentryczny) możemy opisać stosunkowo prosto-tory eliptyczne, stała prędkość polowa itp.: w układzie związanym z Ziemią (układ geocentryczny) planety wykonują bardzo złożone ruchy po skomplikowanych ruchach z tzw. Epicyklami. Również ruch punktu materialnego nie oddziałującego z innymi ciałami może być w jednych układach bardzo prosty, a w innych bardzo złożony. Nie ulega wątpliwości, że dla jednego punktu materialnego, niezależnie od tego czy punkt ten oddziałuje z innymi ciałami czy nie, można tak dobrać układ odniesienia, by w układzie nasz punkt materialny poruszał się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub nawet spoczywał. Nie istnieje żaden absolutnie ścisły dowód, że zasad bezwładności jest słuszna. We współczesnym sformułowaniu mechaniki zasadę bezwładności przyjmujemy jako postulat.


1 przykład:

Zasadę tę można przybliżyć w inny sposób. Zamknięta w pudełku bez drzwi i okien nie jestem w stanie stwierdzić, czy pudełko ze mną stoi czy też jedzie. Nie mając punktu odniesienia nie mam możliwości ocenić swego własnego stanu. Żadne doświadczenie lub rachuby nie odpowiedzą mi na pytanie, co się ze mną dzieje.2 przykład:

Ruch pocisku karabinowego na krótkim odcinku drogi jest w przybliżeniu prostoliniowy i jednostajny. Na większej powierzchni tor pocisku odchyla się do linii prostej pod wpływem przyciągania ziemskiego. Prędkość pocisku w kierunku poziomym zmienia się bardzo powoli tylko wskutek oporu powietrza. Do prędkości tej dodaje się prędkość nabywana w kierunku pionowym w dół pod wpływem przyciągania Ziemi.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (7) Brak komentarzy
27.11.2011 (21:19)

a ja powiem tak , któs próbuje wam pomóc , a wy jako banda niedoroziniętych tępaków nie potraficie docenić tego że któs traci swój czas zeby "ułatwić " wam życie . Banda niewdzięcznych tępaków (...) jak można tego nie rozumieć ...

10.10.2011 (19:21)

Powiem wam po hu** robicie takie coś jeżeli nikt tego nie zrozumie???
ja np nic z tej wypowiedzi pisemnej nie wyniesłem
więc nie róbcie takich poje****** TEAMATÓW (nie są nikomu potzebne )

5.9.2011 (18:01)

ten pierwszy przyklad jest glupi i nie wiem czy moge go napisac na kartkowce!

Typ pracy