profil

Klonowanie.

drukuj
satysfakcja 81 % 213 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

( co to jest klonowanie, troszkę historii, wady, zalety oraz moja opinia na temat klonowania)

Temat: Co sądzę o klonowaniu?

Moją opinię pragnę przedstawić w tej oto pracy. Zamierzam podzielić ją na kilka elementów. Najpierw przede wszystkim chcę się zagłębić w znaczenie pojęcia klonowanie, potem przedstawię kilka ważniejszych wydarzeń z dziedziny klonowania, wykażę zalety i wady, przedstawię swoją opinie , na koniec podzielę się swoją opinią na temat klonowania ludzi.


1..Klonowanie - w potocznym rozumieniu proces tworzenia idealnej kopii z oryginału.
W biologii mianem klonu określa się organizmy mające identyczny lub prawie identyczny materiał genetyczny. Klonami są, więc organizmy powstałe w procesie rozmnażania wegetatywnego, takie jak kolonie bakterii, jednokomórkowców, odrośla i rozmnóżki roślin etc.
Termin klonowanie jest używany w kilku znaczeniach:

1. Klonowanie to proces tworzenia organizmów mających taką samą informację genetyczną jak dawca. Szczególnym przypadkiem jest twinning, czyli powstawanie lub otrzymywanie bliźniąt monozygotycznych, gdzie nie można wyróżnić dawcy.

2. Klonowanie organizmów oznacza procedurę otrzymywania organizmów o takiej samej informacji genetycznej, z reguły poprzez procedurę transferu jądra z komórki somatycznej do komórki jajowej pozbawionej uprzednio jądra. W przypadku klonowania roślin stosuje się procedurę odróżnicowania komórek dawcy do komórek merystematycznych.

3. Klonowanie genów - w genetyce i biologii molekularnej proces wyosobniania genu. Polega na łączeniu fragmentów materiału genetycznego z wektorem molekularnym i ich na mnażaniu w innym organizmie. Otrzymuje się w ten sposób wiele kopii tego samego genu. Termin klonowanie genów odnosi się też do identyfikacji genów poprzez wykorzystanie procedury klonowania genów. Jeśli pojedynczy fragment genomu jest przenoszony z jednego wektora do drugiego, taki proces określa się mianem subklonowania.
Opanowano obecnie metody klonowania wielu gatunków roślin i zwierząt. W przypadku zwierząt zazwyczaj stosuje się technikę polegającą na przeniesieniu jądra komórki somatycznej pobranej z klonowanego osobnika, do komórki jajowej pozbawionej jądra. Proces ten tworzy funkcjonalną zygotę.

Zygota ta może, jeśli się jej na to pozwoli, rozwinąć w żywego osobnika. Dawca komórki jajowej z reguły pochodzi z tego samego gatunku. Transfer jądra do komórki jajowej innego gatunku rzadko jest skuteczny.
Klony otrzymane w procesie transferu jądrowego nie są w 100% genetycznie identyczne z dawcami. W trakcie tego procesu wymienia się, bowiem tylko materiał genetyczny zawarty w jądrze komórkowym pozostawiając RNA mitochondrialny biorcy. Mitochondrialne RNA ma jednak minimalny wkład w dziedziczenie cech genetycznych.

2.Historia klonowania:

Lata 20. XX w.
Nieudane eksperymenty niemieckiego embriologa H. Seemanna ze klonowaniem traszki
1944 Kanadyjski bakteriolog O.T. Afery udowadnia, że zawarty w jądrze komórkowym kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) zawiera informacje genetyczną decydującą o dziedziczeniu

Lata 50. XX w.
Amerykanie T. King i R. Briggs, prowadzący badania nad zarodkami żab, opracowują technikę transplantacji jąder komórkowych.

Lata 70. XX w.
J.Gurdon z uniwersytetu w Oksfordzie otrzymuje kijanki będące klonami kijanek żaby szponiastej.

Lata 80. XX w.
Opracowanie techniki klonowania ssaków metodą dzielenia bardzo wczesnych ( złożonych z 2-8 komórek) zarodków. Klonowania m.in. myszy, świń, koni, owiec i bydła.
1 VII 1955 Wilmut i K. Campbella doprowadzają do narodzin 5 jagniąt, z których przeczyły 2: Megan i Morga ( naukowcy do klonowania użyli komórek zarodkowych a nie dorosłego osobnika)
VII 1996 Narodziny owcy Dolly
II 1997 Opublikowanie w „Nature” artykułu o sklonowaniu owcy Dolly
2001 Sklonowanie samicy muflona eur.

3.Klonowanie daje wiele możliwości ma ono wiele zalet oto kilka z nich:

1)Tworzenie genetycznie zmodyfikowanych narządów zwierzęcych nadających się na przeszczepy dla ludzi.

2)Opracowanie techniki klonowania ma też znaczenie w biotechnologii. Pozwala na stworzenie stada hodowlanego z umiejętnie dobrych osobników.

3)Dzięki klonowaniu być może uda się wskrzesić także niektóre już wymarłe gatunki i podgatunki. Osiągnięcia w klonowaniu stwarzają szansę na zwiększenie liczby osobników, zwłaszcza tych ginących gatunków ssaków,

4)Najistotniejszą zaletą klonowania jest umożliwienie naukowcom wprowadzenie genów do puli genowej gatunków, które liczą już niewiele osobników.

5)Inną obiecującą dziedziną jest bardzo szybkie otrzymywanie dużych zwierząt z defektami genetycznymi naśladującymi ludzkie choroby, takie jak mukowiscydoza. Dlatego też bada się kilka nowych metod, które pozwoliłyby na dostarczenie nowych komórek albo pobranych od pacjenta i następnie hodowanych, albo też ofiarowanych przez innych ludzi czy wyizolowanych ze zwierząt.

6)Dzięki klonowaniu dałoby się także stworzyć stada bydła bez genu białka prionu, który sprawia, że zwierzęta te są podatne na zakażenie prionami, czynnikami powodującymi gąbczaste zapalenie mózgu u krów (BSE), tzw. chorobę wściekłych krów. Metoda ta ograniczyłaby także transmisję chorób genetycznych.

7) Wegetatywne rozmnażanie roślin

8)Niektóre z obecnie rozważanych, najbardziej ambitnych projektów medycznych stwarzają szansę na produkcję uniwersalnych ludzkich komórek-dawców. Tego typu komórki daje się wyizolować z innych gatunków zwierząt i prawdopodobnie człowiek nie stanowiłby tu wyjątku. Komórki macierzyste właściwie dobrane do danego pacjenta moglibyśmy uzyskać, tworząc zarodek metodą przeniesienia jądra komórkowego. Wykorzystuje się w tym celu jedną z komórek pacjenta jako dawcę oraz ludzką komórkę jajową jako biorcę. Po implantacji wprawdzie nie byłyby one idealnie dopasowane pod względem genetycznym do pacjenta, ale przypuszczalnie dawałoby się kontrolować jego reakcję immunologiczną. Na dłuższą metę naukowcy mogliby opracować metody produkcji genetycznie dopasowanych do chorego komórek macierzystych uwzględniające bezpośrednie ich odróżnicowanie, odstępując tym samym od metod, w których wykorzystywano zarodki.

Pomimo tak licznych zalet klonowanie ma też kilka wad oto one:

1)Wytworzenie większej ilości osobników zachwiałoby ideę różnorodności genetycznej osobników w przyrodzie. Jednak weźmy pod uwagę, że to byłoby problemem jedynie wówczas, gdy zachodziłoby na skalę masową, co jest niemożliwe obecnie ( i nie będzie możliwe przez najbliższe parę lat)

2) Klonowanie jest procedurą bardzo kosztowną i na dodatek często trzeba bardzo wielu prób

3) Klony mają taki sam wiek genetyczny jak dawcy

4) Podatność na choroby.

Mimo tych kilku wad myślę, że klonowanie jest nauka przyszłości , że nadal będzie się w coraz szybszym tempie rozwijać. Moim zdaniem klonowanie jest rzeczą dobrą, ponieważ może zmniejszyć liczbę umierających ludzi. Daje ono możliwość prowadzenia badań na zwierzętach. W prawdzie żal mi tych zwierząt, ale jednak ludzie są mi bliżsi więc myślę, że idee klonowania jest jak najbardziej dobrym pomysłem.

Na koniec pragnę jednak wyrazić jeszcze swoją opinię na temat klonowania ludzi.

Argumenty zwolenników klonowania ludzi:

1)Klonowanie reprodukcyjne mające na celu stworzenie nowego osobnika z pełnym zestawem genów dawcy, Który najprawdopodobniej mogłyby rozwiązać problem wielu niepłodnych par, uwalniając je od konieczności korzystania z obcych komórek rozrodczych.

2) Możliwość uniknięcia przenoszenia na dziecko chorób genetycznych rodziców – wystarczy do powielania wykorzystać DNA zdrowej osoby z pary.

3) Klonowanie terapeutyczne polegające na klonowaniu ludzkich kopii zarodków w celu uzyskania z nich tzw. Zarodkowych komórek macierzystych wykorzystywanych do leczenia m. In. Takich chorób jak Alzheimera czy Parkinsona.

Argumenty przeciwników klonowania:

1) Techniczna niedoskonałość

2) Nie ma pewności czy klon nie będzie obciążony defektami genetycznymi

3) Psychika, nie wiadomo jakie problemy z poszukiwaniem własnej tożsamości będzie miał klon.

4) Klonowanie ludzi na zamówienie , ludzie mogą mieć chcieć zmienić geny klonom.

Jeśli chodzi o klonowanie ludzi to przemawiają do mnie niektóre argumenty, jednak uważam, że jeśli człowiek zostanie sklonowany to prędzej czy później jeśli człowiek zostanie sklonowany zacznie się masowa produkcja klonów, które będą wykorzystywane jako siła robocza czy żołnierze. Główny argumentem przeciw jest lamnie to ze klon nie będzie miał tej samej psychiki co dawca. Moim zdaniem najważniejsza jest dusza człowieka a nie opakowanie więc klon jest tutaj na przegranej pozycji. Jednak uważam, że jeśli chodzi o klonowanie ludzi to warto zrealizować pomysł klonowania terapeutycznego w celu leczenia ludzi. Jednak jeśli chodzi ogólnie o klonowanie ludzi to jestem na nie

Podsumowując uważam, że klonowanie to nauka przyszłości jestem jak najbardziej za przedłużanie gatunku i odtwarzaniem gatunków zwierząt ogólnie po prostu za klonowaniem zwierząt. Jednak jeśli chodzi o ludzi to odpowiada mi tylko i wyłącznie metoda klonowania terapeutycznego bowiem uważam, ze klonowanie ludzi na potrzeby armii czy ingerowanie w geny ludzi (ludzie na zamówienie) jest nie moralne.


Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
Komentarze (5) Brak komentarzy
30.3.2011 (18:00)

O_o. przydało się... nie wiem co dostanę XD

27.11.2008 (16:33)

Wikipedia !!!

4.12.2007 (19:10)

Super Praca :D dostalem 4 :D

Rozkład materiału