profil

Motyw snu w literaturze

drukuj
satysfakcja 64 % 30 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Motyw snu w literaturze:

• Księga Rodzaju

W Biblii dawcą snu jest Bóg; to on zapanował nad chaosem, oddzielając światłość od ciemności, tworząc dzień i noc. Zaplanował dla człowieka pracę podczas dnia i odpoczynek w nocy. (Rdz. 1-5).
Pora snu jest porą odwiedzin Boga -śpiącego człowieka uważa się a osobę bezwolną – a sen za czas boskiej ingerencji w życie człowieka. Właśnie w czasie snu Jahwe wyjął Adamowi zebro i stworzył z niego Ewę (Rdz. 2,21-23), matkę przyszłych ludzi. We śnie nawiedził Abrahama, opowiedział mu o niewoli egipskiej, która będzie trwała 400 lat i zawarł z nim przymierze. (Rdz. 15,12-18)
Natchnął również Józefa, dzięki czemu posiadł on zdolność rozumienia znaczenia snów, którą traktował jako przejaw Bożego działania i łaski boskiej. Uważał, że umiejętność odczytywania nocnych mar pochodzi od Jahwe i korzystał ze swego talentu, nie bojąc się konsekwencji.(Rdz 37,5–36.39–45)

• Księga Daniela

Jako przejaw Bożego działania traktował sny inny prorok – Daniel – któremu wyznaczono
jako zadnie wytłumaczenie snu władcy Nabuchodonozora o rozpadającym się posągu. Daniel z całą mocą podkreślił, że łaska rozumienia snów pochodzi wyłącznie od Boga, a skoro „wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później; prawdziwy jest sen, a jego wyjaśnienie pewne”. Król oddał pokłon Danielowi, padając przed nim na twarz i stwierdzając, że Jahwe „jest naprawdę Bogiem bogów, Panem królów, który wyjawia tajemnice” skoro prorokowi udało się odgadnąć sens tego snu. (Dn. 2,45-46)

• Sen Józefa

Maryja przed ślubem z Józefem była już brzemienna. Józef, będąc człowiekiem uczciwymi i prawym, i nie chcąc jej zniesławić, postanowił ją potajemnie oddalić. We śnie nawiedził go jednak Anioł Pański i oświadczył mu, że Maryja poczęła z Ducha Świętego, że dziecko, które przyjdzie na świat to zbawiciel, któremu powinni nadać imię Emanuel – co znaczy „Bóg z nami”. Józef zastosował się do poleceń Anioła i przyjął Marię oraz uznał Jezusa za swoje dziecko.

• Eric-Emmanuel Schmitt - „Oskar i pani Róża”

Sen w wypadku tej książki może oznaczać śmierć. Oskar, mały, ale bardzo inteligentny chłopiec „nie boi się nieznanego. Tylko trochę szkoda mu tracić to, co zna.

”. Śmierć jest dla niego skróceniem cierpień; po zabawie „w ostatnie dwanaście dni roku” w czasie których udaje, że każdego dnia przybywa mu 10 lat, jest już zupełnie gotowy psychicznie żeby odejść, śmierć wydaje mu się tylko przedłużeniem nocnego odpoczynku

• Wisława Szymborska - „Pochwała snów”

Podmiot liryczny w wierszu „Pochwała snów” pokazuje czytelnikowi, że w czasie snu wszystko jest możliwe. Śpiącemu może się jawić, że jest wybitnym malarzem, że „rozmawia biegle po grecku”, że potrafi latać. Nie ma rzeczy niemożliwych, kraina marzeń sennych jest krainą, w której wszystko może się zdarzyć i w której mogą się spełnić wszystkie marzenia. Mogą się tam pojawić rzeczy nieprawdopodobne („dwa słońca”); jeżeli w śnie wydarzy się coś strasznego i tak w końcu się obudzimy, nic co się zdarzy nie jest nieodwracalne.

• Leopolda Staff - „Sny o potędze”

Tytuł „Sny o potędze” można rozumieć jako „marzenia o potędze” albo „dążenie do osiągnięcia potęgi”. Leopold Staff w swoich wierszach pokazuje, że najwyższym celem człowieka jest osiągnięcie wewnętrznego ładu i mocy; człowiek, którego obraz Staff tworzy w swoich wierszach jest wolny, silny, nie podlega ogólnie przyjętej moralności.
Sen w tym przypadku oznacza marzenie, ideę, coś, do czego świadomie lub podświadomie dążymy.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Teksty kultury