profil

Kierowanie Ludźmi

drukuj
satysfakcja 79 % 57 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kierowanie Ludźmi
1. Kierowanie to wzajemne oddziaływanie kierownika i pracownika, które powinno doprowadzić do realizacji celu.
2. Co jest potrzebne do skutecznego kierowania?
a) Posiadanie umiejętności wykonywania funkcji kierowniczych.
b) Chęć kierowania.
c) Posiadanie władzy, czyli zdolność wywierania wpływu na innych ludzi.
3. Z czego wynika funkcja kierownika?
a) Z formalnej hierarchii organizacyjnej.
b) Kwalifikacje
c) Autorytet
d) Dostęp do informacji
e) Kontrola nad zadaniami
f) Relacje emocjonalne (szacunek itp.)
g) Umiejętności Kierownika:
 Techniczne, interpersonalne, koncepcyjne, diagnostyczne i analityczne
4. Style kierowania ludźmi.
a) Bierny (jest, bo jest itd.).
b) Liberalny (najważniejsi w pracy są pracownicy, a nie zadania)
c) Autokratyczny (najważniejsza jest realizacja zadania)
d) Pragmatyczny (ważne są zadania i pracownicy, sam uczestniczy w pracy z zespołu)
e) Kompromisowy (kierownik zajmuje się i zadaniami i pracownikami)
5. Co to jest konflikt i jakie są jago przyczyny?
 KONFLIKT – to sytuacja, gdy są co najmniej dwie osoby, są one od siebie zależne, jedna ze stron uważa, że cele i potrzeby nie są realizowane.
 PRZYCZYNY KONFLIKTU:
a) Różnice poglądów i celów
b) Różnice osobowości
c) Podział dóbr
d) Dostęp do informacji
e) Sytuacja konfliktowa
f) Blokada realizacji potrzeb
6. Jakie są strategie rozwiązywania konfliktów?
a) Strategia dominacji
b) Strategia dostosowania
c) Strategia kompromisu (częściowa realizacja celów każdej strony)
d) Strategia unikania konfliktów
e) Strategia współpracy (porozumienie maksymalnie umożliwiające realizację celów każdych stron)
f) NEGOCJACJE – to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia (rozmowy).
 Kiedy negocjacje są skuteczne?
- skuteczne komunikowanie się,
- koncentracja uwagi na partnerze,
- przekazywanie partnerowi informacji,
- podtrzymywanie korzystnej atmosfery,
- skuteczne argumentowanie.
 Jakie są fazy negocjacji?
- komunikowania się stron, określenie regół i celu negocjacji,
- zbliżenie stanowisk, akceptacja propozycji,
- zawarcie porozumienia lub protokołu rozbieżności.


7. Zasady pracy zespołowej.
a) Na czym polega działanie zorganizowane?
 Jasne określenia celów
 Planowanie działania, (jakimi środkami)
 Pozyskanie i rozmieszczenie zasobów
 Realizacja planu
 Kontrola realizacji zadania.
b) Od czego zależą efekty pracy zespołowej?
 Od umiejętności kierownika zespołu
 Wielkość i jakość zespołu
 Spójność zespołu
c) Jak dobrze organizować pracę zespołową?
 Wyróżnić czynności niezbędne do zrealizowania zadania i odpowiednio wyposażyć pracowników
 Określenie czasu potrzebnego na wykonanie każdej czynności
 Ustalenie zależności między ustalonymi czynnościami i wyznaczenie kolejności realizacji


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy