profil

II wojna światowa

drukuj
satysfakcja 50 % 30 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

POCZĄTEK II WOJNY ŚWIATOWEJ I KAMPANIA WRZEŚNIOWA.

1. Główne etapy wojny polsko-niemieckiej w 1939 i tereny pod okupacją
>„Fall Weiss” – plan niemieckiego ataku na Polskę
WOJNA:
-błyskawiczna
-totalna (chodzi o zniszczenie narodu)<
 1.IX.1939 –atak Niemiec na Polskę
-wojna obronna Polski (1.IX.-5.IX.) zwana też „kampanią wrześniową”
-utworzenie SZP (Służba Zwycięstwa Polskiego) i ZWZ (Związek Walki Zbrojnej)
 do 7.IX –obrona Westerplatte, mjr Henryk Sucharski
 9-12.IX –bitwa nad Bzurą, gen Tadeusz Kutrzeba
 12.IX–Anglia i Francja na mocy podpisanego paktu o wzajemnej pomocy w przypadku napaści wypowiedziały wojnę Niemcom, lecz nie podjęły działań zbrojnych
 17.IX–agresja Armii Czerwonej na wsch. ziemie polskie realizacja postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow
 26.IX–utworzenie Generalnego Gubernatorstwa
 28.IX–kapitulacja Warszawy, gen Walerian Czuma, Stefan Starzyński
 do 29.IX.-obrona Modlina, gen. Wiktor Thomme
 do 2.X. –obrona i kapitulacja Helu, admirał Józef Unrug
 2-6.X.1939 - bitwa pod Kockiem – zakończenie walki
- zakończenie kampanii - kapitulacja Grupy „Polesie”, gen. Franciszka
Kleeberga
 tereny pod okupacją niemiecką: Wolne Miasto Gdańsk, Pomorze Poznańskie, część woj. łódzkiego z Łodzią, Zagłębie Dąbrowskie, Suwalszczyzna, zach. powiaty woj. krakowskiego, pn. część woj. warszawskiego

2. Agresja radziecka na Polskę-17.IX.1939 i tereny pod okupacją
 17.IX.1939 – agresja wojsk radzieckich (Armii Czerwonej) realizacja postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow
-ziemie polskie pod okupacją radziecką zostały podzielone na: Zach. Ukrainę i Zach. Białoruś
 18.IX. –ZSRR przekazał formalnie Litwie obszar Wilna

3. Układy radziecko-niemieckie
 28.VIII.1939 –pakt Ribbentrop-Mołotow, zawierający tajny protokół na mocy którego dokonany został rozbiór Polski
 28.IX.1939 –w Moskwie, traktat o granicy i przyjaźni między ZSRR i Niemcami
-granica między obu państwami na ziemiach polskich miała przebiegać wzdłuż rzek: Pisa-Narew-Bug-San
-współpraca w zwalczaniu polskiego podziemia

PODBOJE NIEMIECKIE, WŁOSKIE I RADZIECKIE W LATACH 1939-41

1.

Ekspansja radziecka w Europie do 1941
 1939-40 -wojna radziecko-fińska, zwana również „wojną zimową”
-wg ustaleń Ribbentropa i Mołotowa FINLANDIA znalazła się w strefie radzieckiej dominacji
-XI. –Moskwa zwróciła się do rządu w Helsinkach z propozycja regulacji granicy radziecko-fińskiej
-Stalin domagał się przesunięcia granicy bardziej na pn.
-bez wypowiedzenia wojny Armia Czerwona dokonała agresji na Finlandię
-Liga Narodów wykluczyła Zw. Radziecki z organizacjiEtapy „wojny zimowej”:
 29.XI.1939 –bez wypowiedzenia wojny Zw. Radziecki napada na rejon Petsano
 3.XII –dwie flotylle radzieckich okrętów podwodnych patrolują fińskie wody przybrzeżne w Zat. Botnickiej
 7-10.XII –7.Armia Zw. Radzieckiego naciera na linię Mannerheima
 18-20.XII –Finowie umacniają swoje pozycje w Nautsi
-Petsano zostaje bez trudu zajęte przez radziecka armię
 26.XII –IV.Korpus fiński atakuje i rozbija radzieckie 18. I 168. Dywizje Piechoty na północ od jeziora Ładoga
 XII. –zwycięstwo Finów w Suomussalwi
 1.II.1940 –wielka ofensywa radziecka w Przesmyku Karelskim
 11.II –zwycięstwo Armii Czerwonej Zw. Radzieckiego w okolicy środkowej Summy
 3.III. –atak radziecki na Viipun
 13.III –podpisanie w Moskwie traktatu pokojowego między Zw. Radzieckim a Finlandią
-Finlandia traci 40 tys. km2 swego terytorium

1. Ekspansja niemiecka w Europie Pn., Zach. i Pd.
a) Europa Pn.
 9.IV.1940 –atak na Danię, którą zajął po kilkugodz. Obronie
-atak na Norwegię, która zdobyta została 10.VI.1940 (bitwa o
Narwik)
b) Europa Zach.
 10.V –zajęcie Holandii przez oddziały spadochronowe armii niemieckiej.
Po tygodniu walk opór Holendrów został złamany, a wojska
holenderskie skapitulowały.
-atak na Belgię i Luksemburg. Wojskom belgijskim przyszły na pomoc
oddziały bryt. I franc., które nie powstrzymały natarcia niemieckiego.
27.V –król Belgii podpisał akt kapitulacji
 10.VI –wojska niemieckie bez walki zajęły Paryż. Nowy premier Francji zwrócił się do Niemiec z prośbą o rozejm.
22.VI –Francja podpisała z Niemcami układ o zawieszeniu broni
-Alzacje i Lotaryngie przyłączono do Rzeszy. Państwo franc. podzielono na 2części: pn. Francja pod okupacja niemiecka, a na pd. utworzono „państwo Vichy”
 VIII –powietrzna bitwa o Anglię. Bombowce niemieckie bombardowały porty, lotniska, ośrodki przemysłowe i miasta. Lotnictwo bryt. było słabsze liczebnie, ale dysponowało nowocześniejszym sprzętem. Po 3 miesiącach Niemcy zrezygnowały z inwazji.
c) Europa Pd.
 III.1941 –Węgry, Bułgaria i Rumunia przyłączają się do państw „osi”
 IV –wojska niemiecko-włosko-węgierskie zaatakowały Jugosławię, która po 11 dniach uległa. Dokonano rozbioru Jugosławii – utworzono faszystowskie NIEZALEŻNE PAŃSTWO CHORWACKIE.
 9.IV –wojska niemieckie zaatakowały i pokonały Grecję.

2. Udział Włoch w wojnie
 10.VI.1940 –Włochy wypowiedziały wojnę Francji i Anglii
 X. –Mussolini zaatakował Grecję z terytorium okupowanej Albanii
-Grecy wyparli Włochów ze swoich terenów
 IV.1941 –wojska włoskie wraz z niemieckimi i węgierskimi zaatakowały Jugosławię
 11.XII. –Włochy wraz z Niemcami wypowiadają wojnę USA

ATAK NIEMIECKI NA ZW. RADZIECKI, AGRESJA JAPOŃSKA NA DALEKIM WSCH. UDZIAŁ USA W II WOJNIE

1. Główne etapy wojny radziecko-niemieckiej do 1943
 Plan Barbarosa –jego gł. założenie to atak trzech grup armii niemieckiej w cztery miasta radzieckie: Leningrad, Smoleńsk, Moskwę i Kijów
 14.VIII.1941 –podpisanie dokumentu tzw. karty atlantyckiej przez prezydenta Wlk. Brytanii (Winstona Churchila) i prezydenta USA (Franklina Roosevelta)
-przedstawiała ona cele polityki obu państw
-do karty atlantyckiej swój akces zgłosił Zw. Radziecki i 46 innych państw
 22.VI.1941 –Niemcy zaatakowali ogromnymi siłami Zw. Radziecki realizacja planu „Barbarosa”
-zaskoczenie i nie przygotowanie Rosjan pozwoliło im przejąć inicjatywę
-po 5 miesiącach walk armia niemiecka zająwszy Białoruś, Ukrainę, Litwę, Łotwę i Estonię podeszła pod Moskwę i Leningrad
5-6.XII.941 –wojska radzieckie pod dowództwem gen. Żukowa przeszły do przeciwnatarcia
I.1942 –linia frontu została odsunięta od Moskwy
wiosna..1942 –armia niemiecka skierowała się na pd. i zaatakowała Kaukaz, pokonanie wojsk radzieckich
12.IX –początek walki o Stalingrad
-bitwa pod Stalingradem stała się zwrotnym momentem w II w.ś., zakończona zniszczeniem armii niemieckiej w II 1943, po którym Armia Czerwona przeszła do kontrofensywy, wyzwalając do VI 1944 całe niemal terytorium sowieckie.
19.XI. –Rosjanie przeszli do przeciwnatarcia
do 2.II.1943 –Niemcy zostali całkowicie pobici


2. Pearl Harbor i sukcesy japońskie na dalekim wsch.
Japonia dążą do opanowania całej pd. Azji zdecydowała się na wojnę z USA
 7.XII.1941 –atak na Pearl Harbor
-Japończycy bez wypowiedzenia wojny zbombardowali amerykańską bazę morską Pearl Harbor na Hawajach, zapoczątkowując wojnę z USA, Wlk. Brytania i Holandią
Alianci byli źle przygotowani i wiosną 1942
 wiosna.1942 –Japończycy zajęli Filipiny, Hongkong, Syjam, Malaje, Birmę, Singapur, Indonezję oraz wyspy na O. Spokojnym
 VI. –bitwa o Midway
-na Pacyfiku Japończycy ponoszą pierwszą klęskę
 VIII.1942-II.1943 –krwawe walki na Guadalcanal, zostały odzyskane Wyspy Salomona
 X.1944 –początek ofensywy amerykańskiej na Filipiny
-zakończona wyzwoleniem Filipin (lato 1945)
 1945 – w Birmie początek ofensywy brytyjskiej
 wiosna. –przygotowania do inwazji na Japonie
-Japończycy stawili fanatyczny opór na Iwo-jimie i Okinawie
 6.VIII. –Amerykanie zrzucili na Hirosimę pierwszą bombę atomową
 9.VIII –powtórzenie ataku z bombą na Nagasaki
 2.IX –Japonia podpisała kapitulację

3. Konsekwencje ataku Niemiec na Zw. Radziecki i Japonii na USA
 Utworzono tymczasowe zabory
 Jesień.1941 –„lend-lease act” – ustawa uchwalona przez Kongres USA, upoważniająca prezydenta do wypożyczania, wydzierżawienia sprzętu wojennego państwom, które walczyły z Rzeszą
 1942 –przyłączenie się 47 państw do Karty atlantyckiej-WIELKA KOALICJA ANTYFASZYSTOWSKA.

SYTUACJA NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ W LATACH 1943-45

1. Przełomowe wydarzenia na frontach II wojny św.
a) Front wschodni
b) Front afrykański
c) Front zachodni
d) Front południowy
2. Kapitulacja państw osi


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
27.2.2009 (17:01)

macie rację - nawalone, masa błędów i tyle.

23.2.2009 (19:59)

uwazam ze jest to troche bez sensu. nawalone jest tyle co i nic. nie ma zadnej konkretnek informacji

2.4.2007 (12:19)

jest tu masa blędów, nie zgadzają się daty i po przeczytaniu wydarzeń z 1939 r. uwarzam, że ten tekst nie jest wiarygodny i odradzam korzystanie z niego, gdyż może bardzo namieszać.