profil

/

Zadania Prace

Dysocjacja elektrolityczna, odczyn, pH,hydroliza soli

drukuj
satysfakcja 65 % 131 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

CHEMIA
1.Dysocjacja elektrolityczna jest to proces rozpad cząsteczek kwasów , zasad i soli na jony swobodne pod wpływem wody. Dzięki temu procesowi w roztworach wodnych powstają kationy i aniony , które stają się nośnikami prądu elektrycznego.
Roztwory wodne substancji chemicznej przewodzą prąd chemiczny nazywany elektrolitycznym. Do elektrolitów zaliczamy kwasy , zasady i sole. Dowodem na to ,że dany roztwór przewodzi prąd elektryczny czyli jest elektrolitem jest doświadczenie
2. Kwasy dysocjują na kationy wodoru aniony reszt kwasowych tylu ujemne ilu wartościowa jest reszta kwasowa.
3.Zasady pod wpływem wody dysocjują na kationy metalu tylu dodatnie ilu wartościowy jest metal i na jedno ujemne aniony wodorotlenkowe .Zasady wielowodorotlenowe dysocjują etapowo.
4.Sole pod wpływem wody dysocjują na kationy metalu i aniony reszty kwasowej.
5.O mocy elektrolitów mówi nam stopień dysocjacji oznaczony przez α. Jest to procent cząsteczek które rozpadły się na jony w stosunku do liczby cząstek wprowadzonych do roztworu.

6.Stopień dysocjacji elektrolitu zależy od:
-rodzaju elektrolitu
-stężenia elektrolitu.
-temperatury
-obecności innych substancji w roztworze.
7.Elektrolit mocny to substancja , która wprowadzona do wody całkowicie rozpada się na jony w takich równaniach chemicznych piszemy jedną strzałkę.
8.Do elektrolitów mocnych należą niektóre kwasy : HCl , HBr, HI, HNO , HCL , H SO . Jest to proces nieodwracalny.
Niektóre wodorotlenki:
-litowców i berylowców z wyjątkiem wodorotlenku magnezu i berylu. Sole rozpuszczalne w wodzie są mocnymi elektrolitami.
9.Elektrolit słaby to substancja , która wprowadzona do wody tylko częściowo rozpada się na jony w równaniach dysocjacji ustala się stan równowagi. Elektrolitami słabymi są; kwasy - HF, HNO2, H2S, CH3COOH, H2CO3, zasady - Cu(OH)2, NH4OH.
10.Odczyn roztworu jest to cecha określajaca zależność między stężeniem jonów H i OH. Wielkością charakteryzującą odczyn roztworu jest pH roztworu.
11.pH jest to ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych. Liczbowo jest to wykładnik potęgowy liczby 10 ze znakiem przeciwnym.
12.Aby zbadać odczyn roztworu posługujemy się :
- fenoloftaleiną
- oranżem metylowym
- uniwersalnym paskiem wskaźnikowym
13.Reakcja zobojętniania zachodzi pomiędzy roztworem kwasu i zasady lub odwrotnie. Produktem tej reakcji jest sól i woda. Odczyn zakończonej reakcji jest obojętny.
Reakcja wytrącania osadu.
14.Wszystkie związki sodu , potasu , amonu i wszystkie azotany(V) są dobrze rozpuszczalne w wodzie.
15.Reakcje jonowe:
Roztwory mogą istnieć obok siebie w jednej probówce gdy jony nie reagują ze sobą tzn. nie wytrąca się osad, nie zmienia się pH roztworu, nie wydziela się substancja gazowa.
16.Reakcje metali z kwasami i z roztworem soli.
W reakcji metalu i kwasu z kationu powstaje cząsteczka a metal zanika.
17.Metale znajdujące się w szeregu aktywności metali za wodorem reagują z kwasami nie utleniającymi (beztlenowymi), tworząc sole i wypierając z kwasów wodór.
18.Metale stojące w szeregu aktywności metali za wodorem reagują z kwasami utleniającymi (HNO , H SO )tworząc sole ale nie wypierając z nich wodoru ( tworzą się inne gazy).
19.Hydroliza soli jest procesem odwrotnym do procesu zobojętniania jest to proces polegający na reakcji jonów soli z cząsteczkami wody.
sól + woda kwas+ wodorotlenek
20.Dowodem na to ,że sole ulegają hydrolizie jest fakt , iż roztwory wodne soli wykazują odczyn kwasowy lub zasadowy. Jeżeli odczyn wodny soli jest obojętny oznacza to , że sól nie ulega hydrolizie .Dotyczy to soli powstałych z mocnych kwasów i mocnych kwasów i mocnych wodorotlenków.
21.Jeżeli odczyn wodny soli jest kwasowy jest to dowód na to iż jest to sól mocnego kwasu i słabego wodorotlenku . Gdy odczyn jest zasadowy to sól powstała ze słabego kwasu i mocnego wodorotlenku.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
20.12.2008 (21:06)

Praca super przydała się dzięki bardzo :)

5.1.2008 (16:22)

SUPER! dzieki dostałam 6 i tobie tez daje 6!

Rozkład materiału


Zadania z Chemii
olaowca0 rozwiązanych zadań
Chemia 10 pkt 26.3.2015 (15:07)

Jaka objętość amoniaku (NH3) o gęstości 0,77g/dm3 przereagowała z 192 gramy tlenu jeśli otrzytmano 112 gramów azotu i 216 gramów pary wodniej tu...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

truskafeckaa0 rozwiązanych zadań
Chemia 10 pkt 25.3.2015 (21:11)

Napisz na temat reklamy jako rzetelnego zrodla informacji o skladzie chemicznym i dzialaniu kosmetyku lub leku. Pomocy        ...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

maciekque0 rozwiązanych zadań
Chemia 10 pkt 25.3.2015 (19:46)

Każdy pierwiastek chemiczny można zapisać w postaci A/Z E, gdzie: liczba masowa A = liczba protonów + liczba neutronów liczba atomowa Z = liczba...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Roksana4321pl0 rozwiązanych zadań
Chemia 10 pkt 25.3.2015 (17:31)

Zadanie domowe-Chemia 2 gimnazjum Wykonaj ćwiczenie Z podanych wzorów jonów ułóż 10 możliwych wzorów sumarycznych soli oraz podaj ich nazwy. Wyniki...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

andziaa190 rozwiązanych zadań
Chemia 10 pkt 25.3.2015 (13:01)

Bardzo proszę o pomoc ..

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.