profil

Technopolia

drukuj
satysfakcja 63 % 108 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Technopolia - jest to ośrodek innowacji technologicznych zapoczątkowujące procesy rozwoju gospodarczego i powstanie nowych regionów przemysłowych przez skupianie działalności nowoczesnych przedsiębiorstw przemysłowych, uniwersytetów i ośrodków badawczych, a także instytucji finansowych oraz specjalistycznych usług - informatycznych, telekomunikacyjnych i transportowych ułatwiających kontakt między różnymi podmiotami życia gospodarczego.
Hihg Technology
Przemysł zaawansowanych technologii

Tworzą go następujące gałęzie i branże:

1. przemysł chemiczny produkujący:

- tworzywa sztuczne

- materiały syntetyczne

- chemikalia nieorganiczne

2. przemysł farmaceutyczny produkujący leki oparte na biotechnologiach

3.przemysł zbrojeniowy produkujący uzbrojenie i części do niego

4. przemysł lotniczy i rakietowy produkujący:

- rakiety

- statki kosmiczne

- samoloty

- sprzęt do lotów i badań kosmicznych

5.przemysł elektromaszynowy produkujący:

- urządzenia elektroenergetyczne

- silniki

- turbiny

- maszyny elektryczne (rozdzielcze i przekaźnikowe)

- obrabiarki


przemysł precyzyjny produkujący automaty i roboty
przemysł elektryczny produkujący:
- półprzewodniki, tranzystory, układy scalone, mikroprocesory, komputery, lasery, urządzenia poligraficzne, urządzenia pomiarowe, sprzęt medyczny, sprzęt telekomunikacyjny, aparaturę naukowo-badawczą, maszyny do mechanizacji prac biurowych;

- komputery osobiste, kalkulatory, sprzęt audio-video, zegarki elektroniczne, cyfrowe telewizory, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, pagery, laptopy, przyrządy optyczne.

Przemysł zaawansowanych technologii, często nazywany Hi-Tech, zlokalizowany jest na obszarach zwanych:

Park naukowy -jest to kompleks laboratoriów, biur i różnych pracowni, zakładanych z inicjatywy uniwersytetu. Kompleks ten współpracuje z firmami, które wdrażają do produkcji przemysłowej efekty wypracowanych tam badań (np. Cambridge Reseuarell Park

w Wielkiej Brytanii)
Biegun technologiczny - jest to skupisko instytucji naukowo-badawczych, finansowych i zakładów przemysłowych, które współpracują ze sobą w zakresie opracowania i wdrażania do produkcji innowacji technologicznych a także sprzedaży gotowych produktów (np. Sophia Antipolis we Francji).
Technopolia - obszar o dużej koncentracji biegunów technologicznych ( coś w rodzaju okręgu przemysłowego ale skupiającego zakłady zaawansowanych technologii). Przykładami technopolii są : Silikon Valey (Krzemowa Dolina w Kalifornii) Silicon Prairies (Dallas- Fort Worth w Teksasie) Silicon Forest (Portland w Oregonie) , Silicon Island Kiusiu w Japonii, obejmująca technopolie Kumamoto, Oita Kagoshima, Miyazaki i Kurome-Tosu. (Warto wiedzieć, że na wyspie Kiusiu istnieje 135 uniwersytetów i szkół technicznych, 18 lotnisk, fabryki Mitsubishi, Texas Instruments, Toshiba,Sony, NEC itp.)
W Europie obok francuskich ośrodków wysokiej techniki (Sophia Antipolis k. Nicei, Grenoble, Tuluza, Montpellier) możemy mówić również o Silicon Bavaria w Niemczech. Mieści się tu Denkfabrik, czyli fabryka pomysłów Siemensa zlokalizowana w Monachium i Stuttgarcie. O Wyspach Brytyjskich wspomnę trochę później ale nadal w tym temacie.
Czynniki lokalizacji decydujące o tego typu inwestycjach są diametralnie różne od tych, które decydowały o budowie zakładów bardziej tradycyjnych przemysłów (pisałam o tym wcześniej). Należałoby teraz wymienić te czynniki. Są to:

Wysoko wykwalifikowane kadry inżynierskie
Sąsiedztwo uczelni i placówek naukowo-badawczych, które pracują nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi i kształcą nową kadrę
Doskonała komunikacja (gł. lotnicza i samochodowa)
Obszar o czystym środowisku naturalnym ( do produkcji krystalicznego krzemu potrzebna jest czysta woda podobnie jak do produkcji półprzewodników musi być czyste, nie zapylone powietrze. Należy też pamiętać, że wysokiej klasy specjaliści życzą sobie mieszkać na obszarach o wysokich walorach klimatycznych i krajobrazowych).
Powinniśmy wspomnieć coś o naszym ojczystym kraju. Jak możecie się domyślić w Polsce nie istnieje nawet park technologiczny. Do zakładów zaliczanych do przemysłu zaawansowanych technologii należą : Polcolor w Piasecznie pod Warszawą, Optimus w Nowym Sączu, Unimor w Gdańsku i Diora w Dzierżoniowie (mam nadzieję, że żadnego z nich nie postawiono w stan likwidacji w ciągu ostatnich 4 lat).


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
1.11.2007 (21:51)

Super praca, zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące technopolii i przemysłu zaawansowanych technologii. Mi bardzo pomogła dlatego oczywiście oceniam na 6 i dziękuje ze swojej strony autorowi za udostępnienie jej na stronie i gratuluje pracy w nią włożonej :]

Typ pracy