profil

Materiały Bhp

drukuj
satysfakcja 73 % 100 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

MATERIAŁY BHP – POMOCNE PRZY SZKOLENIU1, jakie mamy rodzaje kar?
- Upomnienie
- Nagana
- Pieniężna


2 kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać?
- W porze nocnej
- W godzinach nadliczbowych


3 ile może dźwigać kobieta w ciąży?
¼ wartości ciężarów, które mogą dźwigać kobiety nie będące w ciąży


4 ile może dźwigać ręcznie mężczyzna?

- Stała praca 30 kg
- Praca dorywcza 50 kg


5 O jakiej długości i o jakiej wadze można przenosić jednoosobowo przedmioty długie?

Do 4 m długości i do 30 kg wagi


6 Jaka jest dopuszczalna wartość napięcia bezpiecznego?
24 v


7 Po jakim okresie niezdolności do pracy należy poddać się badaniu lekarskiemu?
Po 30 dniach

8 Państwowe organy nadzoru nad warunkami pracy?
- Państwowa inspekcja pracy
- Inspekcja sanitarna
- Prokuratura
9 Zakładowe organizacje sprawujące nadzór nad warunkami pracy?

- Społeczna inspekcja pracy
- Służba bhp
- Związki zawodowe

10 Co to jest wypadek przy pracy,ich podział?

Wypadek przy pracy- zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną,które powoduje uraz lub śmierć. Ma związek z wykonywaną pracą
Podział wypadków przy pracy
- Wypadki śmiertelne
- Wypadki ciężkie
- Wypadki zbiorowe

11 Jakie świadczenia może otrzymać pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy?
- Zasiłek chorobowy
- Renta inwalidzka,renta rodzinna, renta szkoleniowa

12 Przykłady środków ochrony osobistej?
- Zatyczki do uszu
- Okulary
- Kask

13 Przykłady ochrony zbiorowej?
- Wentylatory
- Uziemienia

14 Jak rozpoznać krwotok żylny i tętniczy?
- krwotok żylny- krew wypływa z rany powoli w sposób ciągły


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy