profil

Opis mapy fizycznej państw byłego ZSRR

drukuj
satysfakcja 37 % 11 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Autor mapy fizycznej państw byłego ZSRR umieścił obraz tego terenu na siatce kartograficznej i w skali 1: 2 000000. Jako głównej metody autor użył metodę izarytmiczną. Przy pomocy rytmicznie zmieniających się barw, przedstawił wysokość terenu nad poziomem morza ( izohisa ) i głębokości wód ( izobatom). Kolorem ciemno zielonym oznaczył depresje- Nizina Nadkaspijska. Zielonym oznaczył niziny do 200 m. n. p. m. Największe to Nizina Wschodnioeuropejska i Zachodnioeuropejska. Ponadto znajdują się jeszcze niziny: Czarnomorska, Turańska, Północno-Syberyjska, Środkowo-Jakucka, Jndygirska,, Kołymska, Mandzurska. Następnym kolorem jest blado zielony – od 200 do 500 m. n. p. m. Tą wysokość mają wyżyny Środkowo-Syberyjska, Środkowo-Rosyjska, Nadwołżańska, Grzęda Smoleńsko-Moskiewska, Podole, Mugodzary. Następnym kolorem jest żółty to wysokość od 500 do 1000 m. n. p. m. Są to pogórze Kazachskie, część wyżyny Środkowo-Syberyjskiej, czść Wielki i mały Chingan, góry Czu-Jlijskie i przedgórze wyższych gór. Następnym kolorem jest jasny pomarańcz- od 1000 do 2000 m. n. p. m. są to góry Karpaty, Putorana, Wierchojańskie, Audańskie, Stanowe, Pasmo Stanowe, Jabłonowe, Andyjskie, Korjackie, Czerskiego. Następna wysokość to od 2000-3000 m. n. p. m. Góry- Sajan Wschodni i Zachodni, Kirgiskie i pojedyńczeplamki w niektórych pasmach górskich wymienionych poprzednio. Od 3000 do 5000 m. n. p. m. to góry Kaukaz, Tien, Turkiestańskie, Żerawszańskie. Powyżej 5000 m. n. p. m. są to góry Pamir z pojedynczymi szczytami powyżej 7000 m. n. p. m. to na przykład Pik Komunizmu, Pik Lenina, Pik Pobiedy, Kungur. Metoda izobatom- głębokość wód kolory od białego do niebieskiego. Biały- do 200 m. – część Morza Kaspijskiego, Azowskie,, Białe, Karskie, Łapietów, Wschodniosyberyjskie, Czukockie, i nabrzeża mórz: Ochockiego, Barentsa. Zatoki: Botnicka, Fińska, Peczorska, Bajdaraka, Obska, Jenisejska, Olenicka, Buorchaja, Czauńska, Anadyrska, Szelichowa, Penżyńska, Sachalinska. Bladoniebieski od 200 do 2000 metrów to są morza: Barentsa, Ochockie, część Kaspijskiego. Od 2000 do 4000 metrów Morze Czarne, Beringa, Japońskie, część Morza Ochockiego od wysp Kurylskich i część Morza arktycznego, które jako jedyne na tej mapie ma głębokość ponad 4000 metrów i zaznaczony jest kolorem niebieskim.

Następna metoda przedstawienia treści na mapie jest kropkowa- punkty wysokościowe np. Pik Lenina 7134 m. n. p. m. Kamień 1701 m. n. p. m. Kungur 7719 m. n. p. m. Ruiny- Chara-choto. Następnie metoda sygnaturowa- oznaczenie wielkości miast. Powyżej 3000 000 mieszkańców- Moskwa, Leningrad, Pekin, Tokio. Miejscowości od 1000 000 do 3000 000 mieszkańców na przykład Nowosybirsk, Kijów, Charków, Baku, Taszkient, Kujbyszew i inne. Od 500 000 do 1000 000 mieszkańców to na przykład Lwów, Omsk, kazań, Ryga, Odessa, Perm, Donieck, Tbilisi, Jarosław i inne. Od 100 000 do 500 000 mieszkańców to na przykład Archangielsk, Władywostok, Irkuck, Psków, Wilno, Kowno, Brześć, Sewastopol i inne. Między 10 000 a 100 000 mieszkańców to Mirnyj, Poronajsk, Nachodka, Leńsk, Kokczetaw i inne. Poniżej 10 000 mieszkańców – Kieźma, Anadyr, Kungrad,
Fort Szewczenko i inne. Lodowce- wyspy na Morzu Arktycznym jak na przykład Ziemia Franciszka Józefa, archipelag Svalbard, góry Pik Pobiedy, Pik Komunizmu, Kungur. Następna metoda ukazująca treść mapy to metoda liniowa. Są to rzeki np. Ob., Irtysz, Wołga, Dniepr, Jenisej, Oka, Lena, Amur.
Kanały na przykład Wołżańsko- Doński im. Lenina, Kanał im. Moskwy. Drogi- od Ułan-Bator do Bijska, od Niewier przez Irkuck do Wierchojańska, od
Archangielska do Uchta. Następnie to linie kolejowe. Najdłuższa na świecie jest kolej Transsyberyjska prowadząca od Czelabińska na Uralu poprzez Omsk, Nowosybirsk, Irkuck, Chabarowsk do władywostoku nad Morzem Japońskim. Z Baku przez Groznyj, Rostów do Moskwy. Najbardziej rozbudowana sieć kolejowa i najwięcej jest miejscowości w części europejskiej. Następnie są podkreślenia stolic np. Talin, Ryga, Wilno, Mińsk, Kijów, Moskwa, Astana, Tbilisi, Taszkent, Duszanbe, Erywań. Linia brzegowa: półwyspy- Skandynawski, Kolski, Kanin, Jamał, Gydański, Tajmir, Czukocski, Kamczatka, Krym. Wyspy: Nowa Ziemia, Spitsbergen, Archpelag Ziemia Franciszka Józefa, Ziemia Północna, Wyspy Nowosyberyjskie, Wyspa Wrangla, Świętego Wawrzyńca, Kuryle Sachalin. Jeziora: Aralskie, Bajkał, Ładoga, Onega. Zbiorniki: Kujbyszewski, Kamski, Rybiński i inne. Bagna- na Nizinie Zachodniosyberyjskiej w dorzeczu rzek Ob i Jenisej, Dniepru i Prypeć. Solniska znajdują się na terenie południowej Mongolii, w Kotlinie Kaszgarskiej i w wschodniej części Niziny Nadkaspijskiej. Granice państw Rosji z: Norwegią, Finlandią, Estonią, Litwą, Polską, Białorusią Ukrainą, Gruzją, Azejberdzanem, Kazachstanem, Mongolią, Koreą Północną, przez cieśninę La Perousea z Japonią i po przez Cieśninę Beringa ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Pod mapą autor umieścił legendę.


Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy