profil

Rola pracy w życiu czlowieka. Na podstawie fragmentu Chłopów i Innego Świata

drukuj
satysfakcja 82 % 74 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rola pracy w życiu człowieka. Omów na podstawie fragmentu powieści „Chłopi” W.S. Reymonta oraz „Innego świata” G. Herlinga-Grudzińskiego.

Praca jest dla człowieka jednym z najważniejszych elementów życia. Daje ona nadzieję, może być przyjemnością, ale także przekleństwem. Zarówno w „Chłopach” jak i w „Innym świecie” praca odgrywa ważną rolę w życiu bohaterów, jednakże ma ona nieco inny charakter.

Dla tytułowych chłopów praca jest życiem. Przedstawiony fragment opisuje schemat dnia tych ludzi. Narrator posługuje się stylizacją gwarową, aby nadać autentyczności swojej wypowiedzi. Daje to wrażenie, iż jest on jednym z nich. W „Innym świecie” również mamy do czynienia z narratorem, który relacjonuje nam z perspektywy czasu mechanizmy pracy w obozie.

Zarówno w jednym jak i w drugim fragmencie możemy dostrzec rutynę, jednakże w „Chłopach” jest ona naturalnym porządkiem a w „Innym świecie” narzuconym przez władze obozu. Rytm pracy chłopom wyznaczała przyroda, wyruszali o świcie i „dopiero o samym zmierzchu zaczęli ściągać się z pól”. Pracowali wspólnie, bez przerwy, o czym świadczy fragment „długie godziny pracowali bez wytchnienia”. Ich motorem napędowym był fakt, że jeżeli teraz będę ciężko pracować, w zimie nie umrą z głodu. Więźniowie mieli określony czas pracy a nawet jej normy! Schemat dnia wyznaczała im władza obozu. Wyruszali do pracy po sygnale, wracali gdy im pozwolono.

Jednym ze sposobów ich mobilizacji było „nagradzanie” pracujących powyżej normy większą dawką żywnościową. Aby ją osiągnąć więźniowie pracowali w grupach, jednakże ich celem nie była pomoc sobie nawzajem a jedynie zaspokojenie potrzeb. Powodowało to, że wywierali na siebie ogromną presję i burzyli jakąkolwiek solidarność między sobą. Podobnie jak chłopi, więźniowie pracowali, aby zaspokoić głód. Pomimo iż ich praca miała charakter destruktywny, nie buntowali się, gdyż była ona dla nich ucieczką przed myślami.

Chłopi traktowali pracę jak świętość. Wyruszali do pracy z radością, jakby było to świętem. Pokazuje to nam, iż żyli oni zgodnie z rytmem natury, korzystali z niej jak tylko mogli, aby przeżyć. Bohaterowie „Innego świata” również pracowali aby przeżyć, jednakże nie chodziło tylko o zaspokojenie głodu. Praca dawała im nadzieję, każdy z nich wyczekiwał momentu powrotu, kiedy w ciszy siadali przy ognisku, aby się ogrzać.

Nikt nie narzekał na ból, każdy z nich cierpiał tak samo. Taka cisza powodowała, że każdy mógł poczuć chwile intymności, sam na sam z własnymi myślami.

W „Chłopach” wieś Lipce była ukazana jako małe państwo w państwie. Akcja utworu nie wychodziła poza teren wsi. Budowało to poczucie wspólnoty. Wszyscy pracowali razem na wspólny sukces-przetrwanie zimy. W „Innym świecie” obóz był miejscem odciętym od reszty świata, miał swoje własne nie zależne mechanizmy. Jednakże tutaj nie budowało to poczucia wspólnoty. W obozie każdy musiał myśleć o sobie, jeżeli chciał przeżyć.

Reymont i Grudziński w obydwu fragmentach ukazali ludzi ciężko pracujących. Zarówno dla jednych jak i dla drugich praca jest sposobem na przeżycie. Powoduje ona, iż ludzie mają cel, do którego dążą. Praca zniewala ich, choć mieszkańcy Lipiec poddają się jej dobrowolnie a więźniowie obozu są do niej zmuszani. Dla chłopów jest ona świętością, dla więźniów przekleństwem…


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
10.4.2011 (12:33)

3b zaraz oblezy te strone hah

22.2.2010 (11:11)

przyda sie napewno