profil

Krótkie charakterystyki postaci z "Pana Tadeusza".

drukuj
satysfakcja 64 % 203 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Stolnik- magnat,mieszkal w zamku,tato Ewy, zwolennik konstytucji 3maja,wrog Rosji,zabity przez soplice,prawy,patriota, był herbu półkozic,lekceważył niżej postawionych, dawał soplicy złudzenia itp.
Podkomorzy- rozstrzygał spory ziemskie miedzy szlachta, do soplicowa przyjechał by rozstrzygnąć spór między szędzią a Hrabią, idealista, tradycjonalista, krytykował francuszczyznę (przez nią upadła RP),typowy polski szlachcic, jego funkcja jest tylko tytułem,
Sędzia- brat Robaka, dość majętny, mieszka we dworze,gościnny, patriota miał portrety Kościuszki, Rejtana, Korsaka,zegar grał mazurka, przyjmuje od Moskali zamek Horeszków,gromadzi dobra, dobry gosp,wychowuje Tadzia,postepowy
Tadeusz- dziedzic Soplicowa,przychodzi do domu z Napoleonem, hasło równość i wolność mają na niego duży wpływ,uczył się w Wilnie,chetnie wojaczki, imię dostał po Kościuszce,
Wojski, Hreczecha-przyjaciel domu sędziego, łapacz much,to kiedyś tytuł opiekuna żon i dzieci szlachty, mistrz ceremoni, gawędziarz, myśliwy lubił i o tym gadał,rzuca nożem marszałek dworu
Gerwazy-szlachcic ost. dworzanin, nosił ze sobą klucze,tytułował się Klucznikiem,typowych ubiór szlachcica, upór, zemsta na Soplicach, sługa Stolnika
Protazy-Brzechalski, zwany Woźnym, będący w złych stosunkach z Sędzią,m nieprzyjaźnie nastawiony do Horeszków, nosił pas, trybunalską wokandę
Szlachta zaściankowa- mieszkańcy Dobrzyna, zubożali,pracowali na roli, godni, odważni, Maciej Dobrzyński przywódca, stary mądry autorytet wróg Rosji w powstaniu kośc.wrócił po rannego na pole bitwy, Zaścianek to polskość o patriotyzm, nie lubią sędziego, Czarne włosy wysokie czoła, białe kapoty w czarne pręgi.
Hrabia-młodzieniec, ostatni spadkobierca rodu horeszków, marzyciel arystokrata, romantyk, zauroczony cudzoziemszczyzna, ubiera się po francusku, pozdróżnik,nie doceniał przyrody RP, kosmopolita, kochał się w Zosi potem Telimenie, wstąpił do legionów Dąbr, potem stworzył odział żołnierzy
Telimena-daleka kuzynka Sędziego, opiekunka Zosi, młodość spędziła w Petersburgu,uroda,styl,romansuje z Hrabią, Tadziem, wykształcona,elegancka,. Kosmopoli


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
13.1.2011 (08:31)

Nieprzydatne, mija sie z prawdą, jeśli jest gdzieś fakt dokonany to przekręcony bądz zakłamany.

18.12.2009 (03:17)

Powinno byc wiecej charakterystyk. Nie widze charakterystyki Rejenta Bolesty. Moze nastepnym razem robic praerwy miedzy charakterystykami aby widziec kae sa

12.10.2008 (14:44)

te charakterystyki nic nie mówią długość dobra ale źle dobrane argumenty.

Teksty kultury