profil

Test z kinematyki

drukuj
satysfakcja 47 % 95 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. {2} W ruchu jednostajnym wartość prędkości jest
a) równa zero
b) stała, różna od zera
c) rosnąca
d) malejąca
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
2. {3} W ruchu jednostajnie zmiennym wartość prędkości musi być
a) równa zero
b) stała, różna od zera
c) rosnąca
d) malejąca
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
3. W ruchu jednostajnie przyspieszonym wartość prędkości jest
a) równa zero
b) stała, różna od zera
c) rosnąca
d) malejąca
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
4. W ruchu jednostajnie opóźnionym wartość prędkości jest
a) równa zero
b) stała, różna od zera
c) rosnąca
d) malejąca
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
5. W ruchu jednostajnym po okręgu wartość prędkości jest
a) równa zero
b) stała, różna od zera
c) rosnąca
d) malejąca
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
6. W spadku swobodnym bez oporu powietrza wartość prędkości jest
a) równa zero
b) stała, różna od zera
c) rosnąca
d) malejąca
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
7. W rzucie pionowym bez oporu powietrza wartość prędkości jest
a) równa zero
b) stała, różna od zera
c) rosnąca
d) malejąca
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
8. W rzucie poziomym bez oporu powietrza wartość prędkości jest
a) równa zero
b) stała, różna od zera
c) rosnąca
d) malejąca
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
9. W rzucie ukośnym bez oporu powietrza wartość prędkości jest
a) równa zero
b) stała, różna od zera
c) rosnąca
d) malejąca
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
10. W ruchu jednostajnym przyspieszenie styczne jest
a) równe zero
b) stałe, różne od zera
c) rosnące
d) malejące
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
11. W ruchu jednostajnie zmiennym przyspieszenie styczne jest
a) równe zero
b) stałe, różne od zera
c) rosnące
d) malejące
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
12. W ruchu jednostajnie przyspieszonym przyspieszenie styczne jest
a) równe zero
b) stałe, różne od zera
c) rosnące
d) malejące
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
13.

W ruchu jednostajnie opóźnionym przyspieszenie styczne jest
a) równe zero
b) stałe, różne od zera
c) rosnące
d) malejące
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
14. W ruchu jednostajnym po okręgu przyspieszenie styczne jest
a) równe zero
b) stałe, różne od zera
c) rosnące
d) malejące
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
15. W spadku swobodnym bez oporu powietrza przyspieszenie styczne jest
a) równe zero
b) stałe, różne od zera
c) rosnące
d) malejące
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
16. W rzucie pionowym bez oporu powietrza przyspieszenie styczne jest
a) równe zero
b) stałe, różne od zera
c) rosnące
d) malejące
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
18. W rzucie ukośnym bez oporu powietrza przyspieszenie styczne jest
a) równe zero
b) stałe, różne od zera
c) rosnące
d) malejące
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
19. W ruchu jednostajnym przyspieszenie dośrodkowe jest
a) równe zero
b) stałe, różne od zera
c) rosnące
d) malejące
e) żadne z powyższych / nie wiadomo...
20. W ruchu jednostajnie zmiennym przyspieszenie dośrodkowe jest
a) równe zero
b) stałe, różne od zera
c) rosnące
d) malejące
e) żadne z powyższych / nie wiadomo...
21. W ruchu jednostajnie przyspieszonym przyspieszenie dośrodkowe jest
a) równe zero
b) stałe, różne od zera
c) rosnące
d) malejące
e) żadne z powyższych / nie wiadomo...
22. W ruchu jednostajnie opóźnionym przyspieszenie dośrodkowe jest
a) równe zero
b) stałe, różne od zera
c) rosnące
d) malejące
e) żadne z powyższych / nie wiadomo...
23. W ruchu jednostajnym po okręgu przyspieszenie dośrodkowe jest
a) równe zero
b) stałe, różne od zera
c) rosnące
d) malejące
e) żadne z powyższych / nie wiadomo...
24. W spadku swobodnym bez oporu powietrza przyspieszenie dośrodkowe jest
a) równe zero
b) stałe, różne od zera
c) rosnące
d) malejące
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
25. W rzucie pionowym bez oporu powietrza przyspieszenie dośrodkowe jest
a) równe zero
b) stałe, różne od zera
c) rosnące
d) malejące
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
26. W rzucie poziomym bez oporu powietrza przyspieszenie dośrodkowe jest
a) równe zero
b) stałe, różne od zera
c) rosnące
d) malejące
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
27. W rzucie ukośnym bez oporu powietrza przyspieszenie dośrodkowe jest
a) równe zero
b) stałe, różne od zera
c) rosnące
d) malejące
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
28. W ruchu jednostajnym wektor prędkości jest
a) równy zero
b) stały, różny od zera
c) wektorem o rosnącej długości
d) wektorem o malejącej długości
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
29. W ruchu jednostajnie zmiennym wektor prędkości jest
a) równy zero
b) stały, różny od zera
c) wektorem o rosnącej długości
d) wektorem o malejącej długości
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
30. W ruchu jednostajnie przyspieszonym wektor prędkości jest
a) równy zero
b) stały, różny od zera
c) wektorem o rosnącej długości
d) wektorem o malejącej długości
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
31. W ruchu jednostajnie opóźnionym wektor prędkości jest
a) równy zero
b) stały, różny od zera
c) wektorem o rosnącej długości
d) wektorem o malejącej długości
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
32. W ruchu jednostajnym po okręgu wektor prędkości jest
a) równy zero
b) stały, różny od zera
c) wektorem o rosnącej długości
d) wektorem o malejącej długości
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
33. W spadku swobodnym bez oporu powietrza wektor prędkości jest
a) równy zero
b) stały, różny od zera
c) wektorem o rosnącej długości
d) wektorem o malejącej długości
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
34. W rzucie pionowym bez oporu powietrza wektor prędkości jest
a) równy zero
b) stały, różny od zera
c) wektorem o rosnącej długości
d) wektorem o malejącej długości
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
35. W rzucie poziomym bez oporu powietrza wektor prędkości jest
a) równy zero
b) stały, różny od zera
c) wektorem o rosnącej długości
d) wektorem o malejącej długości
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
36. W rzucie ukośnym bez oporu powietrza wektor prędkości jest
a) równy zero
b) stały, różny od zera
c) wektorem o rosnącej długości
d) wektorem o malejącej długości
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
37. W ruchu jednostajnym wektor przyspieszenia jest
a) równy zero
b) stały, różny od zera
c) wektorem o rosnącej długości
d) wektorem o malejącej długości
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
38. W ruchu jednostajnie zmiennym wektor przyspieszenia stycznego jest
a) równy zero
b) stały, różny od zera
c) wektorem o rosnącej długości
d) wektorem o malejącej długości
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
39. W ruchu jednostajnie przyspieszonym wektor przyspieszenia stycznego jest
a) równy zero
b) stały, różny od zera
c) wektorem o rosnącej wartości
d) wektorem o malejącej wartości
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
40. W ruchu jednostajnie opóźnionym wektor przyspieszenia stycznego jest
a) równy zero
b) stały, różny od zera
c) wektorem o rosnącej wartości
d) wektorem o malejącej wartości
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
41. W ruchu jednostajnym po okręgu wektor przyspieszenia stycznego jest
a) równy zero
b) stały, różny od zera
c) wektorem o rosnącej wartości
d) wektorem o malejącej wartości
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
42. W spadku swobodnym bez oporu powietrza wektor przyspieszenia stycznego jest
a) równy zero
b) stały, różny od zera
c) wektorem o rosnącej wartości
d) wektorem o malejącej wartości
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
43. W rzucie pionowym bez oporu powietrza wektor przyspieszenia stycznego jest
a) równy zero
b) stały, różny od zera
c) wektorem o rosnącej wartości
d) wektorem o malejącej wartości
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
44. W rzucie poziomym bez oporu powietrza wektor przyspieszenia stycznego jest
a) równy zero
b) stały, różny od zera
c) wektorem o rosnącej wartości
d) wektorem o malejącej wartości
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
45. W rzucie ukośnym bez oporu powietrza wektor przyspieszenia stycznego jest
a) równy zero
b) stały, różny od zera
c) wektorem o rosnącej wartości
d) wektorem o malejącej wartości
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
46. Aby ciało się poruszało ruchem jednostajnym powinien być spełniony warunek
a) stałego przyspieszenia dodatniego
b) stałego przyspieszenia ujemnego
c) stałego położenia
d) stałej zmiany przyspieszenia
e) zerowej wartości przyspieszenia
47. Wektor prędkości pewnego punktu materialnego jest stały. Oznacza to, że:
a) prędkość ciała rośnie jednostajnie
b) wartość prędkości ciała może się zmienić, a kierunek nie
c) ruch jest prostoliniowy i do tego cały czas z tą samą prędkością
d) zmieniać się może jedynie kierunek prędkości
e) wartość prędkości jest stała, a kierunek nie
48. Wektor prędkości pewnego punktu materialnego ma stały kierunek. Oznacza to, że:
a) ruch jest jednostajny
b) ruch jest jednostajnie przyspieszony
c) ruch jest jednostajnie opóźniony
d) ruch jest prostoliniowy
e) ruch jest jednostajnie zmienny
49. Jeżeli prędkość ciała rośnie, wtedy jego przyspieszenie
a) wzrasta
b) maleje
c) jest na pewno dodatnie
d) jest na pewno ujemne
e) ma zwrot zgodny ze zwrotem prędkości
50. Jeżeli prędkość ciała maleje, wtedy jego przyspieszenie
a) wzrasta
b) maleje
c) jest na pewno dodatnie
d) jest na pewno ujemne
e) ma zwrot przeciwny do zwrotu prędkości
51. Ruch ciała jest prostoliniowy gdy:
a) przyspieszenie ciała jest stałe
b) kierunek przyspieszenia jest stały
c) wartość prędkości jest stała
d) kierunek prędkości zmienia się jednostajnie
e) przyspieszenie i prędkość są zgodnie skierowane
52. Samochód osobowy poruszający się ruchem prostoliniowym hamuje przed przeszkodą. Przyspieszenie tego samochodu ma zwrot
a) zgodny ze zwrotem prędkości
b) przeciwny do zwrotu prędkości
c) przyspieszenie jest równe zero
d) przyspieszenie jest skierowane pod kątem w stosunku do prędkości
e) z powyższych danych nie da się ustalić zwrotu przyspieszenia
53. Droga przebywana przez ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej
a) przyrasta w kolejnych sekundach zawsze o tę samą wartość
b) przyrasta proporcjonalnie do kwadratu czasu
c) jest stała w kolejnych sekundach ruchu
d) rośnie jednostajnie aż do pewnej wartości
e) rośnie proporcjonalnie do kwadratu prędkości
Testy - pytania problemowe
54. Prędkość jest wielkością względną ponieważ
a) zależy od układu odniesienia
b) może się zmieniać gdy ciało przyspiesza
c) może być ustawiona pod różnymi kierunkami
d) jest niezależna od sposobu oznaczania
e) może być wyrażana w różnych jednostkach
55. Jeżeli wektor przyspieszenia ma stałą wartość, zwrot i kierunek wtedy ruch jest na pewno (wybierz najprecyzyjniejszą odpowiedź) [uwaga: test poprawiono!]
a) jednostajny
b) jednostajnie przyspieszony krzywoliniowy
c) jednostajnie opóźniony krzywoliniowy
d) jednostajnie przyspieszony prostoliniowy
e) żadne z powyższych
56. Jeżeli wektor przyspieszenia ma stałą wartość, a zmienny kierunek wtedy ruch jest na pewno (wybierz najprecyzyjniejszą odpowiedź)
a) jednostajny
b) jednostajnie przyspieszony krzywoliniowy
c) jednostajnie opóźniony krzywoliniowy
d) jednostajnie przyspieszony prostoliniowy
e) jednostajnie zmienny, ale nie wiadomo, czy prosto-, czy krzywoliniowy
57. Pewne ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym. Wynika stąd, że przyspieszenie ciała jest
a) stałe, różne od zera
b) równe zero
c) jednostajnie rośnie
d) jednostajnie rośnie lub maleje
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa
58. Pewne ciało porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym prostoliniowym. Wynika stąd, że jego przyspieszenie
a) ma stałą wartość i kierunek, a zwrot zgodny ze zwrotem prędkości
b) ma stałą wartość i kierunek, a zwrot przeciwny do zwrotu prędkości
c) ma stałą wartość, zmienny kierunek, a zwrot zgodny ze zwrotem prędkości
d) ma stałą wartość, zmienny kierunek ,a zwrot przeciwny do zwrotu prędkości
e) ma zmienną wartość kierunek i zwrot
59. Pewne ciało porusza się ruchem niejednostajnie zmiennym prostoliniowym. Wynika stąd, że jego przyspieszenie
a) ma stałą wartość i kierunek, a zwrot zgodny ze zwrotem prędkości
b) ma stałą wartość i kierunek, a zwrot przeciwny do zwrotu prędkości
c) ma stałą wartość, zmienny kierunek, a zwrot zgodny ze zwrotem prędkości
d) ma stałą wartość, zmienny kierunek ,a zwrot przeciwny do zwrotu prędkości
e) ma zmienną wartość, a kierunek zgodny ze zwrotem prędkości
60. Pewne ciało porusza się ruchem niejednostajnie zmiennym krzywoliniowym. Wynika stąd, że jego przyspieszenie
a) ma stałą wartość i kierunek, a zwrot zgodny ze zwrotem prędkości
b) ma stałą wartość i kierunek, a zwrot przeciwny do zwrotu prędkości
c) ma stałą wartość, zmienny kierunek, a zwrot zgodny ze zwrotem prędkości
d) ma zmienną wartość i zmienny kierunek
e) żadne z powyższych / nie wiadomo
Konkretne sytuacje
61. Pociąg jedzie ze stałą prędkością po prostym, poziomym torze. Wynika stąd że jego przyspieszenie
a) skierowane jest w zgodnie z kierunkiem ruchu
b) skierowane jest przeciwnie do kierunku ruchu
c) skierowane jest prostopadle do kierunku ruchu
d) równe zero
e) tego nie można ustalić korzystając z powyższych danych
62. Po poziomym lodzie leci do bramki krążek hokejowy. Przyspieszenie krążka jest
a) skierowane jest w zgodnie z kierunkiem ruchu
b) skierowane jest przeciwnie do kierunku ruchu
c) skierowane jest prostopadle do kierunku ruchu
d) równe zero
e) tego nie można ustalić korzystając z powyższych danych
Rzuty
63. Wagon kolejowy porusza się ruchem jednostajnym. Z dziury w dachu wagonu kapie kroplami woda. Gdyby wagon poruszał się dwa razy szybciej, wtedy krople padałyby
a) w tym samym miejscu
b) przed tym miejscem licząc zwrot zgodnie z prędkością
c) za tym miejscem licząc zwrot zgodnie z prędkością
d) To zależy od wysokości wagonu
e) Tego się nie da ustalić bez dodatkowych danych
64. Grawitacja na Księżycu jest 6 razy słabsza niż na Ziemi. Wynika stąd że rzucony na Księżycu do góry kamień poleci na wysokość.
a) 6 razy większą niż na Ziemi
b)  6 razy większą niż na Ziemi
c) 36 razy większą niż na Ziemi
d) 6 razy mniejszą niż na Ziemi
e)  6 razy mniejszą niż na Ziemi
f) taką samą jak na Ziemi
65. Pionowo do góry rzucono kamień. Przyspieszenie kamienia jest skierowane
a) podczas całego ruchu w górę
b) podczas całego ruchu w dół
c) podczas wznoszenia do góry, a podczas opadania w dół
d) podczas wznoszenia do góry, a podczas opadania w dół, z wyjątkiem punktu maksymalnej wysokości
e) podczas całego ruchu jest równe zero
66. Główną przyczyną dla której ruch pocisków karabinowych w pobliżu powierzchni Ziemi zazwyczaj nie odbywa się dokładnie ze stałym przyspieszeniem jest
a) kulistość Ziemi
b) opór ośrodka
c) niedokładność pomiarowa
d) zmiany wartości przyspieszenia ziemskiego
e) oddziaływanie grawitacyjne Słońca i Księżyca
67. Ciało rzucono pionowo do góry nadając mu niewielką prędkość początkową. Przyspieszenie w tym ruchu:
a) jest zawsze równe ok. 9,81m/s2 i jest skierowane w dół.
b) jest równe ok. 9,81m/s2 i jest skierowane w dół podczas spadania, a w górę podczas wznoszenia się ciała.
c) maleje podczas ruchu do góry i rośnie podczas spadania
d) jest równe ok. 9,81m/s2 z wyjątkiem najwyższego punktu toru, w którym jest równe zero.
e) jest równe zeru ponieważ ruch jest prostoliniowy
68. Małe ciężkie ciało rzucono pionowo w dół nadając mu prędkość początkową 20m/s. Po 3 sekundach prędkość ciała wyniesie około:
a) 10m/s
b) 20m/s
c) 30m/s
d) 50m/s
e) 60m/s
69. Moneta zrzucona z wysokości 1m osiągnie ziemię po upływie czasu ok.
a) 1s
b) 0,1s
c) 0,32761s
d) 0,45s
e) 0,05s
70. Prędkość ciała rzuconego poziomo z prędkością początkową 40m/s wzrośnie po 3s do wartości równej około (opór powietrza zaniedbujemy):
a) 43m/s
b) 50m/s
c) 70m/s
d) 120m/s
e) 85m/s
Problemy rachunkowe
Ruch jednostajny
definicja prędkości
71. Pociąg jadący z prędkością 60km/h przejeżdża w ciągu 1min drogę równą
a) 60m
b) 3600m
c) 1000m
d) 600m
e) ok. 147m
72. Ciało porusza się ruchem jednostajnym. W pewnej chwili prędkość ciała wynosiła 5m/s. Po czasie 3 sekund prędkość tego ciała wyniesie:
a) 1.66m/s
b) 0.6m/s
c) 5m/s
d) 15m/s
e) 8m/s
73. Ciało przebywa drogę 7.2km w czasie 1h. Średnia prędkość tego ciała wynosi:
a) 1m/s
b) 2m/s
c) 3m/s
d) 4m/s
e) 7,2m/s
74. Ciało poruszające się ruchem jednostajnym z prędkością 10m/s przebywa drogę 150m w czasie:
a) 5s
b) 10s
c) 15s
d) 20s
e) 1500s
Względność ruchu
ruchy prostoliniowe
75. Łódka płynie rzeką kierując się wzdłuż brzegu zgodnie z prądem. Prędkość prądu wynosi 0,3m/s, prędkość łódki 0,4m/s. Łódka względem brzegu łódka porusza się z prędkością równą
a) 0,1m/s
b) 0,3m/s
c) 0,4m/s
d) 0,5m/s
e) 0,7m/s
76. Łódka płynie rzeką kierując się wzdłuż brzegu przeciwnie do prądu. Prędkość prądu wynosi 0,3m/s, prędkość łódki 0,4m/s. Łódka względem brzegu łódka porusza się z prędkością równą
a) 0,1m/s
b) 0,3m/s
c) 0,4m/s
d) 0,5m/s
e) 0,7m/s
77. Dwa pociągi o prędkościach 50 km/h i 60km/h poruszają się w przeciwnych kierunkach. Względna prędkość tych pociągów wynosi
a) 110km/h
b) 10km/h
c) 5km/h
d) 55km/h
e) 3000km/h
dwa ruchy pod kątem prostym do siebie
78. Po szynach porusza się pociąg z prędkością 50km/h. Prostopadle do torów porusza się rowerzysta oddalając się z prędkością 20km/h. Względna prędkość pociągu i rowerzysty
a) wynosi 70km/h
b) wynosi 30km/h
c) jest mniejsza niż 50km/h, a większa niż 20km/h
d) jest większa niż 50km/h, a mniejsza niż 70km/
e) jest mniejsza niż 20km/h
79. Dwa statki poruszają się w kierunkach wzajemnie prostopadłych z prędkościami 30km/h i 40km/h. Statki te poruszają się względem siebie z prędkością
a) 70km/h
b) 50km/h
c) 35km/h
d) 10km/h
e) 1200km/h
80. Z lotniska startuje samolot wznosząc się pod kątem 60 do poziomu z prędkością 60m/s. Światło słoneczne pada na płytę lotniska prostopadle. Cień samolotu porusza się po płycie lotniska z prędkością
a) 30m/s
b) ok. 52m/
c) 60m/s
d) 120m/s
e) 30 3
81. Łódka przepływa rzekę kierując się prostopadle do brzegu w ciągu 30s. Prędkość prądu wynosi 0,5m/s, prędkość łódki 2m/s. Łódka zostanie zniesiona w dół rzeki o odległość równą
a) 30m
b) 60m
c) 15m
d) 45m
e) 75m
82. Łódka przepływa rzekę kierując się prostopadle do brzegu w ciągu 30s. Kąt, o jaki odchyla się łódka od linii prostopadłej do brzegu wynosi 45 Prędkość prądu wynosi 1m/s, prędkość łódki względem wody wyniesie
a) 1m/s
b)  3m/s
c) 3m/s
d) 30m/s
e) 45m/s
83. Łódka przepływa rzekę kierując się prostopadle do brzegu. Prędkość prądu wynosi 0,3m/s, prędkość łódki 0,4m/s. Łódka względem brzegu łódka porusza się z prędkością równą
a) 0,1m/s
b) 0,3m/s
c) 0,4m/s
d) 0,5m/s
e) 0,7m/s
84. Łódka przepływa rzekę kierując się w górę rzeki pod kątem 60 do linii brzegowej. Prędkość prądu wynosi 0,6m/s. Prędkość łódki względem brzegu jest skierowana prostopadle do linii prądu. Wynika stąd, że prędkość łódki względem wody wynosi
a) 0,1m/s
b) 0,3m/s
c) 0,6m/s
d) 1,2m/s
e) 3,6m/s
85. Łódka przepływa rzekę kierując się w górę rzeki pod kątem 60 do linii brzegowej. Prędkość prądu wynosi 0,6m/s. Prędkość łódki względem brzegu jest skierowana prostopadle do linii prądu. Wynika stąd, że wartość prędkość łódki względem brzegu wynosi
a) 0,1m/s
b) 0,3m/s
c) 0,6 3m/s
d) 0,2 3m/s
e) 3,6m/s
Ruch jednostajnie zmienny
86. Ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym ma w pewnej chwili prędkość 6m/s. Przyspieszenie w tym ruchu ma wartość 3m/s2. Po 2 sekundach prędkość ciała wyniesie.
a) 0m/s
b) 6m/s
c) 12m/s
d) 18m/s
e) 36m/s
87. Ciało poruszające się ruchem jednostajnie zmiennym zwiększa swą prędkość od wartości 5m/s do wartości 17m/s w czasie 4s. Przyspieszenie w tym ruchu ma wartość:
a) 1,25 m/s2
b) 4,25 m/s2
c) 5,25 m/s2
d) 3 m/s2
e) 48 m/s2
88. Punkt materialny porusza się z przyspieszeniem 2m/s2. O ile m/s zmieni się jego prędkość po czasie 5s?
a) 0.2m/s
b) 2.5m/s
c) 10m/s
d) 7m/s
e) 25m/s
89. Punkt materialny porusza się z przyspieszeniem 2m/s2. Prędkość początkowa w tym ruchu ma wartość 3m/s. Po jakim czasie punkt ten osiągnie prędkość 10m/s?
a) 5s
b) około 3,3s
c) 3.5s
d) 6s
e) 8s
90. Punkt materialny porusza się z opóźnieniem o wartości 2m/s2. Początkowa prędkość ma wartość 20m/s. Jaką prędkość będzie mieć ten punkt po czasie 4s?
a) 10m/s
b) 12m/s
c) 8m/s
d) 28m/s
e) 80m/s
91. Prędkość ciała w kolejnych sekundach ruchu wynosiła 5m/s, 8m/s, 11m/s, 14m/s. Ruch ten to ruch:
a) jednostajny
b) jednostajnie przyspieszony
c) jednostajnie opóźniony
d) niejednostajnie zmienny
e) najpierw jednostajnie przyspieszony, a potem jednostajnie opóźniony
92. Prędkość ciała w kolejnych sekundach ruchu wynosiła 5m/s, 8m/s, 11m/s, 14m/s. Przyspieszenie w tym ruchu było:
a) stałe
b) rosnące
c) malejące
d) najpierw rosnące, a potem malejące
e) najpierw malejące, a potem rosnące
93. W 1, 3 i 6 sekundzie ruchu prędkość ciała wynosiła odpowiednio: 2m/s, 3m/s, 4m/s. Na odcinku czasowym od 1-szej do 6-ej sekundy ruch był:
a) jednostajny
b) jednostajnie przyspieszony
c) jednostajnie opóźniony
d) niejednostajnie opóźniony
e) niejednostajnie zmienny
94. Ruch punktu materialnego jest ruchem opóźnionym zawsze gdy:
a) prędkość ma wartość ujemną
b) przyspieszenie ma wartość ujemną
c) przyspieszenie jest przeciwnego znaku niż prędkość
d) przyspieszenie i prędkość są ujemne
e) przyspieszenie jest ujemne, a prędkość jest stała
95. Wektor przyspieszenia ma wartość zero gdy:
a) nie zmienia się wartość prędkości
b) nie zmienia się kierunek prędkości
c) nie zmienia się kierunek i wartość prędkości
d) zmiany kierunku prędkości równoważą zmiany jej wartości
e) wartość prędkości wynosi 0
96. Ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem 2m/s2. Zwrot przyspieszenia jest zgodny ze zwrotem prędkości. Początkowa prędkość wynosi 10m/s. Po 3s prędkość ciała wyniesie
a) 4m/s
b) 7m/s
c) 10m/s
d) 13m/s
e) 16m/s
97. Ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem 2m/s2. Zwrot przyspieszenia jest przeciwny do zwrotu prędkości. Początkowa prędkość wynosi 10m/s. Po 3s prędkość ciała wyniesie
a) 4m/s
b) 7m/s
c) 10m/s
d) 13m/s
e) 16m/s
Droga w ruchu jednostajnie zmiennym
98 . Samochód poruszający się z prędkością 20m/s zatrzymuje się w ciągu czasu 5s. Droga hamowania w tym ruchu wynosi około
a) 50m
b) 100m
c) 4m
d) 20m
e) 0,25m
99. Samochód rusza z miejsca i przyspiesza jednostajnie przez 2s, osiągając prędkość 5m/s. Droga przebyta przez ten samochód wyniesie w tym czasie
a) 5m
b) 10m
c) 20m
d) 25m
e) 50m
100. Samochód hamuje od prędkości 20m/s do 10m/s w ciągu 5s. Droga przebyta przez ten samochód wynosi około
a) 25m
b) 45m
c) 50m
d) 75m
e) 100m
101. Samochód przyspiesza jednostajnie przez 4s zwiększając swoją prędkość od 5m/s do 10m/s. Droga przebyta przez ten samochód wyniesie w tym czasie
a) 15m
b) 30m
c) 60m
d) 200m
e) 250m
102. Samochód poruszający się z przyspieszeniem 4m/s2 rusza z miejsca przyspieszając jednostajnie przez 4s. Droga przebyta przez ten samochód wyniesie w tym czasie
a) 1m
b) 8m
c) 16m
d) 32m
e) 64m
103. Samochód hamuje zmniejszając swoją prędkość od 5m/s do 0m/s, w ciągu 4s. Droga przebyta przez ten samochód wyniesie w tym czasie
a) 5m
b) 10m
c) 20m
d) 25m
e) 50m
104. Kamień rzucony do góry na Księżycu porusza się z opóźnieniem ok. 1,7m/s2. Początkowa prędkość kamienia wynosi 17m/s. Po 3s prędkość kamienia wyniesie
a) ok. 56,1m/s
b) ok. 51m/s
c) ok. 22,1m/s
d) ok. 11,9m/s
e) ok. 18,7m/s
105. Samochód osobowy poruszający się z prędkością 10m/s hamuje na drodze 10m. Na tej samej powierzchni przy prędkości 20m/s samochód ten zahamuje na drodze
a) 10m
b) 20m
c) 30m
d) 40m
e) 200m


Odpowiedzi do testu
1. b
2. e
3. c
4. d
5. b
6. c
7. e
8. e
9. e
10. a
11. b
12. b
13. b
14. a
15. b
16. b
17. usunięty test (błąd - powtórzona treść)
18. e
19. e
20. e
21. e
22. e
23. b
24. a
25. a
26. e
27. e
28. e
29. e
30. c
31. d
32. e
33. c
34. e
35. c
36. e
37. a
38. a
39. b
40. b
41. a
42. b
43. b
44. c
45. e
46. e
47. c
48. a
49. e
50. e
51. e
52. b (test zmieniony)
53. b
54. a
55. e
56. e
57. a
58. b
59. e
60. e
61. d
62. b
63. a
64. a
65. b
66. b
67. a
68. a
69. d
70. b
71. c
72. c
73. b
74. c
75. e
76. a
77. a
78. d
79. b
80. a
81. c
82. a
83. d
84. d
85. c
86. c
87. d
88. c
89. c
90. b
91. b
92. a
93. e
94. c
95. c
96. e
97. a
98. a
99. a
100. d
101. b
102. e
103. b
104. d
105. d


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
24.11.2007 (09:44)

ale długieee ale niezłe

Typ pracy