profil

Różnorodność biologiczna

drukuj
satysfakcja 63 % 67 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Różnorodność biologiczna jest jednym z darów przyrody. Do utrzymania warunków życia społeczeństw i stworzenia im szansy rozwoju bioróżnorodność jest tak samo potrzebna jak woda i powietrze. Aby zachować różnorodność biologiczną oraz skutecznie zabezpieczyć dziedzictwo przyrody i dokonania naszych przodków w dziedzinie upraw roślin i hodowli zwierząt społeczność międzynarodowa uchwaliła "Konwencję o różnorodności biologicznej", którą ogłoszono podczas "Szczytu Ziemi" w Rio de Janeiro w 1992 roku.
Według Konwencji "różnorodność biologiczna" oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów".

Znaczenie różnorodności gatunkowej:
Skład gatunkowy danego ekosystemu jest wynikiem długotrwałej ewolucji. Każdy gatunek zaadaptował się do swojej niszy, charakteryzującej się określonymi cechami (np. zakresem temperatur, dostępnością żywności i światła), co pozwala gatunkowi rozmnażać się i utrzymywać swoją populację liczebność.
Gatunki, żyjąc w ekosystemie, wchodzą w interakcje z otaczającym je środowiskiem (np. omułki wchłaniają drobiny unoszące się w wodzie, trzciny tworzą systemy korzeni), i w ten sposób wykonują określone funkcje (zwiększanie dostępności światła dla wzrostu roślin, zapobieganie erozji osadów). W stanie naturalnym te interakcje, a zatem również cały system, są w równowadze.
Utrata jednego gatunku wpływa na wiele innych gatunków i powoduje nierównowagę. W rezultacie niektóre funkcje systemu lub w jego obrębie nie są już realizowane. Jakikolwiek gatunek, który zastąpi utracony gatunek w jego niszy, najprawdopodobniej nie zastąpi go we wszystkich realizowanych przez niego funkcjach.
Kiedy jakiś gatunek wyginie, wówczas usługi, jaki świadczył on dla globalnej biosfery, są stracone na zawsze. Ich zastąpienie nie jest możliwe.

Różnorodność genetyczna:
Różnorodność genetyczna odnosi się do różnic pomiędzy poszczególnymi jednostkami w obrębie gatunków. Indywidualny organizm posiada wiele genów, które są źródłem jego własnych, specyficznych cech. Termin ten odnosi się również do różnic pomiędzy populacjami w obrębie gatunków, takich jak np.

rasy psów, czy odmiany jabłek.
Od około 12 tys. lat ludzie wybierali użyteczne dla nich gatunki i dokonywali sztucznej selekcji w celu udomowienia dzikich zwierząt i zintensyfikowania pożądanych cech. Dzisiaj, środkami stworzonymi przez inżynierię genetyczną, jesteśmy w stanie, modyfikować cechy różnych gatunków tworząc np. owoce bez pestek. W celu zapobieżenia negatywnym skutkom tych działań, konieczne jest zachowanie w tym zakresie maksymalnej ostrożności.

Różnorodność ekosystemów:
Ekosystem składa się z zespołu organizmów, środowiska, w którym żyją oraz wzajemnych związków pomiędzy nimi. Istnieją ekosystemy o różnych skalach wielkości, od mikroskopijnych poczynając, a kończąc na biosferze jako całości.
Ekosystem jest dynamiczną całością, której skład, struktura i funkcje różnych elementów, podlegają procesowi ciągłych zmian.
Niewiele wiemy o roli bioróżnorodności w funkcjonowaniu ekosystemów. Nie wiemy, jak produkcja pierwotna i procesy rozkładu zawdzięczają bioróżnorodności swoje właściwe funkcjonowanie. Mimo to, można stwierdzić, że niektóre gatunki (nazywane dominującymi lub kluczowymi) wywierają zasadniczy wpływ na strukturę i działanie ekosystemu.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy