profil

Cel i Podstawowe zadania systemu obronności

drukuj
satysfakcja 75 % 127 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

CEL I PODSTAWOWE ZADANIA SYSTEMU OBRONNOŚCI

1. PODSTAWOWE DOKUMENTY DOTYCZĄCE OBRONNOŚCI

Problem sprostania wyzwaniom i skutecznego przeciwstawiania się wszystkim potencjalnym zagrożeniom zewnętrznym znalazł odzwierciedlenie w dwóch podstawowych dokumentach, przyjętych na początku 2001r. przez rade ministrów
- Strategia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej
- Strategia obronności Rzeczpospolitej Polskiej2. FUNKCJE OCHRONNE PAŃSTWA
-zagwarantowanie prowadzenia rożnych działań
-bezproblemowe przejście kraju od funkcjonowania w warunkach pokojowych do warunkow wojennych i kryzysowych
- przeciwstawianie się zagrożeniom
-przyjęcie odpowiedniej dla państwa strategii
3. CEL PODSYSTEMU OBRONNOŚCI

Celem strategicznym rzeczpospolitej Polskiej w dziedzinie obronności jest zapewninie bezpiecznych warunków realizacji interesów narodowych przez ich obronę przed zewnętrzymi zagrożeniami kryzysowymi i wojennymi, w sprężeniu z systemem bezpieczeństwa NATO4. ZADANIA SYSTEMU OBRONNOŚCI


Od systemu obronności oczekuje się, że dzięki niemu nie tylko będzie zagwarantowana zdolność do prowadzenia działań o różnej skali, intensywności i charakterze lecz także reagując w sposób elastyczny zapewni on bezproblemowe przejście kraju od funkcjonowania w warunkach pokojowych do dzialania w warunkach kryzysowych i wojennych
5. STRUKTURA SYSTEMU OBRONNOŚCI.DEFINICJA SYSTEMU OBRONNOŚCI


W skład struktury systemu obronności RP wchodzą trzy podstawowe elementy:
• podsystem kierowania obronnością - W czasie pokoju celem systemu kierowania obronnością państwa jest przygotowanie i utrzymanie na odpowiednim poziomie potencjału obronnego przez zapewnienie jego sprawnego rozwinięcia do koniecznych wymiarów w okresie zagrożenia i w czasie wojny.
• podsystem militarny – tworzą Siły Zbrojne RP. Są one podstawowym elementem systemu obronności państwa. Służą do ochrony niepodległości RP i niepodzielności jej terytorium oraz zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jej granic.
• pozamilitarne ogniwa obronne) stanowią wszystkie pozostałe, poza siłami zbrojnymi, organy struktury państwowej, na które nakładane są lub którym zlecane są zadania obronne. Spełniają one funkcje pomocnicze i wspierające w stosunku do działań sił zbrojnych.
System obronności-stanowią wszystkie siły militarne i pozamilitarne oraz środki przeznaczone do realizacji zadań obronnych , odpowiednio do tych zadań zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału