profil

Patriotyzm młodzieży Polskiej w Czasie II wojny swiatowej i dziś

drukuj
satysfakcja 50 % 60 głosów

Gramatyka i formy wypowiedzi