profil

Patriotyzm młodzieży Polskiej w Czasie II wojny swiatowej i dziś

drukuj
satysfakcja 51 % 57 głosów

Gramatyka i formy wypowiedzi