profil

Patriotyzm młodzieży Polskiej w Czasie II wojny swiatowej i dziś

drukuj
satysfakcja 52 % 52 głosów

Gramatyka i formy wypowiedzi