profil

/

Zadania Prace

Zastosowanie izotopów

drukuj
satysfakcja 64 % 233 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH


Aby móc pisać o zastosowaniu izotopów powinno się najpierw wyjaśnić pojęcie izotopu. Izotopy (z greckiego „isos” – równy, „topos” – miejsce) są to odmiany tego samego pierwiastka chemicznego o takiej samej licznie atomowej Z i różnej licznie masowej A tzn. posiadają tyle samo protonów, lecz inną liczbę neutronów np. izotopy wodoru 1H – prot, 2H – deuter, 3H – tryt. Dla każdego pierwiastka znanych jest od kilku do kilkudziesięciu ( np. rad posiada 30 izotopów). Tylko część izotopów jest stała, pozostałe samorzutnie się rozpadają – izotopy promieniotwórcze zwane inaczej radioizotopami. Charakteryzuje je okres połowicznego rozpadu tj. czas w którym połowa substancji ulegnie rozpadowi.
Izotopy promieniotwórcze znalazły wiele praktycznych zastosowań w otaczającym nas świecie.
 zastosowanie jako znaczniki – wprowadza się je celowo do cząsteczek chemicznych a następnie tak „oznakowane” cząsteczki wprowadza się do organizmu, po czym dzięki detekcji emitowanego przez nie promieniowania gamma śledzi się ich „poczynania”; umożliwia to badanie procesów metabolicznych; najczęściej do tego typu celów wykorzystywany jest izotop węgla 14C;
 zastosowanie w radioterapii - stosowane jako źródła promieniowania gamma do leczenia raka (komórki nowotworowe okazały się bardziej wrażliwe na promieniowanie od otaczających je zdrowych tkanek); można stosować je w formie bomb naświetleniowych, czyli dużych próbek radioizotopu, które podczas emisji promieniowania z zewnątrz zabijają komórki rakowe (stosuje się tu np. izotop kobaltu 60Co= lub w formie chemioterapii radiacyjnej polegającej na podawaniu związków zawierających dużą ilość radioizotopu;
 zastosowanie do sterylizacji – wiąże się to z zastosowaniem jako źródło promieniowania, służy jednak do szybkiej i bardzo wydajnej sterylizacji sprzętu, leków i żywności; dzieje się tak dlatego, że silne promieniowanie gamma jest zabójcze dla większości grzybów i bakterii chorobotwórczych i gnilnych;
 zastosowanie w czujnikach – dymu – kiedy dym zakłóci wiązki promieniowania izotopu, włączą się system przeciwpożarowy (zastosowanie izotopu ameryku 241Am); lub specjalistycznych czujnikach chemicznych wykrywających nawet śladowe ilości metali ciężkich w wodzie;
 zastosowanie w elektrowniach jądrowych oraz do produkcji broni masowego rażenia;
 zastosowanie w zasilaczach izotopowych np. w rozrusznikach serca;


Izotopy są również stosowane do określania wieku badanych substancji. Metoda ta nazywa się datowaniem izotopowym i można ją podzielić na dwie grupy:

Zegary rozpadowe. Do stosowania tych metod jest wymagana znajomość pierwotnej zawartości izotopu promieniotwórczego w badanym materiale, a miarą wieku jest pozostała, resztkowa jego zawartość. Znając tempo przemiany promieniotwórczej można wyliczyć czas potrzebny do zmierzonego stopnia zaniku.. Najbardziej znanym przykładem zegara rozpadowego jest metoda radiowęglowa. Promieniotwórczy izotop węgla 14C powstaje w górnych warstwach atmosfery w wyniku promieniotwórczej przemiany zawartego w niej azotu zachodzącej pod wpływem promieniowania kosmicznego. Zakładając, że natężenia tego promieniowania było stałe w ciągu ostatnich kilkudziesięciu tysięcy lat to – przy stałym tempie rozpadu promieniotwórczego izotopu węgla (czas połowicznego rozpadu 5730 lat) – jego zawartość w pierwiastku ustala się i daje 13,6 rozpadów na minutę w gramie węgla. Powstający promieniotwórczy izotop węgla szybko ulega wymianie izotopowej z niepromieniotwórczym atomem węgla 12C i wchodzi w skład dwutlenku węgla przyswajalnego przez organizmy żywe. Śmierć organizmu przerywa dalsze wchłanianie radiowęgla, a jego zawartość zaczyna stopniowo maleć na skutek rozpadu promieniotwórczego. Substancjami najczęściej datowanymi tą metodą są: węgiel drzewny, drewno, nasiona, skóra, odzie, torf. Ponieważ zakres działania metody radiowęglowej sięga ok. 70 tysięcy lat, jest ona stosowana przede wszystkim na potrzeby archeologii, historii i hydrogeologii. Na analogicznych zasadach jest oparta metoda trytowa, polegająca na badaniu resztkowej zawartości promieniotwórczego izotopu wodoru – trytu (3H). Czas połowicznego rozpadu trytu wynosi zaledwie 2,3 lat i dlatego zakres tej metody sięga stu kilkudziesięciu lat.

Zegary akumulacyjne. W tych metodach miarą wieku jest stosunek zawartości izotopu radiogenicznego do macierzystego izotopu promieniotwórczego. Podstawowym instrumentem służącym takim badaniom jest spektrometr mas pozwalający oznaczyć ilościowe stosunki między poszczególnymi izotopami. Do pomiarów stosunków izotopowych jest niezbędne uprzednie wydzielenie badanego pierwiastka w wyniku operacji chemicznych z zachowaniem ogromnej czystości. Ten typ datowania izotopowego, podstawowy w geologii, obejmuje wiele metod. Jedną z najbardziej znanych jest metoda potasowo-agronowa oparta na przemianie promieniotwórczego izotopu potasu 40K w argon 40Ar, stosowana do datowania minerałów zawierających potas.

Bibliografia:
- Wielka Encyklopedia PWN
- Słownik szkolny - CHEMIA
- encyklopedia multimedialna pwn.pl
- „Życie świata” czasopismo
- www.wiw.pl
- www.wikipedia.org


Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: zastosowanie_izotopów.doc
Komentarze (6) Brak komentarzy
25.9.2011 (14:06)

dobra praca, przydała mi się na Matme, naprawe dziękuje

11.2.2011 (16:05)

dobra praca

7.2.2011 (19:13)

strasznie chu..... dostałem dopuszczający- masakra nie polecam

3.3.2008 (14:36)

na chemie super

11.1.2008 (20:55)

dzieki=) fragmenty bardzo sie przydaly

Typ pracy


Zadania z Chemii
Arala1230 rozwiązanych zadań
Chemia 50 pkt 29.3.2015 (19:53)

NA JUTRO!  PODSUMOWANIE DZIAŁU 3 Z ĆWICZEŃ DO CHEMII 1 (NIE NOWEJ ERY!) STR.68(ZAD 1,2) STR.69(ZAD 3) STR.70(ZAD 4,5,6) STR.71(ZAD 7,8,9)...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38
Rozwiązuj

Aberrator1 rozwiązane zadanie
Chemia 40 pkt 28.3.2015 (14:56)

Potrzebuje wzorów rekcji kondensacji aminokwasów.  a) alanina + cysteina b) glicyna+metionina+kwas glutaminowy

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 30
Rozwiązuj

olaowca0 rozwiązanych zadań
Chemia 10 pkt 26.3.2015 (15:07)

Jaka objętość amoniaku (NH3) o gęstości 0,77g/dm3 przereagowała z 192 gramy tlenu jeśli otrzytmano 112 gramów azotu i 216 gramów pary wodniej tu...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

truskafeckaa0 rozwiązanych zadań
Chemia 10 pkt 25.3.2015 (21:11)

Napisz na temat reklamy jako rzetelnego zrodla informacji o skladzie chemicznym i dzialaniu kosmetyku lub leku. Pomocy        ...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

maciekque0 rozwiązanych zadań
Chemia 10 pkt 25.3.2015 (19:46)

Każdy pierwiastek chemiczny można zapisać w postaci A/Z E, gdzie: liczba masowa A = liczba protonów + liczba neutronów liczba atomowa Z = liczba...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.