profil

Wyjaśnij znaczenie i podaj źródło następujących związków frazeologicznych.:-hiobowa wieść

drukuj
satysfakcja 37 % 406 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wszystkie z wyżej wymienionych związków frazeologicznych pochodzą z okresu zwanego antykiem (starożytnością); zostały zawarte w Biblii.
Antyk-epoka kulturowa i historyczna trwająca od najdawniejszych czasów w historii ludzkości do upadku Cesarstwa Zachodnio Rzymskiego - 476r.

Biblia- Pismo święte, zbiór ksiąg świętych u żydów i u chrześcijan; u żydów obejmuje tylko Stary testament, a u chrześcijan również Nowy Testament; Przekład łaciński z IV w. przez św. Heronima, używany w kościele katolickim zwany "Wólgatą" . Pierwsze drukowane polskie przekłady całej Biblii pochodzą z 1561r. Biblia, czyli Pismo Święte, obejmująca Stary i Nowy Testament, uważana jest przez chrześcijaństwo jako księga objawiona, natchniona przez Boga. Stary Testament stanowi dla żydów świadectwo przymierza jakie Stwórca zawarł z narodem wybranym i jest jednocześnie zapowiedzią przyjścia Mesjasza. Dla chrześcijaństwa Nowy Testament to symbol nowego przymierza Boga z człowiekiem i dowód na to iż prawdziwym Mesjaszem jest Chrystus. Stary Testament (46 ksiąg) - w jego skład wchodzą: 1)Pięcioksiąg czyli: Prawo, Ksiegi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłaństwa, Liczb, Powtórzonego Prawa; 2) Księgi Historyczne; 3) Księgi Mądrości; 4) Księgi Prorockie. Nowy Testament (27 ksiąg) Są to: Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy Pawłowe, inne listy "Katolickie" i Apokalipsę św. Jana. Jeden z nowszych przekładów Biblii (z 1965) dokonany z inicjatywy zakonu w Tyńcu, nosi nazwę: Biblii Tysiąclecia. Jest to tłumaczenie z języków oryginalnych.

Hiobowa wieść- zwrot jest integralnym składnikiem j. polskiego. Hiob był człowiekiem zamożnym, bogobojnym, unikającym zła. Majątek jego stanowiło: siedem tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów, pięćset wołów, pięćset oślic, oraz wielka liczba służby. Bóg postanowił doświadczyć Hioba, przekonać się jak silna jest jego wiara i za sprawą szatana pozbawił go najpierw majątku, a później potomstwa. Poddał go jeszcze straszniejszej próbie zsyłając na niego trąd, lecz on cały czas był wierny Bogu. Bóg wynagrodził Hioba zwracając mu w dwójnasób majątek, dając mu nowe potomstwo: siedmiu synów i trzy córki oraz wiele lat życia.

Zwrot "Hiobowa wieść" oznacza straszną wiadomość dla jej adresata, wieść złą, smutną, niepomyślną, przybijającą.
Kainowe piętno- jak głosi Biblia, Kain i Abel byli synami Adama i Ewy.

Obaj żyli z uprawy roli. Co roku składali Bogu ofiarę całopolną na którą składały się: owoce, plony z ich zbiorów, a także zwierzęta, chcąc tym samym podziękować Bogu za opatrzność i prosić o dalsze błogosławieństwo. Jednego razu w dniu składania ofiar, obydwaj bracia przybyli do przygotowanych ołtarzy na ofiarę. Ołtarz Abla składał się z najlepszych zwierząt i najdorodniejszych plonów. Natomiast na ołtarzu Kaina znajdowały się padłe zwierzęta, oraz najgorszej jakości plony. Tym samym Bóg przyjął ofiarę Abla gardząc hołdem Kaina. Świadczyła o tym smuga dymu, która wznosiła się z nad ołtarza Abla wprost do nieba, a z ofiary Kaina snuje się po ziemi. Widząc to Kain wpada w straszny gniew, w przypływie złości i zazdrości Kain zabija swego brata Abla.
Określenie "Kainowe piętno" oznacza grzech lub brzemię ciążące na sumieniu (duszy) danego człowieka. Poczucie winy jest tak silne, że człowiek nie może z tym spokojnie żyć i o tym zapomnieć. "Kainowe piętno"- to piętno zabójcy.
Salomonowa mądrość-Król Salomon żył w X w.p.n.e., był władcą słynącym z wielkiej mądrości, król żydowski syn Davida za jego czasów została wzniesiona świątynia w Jerozolimie.

Według podań biblijnych jego mądrość przewyższała znacznie umysły żyjących wówczas ludzi, może o tym świadczyć następujące podanie.
Pewnego razu przywiedziono przed jego oblicze dwie kobiety, w celu rozstrzygnięcia sporu, który między nimi powstał. Obydwie kobiety były matkami, dziecko jednej z nich zmarło. Nazajutrz matka zmarłego dziecka nie mogąc pogodzić się z tym faktem, próbowała wmówić drugiej z kobiet, że to jej dziecko zmarło. Powstał pomiędzy nimi spór, uważano że tylko król może go rozwiązać. Tak też się stało. Salomon usłyszawszy całą historię postanowił rozciąć żywe dziecko na dwie równe części i wręczyć po jednej każdej z kobiet.
Kobieta której dziecko zmarło natychmiast się zgodziła na tą propozycję, natomiast biologiczna matka, była gotowa zrezygnować z praw do swego dziecka, aby tylko przeżyło. Salomon zauważył "tą" miłość i troskę w decyzji kobiety. Uznał, że do tego zdolna jest tylko prawdziwa matka, tym samym oddał jej dziecko, skazując drugą z kobiet za kłamstwo.

Zwrot "Salomonowa mądrość" oznacza wiedzę przewyższającą umysły zwykłych prostych ludzi.
Zakazany owoc- W ogrodzie Eden rosło wiele drzew. Ze wszystkich z wyjątkiem jednego mógł korzystać Adam i Ewa. Owoc z zakazanego drzewa pozwalał poznać drogę dobra i zła. Pewnego razu szatan pod postacią węża namówił Ewę, by zerwała owoc z zakazanego drzewa i obiecał, że w ten sposób posiądzie wiedzę i mądrość samego Boga. Ewa zerwała owoc, podała go Adamowi, gdy go spróbowali, poznali że są nadzy. Za złamanie zakazu Bóg wyrzucił ich z rajskiego ogrodu.

Zwrot "zakazany owoc" oznacza rzeczy pozornie wartościowe, zachęcające, warte wysiłku, a naprawdę szkodliwe, sprowadzające zło.
Wieża Babel- Kiedy ludzi postanowili zbudować wierzę sięgającą samego nieba, aby dorównać Bogu, Bóg postanowił nie dopuścić do zakończenia tej pracy i pomieszał ludziom języki, tak , że nie mogli się porozumieć.

"Wieża Babel"- to niemożność porozumienia się, niezgodność w działaniu, tzw. Brak wspólnego języka.
Plaga Egipska- Po objawieniu się Boga Mojżeszowi, Mojżesz udał się do faraona z prośbą o uwolnienie swego ludu (żydów) z niewoli. Faraon jednak odrzucił te prośbę, w konsekwencji tej decyzji spadły na Egipt różnego rodzaju plagi, których było 10 następowały jedna po drugiej, a każda z nich była gorsz od poprzedniej.

Zwrot "plaga egipska" -ozn. lawinę niepowodzeń, przykrości, zawodów, które opadają na człowieka jedna za drugą.
Manna z nieba- Po wyjściu Żydów z niewoli egipskiej, podczas ich wędrówki prze pustynię dotknął ich straszny głód, ludzie padali z wycieńczenia, modlono się do Boga o jakiś znak i błogosławieństwo. Wtedy to Bóg wysłuchał ich modlitw, otoczył ich troską i przy okazji umocniając ich wiarę zesłał na ziemię nocą mannę i stada przepiórek, aby jego lud wybrany mógł się pożywić.

Określenie "manna z nieba" - ozn. coś dobrego co przychodzi niespodzianie, daje szczęście i różnego rodzaju korzyści.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (14) Brak komentarzy
19.10.2011 (19:13)

Bez sensu

Krócej pleas

27.9.2011 (13:25)

rozpisał się ktoś ...
Ja potrzebuję do SZKOŁY PODSTAWOWEJ w punktach podać przykłady związków frazeologicznych i wyjaśnić ich znaczenie. Przykra odpowiedź... ^_^

19.9.2011 (17:43)

rzucac perły przed wieprze to z Biblii czy mitologii???