profil

Organizmy cudzożywne; Biofagi; Roślinożercy; Mięsożercy; Saprobionty; Saprofity(roztocza); Saprofagi; Pasożyty

drukuj
satysfakcja 48 % 208 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

ORGANIZMY CUDZOŻYWNE:
+pasożyty i półpasożyty:
+wewnętrzne
+zewnętrzne
+biofagi: +saprobionty:
+roślinożercy +saprofity
+wszystkożercy +saprofagi
+mięsożercy: -kałożercy
-drapieżcy -mułożercy
-padlinożercy -glebożercy

organizmy cudzożywne nie mają zdolności
wytwarzania pokarmu dlatego muszą pobierać
potrzebne związki w gotowej postaci z otoczenia,

istnieją dwie grupy organizmów cudzożywnych

Igr.-bakterie i grzyby-potrzebują jednego związku
organicznego aby wytworzyć inne potrzebne im
związki organiczne

IIgr.-większość bakterii, niektóre grzyby oraz
wszystkie zwierzęta-muszą otrzymywać oprócz
soli mineralnych, aminokwasy, nukleotydy i kwasy
tłuszczowe
z 7 rodzajów substancji niezbędnych organizmom
cudzożywnym do życia pięć –cukry, aminokwasy,
kw.tłuszczowe, kw.nukleinowe,witaminy-uzyskują
od organizmów samożywnych,a dwie-wodę i sole
mineralne-pobierają ze środowiska


Biofagi-organizmy odżywiające się tkankami lub
organizmami.są zmuszone do ciągłego poszukiwania
innych organizmów do biofagów należą zwierzęta:
roślinożerne mięsożerne i wszystkożerne


Roślinożercy-zjadają rośliny które są dla nich
pokarmem. zwierzęta te stanowią drugie ogniwo
łańcucha pokarmowego-są konsumentami I rzędu


Mięsożercy-wyróżniamy drapieżców chwytających
i zabijających ofiarę, oraz padlinożerców zjadających
resztki zostawione przez drapieżców.zwierzęta te
stanowią w łańcuchu pok. konsumentów II rzędu


Saprobionty- ich pokarmem szczątki organiczne
znajdujące się w glebie,mule,wodzie,ściółce leśnej


Saprofity(roztocza) do których należą bakterie i
grzyby, wydzielają enzymy trawienne na zewnątrz
komórki, do środowiska, a następnie wchłaniają
produkty trawienia. Z odpadów organicznych i
obumarłych organizmów uwalniają do obiegu
zawarte w nich składniki mineralne.


Saprofagi-drobne zwierzęta bezkręgowe(np.małże)
zjadają martwą materię organiczną o różnej formie
są przede wszystkim konsumentami I rzędu


Pasożyty-ich miejscem zdobywania pokarmu są
inne organizmy żywe. Przytwierdzają się do skóry
żywiciela i pobierają z jego ciała płyny ustrojowe
zawierające pokarm.(przykłady:huba,komar,pchła)

Załącznik: plik *.doc, w którym znajduje się sformatowany tekst ze schematem organizmów cudzożywnych.


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
22.9.2011 (19:00)

spokoooo;D
przdała się ;D na biologie ;D

23.3.2009 (22:35)

no spoko spoko. ;)

brakuje mi tylko przystosowania do cudzożywnego odżywiania się. ;)

Typ pracy