profil

Twórczość Żeromskiego w odniesieniu do romantyków.

satysfakcja 34 % 3 głosy