profil

Analiza i interpretacja sonetu Mikołaja - Sępa Szarzyńskiego „O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem i ciałem”

drukuj
satysfakcja 66 % 203 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

SONET IV „O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem i ciałem”

Utwór ma budowę dwudzielną. W pierwszej części mamy do czynienia ze zbiorowym pomiotem lirycznym, w drugiej zaś podmiot liryczny jawi się jako jednostka. „Ja” liryczne przemawia w imieniu pewnej zbiorowości, mówi o doświadczeniach ogólnych (walka z szatanem, uleganie złudnym przyjemnościom). Podmiot liryczny twierdzi, iż losem człowieka jest walka „bojowanie/byt nasz podniebny”. Oto człowiek, stworzony do walki nie tylko ze światem zewnętrznym, ale również z samym sobą. Jednocześnie jest w tej walce samotny. Jest to jednak przeznaczenie każdego człowieka, a walka prowadzi do rozdwojenia wewnętrznego na pierwiastek duchowy i pierwiastek materialny – tu szatański. O nieustannej wojnie wewnętrznej mówił święty Augustyn.
Podmiot liryczny w pierwszej strofie stwierdza, że pokój wewnętrzny jest szczęściem człowieka. Dwa pierwsze wyrazy tworzące równoważnik zdania („Pokój – szczęśliwość”) są jednocześnie aluzją do filozofii stoickiej, dla której osiągnięcie harmonii staje się ideałem możliwym do osiągnięcia. Cały sonet jest wyrazistą polemiką z renesansowym przekonaniem, iż człowiek jest istotą, która może zachować spokój. W wersie tym znajduje się także drugi równoważnik, zaczyna się od słowa „ale”. Jest to celowy błąd – anakolut.
Utwór jest rewizją stoicyzmu, podważeniem stoickich przekonań. Bliski jest trenom Jana Kochanowskiego, zwłaszcza IX,X, które stanowiły kontekst literacki dla tekstu Mikołaja Sępa-Szarznskiego.
Sonet IV Mikołaja Sępa Szarzyńskiego jest przykładem liryki wyznania, której charakter ujawnia się w drugiej strofie. Konstrukcja podmiotu lirycznego zakłada wzorzec sonetu, jego klasyczności. Pomiot liryczny ujawnia się już w pierwszej części utworu, refleksyjny charakter ujawnia się w tercynach. Zmiana sposobu wypowiedzenia zostaje zastąpiona przemianą podmiotu lirycznego z liczby mnogiej w liczbę pojedynczą z podmiotu zbiorowego na podmiot indywidualny. Dzięki przemianie tej, część refleksyjna staje się osobistym wyznaniem człowieka wierzącego, chrześcijanina, który jest świadomy swojej słabości, czuje się zagubiony, pozbawiony sił. Taki charakter wypowiedzi buduje potrójny epitet, pytania retoryczne : „Cóż będę czynił w tak straszliwym boju,/Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?”, podkreślają rozdarcie podmiotu lirycznego, strach. Podmiot liryczny nadzieję i siły poszukuje w Bogu. Dwa wykrzyknienia są wołaniem do Boga z głębokości swojej niemocy (psalm 130: „Z głębokości wołam do Ciebie Boże”), pomiot liryczny woła o pomoc, gdyż podkreśla iż tylko z Bogiem może wygrać tę walkę wewnętrzną. Zwraca się w postaci apostrofy do swego Pana: „Królu powszechny, prawdziwy pokoju”. W apostrofie tej, niezwykle podniosłej, co podkreśla szyk przestawny, podmiot liryczny wyraża przekonanie, że wewnętrzny pokój może pochodzić tylko od Boga. Brak wojny wewnętrznej, harmonia z samym sobą, pogodzenie się z losem przypomina w deklaracji wobec Boga, „Tren XVI” i „Tren VII”, a nawet „Tren XIX”
Utwór Mikołaja Sępa Szarzyńskiego nawiązuje do Biblijnej Księgo Hioba, mówiącej o niezawinionym cierpieniu,, gdyż sam człowiek jest bezbronny. Sonet nawiązuje także w swej wymowie do filozofii świętego Augustyna, który podkreślał nieustanną walkę wewnętrzną polegającą na ścieraniu się dwóch światów.
Utwór podejmuje tematykę religijną wynikającą z niepokoju człowieka, który nie może odnaleźć swego miejsca w świecie. Należy do poezji metafizycznej, jest charakterystyczny dla pierwszego okresu Baroku, wyraża niepokój przełomu dwóch epok. W poezji metafizycznej poetyka religijna była dominująca, wypływała z kontrreformacji po soborze trydenckim i wojen religijnych, które zdominowały XVIIw. Zatem Mikołaj Sęp- Szarzyński, tworzący w renesansie, wykracza poza swoją epokę i uznawany jest za twórcę wczesnego baroku.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
15.5.2011 (19:26)

SUPER PRACA! DZIĘKI:)

24.3.2011 (16:52)

omgfk..aa co do pracy, to bardzo spoko ;]

2.3.2009 (19:28)

Moim zdaniem bardzo ciekawa praca. Korzystalem z niej przy pisaniu swojej. Autorowi bardzo dziekuje i pozdrawiam

Teksty kultury


Zadania z Języka polskiego
gusio19970 rozwiązanych zadań
Język polski 10 pkt 20.12.2014 (11:30)

Napisz rozprawkę na temat : różne czasy , różni ludzie , a cel? rozważ problem trwałości buntu młodzieńczego jako wartość wpływającą na zmianę...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

wyyluzuj0 rozwiązanych zadań
Język polski 70 pkt 20.12.2014 (11:09)

BARDZO WAŻNE!! Na podstawie książki "Zbrodnia i Kara" napisz wypracowanie.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 53 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Violaa950 rozwiązanych zadań
Język polski 90 pkt 20.12.2014 (10:36)

Renesansowy charakter "pieśni" j . Kochanowskiego . Rozważ problem w oparciu o wybrane utwory ( bez podawania ragmentów)

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 68 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Grinrezar0 rozwiązanych zadań
Język polski 100 pkt 19.12.2014 (20:29)

Miałbym prośbe moja dziewczyna, chodzi do Liceum dla dorosłych i dostała takiego zadanie. Jedynym naszym problemem jest to, ze oboje jesteśmy słabi...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 75 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

KasEnka55660 rozwiązanych zadań
Język polski 100 pkt 19.12.2014 (17:11)

Jakich książek  byście użyli do napisania referatu na temat : " Sztuka barokowa-sztuka renesansowa : porównanie . COs konkretnego potrzebuje

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 75 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.