profil

Sole wokół nas

drukuj
satysfakcja 75 % 176 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zastosowanie soli

Sole znalazły liczne zastosowania, przede wszystkim jako nawozy sztuczne, a ponadto w budownictwie, komunikacji, w przemyśle spożywczym i wielu innych.

ZASTOSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH SOLI:

AZOTANY: Niektóre azotany znalazły szerokie zastosowanie jako cenne nawozy mineralne, niektóre jako materiały wybuchowe lub ich składniki, niektóre w lecznictwie, w fotografii. Azotany występują w przyrodzie jako minerały.

Azotan (III) potasu
KNO2

· ma niebagatelne znaczenie w konserwacji mięsa (oznaczenie EWG - E249), gdyż zapobiega tworzeniu się jadu kiełbasianego, jednak ze względu na szkodliwość azotanów(III) sugeruje się ograniczenie ich używania jako konserwantów, jednak całkowite zastąpienie innymi związkami nie jest możliwe.

Azotan sodu

· W gospodarstwie domowym jest dodawany do konserw mięsnych
Azotan potasu (saletra indyjska)
· W rolnictwie : jako nawóz sztuczny
· W gospodarstwie domowym: w konserwacji mięsa i jako utleniacz, do produkcji barwników
· W lecznictwie: jako środek odkażający

CHLORKI: są substancjami krystalicznymi, z wyjątkiem chlorków niektórych metali ciężkich ( np.AgCl ) rozpuszczonych w wodzie. W stanie stopionym lub w roztworze przewodzą prąd elektryczny. Niektóre występują w przyrodzie tworząc złoża np. sodowy NaCl i potasowy KCl. Duże ilości rozpuszczone są w wodzie morskiej ( np. magnezowy i sodowy ). Do najważniejszych należą oprócz NaCl i KCl również chlorki amonu, antymonu, cynku, cyny, rtęci, srebra, wapnia, żelaza; inny charakter i właściwości wykazują chlorki niemetali np.: fosforu, siarki, czterochlorek węgla, krzemu ( są to ciała stałe lub ciecze ni wykazujące budowy jonowej)

Chlorek sodu
NaCl
· W lecznictwie: do roztworów fizjologicznych, do zatrzymywania wody w organizmach
· jest używana bardzo często w kuchni, np. do przyprawiania potraw i konserwowanie żywności, stąd nazwa - sól kuchenna;
· zastosowanie znajduje również w przemyśle garbarskim i szklarskim;
jako substrat do otrzymywania innych związków sodu;
· kąpiel w morzu może mieć działanie lecznicze, w przypadku dużego stężenia soli w wodzie morskiej;
· jest ona potrzebna do życia - każdy człowiek potrzebuje jej 5 gr.

dziennie (kromka chleba), jednak nadmierne stosowanie prowadzi do chorób nerek.
· Największe kopalnie soli w Polsce to okolice Wieliczki, Bochni i Inowrocławia
Chlorek wapnia
· W lecznictwie: jako środek przeciwko niedoborowi wapnia, do wytwarzania mieszanin chłodzących

Chlorek amonu
· W lecznictwie: jako środek moczopędny
Chlorek cynku
· W Lecznictwie: Stężone roztwory wodne stosowane są w lecznictwie zewnętrznie jako środek przeciwzapalny


Sól trzeźwiąca
· Dawniej była stosowana jako substancja otrzeźwiająca w wypadku omdlenia lub zawrotów głowy

SIARCZANY:

Siarczan (VI) glinu
Al2(SO4)3

· w kosmetyce

Bromki:
Bromek potasu
KBr

.
· znalazł zastosowanie w lecznictwie jako środek uspokajający;

Jodki:

Jodek potasu
KI

· używany jest w syntezach organicznych;
· w lecznictwie oraz w analizie chemicznej;
· jego nie wielkie ilości dodaje się do soli kuchennej - stąd tzw. sól jodowana.


SIARCZKI Siarczki metali ( sole ) mogą być obojętne lub kwaśne ( wodorosiarczki ). Są to substancje krystaliczne, często barwne, słabo lub bardzo słabo rozpuszczalne ( z wyjątkiem siarczków litowców i wodorosiarczków ) w wodzie. Mają właściwości redukujące. Są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie w postaci minerałów ( np. piryt, galena, sfaleryt, cynober, antymonit, chalkopiryt, chalkozyn ), które stanowią surowiec do otrzymywania metali oraz dwutlenku siarki. Stosowane są też jako reduktory, do wyrobu farb i litoponów, w ceramiceSiarczek potasu
K2S

· jest to odczynnik używany w analizie chemicznej.

Siarczek wapnia
CaS

· jest często stosowany do zwalczania szkodników;
· znalazł zastosowanie jako depilator;
· stosowany jest w garbarstwie;
·służy do wyrobu cieczy kalifornijskiej i farb świecowych.
Sole są to substancje dobrze rozpuszczalne w wodzie dlatego ich obecność można wykryć w wodzie pitnej a szczególnie w tak zwanych wodach mineralnych. Obecność mikroelementów w wodach mineralnych wykorzystywana jest w lecznictwie np. do regulacji elektrostatyki organizmu, w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, nerek itp.

Sole mają bardzo durze zastosowanie sole mają jako nawozy sztuczne, które stosuje się do zwiększania plonów.
Z jednej strony mają one dodatnie znaczenie z drugiej zaś ich nadmierne stosownie ma niekorzystny wpływ na środowisko.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy
13.6.2007 (10:10)

Praca jest do kitu.Musialam zrobic referat na temat sole wokół nas i nic nei moglam znalezc ktos mial tupet by to od neta wzócic :(:( LOL

1.5.2007 (16:29)

i takie i takie panie polonisto

27.7.2006 (14:19)

mam pytanie jesli chodzi o błendy som to błendy ortograficzne czy raczej bardziej zwionzane z chmiom
prosze o szybka odpowiedź

Typ pracy