profil

Sentencje łacińskie

drukuj
satysfakcja 78 % 207 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Złote myśli
 "Ab ovo usque ad mala"
Od jajek, do jabłek (od początku do końca - na ucztach rzymianie zaczynali od jaj, a kończyli na jabłkach)
 "Ad Calendas Graecas" (Suetonius)
Na kalendy greckie (Nigdy - Grecy nie mieli kalend)
 "Audiatut et altera pars"
Niechaj będzie wysłuchana i druga strona
 "Alea iacta est"
Kości zostały rzucone
 "Alter alterum docet"
Inny uczy innego
 "Ama nos et vale"
Kochaj nas i bądź zdrów (na pożegnanie)
 "Amicus certus in re incerta cernitur"
Pewnego przyjaciela poznaje się w biedzie
 "Amicus Plato, sed magis amica veritas" (Arystoteles)
Platon jest mym przyjacielem, lecz większą przyjaciółką jest prawda
 "Amore, more, ore, re iunguntur amicitiae"
Przyjaźń zawiązuje się z miłości, zwyczaju, wyglądu, czynu
 "Amor omnia vincit" (Horacy)
Miłość wszystko zwycięży
 "Ardua prima via est"
Początki są trudne
 "Ars non habet osorem nisi ignorantem"
SZtuka nie ma wroga, chyba w ignorancie
 "Arte et Marte"
Sztuką i orężem
 "Asinus ad lyram" (Warron)
Pasuje jak wół do karety
 "Audi multa, dic pauca"
Słuchaj dużo, mów mało
 "Audi, vide, sile"
Słuchaj,patrz i zachowaj milczenie
 "Bono domito quod servi tot amici, malo domino quod servi tot inimici"
Ilu niewolników, tylu przyjaciół dla dobrego pana,
ilu niewolników, tylu wrogów dla złego pana
 "Carpe diem !" (Horacy)
Chwytaj dzień
 "Carum est, quod rarum est"
Cenne jest to co rzedkie
 "Cogito, ergo sum" (Descartes)
Myślę, więc jestem
 "De gustibulus non disputantum est"
O gustach się nie rozmawia
 "Dicere non est facere"
Mówić to nie znaczy działać
 "Dies diem docet"
Dzień uczy dzień
 "Dimidium facti, qui coepit habet" (Horacy)
Połowę pracy wykonał, kto zaczął (Początek jest połową sukcesu)
 "Discipulus est prioriris posterior dies"
Dzień następny jest uczniem poprzedniego
 "Donec eris felix, multos numerabis amicos,
Tempora si fuerint nubila, solus eris"
 "Dura lex, sed lex"

/> Twarde prawo, ale prawo
 "Effugintur structos nomen honorque rogos"
Szlachetne imie pozostaje po śmierci
 "Errare humanum est" (Seneka)
Rzeczą ludzką błądzić
 "Etiam sanato vulnere cicatrix manet"
Nawet po zagojonej ranie pozostaje blizna
 "Et optima et pessima pars corporis est linqua"
Najlepszą i najgorszą częścią ciała jest język
 "Ex comoedia saepe fit tragoedia"
Miłe złego początki
 "Experientia optima magistra est."
Doświadczenie najlepszą nauczycielką
 "Fames artium magistra"
Głód nauczycielem wiedzy
 "Felicitas multos amicos habet"
Szczęście ma wielu przyjaciół
 "Festina lente" (Oktawian)
Śpiesz się powoli
 "Fide, sed cui vide"
Ufaj, lecz bacz komu
 "Finis coronat opus"
Koniec wieńczy dzieło
 "Fortuna coeca est"
Los jest ślepy
 "Fortuna dicitur caesta"
Los jest ślepy
 "Hi mihi doctores semper placuere docenda
qui faciunt, plus, quam qui facienda docent"
 "Historia vitae magistra."
Historia nauczycielką życia
 "Hodie mihi, cras tibi"
Dzisiaj dla mnie, jutro dla ciebie
 "Homo doctus secum semper divititas habet"
Mędrzec ma zawsze swój skarb przy sobie
 "Homo est animal sociale"
Człowiek jest zwierzęciem społecznym
 "Homo homini lupus, homo homini deus"
Człowiek człowiekowi wilkiem, człowiek człowiekowi bogiem
 "Homo sum, humani nil a me alienum puto"
Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce
 "Hosti pectus, cor amico"
Pierś dla wroga, serce dla przyjaciela
 "Ignavis semper ferie"
Dla leniucha zawsze święto
 "In flammam flammas, in mare fundis aquas"
Ogień podsycasz ogniem, do morza wlewasz wodę
 "In labore virtus et vita"
W pracy cnota i życie
 "Inimici saepe verum dicunt, amici nunquam" (Cicero)
Wrogowie często mówią prawdę, przyjaciele nigdy
 "Invidia gloriae umbra est"
Zazdrość jest cieniem chwały
 "In vino veritas"
W winie prawda (alkohol jest serum prawdy)
 "In vino veritas, in aqua sanitas"
W winie prawda, w wodzie zdrowie
 "Is fecit, cui prodest"
Uczynił ten, dla którego to było kożystne (zasada postępowania karnego)
 "Iucundi peracti labores"
Miła jest praca skończona
 "Iustitia civitatis fundamentum"
Sprawiedliwość podwaliną państwa
 "Labor est etiam ipsa woluptas"
Praca jest sama w sobie przyjemnością
 "Labor omnia vincit"
praca zwycięża wszystko
 "Libri amici, libri magistri"
Książli przyjaciółmi, książki nauczycielami
 "Littera docet, littera nocet"
Słowo uczy, słowo szkodzi
 "Litterarum redices amare sunt, fructus iucundiores"
Korzenie nauki są goszkie, owoce słodkie
 "Longum est iter per praecepta, breve et efficax per exempla"
Dłuda droga wiedzieprzez wskazówki, krótka i skuteczna wiedzie przez przykłady
 "Memento mori"
Pamiętaj, że umrzesz
 "Moribus antiquis res stat Romana virisque"
Państwo rzymskie stoi starymi obyczajami i mężami
 "Nihil novi sub sole"
Nic nowego pod słońcem
 "Nihil senecit citius quem gratia"
Nic nie starzeje się szybciej niż wdzięczność
 "Nomina sunt odiosa"
Nazwiska są wstętne
 "Non faciunt equem meliorem aurei freni"
Złote wędzidła nie czynią konia lepszym
 "Non omnie, quod nitet aurum est"
Nie wszystko złoto, co się świeci
 "Non omnis morial" (Horacy)
Nie wszystek umrę
 "Non schole, sed vitae discimus"
Nie szkoła uczy, lecz życie
 "Non satis est unius opinio"
Zdanie jednej osoby nie jest wystarczające
 "Nulla res est tam nesesaria quam medicina"
Żadna rzecz niejest tak potrzebna jak medycyna
 "O tempora, o mores!"
O czasy, o obyczaje!
 "Officium officio provocatur"
Życzliwość wywouje życzliwość
 "Obsequio retinentur amici"
Przyjaciół zyskuje się uległością
 "Omnia mea mecum porto"
Wszystko, co posiadam noszę ze sobą
 "Ora et labora"
Módl się i pracuj
 "Pecuniae imperare non servire oportet"
 "Pecunia non olet"
Pieniądze nie śmierdzą
 "Per aspera ad astra"
Przez trudy do gwiazd
 "Primum non nocere"
Po pierwsze nie szkodzić (pierwsza reguła etyki medycznej)
 "Primus inter pares"
Pierwszy wśród równych
 "Principis mortales, res publica aeterna"
 "Pro domo sua" (Cyceron)
We własnej sprawie
 "Regina regit colorem"
Królowa żądzi kolorem
 "Que tua sunt, tibi habe; que mea, redde mihi"
Co twoje zachowaj dla siebie, co moje zwróć
 "Qui leges sine moribus proficiunt?"
Co warte puste słowa, bez obyczajów?
 "Quidquid discis tibi discis"
Czegokolwiek uczysz się, uczysz się dla siebie
 "Quod oculus non videt, cor non dolet"
Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal
 "Quo semel est imbuta recens, servabit odorem testa diu" (Horacy)
Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci
 "Quot capta (Homines), tot sententiae" (Terentius)
Ile głów (ludzi) tyle poglądów
 "Rara avis"
Rzadki ptak (Biały kruk)
 "Repetitio est mater studiorum"
Powtarzanie jest matką uczenia się
 "Salus rei publice suprema lex" (Cyceron)
Dobro państwa niech będzie najwyższym prawem
 "Saluta libenter!"
Pozdrawiaj chętniej
 "Scio me nihil scire"
Wiem, że nic nie wiem
 "Similia similibus curantur"
Podobne leczy się podobnym
 "Similis simili gaudet"
Swój swego znajdzie
 "Sine ira et studio"
Bez gniewu i zapału (bezstronnie)
 "Suae quisque fortune faber est"
Każdy jest kowalem swego losu
 "Suum cuique" (Cyceron)
Każdemy co mu się należy
 "Tempora mutantur et nos mutamtur in illis"
Czasy zmieniają się i my zmieniamy się wraz z nimi
 "Tertium non datur"
Nie ma trzeciego wyjścia
 "Timeo Danaos et dona ferentes" (Vergilius)
Boję się Greków, nawet gdy przynoszą dary
 "Trahimur omnes studio laudis"
Wszystkich nas pociąga pragnienie chwały
 "Tres faciunt collegium"
Trzech tworzy zespół (Co trzy głowy to nie jedna)
 "Ut salutabis, ita salutaberis"
Jak pozdrawiasz, tak ciebie pozdrawiają
 "Vanitas vanitatum et omnia vanitas"
Marność nad marnościami i wszystko marność
 "Veni, vidi, vici"
Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem
 "Verba docet, exempla trahunt"
Słowa uczą, przykłady pociągają
 "Verbum nobile debet esse stabile"
Słowo honowu powinno być dotrzymywane
 "Verecundia omnium virtutum custos"
 "Vitae, non scholae discendum est"
Trzeba się uczyć dla życia, nie dla skoły
 "Vita sine litteris moris est"
Życie bez nauki to śmierć
 "Vox populi, vox dei"
Głos ludu głosem boga
 "Vox unius vox nulius"
Głos jednego, to żaden głos
 "Vulnerantomnies ultima necat"
Wszystkie ranią, ostatnia zabija (mowa o godzinach - był to napis na zegarach)Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (6) Brak komentarzy
31.12.2011 (11:17)

sentencje lacinskie moglyby byc drukowane innym kolorem

28.2.2011 (14:40)

jak masz sadzić tyle byków, to lepiej się za to nie bierz.. -.- "goszkie"? weź czasem słownik w rękę i sobie poczytaj.

23.3.2009 (18:16)

Rzeczywiście szkoda czytać i czas tracić. Masa błędów!