profil

Oddziaływanie na siebie sfer

drukuj
satysfakcja 83 % 911 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Oddziaływanie BIOSFERY(wszelkie życie, organizmy na Ziemi) NA:

- atmosferę, np. Biosfera (zwierzęta, rośliny) na atmosferę (powietrze) – zwierzęta wdychają tlen wydychając dwutlenek węgla, natomiast rośliny w procesie fotosyntezy zamieniają dwutlenek węgla na tlen.

- hydrosferę, np. Biosfera (zwierzęta, rośliny) na Hydrosferę (woda) – organizmy żywe wykorzystują wodę do poprawnego funkcjonowania organizmu (życia)

- litosferę, np. Biosfera (rośliny) na Litosferę (skały) - kruszenie się skał, pozostawianie po sobie skamieniałości w postaci wapieni i pokładów węgla.


Oddziaływanie HYDROSFERY(akweny, źródła wodne na powierzchni Ziemi) NA:

- biosferę, np. Hydrosfera (woda) na Biosferę (zwierzęta, rośliny) – woda jest niezbędnym czynnikiem do życia (biosfery) na Ziemi.

- atmosferę, np. Hydrosfera (woda) na Atmosferę (powietrze) - parowanie wody.

- litosferę, np. Hydrosfera (woda) na Litosferę (gleba) – żłobienie gleby, tworzenie rzek.

Oddziaływanie ATMOSFERY(niewidoczna powłoka gazowa Ziemi) NA:

- hydrosferę, np. Atmosfera (powietrze) na Hydrosferę (woda) – parowanie, falowanie wody

- litosferę, np. Atmosfera (wiatr) na Litosferę (skały)-proces wietrzenia skał.

Oddziaływanie LITOSFERY(zewnętrzna, najtwardsza, warstwa skalna Ziemi) NA:

- biosferę, np. Litosfera (gleba, skały) na biosferę (zwierzęta, rośliny) – skorupa ziemna jest domem dla organizmów żywych, i w zależności od jej ukształtowania żyją tam różne organizmy żywe.

- atmosferę, np. Litosfera (erupcje wulkaniczne) na atmosferę (powietrze) – w wyniku erupcji wulkanicznych wydzielają się do atmosfery olbrzymie ilości gazów i pyłów.

- hydrosferę, np. Litosfera (skały) na Hydrosferę (woda) – Ruchy tektoniczne skał (gleby) na dnie oceanu powodują podziemne fale (tzw. Tsunami).


pozdro
The Monk


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (32) Brak komentarzy
14.12.2011 (17:07)

ejj dziewczyny uważajcie bo w tym zadaniu jest błąd ktoś napisał że litosfera to gleba a to jest powłoka skalna przynajmnije wdg mojego podr

2.10.2011 (13:08)

ja dostalam 3, ale wstawila mi 2, za ta kartkowke
chrzanow

27.9.2011 (17:46)

widze że klasy z 2 gim. sie odzywają ;D

-Paulina ;D

Typ pracy