profil

Perspektywy

drukuj
satysfakcja 51 % 573 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wyróżniamy kilka rodzajów perspektywy:

1. Rzędowa
2. Kulisow
3. Zbieżn (linearna, renesansowa)
4. Żabi
5. Z lotu ptaka
6. Boczn
7. Ukon


1) Rzędowa:
Stosowana była ok. 15-20 ty. Lat temu przez myliwych którzy przenosili na ciany grot skalnych zapamiętywane widoki stad zwierzt zgromadzonych na równinie. Zwierzęta bardziej oddalone były podwiadomie umieszczane nad tymi znajdujcymi się bliżej.

2) Kulisowa:
Pochodzi z równie dawnych czasów jak perspektywa rzędowa. Stosowanie jej opierało się na prostym fakcie, że w naturze przedmioty znajdujce się bliżej przy pewnym ustawieniu przesłaniaj częciowo przedmioty stojce za nimi. W ten sposób dwie nieprzejrzyste formy zachodzce w obrazie jedna na drug, wywołuj wrażenie, że ta z nich która jest ukazana w całoci jest bliżej, a ta która tylko częciowo -dalej. Praktycznie od pocztków istnienia tej perspektywy występowała ona wraz z perspektyw rzędow.

3) Zbieżna:
Perspektywa zbieżna została wykorzystana po zauważeniu niedoskonałoci perspektywy rzędowej i kulisowej przy tworzeniu dzieł z wykorzystaniem wiatła widzianego. Była to epoka odrodzenia (renesans). Przyjęto więc, że dla namalowania obrazu ukazujcego prawidłowo trójwymiarow budowę wybranego odcinka rzeczywistoci należy uznać, że wszystkie linie prostopadłe do przedstawionego widoku zbiegaj się w jednym punkcie na linii horyzontu, która znajduje się zawsze na wysokoci oczu patrzcego. Z owych linii prostopadłych i poziomych można narysować siatkę, w któr można po prostu wrysować przedmioty znajdujce się w obserwowanym widoku.

4) Żabia i "z lotu ptaka"
Przystępujc do malowania obrazu można z góry ustalić wysokoć na jakiej znajdować się będzie horyzont. Od jej położenia będzie zależeć kt zbiegania się linii perspektywicznych. Przy linii horyzontu umieszczonej nisko mówimy o perspektywie żabiej a przy umieszczonej wysoko -"z lotu ptaka". Perspektywa boczna i ukona tworzona jest na tej samej zasadzie z uwzględnieniem pewnych oczywistych zmian.


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Polecane prace:
Komentarze (10) Brak komentarzy
5.5.2011 (14:00)

nic nie poszukałem jestem niiezadowolony możecie sobie to wsadzić

11.4.2011 (19:53)

fajne;)

28.3.2011 (22:27)

2+ z kartkówki =.=

Typ pracy