profil

/

Zadania Prace

Plusy i minusy demokracji szlacheckiej w Polsce

drukuj
satysfakcja 50 % 65 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

DEMOKRACJA SZLACHECKA POLSKI XVI w

Demokracja szlachecka to odmiana monarchii stanowej, gdzie władza królewska jest ograniczona na rzecz szlachty.
Według uczonych triumfem demokracji szlacheckiej były przywileje nadane szlachcie przez władców oraz zmiany ustroju wprowadzone w okresie pierwszego bezkrólewia. Polska szlachta w tym czasie ubierała się tak samo dobrze, jak ich król, noszą złote pierścienie będące oznaka szlachectwa, najwyżsi byli równi najniższym stanowo, a naród był wolny, nie miał nad sobą obowiązków.
W czasie panowania demokracji szlacheckiej podstawowymi wartościami, na których się ona opierała była niemal absolutna wolność i swoboda.
Polski szlachcic cieszył się swobodą, jego osoba i majątek były nietykalne dla urzędników. Szlachcic miał prawo do swobodnego podróżowania po kraju i zagranicą. Korzystał z wolności słowa, mógł pisać to, co myślał i nie obejmowała tego cenzura. Szczycił się własnością polityczną i miał prawo do czynnego lub biernego udziału w rządach.
Mógł on decydować także o najważniejszych sprawach dla państwa, uczestniczył w obradach sejmu i sejmików, sejmików także w elekcji króla. Ogólnie między szlachta panowała równość, każdy szlachcic bez względu na posiadany majątek, pochodzenie, czy wyznanie miał takie same prawa. Dzięki ogólnie przyjętym zasadom wolności i równości Rzeczpospolita była najbardziej tolerancyjnym państwem ówczesnej Europy. Podczas trwania konfederacji warszawskiej wszyscy jej uczestnicy zobowiązali się, że nie dopuszczą się do prześladowań religijnych.
Przeciwnicy demokracji szlacheckiej uważali, że nic demokratom nie wychodzi mało wprowadzają ustaw, a wszystko, co zrobią jest dobre tylko na chwilę. To tylko jedno z wielu negatywnych cech demokracji szlacheckiej. Szlachcic w razie popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa miał zagwarantowany proces przed sądem szlacheckim, nie obejmował go obowiązek służby wojskowej, a jego interesów nie utrudniały przepisy, cła i podatki narzucone pierwszej stronie przez państwo. Podczas unii brzeskiej biskupstwo prawosławne powierzono papiestwu, co wywołało konflikt z częścią wiernych obrządku wschodniego. Postępująca kontrreformacja w późniejszym czasie przyczyniła się do osłabienia tolerancji wobec innowierców, Doszło nawet do wygnania arian z kraju. Od II poł. XVIIw uchwały sejmowe ograniczały wolność sumienia. Stan szlachecki dominował nad innymi grupami społecznymi. Polska szlachta określała się mianem Sarmatów. Przypisywanie chłopom ziem i obciążanie ich rosnącymi świadczeniami doprowadziło do konfliktów społecznych. Brak służb porządkowych osłabiał skuteczność wymiaru sprawiedliwości. Strach szlachty przed absolutyzmem i jej niechęć do podnoszenia ciężarów finansowych był przyczyną braku stałej, silnej, stabilnej armii. Szlachta nie zgadzała się również na rozbudowę wojsk w obawie, że król wykorzysta je przeciwko niej.
Rozwijał się kryzys gospodarczy i narastał chaos wojskowy, co wpłynęło na mechanizm działania demokracji szlacheckiej. Pogarszające się warunki życia spowodowały spadek poziomu wykształcenia i poczucia odpowiedzialności za państwo. Zubożała szlachta była coraz bardziej uzależniona od magnatów stawała się narzędziem intryg politycznych możnych, dworu i władców. Wprowadzenie zasady liberum veto doprowadziło do coraz to częstszych zerwań obrad sejmików i sejmów najczęściej za przekupstwem polskich lub zagranicznych możnowładnych. Zasada ta przypieczętowała upadek demokracji szlacheckiej.


Podobne prace:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy


Zadania z Historii
lolek135e0 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt Dzisiaj 18:12

Jakie były stanowiska polityczne starożytnego rzymu prosze także o krótki opis do każdej

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

karwas100 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt wczoraj o 20:20

Jan Sebastian Bach - Życie i Twórczość Życie - Najważniejsze etapy (kim był, co robił) Twórczość - Najważniejsze utwory (tytuły), formy muzyczne,...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

EroZ1 rozwiązane zadanie
Historia 10 pkt wczoraj o 19:36

Napisz parę punktów uważam że str 124,125,126 z historii szybko na temat upadek cesarstwa zachodniorzymskiego

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Olga1995d0 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt 26.1.2015 (12:51)

Jak wpływaja zmiany podaży kredytów na stan gospodarki

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

agula26100 rozwiązanych zadań
Historia 50 pkt 25.1.2015 (20:06)

Prosze o pomoc musze napisać eseje, nie muszą być długie, na tematy : 1.Konstytucja 3 maja 2.Demokracja szlachecka 3.Monarchia patrymonialna w...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 38 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.