profil

Formy Prateritum

drukuj
satysfakcja 63 % 29 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

aus/weichen wich aus wyminąć
backen backte/buk piec
beginnen begann zaczynać
beiBen biss gryźć
betrugen betrog szukać
biegen bog skręcać
bieten bot oferować
bitten bat prosić
blasen blies dmuchać
bleiben blieb pozostać
bringen brachte przynieść
braten briet smażyć
denken dachte myśleć
durfen durfte mieć pozwolenie
ein/laden lud ein zapraszać
ein/treten trat ein wstąpić
essen aB jeść
empfehlen empfahl polecać
fahren fuhr jechać
fallen fiel spaść, upaść
fangen fing łapać
finden fand znaleźć
fliegen flog lecieć, latać
geben gab dawać
gefallen gefiel podobać
gehen ging iść, chodzić
gewinnen gewann wygrać
gieBen goss lać, polać
haben hatte mieć
halten hielt trzymać
hangen hing wisieć
heiBen hieB nazywać się
helfen half pomagać
kennen kannte znać
kommen kam przyjść
konnen konnte móc, potrafić
lassen lieB zostawić, kazać
laufen lief biegać
leiden litt cierpieć
leihen lieh pożyczać
lesen las czytać
liegen lag leżeć
messen maB mierzyć
mogen mochte lubić, móc
mussen musste musieć
nehmen nahm wziąć
nennen nannte nazywać
reiten ritt jeździć konno
rennen rannte pędzić, biec
rufen rief wołać
scheinen schien świecić
schlafen schlief spać
schlagen schlug bić, uderzyć
schneiden schnitt ciąć, kroić
schreiben schrieb pisać
schwimmen schwamm pływać
sehen sah widzieć
sein war być
singen sang śpiewać
sitzen saB siedzieć
sollen sollte powinno się
sprechen sprach mówić
springen sprang skakać
stehen stand stać
stehlen stahl kraść
sterben starb umierać
treffen traf spotykać
treiben trieb pędzić, uprawiać
trinken trank pić
tun tat czynić, robić
um/ziehen zog um przeprowadzić się
verbergen verbarg ukrywać
vergessen vergaB zapominać
verlieren verlor zgubić
waschen wusch prać, myć
werden wurde stać się, zostać
werfen warf rzucać
wiegen wog ważyć
wissen wusste wiedzieć
wollen wollte chcieć
ziehen zog ciągnąć


Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: formy_prateritum.doc
(0) Brak komentarzy
Gramatyka


Zadania z Języka niemieckiego
Cukias0 rozwiązanych zadań
Język niemiecki 10 pkt wczoraj o 22:39

Sdkj

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

12345Dusia0 rozwiązanych zadań
Język niemiecki 10 pkt wczoraj o 19:27

Ćwiczenia magnet 1 (s. 51) odpowiedz tak ja w przykładzieNein, kein Buch. Ein Heft.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

zielu19960 rozwiązanych zadań
Język niemiecki 20 pkt 29.1.2015 (21:40)

Słownictwo niemiecki klasa maturalna z działu człowiek i dom

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 15 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

imb4tible0 rozwiązanych zadań
Język niemiecki 10 pkt 29.1.2015 (14:47)

Napisz portfolio  na temat ,,Meine Geburstag Party''  portfolio ma zawierać 10 zdań w tym co robicie co dostaliscie kogo...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

kura103b0 rozwiązanych zadań
Język niemiecki 50 pkt 28.1.2015 (11:14)

Opisz swoją rodzine   (ile mają lat, jak mają na imię, gdzie mieszkasz i gdzie pracują) w kilku zdaniach. PO...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 38 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.