profil

Rodzaje malarstwa

drukuj
satysfakcja 36 % 234 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Malarstwo jest to dziedzina sztuk plastycznych, której istotą jest posługiwanie się linią, barwą, plamą barwną. Malarstwo było znane od zalania ludzkości, właściwie we wszystkich kręgach kulturowych. Na przestrzeni wieków służyło różnym celom i wykształciło bogactwo tematów, metod technicznych i rozwiązań formalnych. Wywarło też istotny wpływ na inne dziedziny sztuki jak: grafika, rzeźba, scenografia i rzemiosło artystyczne.
W zależności od przeznaczenia i skali wielkości rozróżnia się, po pierwsze: malarstwo monumentalne – jest to malarstwo dekoracyjne związane z architekturą, obejmujące: malowidła ścienne(fresk i al secco), mozaikę, sgraffito i witraż.
Drugi rodzaj malarstwa to malarstwo sztalugowe. Polega ono na nakładaniu farb na podobrazie ( drewno lub płótno pokryte zaprawą) za pomocą pędzli i szpachli, a następnie pokrywaniu otrzymanego malowidła werniksem(Werniks to przezroczysta, głownie żywiczna substancja stosowana w malarstwie i grafice, m. in. Do zabezpieczania obrazów przed wpływami atmosferycznymi, do nadania połysku i głębi).Obrazy wykonywane są na płótnie, albo na desce. Kompozycje malowane na płótnie wykonywane były i są niezliczoną ilością technik np. olejno. Jeżeli zaś chodzi o obrazy wykonywane na desce to były one bardzo popularne np. w średniowieczu. Nazywamy je obrazami tablicowymi. Wykonywane były najczęściej temperami, czyli farbami emulsyjnymi o spoiwie organicznej. Jako bardzo sławny przykład można podać portrety Fajumskie. Były to egipskie portrety nagrobne, wykonywane od I do IVw. Malowano je przy użyciu techniki enkaustycznej jest to antyczna technika malarska polegającą na stosowaniu farb, których spoiwem jest wosk pszczeli: farby nakładano pędzlami lub szpachlami na gorąco, w stanie płynnym lub jako pasty, gładzono gorącym żelazkiem polerowano po wyschnięcia. Ta technika odznaczała się trwałością barw i ich odpornością na wilgoć.
Trzeci rodzaj malarstwa to malarstwo książkowe-iluminacje i miniatury. Iluminacja jest to wykonana ręcznie, malowana lub rysowana, ilustracja tekstu rękopiśmiennego: największy rozkwit w średniowieczu, a miniatura to obraz małego formatu.
Czwarty rodzaj malarstwa to malarstwo zdobnicze związane z przemysłem artystycznym.
Można też dokonać innej systematyki podziału malarstwa.

Ze względu na treść obrazu
Pierwsze to malarstwo przedstawiające: religijne-przedstawia sceny z Biblii i sceny z życia Świętych, mitologiczne-przedstawiające sceny z mitów i postacie mitologiczne, historyczne- przedstawiające różne sceny historyczne, batalistyczne czyli przedstawiające sceny bitewne, pochody wojskowe, sceny z życia obozowego; rodzajowe-przedstawiające sceny z życia codziennego, zwyczajów, obrzędów; krajobrazowe(czyli pejzaż)-głównym tematem dzieła jest rzeczywisty lub fantastyczny widok natury; rozróżnia się wedutę, marinę oraz krajobraz fantastyczny lub idealny; animalistyczne-przedstawiające zwierzęta lub sceny ze zwierzętami. Także akty, martwe natury i portrety są częścią malarstwa przedstawiającego. Akt to przedstawienie nagiej postaci ludzkiej, wchodzącej w skład kompozycji lub będącej samodzielnym tematem dzieła sztuki. Martwa natura to kompozycja różnych przedmiotów użytkowych, owoców, kwiatów, w układzie artystycznym. Portret to przedstawienie podobizny osoby lub grupy osób; jest to jeden z najczęściej uprawianych rodzajów malarstwa.
Drugi rodzaj to malarstwo bezprzedmiotowe czyli abstrakcyjne jest to kierunek we współczesnych sztukach plastycznych, przeciwstawiający się wszelkiemu nawiązywaniu do form i przedmiotów wstępujących w naturze i jakiemukolwiek sugerowaniu w dziele sztuki otaczającej rzeczywistość, stąd abstrakcjonizm bywa określony również jako sztuka nieprzedstawiająca lub niefiguratywna; artysta tworzy własny, odrębny świat, działa jedynie układami linii, brył i plam barwnych i znajduje w nich wyraz dla uniwersalnych problemów. Do II wojny światowej abstrakcjonizm miał głównie charakter geometrycznych- kompozycje malarskie były oparte na układach form geometrycznych: kół, rombów, elips, kwadratów, trójkątów; po wojnie zyskał znaczenie abstrakcjonizm ekspresyjny i związana z nim art. Informel- sztuka abstrakcyjna wyrażająca dramatyczne uczucia przez nieregularne układy linii i kontrastowych plam barwnych o niespokojnym zarysie. Od początku lat pięćdziesiątych oba te nurty rozwijają się równolegle i ulegają różnym przeobrażeniom.
Kolejnym kryterium według, którego można dokonać podziału malarstwa jest kryterium technik malarskich. Do najważniejszych należą:
-technika olejna- polega na posługiwaniu się farbami olejnymi, w których spoiwem jest głownie olej lniany;
-technika akwarelowa-stosuje się w niej farby akwarelowe,
-tempera,
-pastel-obraz wykonany pastelami czyli farbą artystyczną w postaci miękkich kredek; ---enkaustyka,
-fresk-technika malarstwa ściennego, polega na malowaniu na mokrym tynku farbami zmieszanymi z wodą;
-mozaika-technika dekoracyjna zaliczana do dziedziny malarstwa monumentalnego; polega na układaniu wzoru lub obrazu-niekiedy wielkiej kompozycji figuralnej-z drobnych, różnego kształtu barwnych kostek kamiennych, szklanych, ceramicznych:
-kolaż-technika polegająca na tworzeniu kompozycji plastycznych z różnych materiałów i tworzyw( m. in. Papier, gazety, fotografie, piasek, słoma) i naklejaniu ich na podłożu(głownie płótnie);
-witraż-kompozycja figuralna lub ornamentalna, wykonana z kawałków kolorowego szkła barwionego tlenkami metali, przyciętych według projektu i ujętych w ołowiane ramki, stanowi wypełnienie otworu okiennego.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (7) Brak komentarzy
18.9.2011 (16:50)

jak mozna z tego pale zlapac?? 0.o

15.5.2011 (12:54)

dostałam 1

15.5.2011 (12:54)

dostałam 1

Typ pracy