profil

Scenariusz lekcji

drukuj
satysfakcja 68 % 34 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Temat lekcji: Układ słoneczny

Celem mojej lekcji jest poznanie budowy Wszechświata i Układu Słonecznego. Dzięki niej uczniowie poznają terminy i pojęcia m.in. planeta, gwiazda, kometa, galaktyka, orbita, satelita. Potrafią wymienić i opisać planety Układu Słonecznego, analizować dane dotyczące ciał niebieskich, podać różnice między Ziemią i innymi planetami. Przedstawiona na lekcji zostanie też różnica między planetą i gwiazdą.
Metody jakie zastosowałam w mojej lekcji to opis, metaplan, pokaz oraz pogadanka. Uczniowie pracują w grupach oraz indywidualnie. Środki dydaktyczne z których korzystają to: podręczniki, plansze: „Układ Słoneczny”, „Galaktyka”, czasopisma geograficzne, „Encyklopedia geograficzna”, „Szkolny słownik geograficzny”, arkusze papieru, markery oraz kartoniki z nazwami planet, Księżyca i Słońca.Moją lekcje podzieliłam na 3 fazy:


FAZA WPROWADZAJĄCA:

1. Czynności organizacyjne.
2. Wprowadzenie do lekcji. Zapisanie na środku tablicy pojęcia Wszechświat.
Definiowanie nowych terminów na podstawie różnych źródeł np. słownika.
3. Podział klasy na zespoły dwuosobowe.
4. Każdy zespół otrzymuje duży arkusz papieru i mazaki. Oprócz tego mają do
dyspozycji słowniki geograficzne, czasopisma, encyklopedie oraz podręczniki.
5. Liderzy grup losują tabliczki z nazwami: Słońce, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars,
Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton, Księżyc (tabliczki przypinają do ubrania).
6. Uczniowie zapisują nazwę wylosowanego ciała niebieskiego na plakacie
informacyjnym i wypisują cechy charakteryzujące to ciało.


FAZA REALIZACYJNA:

1. Uczniowie pracując indywidualnie, pisząc na karteczkach samoprzylepnych
skojarzenia. Po wyznaczonym czasie karteczki zostają umieszczone przy słowie
Wszechświat.
2. Proszę uczniów z tabliczkami: Słońce, Ziemi oraz Księżyc o demonstracje
ruchu tych ciał. Pozostali uczniowie posiadający tabliczki z nazwami planet ustawiają
się w odpowiedniej kolejności.

Przykładowa mapa mentalna:


3.

Uczniowie przygotowują się w grupach do prezentacji wylosowanego ciała
niebieskiego.

Przykładowy plakat informacyjny:4. Każda grupa umieszcza swój plakat informacyjny na tablicy szkolnej, a następnie
przedstawia efekty pracy - charakteryzując wylosowane ciało niebieskie.FAZA PODSUMOWUJĄCA:


1. Na podstawie wiadomości z lekcji uczniowie rozwiązują Quiz.

Przykładowe pytania:

Największą planetą układu słonecznego pod względem masy jest:
a) Neptun
b) Saturn
c) Jowisz
Najmniejszą planetą układu słonecznego pod względem masy jest:
a) Mars
b) Wenus
c) Merkury
Najdłuższy okres obrotu dookoła własnej osi ma:
a) Wenus
b) Ziemia
c) Jowisz
Która z wymienionych planety układu słonecznego nie posiada księżyców:
a) Pluton
b) Merkury
c) Uran
Okres obiegu dookoła Słońca wynoszący 225 dni ma:
a) Merkury
b) Wenus
c) Mars
W której odpowiedzi podane są nazwy planet sąsiadujących z Ziemią:
a) Merkury, Wenus
b) Mars, Saturn
c) Wenus, Mars
d) Jowisz, Uran
Zaznacz odpowiedź, w której podane są nazwy 2 planet: tej znajdującej się najbliżej słońca, i tej, która jest położona najdalej od niego:
a) Wenus, Mars
b) Merkury, Pluton
c) Saturn, Uran
d) Jowisz, Mars


2. Grupy wyróżniające się wysokim zaangażowaniem zostają nagrodzone pozytywnymi
ocenami.
3. Zadanie domowe: Ułóż krzyżówkę do hasła: UKŁAD SŁONECZNY.


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
25.5.2008 (18:59)

praca jest świetna , bardzo mi pomogła. miałam przygotować lekcję o ukladzie slonecznym na wyzszą ocene. i sięę udalo.. 5 mam ;d

Typ pracy