profil

Ciekawostki o państwach Unii Europejskiej

drukuj
satysfakcja 43 % 168 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Litwa
Podróżowanie po Litwie drogami II kategorii odbywa się na ogół drogą bitą o szerokości 6-10 metrów, mocno utwardzoną. Odbywa się na niej normalny ruch samochodowy. Oznakowana jak inne drogi państwowe, z zatoczkami dla regularnie kursujących autobusów (2-10 razy dziennie). Brakuje tylko asfaltu. Nawierzchnię tworzy żółtawy kamień, który pod oponami ciężarówek ściera się i na wierzchu jest mnóstwo żwiru, grysu, pasku i kurzu. Jak coś przejedzie to nic nie widać na odległość kilku metrów, przez kilka-kilkanaście sekund. Jazda taką drogą jest czasem całkiem przyjemna, z prędkością 15 do 25 km/h. Jednak na gorzej utrzymanych odcinka bywa, że trzęsie jak na bruku lub ilość piasku jest większa niż twardej nawierzchni i wtedy można ugrzęznąć.

Łotwa
::Lplsis - Łotewski epos narodowy ułożony w 1888 roku przez A. Pampursa na podstawie łotewskich podań, przekazów, pieśni i kronik średniowiecznych. Wzorowany na fińskim eposie Kalewala i estońskim eposie Kalevipoeg. Treścią poematu są dzieje Lplsis, syna człowieka i niedźwiedzicy, walczącego z zakonem kawalerów mieczowych.

29 marca 2004 Łotwa przystąpiła do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO).

Estonia
Poza kontynentalną częścią w skład kraju wchodzi 1520 wysp, w większości niezamieszkanych. Ich łączna powierzchnia wynosi 4133 km2, co stanowi ok. 10% terytorium kraju.
Estonia posiada bogate złoża łupków bitumicznych, które są eksploatowane i wykorzystywane przez przemysł energetyczny. Pewne znaczenie jako źródła energii mają także pokłady torfu, wykorzystywane ponadto w przemyśle materiałów budowlanych. Odziedziczony po okresie przynależności do ZSRR sposób eksploatacji tych bogactw powoduje jednak poważne szkody w środowisku naturalnym kraju.

Czechy
Izba Poselska czeskiego parlamentu stosunkiem głosów 177 do 110 odrzuciła 21 maja 2003 ratyfikację umowy z Watykanem. Decyzja parlamentu sprawiła, że Czechy nadal pozostają jedynym krajem postkomunistycznym, który nie ma podpisanego Konkordatu ze Stolicą Apostolską.

Już w starożytności tereny dzisiejszych Czech były zamieszkiwane przez celtyckim Bojów. To właśnie stąd bierze się łacińska nazwa Czech (Bohemia).

Słowacja
29 marca 2004 Słowacja przystąpiła do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO).Słowacja jest najsłabiej uprzemysłowionym regionem byłej Czechosłowacji. Grunty orne zajmują jedynie ok. 1/3 powierzchni kraju, ale rolnictwo jest nadal ważnym działem gospodarki.

Udział energii nuklearnej w ogólnej produkcji energii – 56%

Węgry
Węgrzy są barwni i różnorodni. W 896 roku pogańskie plemiona wędrujące z Azji do Niecki Karpackiej, spoiły się z żyjących na tych terenach mniejszymi i większymi grupami narodowościowymi. Historia mówi, że z czasem nie tylko z sąsiednich krajów, ale i z daleka zapraszano tu zakonników, nauczycieli, artystów, osadników, którzy swoją kulturą i zwyczajami wzbogacili "węgierskość". Zdaniem zagranicy, Węgrzy są narodem pomysłowym, zdolnym, wesołym, romantycznym, a przede wszystkim serdecznym.
Szczególnie lubianym narodem przez Węgrów są Polacy o czym głosi powiedzenie: "Polak, Węgier dwa bratanki" ("Lengyel, Magyar kt bart").

Węgry cieszą się różnorodnością wód, między innymi wodami leczniczymi. Możliwe, że na Węgrzech pod ziemią znajduje się ukryte morze z wodą leczniczą. Faktem jest jednak, że gdziekolwiek się wierci, natrafia się na źródła cieplicowe. Z odkrytych do tej pory 1300 źródeł, 80 znajduje się w samym Budapeszcie. Blisko w 70 miejscowościach przy wodach zbudowano kąpieliska lecznicze, baseny lecznicze i termalne, pływalnie lub hotele zdrojowe.

Cypr
Cypr jest trzecią pod względem wielkości wyspą w basenie morza Śródziemnego.

Na Cyprze można uprawiać narciarstwo na zboczach Góry Olympos (1951 m n.p.m.) od stycznia do końca marca.

Malta
Na Malcie jako byłej posiadłości Brytyjskiej panuje ruch lewostronny

Symbolem Malty jest czerwony ośmiokątny krzyż. Symbolizujący osiem boskich błogosławieństw. Czerwony krzyż to spadek po prawie 300-letniej obecności zakonu rycerskiego św. Jana zwanymi później od miejsca swojej siedziby Kawalerami Maltańskimi.

Słowenia
Konstytucja Republiki Słowenii gwarantuje mniejszości węgierskiej i włoskiej prawo do nauki i publikacji we własnym języku. Mają one również zagwarantowane przedstawicielstwo w Zgromadzeniu Narodowym poprzez jednego deputowanego wybranego spośród każdej grupy etnicznej.

Na terenie Słowenii, zwłaszcza w jej południowo-zachodniej części licznie występują zjawiska krasowe: podziemne rzeki, groty i jaskinie (około 7000), z których najsłynniejsza jest Postojnska jama.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy