profil

Oddychanie

drukuj
satysfakcja 37 % 46 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1) PĘCHERZYKI PŁUCNE-miliony drobnych pęcherzyków jest osadzonych na końcach najdrobniejszych oskrzelików.Są one oplecione naczynkami włosowatymi,które umożliwiają dyfuzję gazów i transport tlenu
Przez ścianki tych naczyń przenika do pęcherzyków płucnych CO2 (który jest wydychany).Po opleceniu pęcherzyków płucnych naczynia włosowate łączą się formując ostatecznie żyły płucne

2) Wentylacja płuc to tzw. oddychanie płucne(praca klatki piersiowej przy wdechu i wydechu)
Cykl oddechowy składa się z wdechu i wydechu.Obydwa działania są automatyczne-znajdują się pod kontrolą nerwów biegnmących z ośrodka oddychania w rdzeniu mózgu.Ośrodek ten reaguje na zbyt wysoki poziom CO2 we krwi.

WDECH
- pobranie tlenu
- skurcz mięśni międzyżebrowych zewnętrznych
- podnoszenie żeber
- skurcz przepony, jej opuszczanie się
- klatka piersiowa zwiększa objętość

WYDECH
- wydalanie CO2
-skurcz mięsni międzyżebrowych wewnętrznych
- żebra opadają
tłoczenie jamy brzusznej podnosi przeponę, rozkurcz przepony
- klatka piersiowa zmniejsza objętość
- rozkurcz mięsni międzyżebrowych zewnętrznych

3) Wspólną cechą wszystkich typów oddychania jest butlenianie substratów organicznych ( utlenianie polega na odłączeniu wodoru od cząsteczki substratu).Podczas tego procesu uwalnia się energia, w postaci ciepłaPORÓWNANIE ODDYCHANIA TLENOWEGO Z BEZTLENOWYM


CECHA ODDYCHANIE ODDYCHANIE
BEZTLENOWE TLENOWE

1 substrat glukoza glukoza
oddechowy

2 stopień częściowy całkowity
utlenienia
substratu

3 akceptor głównie kwas tlen
wodorowy pirogranowy atmosferyczny

4 produkty kwasy

CO2 H2O
alkohole

5 zysk
energetyczny 2 ATP 36 ATP

6 etapy procesu glikoliza -glikoliza
beztlenowa + tlenowa
redukcja jej -cykl Krebsa
produktów -łańcuch
oddechowy

7 rejon komórki, cytoplazma cytoplazma
gdzie zachodzi i mitochondria
proces


Glikoliza beztlenowa - przy niewystarczającej ilości tlenu, kwas pirogranowy powstającyz glukozy ulega
przemianie w kwas mlekowy, który zakwasza mięśnie.

glukoza + 2ATP ---> 2 kw. mlekowy + 4 ATP

Glikoliza tlenowa - rozpad glukozy do CO2 i H2O

glukoza + 2ATP---> 6CO2 + 6H2O + 38ATP

4) Dług tlenowy- to sytuacja jak a powstaje w organizmach funkcjonujących w oparciu o oddychanie tlenowe, w wyniku krańcowych wysiłków fizycznbych.Tlen jest zużywany w komórkach szybciej, niż może być pobierany.Wówczas kwas pirogranowy nie podlega dalszym procesom utleniania, lecz przekształca się w mniej szkodliwy dla organizmu kwas mlekowy, który jednak powoduje wystąpioenie objawów zmęczenia mięśni.
Dług tlenowy musi być "spłacony" przez szybszyniż zwylke pobór tlenu,celem dokonania rozkładu kwasu mlekowego.Kwas mlekowy przenika do krwi i jest transportowany do wątroby, gdzie ulega przemiana w glukozę, a ta znów przez krew transportowana jest do mięśni i wykorzystywana jako substrat oddechowy.
Dług tlenowy może osiągnąć 6-krotność w stosunku do zużycia tlenu w spoczynku.

5) A. zdanie poprawne
B. błąd
W tętnicy głównej ( aorta) płynie krew utlenowana z lewej komory
W tętnicach płucnych ( prawej i lewej ) płynie krew odtlenowana, czyli pozbawiona tlenu z prawej komory
C. zdanie poprawne
D. zdanie poprawne
E. błąd
Żyła główna (górna i dolna) przenosi krew odtlenowaną do prawego przedsionka
Żyły płucne ( 2 lewe i 2 prawe) przenoszą krew utlenowanądo lewego przedsionka
F. błąd
Tętnice nie posiadają zastawek.To żyły maja kieszonkowe zastawki, które zapobiegają cofaniu się krwi
doprowadzanej do serca.
7)


ODPORNOŚĆ NIESWOISTA - niespecyficzna, wrodzona wynika z istnienia naturalnych barier ochronnych - mechanicznych i chemicznych w postaci skóry, błon śluzowych i wydzielin, oraz komórkowych mechanizmów odporności (fagocytów - makrofagi). pierwsza bariera przeciwko czynnikom chorobotwórczym to nie uszkodzona skóra oraz wydzielany przeznią opH od 3,5 do 5,5 we łzachi slinie obecny jest enzym - lizozym który rozpuszcza otoczki komórkowe niektórych bakterii. Drobnoustroje w układzie pokarmowym niszczone są przez kwas solny i enzymy w żołądku. Śluz w drogach oddechowych powoduje zatrzymanie wielu drobnoustrojów które są unieszkodliwiane przez fagocyty, a nastepnie usuwane przez ruch żęsek nabłonka. Odruchy obronne takie jak kaszel, kichanie, wymioty , biegunka są prawie natychmiastowa reakcja na wnikanie obcych substancji i patogenów (bakterie, wirusy..). Jesli patogeny pokonają pierwszą linie obrony dostaną się do krwi i limfy, zostaja uruchomione inne nie swoiste mechanizmy obronne . Nie jednokrotnie miejscowo i ogólnie w ustroju powieksza się temperatura, co stwarza niekorzystne warunki do rozwoju mikroorganizmów. Komórki zainfekowane wirusami wytwarzają specyficzne białko nazywane interferonem, Organizm ludzki wytwarza wiele typów interferonów, które wzmagają aktywność limfocytów i niszczenie komórek zakazonych wirusami, oraz fagocytowanie (pożeranie) drobnoustrojów. Jeśli to zawiedzie w organizmie zostają uruchomione mechanizmy ODPORNOŚCI SWOISTEJ, która jest zwiazana ze specyficznymi reakcjami opornościowymi zachodzącymi we krwi i limfie po wniknięciu patogenów w odporności swoistej ściśle ze sobą współpracują makrofagi, oraz limfocyty B i T. LIMFOCYTY B są odpowiedzialne za odporność humoralną warunkowaną przez prezciwciała. specyficzne białka mające zdolność do swoistego wiązania się z genem. Ten typ reakcji charakterystyczny jest głównie przy infekcjach bakteryjnych. LIMFOCYTY T (zabójcy) dojrzewają i różnicuja się w grasicy, gdzie nabywają odpowiednie receptory powierzchniowe. Dzięki czemu staja się komórkami zdolnymi do rozróżniania "tego co własne od tego co obce". Limfocyty t nabywają te konpetencje tylko do 3 roku życia człowieka. Limfocyty T warunkują odporność komórkową. Ten typ reakcji skierowany jest przeciwko komórkom zakażonym wirusami i komórkom nowotworowych. Odpowiada również za opóźnione reakcje alergiczne, oraz za odrzucanie przeszczepów.

MECHANIZM ODPOWIEDZI IMUNOLOGICZNEJ (ODPORNOŚĆ)
Antygeny po wniknięciu organizmu napotykają na pierwszą linię obrony w postaci ataku makrofagów- komórek gżewczych które fagocytują bakterie, wirusy. Makrofagi trawią(rozdrabniają) antygen, a nastepnie prezentują fragmenty antygenów na swojej powierzchni Limfocytom T. Po rozpoznaniu antygenu nastepuje aktywacja i namnazanie sie limfoctów T. Znaczna część limfocytów T atakuje i niszczy komórki zainfekowane wirusami. Inne wysyłają do limfocytów B przekaźniki chamiczne zwane cytokinami. Limfocyty B namnażają się i produkują okreslony typ przeciwciał reagujących wyłącznie z rozpoznawanymi przez limfocyt T antygenem, co prowadzi do jego unieszkodliwienia. Nieliczne limfocyty T i B stają się komórkami pamięci imunologicznej, które wrazie powtórnej inwazji tych samych antygenów prowadzą do szybkiej odpowiedzi imunologicznej.

SZCZEPIONKA ma na celu uodpornienie organizmu na daną chorobę, zawiera osłabione lub zabite bakterie lub wirusy. Szczepionka może być podawana doustnie lub w postaci zastrzyku.
SUROWICA zawiera gotowe prezciwciała, które podaje się choremu w celu wywołania natychmiastowej reakcji imunologicznej. Postępujemy tak w przypadku np. przy ukońszeniu przez zmje, skorpiona, zwierze chore na wścieklizne lub w przypadku zakażenia rany ziemią skażoną pałeczkami tęrzca.


8) Konflikt serologiczny może wystąpić w przypadku D. ( matka RH- , płód RH+).
Krew charakteryzująca sie obecnościa antygenu D w błonie komórkowej erytmocytów oznaczamy jako RH+, a w przypadku jego braku RH-.
Do niezgodności antygenowej w zakresie antygenu D ,może dojść między matką a płodem.Dzieje się to w przypadku, gdy matka ma krew o grupie RH- , a płód RH+ ( RH+ dziedziczy po ojcu) , i stanowi przyczynę konfliktu serologicznego prowadzącego do hemolitycznej choroby noworodków. Wprawdzie krew matki i płodu nie mieszaja sie ze sobą, ale moga się zdażyć uszkodzenia łożyska umozliwiające przenikanie pojedynczych krwinek płodu RH+ do krwi matki.W odpowiedzi matka wytwarza agutyniny przeciwko erytrocytom płodu, które przenikają przez łożysko do krwi płodu, powodując uiszczenie jego krwinek.Podczas pierwszej ciąży ilośc produkowanych przeciwciał jest niewielka i dziecko rodzi się zwykle zdrowe.Natomiast w czasie drugiej i każdej następnej ciąży z płodem RH+ ilośc przeciwciał wzrasta i reakcja immunologiczna jest silniejsza.W skrajnych przypadkach następuje smierc dziecka. Noworodki z chorobą hemolityczną mnożna uratować przeprowadzając całkowite przetoczenie krwi. Matce podaje się przeciwciała anty-D , aby zniszczyc krwinki płodu,zanim pobudzą reakcje wytwarzania aglutyniny (przeciwciała)


9) A oddychanie może być kierowane wodą tylko w pewnym zakresie.
Możemy jedynie zmienić rytm oddechowy,lub okresowo zatrzymac oddech.
B Na regulację oddychania wpływa aktualna zawartość 02 I CO2 we krwi.
C Zniszczenie ośrodka oddechowego jest groźne dla życia, ponieważ prowadzi zawsze do zatrzymania ruchów klatki.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy
19.11.2009 (18:19)

nie rozumiem .. ;P

rozumiałam jak nie zacząłeś/łaś tłumaczyć xD

2.3.2009 (20:34)

na początku jest o wymianie gazowej wiele rzeczy, o oddychaniu tylko wpomniane^^

11.12.2007 (17:59)

jakie powalone to jest

Typ pracy