profil

Charakterystyka badanego dziecka.

drukuj
satysfakcja 62 % 13 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Badane dziecko jest chłopcem , o imieniu Grzegorz . Grzegorz urodził się w 1990 r. , ma 13 lat i uczęszcza do piątej klasy podstawowej .
Wychowuje się w rodzinie pełnej , ma starszego brata , który mieszka razem z nim w domu rodzinnym , lecz większość czasu spędza po za domem . Rodzina ma trudną sytuacjęmaterialną , matka pracuje jako sprzątaczka w przedszkolu , a ojciec aktualnie nie pracuje . Matka stara się interesować dziećmi , lecz uniemożliwia jej to większość czasu spędzonego w pracy , a ojciec prawie nie interesuje się losem dzieci . Wszystkie obowiązki spoczywają na głowie Matki Grzesia , ponieważ ciężka sytuacja materialna spowodowała iż , jego ojciec ciągle nadużywa alkoholu .
Grzegorz we wszystkich podskalach , skali nieprzystosowania społecznego wykazuje wysokie nieprzystosowanie . Przedstawiona wyżej sytuacja finansowa przyczyniła się do tego , że dziecko zmuszone jest do samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach .Rzadko lub prawie wcale korzysta z porad rodziców . Dziecko odczuwa , iż jego miejsce w rodzinie jakiej się znajduje jest zbyteczne , co pogłębia jego niedowartościowanie , a tym samym brak wiary w siebie i innych , co powoduje z jego strony częste objawy agresji . Grzegorz jest często nie
posłuszny , awanturuje się z bratem , kolegami i rodzicami . Ma dość duże problemy w szkole , nawet z najprostszymi zadaniami . Jako ukochaną osobę wskazał matkę .
Podskala: Niedostosowanie Społeczne


Ocena Wysoka :

· Czasami mówi , gdzie i po co wychodzi
· Wykonuje obowiązki domowe pod Przymusem
· Nie chce spędzać czas wolny z rodziną
· Ma czasem drobne kłótnie i zatargi z rodziną , czy rówieśnikami
· Z trudem zmienia swoje zachowanie w skutek prośby lub pretensji
· Nie powstrzymuje się od niewłaściwego zachowania , mimo groźby lub kary
· Nie naśladuje nikogo z rodziny


Propozycje pracy profilaktycznej :

· Metoda informacji
· Metoda zalecenia
· Metoda wpływu osobistegoPodskala: Nieprzystosowanie rówieśnicze


Ocena wysoka :

· Jest raczej mało lubiany przez kolegów
· Nie zawsze

jest miło widziany gronie kolegów , czasami nie umie dostosować się do grupy
· Miewa okresy wyraźnej niechęci do współpracy z kolegami
· Nie zawsze dotrzymuje obietnic i zobowiązań
· Czasami pomaga kolegom , gdy ci znajdują się w potrzebie
· Czasami kłuci się i awanturuje
· Woli przebywać ze starszymi od siebie


Propozycje pracy profilaktycznej :

· Metoda informacji
· Metoda wzoru osobistego
· Metoda przekonywania


Podskala : Niedostosowanie w szkole


Ocena wysoka :

· Uczęszcza nie systematycznie do szkoły
· Ma 1 – 2 oceny niedostateczne
· Powtarzał już jedną klasę
· Nie systematycznie wykonuje polecenia w szkole
· Nie przejawia zainteresowaniem przedmiotami nauczania
· Z reguły przestrzega zarządzeń i przepisów szkolnych
· Ma sporadyczny konflikt z nauczycielami
· Ma sporadyczny konflikt z kolegami
· Nie lubi przebywać w szkole dłużej niż jest do tego zobowiązany


Propozycje pracy profilaktycznej :

· Metoda wzoru osobistego
· Metoda przekonywania
· Metoda informacjiPdskala : Nasilenie zachowań antyspołecznych

Ocena wysoka :

· Kłamie notorycznie , jeśli ma okazji
· Często chodzi na wagary
· Czasami pije alkohol
· Czasami dokonuje drobnych kradzieży
· Przejawia niekonwencjonalne zachowanie seksualne
· Zaczepia kolegów , dokucza im
· Dokonał już jednego przestępstwa


Propozycja pracy profilaktycznej :

· Metoda przekonywania
· Metoda informacji
· Metoda doradzania
· Metoda oddziaływania dyscyplinującego

Podskala : Kumulacja nie korzystnych czynników
Biopsychicznych


Ocena wysoka :

· Czasem występuje nadpobudliwość psychoruchowa
· Często występuje bierność , apatyczność , ospałość
· Czasem występuje krańcowa nieśmiałość lub lęk
· Czasem występują konwulsje i drgawki


Propozycje pracy profilaktycznej :

· Metoda informacji
· Metoda wyrażania sugestiiPodskala : Kumulacja niekorzystnych czynników socjokultóro- wych oraz środków profilaktyczno – korekcyjnych


Ocena wysoka :

· Uzależnienie alkoholowe rodziców
· Kontakt dziecka z osobami wykolejonymi lub przestępczymi poza kręgiem rodziny
· Dozór kuratora


Propozycje pracy profilaktycznej :

· Metoda przekonywania
· Metoda informacji
· Metoda dozoru wychowawczego


Prognoza skuteczności zastosowanych metod
Grześ wykazuje znaczne nieprzystosowanie społeczne we wszystkich podskalach nieprzystosowania społecznego, dlatego praca nad wychowaniem wymaga żmudnego oraz długotrwałego procesu. Ponadto przyczyna niedostosowania społecznego nie leży wyłącznie po stronie wychowanka, lecz także po stronie jego rodziców, którzy zaniedbują dziecko. Prowadzony przez nich „proces wychowawczy” ogranicza się wyłącznie do zapewnienia warunków bytowych. Hierarchia rodziny oraz podstawowe jej zadania tj. emocjonalno-ekspresywne zostały zaburzone.
Aby prowadzone metody mogły przynieść pożądany efekt, czynności należy realizować dwutorowo. Objąć nimi zarówno wychowanka oraz rodziców. Praca pedagogów powinna być ukierunkowana na budowanie więzi rodzinnej, uzmysłowienie rodzicom jakie podstawowe funkcje powinna spełniać rodzinna. W przypadku stwierdzenia, że rodzinna wymaga głębszej diagnozy, zadania dotyczące rodzinny powierzyć wyspecjalizowanym placówką. Praca z dzieckiem powinna zmierzać do nawiązaniu kontaktu interpersonalnego pedagoga z wychowankiem, zdobyciu jego zaufania, przełamaniu bariery psychicznej otwarciu się, uzewnętrznieniu wewnętrznych potrzeb i oczekiwań.
Należy sądzić, że dzięki rzetelnej pracy pedagogów dziecko zacznie dostrzegać swe pozytywne strony, cele i ideały. Ponadto praca z rodzicami wpłynie na zmianę stosunków rodzinnych. Rodzice zaczną zauważać dzieci oraz się nimi interesować. Pamiętać trzeba, że ingerencja w rodzinę powinna przebiegać w sposób taktowny, przemyślany ponieważ w innym przypadku może spowodować zamknięcie się wychowanka oraz spotęgowanie jego nieufności. Zastosowane metody pozwolą na uświadomienie dziecku konsekwencji oraz następstwa jego złego zachowania. To z kolei spowoduje, że dziecko zwróci uwagę na niezauważalne wcześniej aspekty: stosunek do rodziców, przykładanie się do nauki.


CHARAKTERYSTYKA METODY DORADZANIA WYCHOWAWCZEGO
Aby pobudzić oraz ukierunkować aktywność dziecka jest stosowana metoda doradzania wychowawczego . Metoda ta realizowana jest w celu ukazania podopiecznemu niezauważonych przez niego przejawów jego zachowania. Należy pamiętać, że metoda doradzania wychowawczego jest skuteczna tylko wtedy, gdy wychowanek znajduje się w sytuacji sprzyjającej wyzwalaniu zachowań , które zamierzamy wywołać, chociaż nie obejmuje ona jeszcze w pełni tej sytuacji. Np. dziecko często mylnie ocenia pewne swoje cechy za wartościowej w celu podwyższenia własnej pozycji społecznej eksponuje owe cechy. Jednak cechy te zostaj ą negatywnie ocenione przez społeczeństwo. W takiej sytuacji należy ukazać dziecku inne jego zalety, które pozwolą mu osiągnąć zamierzony cel. Pedagog powinien zwrócić uwagę podopiecznego na konsekwencje jego zachowań oraz wyjaśnić dziecku jak należy zmienić swoje zachowanie, aby uniknąć przykrych konsekwencji. Pedagog powinien również stanowić wzór zachowań dla podopiecznego. W odniesieniu do diagnozowanego przez nas przypadku metodą tą należy objąć rodziców wychowanka. W razie negatywnego rezultatu o problemie w rodzinie powiadomić odpowiednie placówki.

Zastosowanie metody doradzania – rozmowa z
wychowankiem


Oznaczenia:

P- pedagog
W- wychowanekP- Dzień dobry!, dobrze, że Grześ przyszedłeś!, ponieważ muszę z tobą porozmawiać.
W- Ale ja nie wiem o co chodzi?
P- Usiądź sobie ja zaraz ci wszystko wytłumaczę.
P- Wiem, że jesteś bystrym chłopcem, że potrafisz nieraz zainteresować swoją osobą, że jeżeli sobie coś zaplanujesz to starasz się to osiągnąć. Tylko zastanawiam się skąd te problemy w szkole. Ostatnio nie idzie ci w nauce. Kiedyś pamiętam poprosiłem cię o przygotowanie materiałów do szkolnej gazetki. Wywiązałeś się super, pamiętam, że przyniosłeś artykuł o Artonie Sennie oraz duży plakat bolida w którym zdobywał mistrzostwo świata.
P- No, a teraz jakoś nie można z tobą porozmawiać. Stałeś się jakiś skryty, nieobecny, wagarujesz. Dochodzi pomiędzy Tobą, a uczniami konfliktów. Zdarza ci się arogancko odnosić do nauczycieli.
P- Chciałby się dowiedzieć dlaczego tak jest. Przekonany jestem, że musi się za tym coś kryć, ponieważ znam Cię i wiem, że jeżeli tylko chcesz to potrafisz. Powiedz mi co za tym stoi?
W- Nie wiem.
P- To dlaczego tak postępujesz? Masz jakieś problemy? Nie chcę, żebyś mnie traktował jak natręta. Obiecuję ci, że wszystko pozostanie między nami.
W- Bo wie Pan. Tata ciągle pije, ponieważ nie ma pracy.
W- Raz poprosiłem go by pomógł mi w zadaniu to powiedział: „ żebym się odpierdolił, że ma ważniejsze sprawy”
P- A co na to mama?
W- Mama też jest poza domem, od rana do wieczora pracuje. Zarabia mało.
W- Pomagam jej!
P- Tak wiem, nie raz widziałem cię pod sklepem. Powiem ci, że to miłe, że żadna praca nie hańbi.
P- Słyszałem, że spotykasz się ze starszymi kolegami, którzy mieli konflikt z prawem.
W- ...........................!
P- Dobrze nie chcesz nie będziemy o tym rozmawiali, ale jeżeli mogę to ci coś powiem. Oczywiście uznasz to za stosowne lub nie. Mam jednak nadzieję, że sobie to przemyślisz.
P- Oglądasz telewizję, widzisz jak młodzi chłopcy popełniają przestępstwa, lecz co się z nimi później dzieje? Nie zastanawiają się nad tym co robią, kim chcą być w przyszłości. Trafiają do Ośrodków Wychowawczych i wszelkie ich marzenia pryskają. Ponadto często się zdarza, że początkowo są oni mili, że jest z mini fajnie. To wszystko jednak się zmienia, gdy zostają zatrzymani przez Policję wówczas nie ma przyjaźni, pozostawiają kolegów samych sobie.
P- Dlatego należy zastanowić się co jest dobre, a co złe, czy szkoła faktycznie jest zła? czy nie warto się uczyć? czy ojciec znalazłby pracę jakby miał średnie wykształcenie?
P- Jeżeli chodzi o tatę to porozmawiałbym o tym z mamą. Powiedź jej co myślisz o twoich problemach w szkole z tego względu. Jak sądzisz, czy to będzie dobre rozwiązanie?
W- spróbuję, mama bardzo mnie lubi i nie będzie krzyczeć tak jak ojciec
P- Mam do Ciebie prośbę, przyjdź później do mnie. Może uda nam się jakoś pokonać te trudności.
W- Do widzenia.
P- Do widzenia. Dziękuję, że przyszedłeś.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
5.4.2009 (15:48)

no cóż, praca może się komuś przydać. MOŻE ...