profil

Pytania i odpowiedzi

drukuj
satysfakcja 63 % 53 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Do czego wzywa nas Bóg w IV przykazaniu?
2. Co to znaczy „czcić ojca i matkę swoją”?
3. Jakie są obowiązki dzieci wobec całej rodziny?
4. Do czego zobowiązuje nas V przykazanie Boże?
5. Co jest zagrożeniem dla życia i zdrowia współczesnego człowieka?
6. W jaki sposób powinniśmy troszczyć się o poszanowanie życia i zdrowia własnego i innych?
7. Do czego wzywa Pan Bóg ludzi w VI przykazaniu?
8. Na czym polega praca nad tym, aby żyć w czystości?
9. Jakie prawa Boże określają stosunek człowieka do dóbr materialnych?
10. Do czego zobowiązuje nas VII przykazanie?
11. Jaki powinien być stosunek człowieka do własności prywatnej i wspólnej?
12. Czym jest prawda w świetle nauki Ojca Świętego?
13. Jakie są wykroczenia przeciw prawdzie?
14. Co to znaczy „dawać świadectwo”?
15. Czym jest wstrzemięźliwość?
16. Dlaczego warto starać się o cnotę wstrzemięźliwości w życiu?
17. Co to znaczy być uczciwym?

1. Bóg w przykazaniu „Czcij ojca swego i matkę swoją”, wzywa nas do miłości, szacunku i posłuszeństwa wobec rodziców.
2. Znaczy by być im wdzięcznym, gdyż są oni dla nas niejako zastępcami Pana Boga, ale są tymi, którzy dali nam życie. Są naszymi pierwszymi po Bogu dobroczyńcami.
3. Dzieci powinny zawsze pomagać rodzicom, to jest ich obowiązek, powinny szanować i kochać ich.
4. V przykazanie, „nie zabijaj”, zobowiązuje nas, byśmy jako chrześcijanie nie popełniali samobójstwa czy zabójstwa, lub innych poczynań typu aborcja, klonowanie.
5. Zagrożeniem zdrowia i życia współczesnego człowieka może być uprowadzenie, branie zakładników, przemoc fizyczna i moralna, terroryzm.
6. Powinniśmy się troszczyć o życie własne i innych, ponieważ ma ono niezwykłą wartość w oczach Stwórcy.
7. W VI przykazaniu „Nie cudzołóż” Pan Bóg zabrania zdrad małżeńskich i intymnego współżycia poza małżeństwem.
8. Czystość jest cnotą moralną. Jest ona również darem Bożym, łaską, owocem działania Ducha. Duch Święty uzdalnia odnowionego wodą chrztu do naśladowania czystości Chrystusa.
9. VII przykazanie „nie kradnij” określają stosunek człowieka do dóbr materialnych.
10. VII przykazanie zobowiązuje nas, abyśmy nie kradli, nie przywłaszczali sobie cudzych rzeczy.


11.Stosunek człowieka do własności prywatnej powinien być nie obojętny, czyli powinien pilnować swoich rzeczy, a innym nic nie kraść.
12. Prawda według Ojca Świętego jest fundamentem ufności.
13. Wykroczeniem przeciw prawdzie jest tak jak każde inne zło, powinny być naprawione na miarę wyrządzonej krzywdy.
14. Każdy chrześcijanin powinien umieć w sposób jednoznaczny dać świadectwo swojej wiary, gdy sytuacja tego wymaga.
15. Wstrzemięźliwość małżonków pomaga im wytrwać w wierności sobie i Bogu, a młodym pomaga żyć w czystości.
16. Ponieważ wstrzemięźliwość i uczciwość są to cnoty nieodzowne w życiu. Uczymy siuę ich od młodości.
17. Być uczciwym to znaczy nie kłamać. Uczciwość to jedna z cnot nieodzownych.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
24.5.2011 (17:58)

czemu są to tylko pytania , a gdzie są odp.?

Typ pracy